Báo cáo Thực tập công nhân - Công ty cổ phần 565

BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG NHÂN Đơn vị thực tập: CƠNG TY CỔ PHẦN 565 Địa chỉ: 29/3 đường D2, Khu Văn Thánh Bắc, P25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM Thời gian thực tập: từ ngày 12-01-2011 đến ngày 22-01-2011 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu trường Đại học Giao Thông Vận Tải cơ sở 2, đặc biệt là thầy Nguyễn Văn Du đã giúp đỡ em được vào thực tập trong CÔNG TY CỔ PHẦN 565. Suốt quá trình thực tập tại CÔNG TY CỔ PHẦN 565, em xin chân thành cảm ơn phòng Kế Hoạch - Kinh Doanh, phịng Kỹ Thuật – Chất Lượng, phịng Quản Lý Xy Lắp anh Phước – Chỉ huy trưởng, anh Nam – Kỹ thuật hiện trường đã tạo điều kiện thuận lợi, tận tình hướng dẫn em trong thời gian thực tập tại cơng ty. Đồng thời giúp đỡ tạo mọi điều kiện để em bước đầu làm quen với các công việc thực tế trong thời gian thực tập vừa qua. Những kiến thức thực tế ấy đã giúp em rất nhiều trong việc đối chiếu và hiểu rõ hơn những cơ sở lý thuyết đã được tiếp thu từ các thầy cô giáo trong suốt mấy năm học vừa qua, chuẩn bị cho việc thực hiện đồ án tốt nghiệp trong thời gian tới và phục vụ công tác sau này. Trong báo cáo này không diễn giải chi tiết các quy định của quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật .Từ những quan sát của mình, em xin phép đưa ra những ý kiến nắm bắt được về những vấn đề kỹ thuật mà em đã tiếp thu được trong thời gian thực tập. Với khả năng, kiến thức chuyên môn và thời gian thực tập hạn hẹp, nên bài báo cáo còn nhiều thiếu xót. Kính mong quý thầy cô bộ môn và các anh chị, cô chú trong công ty chỉ dẫn và góp ý thêm. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn. Em kính chúc thầy cùng tất cả các cô chú anh chị trong Công ty được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc. Xin Chân Thành Cảm ơn!

doc44 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3562 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập công nhân - Công ty cổ phần 565, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nội dung hợp đồng kinh tế phải xác định rõ trách nhiệm cụ thể của các bên về các mặt, trong đó ghi rõ: Vốn đầu tư công trình, mức tạm ứng vốn của bên mời thầu hoặc đơn vị trúng thầu ứng toàn bộ vốn, hoặc ứng một phần vốn... Phương thức thanh toán tương ứng với các hình thức cấp vốn. Trách nhiệm cung ứng vật tư, thiết bị... Trách nhiệm thanh toán: Trường hợp bên mời thầu chậm thanh toán, phải trả thêm lãi xuất tiền gửi ngân hàng tương ứng với số tiền chậm thanh toán cho đơn vị nhận thầu. Nếu do ngân hàng chậm thanh toán, ngân hàng chịu trách nhiệm. 3) Đơn vị trúng thầu chịu trách nhiệm hoàn thành về việc xây dựng theo hợp đồng đã ký kết, bên mời thầu Không can thiệp trực tiếp vào công việc điều hành xây dựng mà tập trung vào việc giám sát kỹ thuật, chất lượng công trình để nghiệm thu theo các giai đoạn hoặc từng phần, theo quy phạm hiện hành của Nhà nước. Điều 13: Xử lý những trường hợp thay đổi chỉ tiêu trúng thầu. