Báo cáo Mantis bugtracker

Resolution: Open: Bug vừa tạo mới. Reopen: Bug được còn lỗi được mở lại. Fixed: Bug đã được sửa lỗi. Not Fixable: Bug không có khả năng sửa lỗi. Won’t Fix: Bug quyết định không sửa lỗi. Unable Reproduce: Bug không tìm thấy lỗi phát sinh. Duplicate: Bug trùng nhau Cancelled: Bug bỏ qua không sửa. Suspended: Bug treo lại, chưa xử lý được.

ppt16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2397 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Mantis bugtracker, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Báo cáo MANTIS Bugtracker Nhóm Kiểm Định NỘI DUNG Tổng quan về Mantis Quy trình xử lý lỗi Giao diện Mantis. Demo. www.cuscsoft.com * Tổng quan về Mantis * Giới thiệu: Mantis là một website dùng để quản lý lỗi theo dự án. Mantis là công cụ ghi nhận việc tìm thấy lỗi hay thiếu sót, sai lầm khi thực hiện 1 chức năng của dự án. Cho phép báo cáo lỗi/sai sót gửi đến dự án sớm nhất. Địa chỉ cài đặt trong mạng nội bộ tại CUSC là: www.cuscsoft.com www.cuscsoft.com Tổng quan về Mantis Vai trò người dùng Định nghĩa: Issues: được hiểu như là lỗi (thường gọi là Bug), thiếu sót, sai phạm trong chương trình hoặc tài liệu của dự án. Report Issue: Báo cáo lỗi/sai sót khi được tìm thấy trên chương trình/tài liệu. Category: phân nhóm các chức năng/module. Severity: mức độ của Issue. Status: trạng thái issue. Resolution: cách giải quyết của Issue. www.cuscsoft.com Tổng quan về Mantis * Severity: Mức 1: block, crash Mức 2: major Mức 3: minor Mức 4: tweak, text, trivial, feature. www.cuscsoft.com Tổng quan về Mantis * Status: New: Bug chưa được xử lý, hoặc đang xử lý. Resolved: Bug đã xử lý xong. Closed: Bug được reporter kiểm tra lại và bug không còn phát hiện. Feedback: Bug đang chờ phản hồi. Confirmed: Bug đang chờ xác nhận lại. Assigned: Bug đã được bàn giao. Acknowledged: Bug đã được chấp thuận. www.cuscsoft.com Tổng quan về Mantis * Resolution: Open: Bug vừa tạo mới. Reopen: Bug được còn lỗi được mở lại. Fixed: Bug đã được sửa lỗi. Not Fixable: Bug không có khả năng sửa lỗi. Won’t Fix: Bug quyết định không sửa lỗi. Unable Reproduce: Bug không tìm thấy lỗi phát sinh. Duplicate: Bug trùng nhau Cancelled: Bug bỏ qua không sửa. Suspended: Bug treo lại, chưa xử lý được. www.cuscsoft.com Tổng quan về Mantis Quy trình xử lý lỗi Mô hình xử lý lỗi chung * www.cuscsoft.com Báo cáo lỗi: Reporter chuẩn bị các thông tin sau: Category: Chức năng có lỗi thuộc module nào. Severity: Bug thuộc mức độ nào. Summary: Mô tả vắng tắt tình trạng bug. Diễn giải: Mô tả chi tiết các bước/thao tác sinh ra bug. Upload File: Upload hình chụp lại tình trạng lỗi của chương trình/tài liệu.  Bug sau khi báo cáo được gán cho Manager. www.cuscsoft.com Quy trình xử lý lỗi Quy trình xử lý lỗi * Xử lý lỗi: Manager: thực hiện xem xét Bug: Gán Bug cho Developer: Khi Bug thực sự là lỗi. Gán Bug cho Reporter: khi Bug không phải lỗi. www.cuscsoft.com Quy trình xử lý lỗi * Xử lý lỗi: Developer: Xem bug và thực hiện xử lý. www.cuscsoft.com Quy trình xử lý lỗi * Xử lý lỗi: Reporter: Kiểm tra lại các Bug đã báo cáo. www.cuscsoft.com Giao diện Mantis * www.cuscsoft.com My view Giao diện Mantis * www.cuscsoft.com View Issues Demo * DEMO www.cuscsoft.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppttailieumantis_1822.ppt
Luận văn liên quan