Báo cáo Giải thích, trình bày kết quả, viết

 Chứng minh bằng cái gì?  Càng nhiều luận cứ thì luận điểm càng thuyết phục.  Những luận cứ mạnh nên “để dành” đến cuối bài và đề phòng lúc hội đồng tấn công.

pdf11 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2329 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Giải thích, trình bày kết quả, viết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
20-Oct-12 1 GIẢI THÍCH, TRÌNH BÀY KẾT QUẢ, VIẾT BÁO CÁO Qui trình nghiên cứu (8 bước) XĐ vấn đề NC NC các KN và LT Tìm hiểu các NC trước đây Xây dựng GT Xây dựng ĐC Thu thập DL Phân tích DL Giải thích KQ, viết BC GIẢI THÍCH, TRÌNH BÀY KẾT QUẢ, VIẾT BÁO CÁO  Viết hoặc thuyết trình => công bố => trao đổi thông tin, “tìm” địa chỉ áp dụng, đón nhận ý kiến bình luận, bổ sung, khẳng định quyền tác giả...  Lưu hành rộng rãi hoặc không rộng rãi. YÊU CẦU  Dễ hiểu, dễ theo dõi  Trình tự hợp lí  Cần phải hiểu kết quả đạt được là gì  Bằng p/p gì... 20-Oct-12 2 Văn phong khoa học  Văn phong thể hiện sự khách quan, tránh thể hiện tình cảm yêu, ghét đối với đối tượng nghiên cứu.  Không qui về bản chất khi không đủ luận cứ. Vui chút chơi  Đàn bà nếu không có đàn ông không là gì  Đàn bà, nếu không có đàn ông, không là gì.  Đàn bà! Không có, đàn ông không là gì. Biểu đồ, Đồ thị Nguồn: Tổng cục thống kê, 2008. Bản đồ Nguồn: Báo cáo phát triển thế giới, 2009. 20-Oct-12 3 Bản đồ Nguồn: Nguyễn Văn A, 2010. Nguồn: Nguyễn Văn A, 2010. Nguồn: K.K.Thi, 2011. Nguồn: H.K.Thi, 2011. 20-Oct-12 4 Ho Chi Minh City: A Coastal City at Risk Source: Fuchs, 2010 Source: WWF, nd Ho Chi Minh City: A Coastal City at Risk Source: Fuchs, 2010 Source: WWF, nd HIV/AIDS (2009) illustrating-health-and-environmental-issues/ GDP (2009) 20-Oct-12 5 Bảng số liệu Đối tượng Địa điểm Số lượng Cộng đồng Dương Đông 45 An Thới 45 Du khách Dương Đông 30 An Thới 30 Tổng 150 Bảng số liệu Bảng 1. Thái độ về chấ t lượng nhà ở tái định cư Thái độ về chất lượng nhà ở tái định cư Trình độ học vấn của người được trả lời Tổng cộng Không biết chữ Tiểu học THCS THPT ĐH Trên ĐH Rất đồng ý Đồng ý Không đồng ý Rất không đồng ý Tổng cộng TIÊU ĐỀ ĐẦU ĐỀ Nguồn: ……, năm… CHÚ THÍCH Ảnh minh họa Nguồn: Nguyễn Văn A, 2010. 20-Oct-12 6 Kết luận của nghiên cứu • Trả lời tóm tắt các câu hỏi nghiên cứu, bao gồm cả kiểm định giả thuyết, đúng sai, trong trường hợp nào…) • Vạch ra hướng nghiên cứu tiếp theo. • Khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu. VIẾT BÁO CÁO  Những yếu tố quan trọng khi báo cáo khoa học: 1. Lựa chọn thông tin 2. Khai thác chiều sâu thông tin 3. Kỹ thuật viết văn theo phong cách khoa học hiện đại phù hợp với các báo cáo khoa học.  Ba nhân tố trên đóng vai trò quan trọng như nhau và phải đi theo thứ tự từ 1 đến 3.  Cùng một chủ đề mà có nhiều cách chọn thông tin khác nhau sẽ cho ra những nhận định khác nhau.  Việc lựa chọn thông tin cũng phụ thuộc vào các điều kiện tiếp cận số liệu, dữ liệu thu thập được và tính cập nhật của dữ liệu.  Chiều sâu của thông tin: Phản ánh mọi góc cạnh không phải là viết tràn lan.  