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, về nguyên tắc không được thay đổi chỉ tiêu trúng thầu (giá cả, thời hạn và chất lượng). Trường hợp giá cả thay đổi hoặc phát sinh khối lượng do nguyên nhân khách quan (thiên tai, hoả hoạn, thay đổi thiết kế...) bên mời thầu phải báo cáo các cơ quan cấp trên trực tiếp và cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành (Bộ hoặc Sở, tuỳ theo đối tượng công trình được phân cấp) thành lập Hội đồng xem xét (có sự tham gia của các cơ quan kế hoạch, tài chính, ngân hàng). Trường hợp công trình đấu thầu thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách, thành phần Hội đồng bao gồm cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành, cơ quan cấp trên trực tiếp của đơn vị mời thầu và ngân hàng. Chỉ khi có quyết định chính thức bằng văn bản của Hội đồng xét duyệt mới được thay đổi các chỉ tiêu trúng thầu. Điều 14: Phương thức thanh toán, quyết toán công trình. Các công trình tổ chức đấu thầu được thanh toán theo tiến độ tháng. Mức thanh toán hàng tháng căn cứ vào 90% giá trị khối lượng tiến độ tháng và các điều khoản cụ thể khác ghi trong hợp đồng kinh tế (nếu có). Sau khi nghiệm thu toàn bộ và nhận bàn giao công trình bên mời thầu thanh toán phần 10% còn lại. Điều 15: Xử lý các trường hợp đấu thầu không có kết quả: Sau khi thông báo mời thầu, nếu đến ngày mở thầu không có hoặc chỉ có một đơn vị dự thầu thì phải tổ chức lại việc đấu thầu và bên mời thầu cần xem xét lại các điều kiện và yêu cầu đặt ra trong đấu thầu sao cho phù hợp và có khả năng thực hiện được về thời gian giá cả và các yêu cầu kỹ thuật đặc biệt (nếu có). Trường hợp việc tổ chức đấu thầu đã tiến hành theo đúng quy định, nhưng không có đơn vị dự thầu nào nêu giá trong giới hạn mức giá tối đa được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc không có đơn vị dự thầu nào đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thời gian, kỹ thuật, chất lượng và giá cả... thì Hội đồng xét thầu có thể công bố giá chuẩn và yêu cầu các đơn vị dự thầu nêu lại các chỉ tiêu dự thầu ngay tại Hội nghị mở thầu để tiến hành xét chọn đơn vị trúng thầu. III. THƯỞNG - PHẠT - THANH TRA - KIỂM TRA VIỆC ĐẤU THẦU: Điều 16: Phạt. Đơn vị trúng thầu nếu kéo dài thời gian xây dựng quá thời hạn đã ký kết trong hợp đồng kinh tế thì phải Bồi thường cho bên mời thầu những thiệt hại do việc chậm đưa công trình vào khai thác sử dụng. Mọi hành vi thông đồng, mua chuộc, hối lộ ... trong đấu thầu nhằm dìm giá, tăng giá, hoặc thiên vị giữa các bên dẫn đến vi phạm tính chất công bằng, công khai, hợp pháp đều coi là hành động gây thiệt hại về kinh tế và xử lý theo pháp luật. Điều 17: Thanh tra kiểm tra việc đấu thầu. 1) Các Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra thường kỳ và đột xuất đối với các công trình đấu thầu thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư, Bộ Xây dựng (hoặc Sở Xây dựng) là cơ quan thống nhất quản lý Nhà nước về Xây dựng cơ bản (ở Trung ương và địa phương) có trách nhiệm kiểm tra việc tổ chức đấu thầu một số công trình của các ngành và địa phương (khi cần thiết). 2) Các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra các công trình đấu thầu do địa phương quản lý. 3) Nội dung kiểm tra, thanh tra: tuỳ theo tình hình cụ thể của từng công trình đấu thầu, có thể thanh tra kiểm tra kiểm tra toàn bộ hồ sơ đấu thầu, hoặc thanh tra kiểm tra từng khâu từng vụ việc có vấn đề. 4) Cơ quan thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm kiến nghị cấp có thẩm quyền (cơ quan quyết định thành lập Hội đồng xét thầu) công nhận hoặc huỷ bỏ kết quả đấu thầu. Các đương sự được quyền khiếu tố trước pháp luật nếu xét thấy quyết định của cơ quan thanh tra, kiểm tra thiếu công bằng. IV. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG: Điều 18: Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 12/2/1990 và được áp dụng thống nhất trong cả nước, với những quy định về vấn đề đấu thầu trong xây dựng trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ. Điều 19: Các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương hướng dẫn phổ biến, tổ chức chỉ đạo thực hiện Quy chế này. Nội dung hồ sơ dự thầu: Đơn dự thầu. Hồ sơ bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh dự thầu. Quyết định ủy quyền điều hành và phân công công tác trong ban giám đốc bên ngân hành bảo lãnh. Thông báo giới thiệu mẫu dấu, chữ ký của bên ngân hàng cho các cơ quan, doanh nghiệp. Hợp đồng thỏa thuận kinh doanh (nếu có): Thỏa thuận liên danh. Cam kết chịu trách nhiêm về đảm bảo chất lượng công trình trước chủ đầu tư. Các thông tin chung, giấy phép đăng ký kinh doanh: Giấy ủy quyền nhà thầu đứng đầu liên danh. Chi tiết về công ty: Quyết định của bô trưởng bộ giao thong vận tải về việc thành lập công ty. Chứng chỉ hành nghề. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng kí thuế. Tình hình năng lực tài chính: Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu: Khái quát công ty. Báo cáo kiểm toán. Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán. Báo cáo kết quả kinh doanh. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Kinh nghiệm thi công: Danh sách các hợp đồng hoàn thành trong 5 năm gần đây. Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp. Xác nhận công trình hoàn thành. Danh sách cán bộ chủ chốt. Quyết định thành lập BCH công trường. Hợp đồng lao động. Các công trình đã hoàn thành. Hồ sơ năng lực tài chính. Thiết bị thi công: Danh sánh thiết bị thi công hiện có. Hợp đồng mua bán thiết bị. Hợp đồng thuê thiết bị. Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị. Biện pháp thi công, bản vẽ và tiến độ thi công: Sự hiểu biết nhà thầu về dự án và hiện trường CT. Năng lực kinh nghiệm thi công của nhà thầu. Giải pháp KT và CN thi công. Công tác đảm bảo chất lượng CT. Tiến độ thi công. Bản vẽ mặt bằng tổ chức thi công. Biểu giá thầu, biểu phân tính chi tiết: Thuyết minh lập giá dự thầu. Bảng tổng hợp giá dự thầu. Bàng tính giá vật liệu trong đơn giá dự thầu. Cách tính trượt giá. Nhà thầu phụ: thí nghiệm, kiểm tra chất lượng, thiết kế bản vẽ thi công. Hồ sơ năng lực TV và kiểm định XD. Danh mục thiết bị phòng thí nghiệm. Biên bản thanh lý hợp đồng. Biên bản bàn giao nghiệm thu. Phöông phaùp vaø hình thöùc boá trí coâng tröôøng, hình thöùc ñoäi saûn xuaát. DỰ ÁN MỞ RỘNG XA LỘ HÀ NỘI GÓI THẦU 6B: XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHÍNH ĐOẠN KM1+600 – KM2+130 Sô ñoà toå chöùc nhaân söï cuûa coâng ty. 2.1.2. Thuyeát minh sô ñoà. Sô ñoà ñöôïc thieát laäp treân cô sôû phaân caáp thaåm quyeàn vaø traùch nhieäm theo thöù baäc töø treân xuoáng, caùc caáp döôùi seõ laøm vieäc vaø quan heä tröïc tieáp vôùi caáp treân ñoù moät baäc, caùc caáp ngang baäc hoaït ñoäng ñoäc laäp nhau nhöng coù moái quan heä phoái hôïp chaët cheõ vaø coù hoaït ñoäng quan heä vôùi cuøng caáp treân chung – tuy nhieân coù tröôøng hôïp ñaëc bieät, coù moái quan heä tröïc tieáp nhaûy baäc ñeå traùnh uøn taét coâng vieäc. *Chæ huy tröôûng vaø chæ huy phoù