Ngoài ra, trong bài viết cần phải đưa vào những yếu tố, nhận định có liên quan để thực hiện phép so sánh, tương tự để nhận định trực tiếp và định vị được thông tin đưa ra. Kỹ thuật thể hiện o Khi một tác giả boăn khoăn về cách viết. Trả lời được 3 câu hỏi sau đây: Dạng thức nào thích hợp nhất? Kiểu diễn đạt nào đơn giản và rõ ràng nhất cho người đọc? Kiểu diễn đạt nào súc tích nhất? 20-Oct-12 7 o Viết báo cáo khoa học nói lên tính chặt chẽ, logic trong khoa học. o Trong một đoạn văn cần tránh đề cập đến hai vấn đề khác nhau. o Dựa vào số liệu, trích dẫn để minh chứng cho những nhận định trước đó. o Đối với nguồn tin, cần phải rõ ràng, cụ thể, để người đọc có thể kiểm tra được. o Cần phải giải thích khái niệm, thuật ngữ để người đọc dễ hiểu. Mẫu bìa báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu KH Mẫu bìa báo cáo TÓM TẮT kết quả nghiên cứu KH Mẫu DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 20-Oct-12 8 Mẫu LỜI CẢM ƠN Mẫu MỤC LỤC Mẫu MỤC LỤC Mẫu TÀI LIỆU THAM KHẢO 20-Oct-12 9 Mẫu TÀI LIỆU THAM KHẢO Mẫu trích dẫn tài liệu (footnote) Mẫu TÀI LIỆU THAM KHẢO  Đối với sách: o Gall, J-C. (1998). Paléoécologie. Paysages et environnements disparus. 2e éd. Paris: Masson o Nguyễn Hữu Hiếu. (2004). Tìm hiểu văn hoá tâm linh Nam Bộ. Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ.  Đối với tạp chí o Judkins, G., Smith, M. Keys, E. (2008). “Determinism within Human-Environment Research and the Rediscovery of Environmental Causation”. The Geographical Journal, Vol. 174, No. 1, March 2008, pp. 17–29. • Hà Văn Tấn (1982). “Các hệ sinh thái nhiệt đới với tiền sử Việt Nam và Đông Nam Á”. Khảo cổ học , số 3, trang 15-19. Thuyết trình khoa học  Nguyên tắc: - Ràng buộc về thời gian: 10-15p - Mạch lạc, ngôn từ khoa học, dễ hiểu. 20-Oct-12 10 Khô khan, buồn ngủ  Có diễn giả luôn tạo được hấp dẫn, nhưng có người ko làm đc.  Tuy nhiên kỹ năng này có thể luyện tập. Cấu trúc của một thuyết trình KH  Vấn đề thuyết trình (câu hỏi) = đưa ra luận điểm gì đây?  Luận điểm của bài thuyết trình = chứng minh luận điểm nào?  Luận cứ để chứng minh luận điểm? = chứng minh bằng cái gì?  Phương pháp thuyết trình?= Chứng minh bằng cách nào? Vấn đề thuyết trình  Đặt câu hỏi  Chủ đề (Subject) khác với Vấn đề (Problem) VD: Nguyên nhân trẻ hư # Trẻ hư tại ai? Nêu câu hỏi sẽ làm cho bài thuyết trình phong phú và làm xuất hiện nhiều ý tưởng hay. => thu hút người nghe. 20-Oct-12 11 Luận điểm thuyết trình  Tác giả định chứng minh điều gì đây? VD: Trẻ hư tại cha, ko phải tại mẹ. Hoặc: Trẻ nghiện rượu tại cha, lười LĐ tại mẹ.  Không: Trẻ hư một phần tại cha, một phần tại mẹ. Luận cứ của thuyết trình  Chứng minh bằng cái gì?  Càng nhiều luận cứ thì luận điểm càng thuyết phục.  Những luận cứ mạnh nên “để dành” đến cuối bài và đề phòng lúc hội đồng tấn công. P/P thuyết trình  Diễn dịch: chung đến riêng  Quy nạp: riêng đến chung  Loại suy: riêng đến riêng.  Người nghe mệt: từ diễn dịch chuyển sang quy nạp.  Người nghe ngủ gật: chuyển sang loại suy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4_trinh_bay_nghien_cuu_3944.pdf
Luận văn liên quan