coâng tröôøng: Tröïc tieáp quaûn lyù ñieàu haønh chung taïi coâng tröôøng, chòu traùch nhieäm tröôùc BGÑ tröïc tieáp quan heä ñoái ngoaïi giaûi quyeát vaán ñeà cuûa coâng tröôøng theo caáp thaåm quyeàn. * Toå giaùm saùt chaát löôïng: Kieåm tra giaùm saùt taïi choå moïi coâng ñoaïn theo ñuùng ñoà aùn thieát keá vaø yeâu caáu kyõ thuaät veà thi coâng thöïc hieän caùc coâng taùc ño ñaïc, thí nghieäm taïi hieän tröôøng. * Toå xe maùy thieùt bò: Quaûn lyù dieàu haønh phaân phoái vaø tröïc tieáp söû duïng caùc loaïi xe maùy thieát bò thi coâng taïi coâng tröôøng theo yeâu caàu cuûa ñoäi thi coâng vaø chæ thò cuûa caáp treân. * Caùc ñoäi thi coâng: Tröïc tieáp toå chöùc trieån khai thi coâng caùc haïng muïc cuûa coâng trình theo keá hoaïch vaø phöông aùn chæ ñaïo chung cuûa caáp treân theo keá hoaïch phöông aùn trieån khai chi tieát do ñoäi ñeà xuaát, coù traùch nhieäm thi coâng coâng trình ñuùng chaát löôïng kyõ thuaät, tieán ñoä vaø an toaøn lao ñoäng. * Toå phuï trôï vaên phoøng: Tröïc tieáp quaûn lyù vaø thöïc hieän caùc coâng taùc veà vaät tö, y teá ñôøi soáng, thoáng keâ keá toaùn, ATLÑ, VSMT, PCCC vaø hoà sô thi coâng taïi coâng tröôøng. Ghi chú: Nhöõng ngöôøi ñöùng ñaàu trong töøng phaân caáp treân coù theå tröïc tieáp tham gia ñoái ngoaïi khi caàn thieát trong caùc lónh vöïc cuûa mình phuï traùch trong phaïm vi phaân caáp thaåm quyeàn ñeå giaûi quyeát caùc coâng vieäc cuï theå coù lieân quan. 2.1.3. Boá trí coâng tröôøng: - Chæ huy thi coâng coâng trình caàn laø ban quaûn lyù döï aùn, döôùi laø caùc phoøng ban vaø tröïc tieáp saûn xuaát laø caùc toå, ñoäi saûn xuaát. - Coâng nhaân ñöôïc boá trí ngay taïi coâng tröôøng ñeå thuaän lôïi cho vieäc baûo quaûn vaät lieäu cuõng nhö khi thi coâng. Tuy nhieân phaûi ñaûm baûo caùc ñieàu kieän sinh hoaït toát nhaát cho hoï. - Do vò trí xaây döïng ñöôøng keùo daøi neân ta xaây döïng caùc khu nhaø ôû cuõng nhö caùc kho baõi phaûi thuaän tieän cho coâng vieäc cuõng nhö vieäc baûo quaûn toát vaät lieäu 2.1.4. Hình thöùc ñoäi saûn xuaát: Coâng trình töông ñoái lôùn tuy nhieân nhaân löïc cuûa coâng ty ñaùp öùng toát yeâu caàu thi coâng neân khi thi coâng ñöôïc chia ra caùc ñoäi saûn xuaát khaùc nhau nhaèm sôùm hoaøn thaønh coâng trình vaø ñöa vaøo söû duïng. Caùc ñoäi saûn xuaát goàm: - Ñoäi saûn xuaát vaät lieäu caùc caáu kieän hoaït ñoäng taïi xí nghieäp. - Ñoäi vaän chuyeån vaät lieäu, keát caáu ñuùc saün töø xí nghieäp ra coâng tröôøng. - Ñoäi thi coâng neàn ñöôøng. - Ñoäi thi coâng maët ñöôøng vaø hoaøn thieän. Moãi ñoäi saûn xuaát ñöôïc boá trí soá kyõ sö cuõng nhö soá coâng nhaân sao cho thuaän lôïi nhaát trong vieäc hoaøn thaønh coâng vieäc ñaõ giao ñuùng thôøi haïn. Nhöng tuyeät ñoái khoâng thöøa nhaân löïc daãn ñeán phí phaïm cuõng nhö gaây khoù khaên trong khi thi coâng. Trình töï thi coâng caùc haïng muïc coâng trình vaø bieän phaùp baûo ñaûm yeâu caàu kyõ thuaät, chaát löôïng coâng trình (caàu coáng, neàn ñöôøng, maët ñöôøng…): Trình tự thi công tổng thể: Trình tự thi công tổng thể bao gồm hệ thống thoát nước, nền - mặt đường … Các bước thi công chính bao gồm: Di dời công trình kỹ thuậtt trong phạm vi bị ảnh hưởng: đường điện trung, hạ thế, chiếu sáng, điện thoại, ống cấp nước F500 và các ống ngang dẫn vào nhà dân, cáp điện thoại ngầm nằm trong phạm vi chiếm dụng công trình. Thi công các công trình phụ trợ như: rào chắn, biển báo đường tạm…. phục vụ công tác phân luồng giao thông; Thi công hệ thống cống thoát nước dọc, tuy nen ngang. Thi công phần đường. Công tác hoàn thiện. Phân luồng giao thông trong quá trình thi công Phương án tổng thể Giai đoạn 1: Lập hàng rào cô lập giao thông phạm vi đường song hành hiện tại hai bên và phần mở rộng, thi công hạng mục thoát nước và nền mặt đường trong khu vực này. Các phương tiện lưu thông vẫn lưu thông bình thường trên phạm vi mặt đường chính hiện hữu. Giai đoạn 2: Sau khi thi công xong phần đường mặt đường và thoát nước dọc hai bên đường song hành hiện tại, lập hàng rào để thi công hệ thống chiếu sáng và dải phân cách giữa. Các phương tiện được phân luồng đi trên phần mặt đường chính hiện hữu và đường song hành vừa thi công. Giai đoạn 3: Lập hàng rào, phân luồng phương tiện giao thông để thi công trong phạm vi dải phân cách giữa đường chính và song hành hiện tại và thi công phạm vi mặt đường chính còn lại. Phân đoạn thi công Nguyên tắc chung Chiều dài phân đoạn thi công được chọn trên các nguyên tắc sau: Thi công hạng mục cống dọc chính, trên nguyên tắc thi công dứt điểm từng đoạn một rồi mới chuyển sang đoạn tiếp theo. Do mật độ xe tuyến rất cao nên quá trình thi công tất cả các hạng mục cần có phương án thi công cụ thể và các biện pháp cảnh giới, bảo vệ an toàn giao thông nghiêm ngặt. Phân đoạn thi công cần lưu ý hạn chế ảnh hưởng đến dân sinh dọc 2 bên đường, đặc biệt các vị trí như sau: Các cổng trường học, nhà máy, xí nghiệp dọc tuyến …; Các đường ngang ra vào các khu dân cư; Các khu vực đông dân cư khác …. Đảm bảo giao thông thông suốt. Phù hợp với năng lực thi công và tiến độ yêu cầu. Hạn chế thi công trong giờ cao điểm từ 6h÷8h sáng và 16÷19h chiều để tránh ùn tắt giao thông. Chiều dài phân đoạn thi công Đối với những nơi có chiều rộng mặt đường và dải đất trống 2 bên lớn, nhà cửa xây dựng cách xa mặt đường, mật độ xây dựng không lớn, … có thể phân đoạn thi công dài khoảng 500m tùy từng vị trí. Đối với các đoạn có lưu lượng xe trong giờ cao điểm khá lớn, công tác đảm bảo an toàn, đảm bảo giao thông trong quá trình thi công phải được đặc biệt quan tâm. Để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông, cần bố trí phân đoạn thi công ngắn, chiều dài mỗi đoạn khoảng 100m÷200m. Chiều dài phân đoạn thi công có thể điều chỉnh phù hợp điều kiện thi công thực tế nhưng cần tuân thủ các nguyên tắc đã nêu ở trên. Bố trí hàng rào phân luồng giao thông Bố trí hàng rào tôn khu vực thi công để cách ly khu vực thi công và phần đường đang lưu thông. Qui cách như sau: Rào tôn xen kẽ lưới thép B40: Hàng tôn và lưới thép bằng khung thép cao 2.0m, mỗi môđun dài 3.0m; Khung hàng rào tôn bằng thép hộp º 25x25x3mm cách nhau 3m và sườn tăng cường bằng thép hộp º 25x25x3mm. Khung hàng rào B40 bằng thép hình L30x30x5mm cách khoảng 3m và 3 sườn tăng cường bằng thép hộp º 25x25x3mm. Hàng rào được đặt trên móng BT đá 1x2 M.300. Trên rào chắn có gắn tên Đơn vị thi công và đèn tín hiệu, đèn cảnh báo ban đêm. Bố trí cọc tiêu, biển báo Bố trí biển báo cấm, biển hướng dẫn tại các ngã ba, ngã tư đầu phân đoạn thi công để thông báo cấm xe tải lưu thông, hướng dẫn lưu thông cho xe buýt, xe ô tô. Sử dụng các loại biển báo 103, 107, 417, 505… Biển báo ở đầu công trường – phía 1/2 mặt cắt đang thi công: Bố trí biển chỉ dẫn “Phía trước có công trường” cách vị trí thi công khoảng 150m; Bố trí biển chỉ dẫn “Công trường đang thi công” cách vị trí thi công khoảng 50m; Bố trí biển báo cấm 101- “Đường cấm” và biển báo nguy hiểm 227 - “Công trường” tại điểm đầu phân đoạn thi công; Biển báo ở đầu công trường – phía 1/2 mặt cắt lưu thông: Bố trí biển chỉ dẫn “Phía trước có công trường” cách vị trí thi công khoảng 150m; Bố trí biển chỉ dẫn “Công trường đang thi công” cách vị trí thi công khoảng 50m; Bố trí biển báo báo nguy hiểm 227- “Công trường” tại điểm đầu phân đoạn thi công. Các biển báo này được tháo dỡ khi thi công hoàn tất từng phân đoạn và được lắp đặt ở phân đoạn mới. Thi công hệ thống thoát nước Định vị tuyến cống Tim cống dọc được định vị theo lý trình ga thu, ga thăm của hồ sơ thiết kế. Đường tim của các đoạn cống là đoạn thẳng nối liền giữa đường tim cống tại 2 vị trí ga thu, ga thăm kề nhau. Quá trình định vị cần kiểm tra: Đối chiếu vị trí ga với cọc tim tuyến theo phương dọc tuyến; Chiều dài đoạn cống giữa 2 ga; Vị trí ga, tim cống theo phương ngang tính từ tim tuyến thiết kế. Nếu các số liệu không khớp nhau phải tìm rõ nguyên nhân và có biện pháp hiệu chỉnh trước khi triển khai thi công. Thi công các hạng mục Thi công hệ thống cống tròn: Đối với tuyến cống tròn bên trái đường chính: do việc thi công tuyến cống thoát nước song song với tuyến cống cấp nước D2000 nên để đảm bảo ổn định các công trình xung quanh, thành hố móng phía đường ống cấp nước sẽ được gia cố bằng cọc ván thép. Với tuyến ống cấp nước D500 bên phải tuyến, các vị trí giao cắt giữa hai tuyến ống được xử lý theo thỏa thuận tại Thông báo số 2728/TB-TCT-DACN ngày 8/9/2010 của Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn. Một số phạm vi hố móng của hệ thống thoát nước quá gần ống D500 sẽ sử dụng cọc ván thép để gia cố hố móng và bảo vệ đường ống cấp nước. Ngoài ra, tại các vị trí đào sâu H≥2.5m hố móng cũng được gia cố bằng cọc ván thép để đảm bảo ổn định trong quá trình thi công. Đối với khu vực thi công gần sát nhà dân và hành lang đường ống nước, để hạn chế lún nứt, hư hỏng nhà dân trong quá trình thi công, đơn vị thi công cần có biện pháp giảm chấn hay dùng phương pháp ép tĩnh để hạ cọc ván thép. Đào hố móng đến cao độ thiết kế. Tạo rãnh thu nước dọc 2 bên hố móng, hút nước đảm bảo hố móng luôn khô, sạch. Đất đào được vận chuyển đổ ở nơi qui định. Thi công móng cống: thi công lớp cát tạo phẳng, lớp lót móng cống, lắp đặt và thi công móng cống. Thi công móng ga. Lắp đặt ống cống. Trước khi lắp đặt cần kiểm tra cao độ móng cống, thanh thải đất rơi vãi trong lòng móng cống, vệ sinh móng ... Thi công mối nối cống. Lắp đặt ga và thi công phần còn lại các ga thu, ga thăm. Đắp cát 2 bên thân cống và trên lưng cống theo từng lớp dày từ 15cm đến 20cm và đầm chặt phù hợp với yêu cầu độ chặt của nền đường (K=0.95). Lưu ý chỉ tiến hành đắp đất sau khi bêtông mối nối cống đạt 90% cường độ yêu cầu của thiết kế. Thi công cửa cống: đào hố móng sân cống. Lưu ý: Tất cả các thiết bi thi công cơ giới chỉ được hoạt động thi công trong phạm vi mặt đường chính. Việc thi công trong phạm vi hành lang bảo vệ đường ống cấp nước hai bên tuyến đều được thi công bằng thủ công. Khi thi công cống trong mùa mưa cần tạo hố tụ nước trong từng phân đoạn thi công và bố trí máy bơm bơm hút nước, đảm bảo hố móng luôn khô sạch. Thi công nền đường Đào đất nền đường đến cao độ thiết kế, lu lèn nền nguyên thổ đạt độ chặt yêu cầu. Nếu phát hiện ở cao độ thiết kế đất nền đường yếu cục bộ, lẫn bùn rác hữu cơ không thể lu lèn đạt độ chặt yêu cầu thì cần thực hiện đào thay đất, sau đó đầm nén lại theo từng lớp. Công tác thi công nền đường phần mở rộng bằng cơ giới. Riêng đoạn đi qua công trình ngầm như cáp điện, điện thoại, ống cấp nước ..., trước khi đào cần thăm dò chính xác vị trí công trình, công tác đào kết hợp đào cơ giới với thủ công. Đặc biệt đối với phần lề đường hai bên do thi công sát phạm vi hành lang đường ống cấp nước do đó khi thi công công tác lu lèn phải sử dụng thiết bị đầm cóc. Đất đào được vận chuyển khỏi công trường và đổ ở nơi qui định. Khi thi công trong mùa mưa cần có giải pháp thoát nước cho nền đường – mặt đường, tránh không để nước đọng dễ gây tai nạn giao thông, làm phá hoại kết cấu nền đường, mặt đường. Thi công các lớp kết cấu áo đường Thi công lớp cấp phối đá dăm: tuân thủ theo quy định kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô 22 TCN 334-2006 của Bộ Giao thông vận tải. Thi công lớp bê tông nhựa: tuân thủ theo Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa 22TCN-249-1998. Biện pháp đảm bảo thi công: THI CÔNG CÁC CẤU KIỆN ĐÚC SẴN TẠI HIỆN TRƯỜNG : Do thi công trong điều kiện dễ ngập nước khi có mưa và triều cường nên để đẩy nhanh tiến độ thi công, đơn vị thi công chọn phương án đúc sẵn một số cấu kiện như đáy hố ga, khuôn ga, máng, lưỡi hố ga. Các cấu kiện đúc sẵn được đúc tập trung tại bãi và vận chuyển ra vị trí lắp đặt bằng xe cẩu thùng loại 5T. Mặt bằng bãi đúc : Bãi đúc cấu kiện được san lấp bằng phẳng và lu lèn đạt độ chặt K=0,95. Bãi đúc được bố trí phía trái tuyến, sát với lán trại công nhân, diện tích 5mx200m. Công nghệ thi công : - Gia công và lắp đặt cốt thép : Thép được tập kết đầy đủ và đúng nguồn gốc xuất xứ sản phẩm tại kho trước khi gia công. Dùng kìm để cắt các thép có D12mm và dùng máy cắt để cắt thép có D>12mm đúng kích thước thiết kế rồi uốn bằng nhân công. Lắp đặt cốt thép vào đúng vị trí theo thiết kế. Thép sau khi gia công tiến hành lắp đặt và đổ bê tông để hạn chế tối đa thép bị gỉ. Trường hợp thép chưa lắp đặt thì tập trung vào kho và bảo quản cẩn thận. Đối với những cấu kiện đúc nhiều lần, trước khi đổ bê tông các đợt tiếp theo tiến hành vệ sinh cốt thép. Bề mặt lớp bê tông đổ trước phải được tạo nhám (dùng búa và đục để tạo nhám khi bê tông vừa đổ khoảng 3h), trước khi đổ bê tông mới phải tưới nước và rắc xi măng bột lên phần tiếp giáp giữa bê tông cũ và mới. - Lắp đặt và tháo dỡ ván khuôn : Ván khuôn sử dụng là ván khuôn thép đã chế tạo sẵn tại xưởng theo đúng kích thước của cấu kiện. Ván khuôn được liên kết bulong để thuận tiên khi lắp đặt. Những vị trí đặc biệt thì liên kết bằng mối hàn. Ván khuôn trước khi đổ bê tông phải bôi nhớt chống dính. Tại những vị trí độ hở ván khuôn lớn thì dùng băng dính để dán kín khít, đảm bảo trong quá trình đổ bê tông nước xi măng không chảy ra ngoài. Công tác tháo dỡ ván khuôn được tiến hành sau khi đổ bê tông 1 ngày. Dùng khóa để mở liên kết bulong. Dùng các thanh thép để tách ván khuôn ra khỏi bê tông, hạn chế dùng búa gõ để tránh ảnh hưởng đến quá trình hình thành cường độ của bê tông. Ván khuôn sau khi tháo dỡ phải tập trung về đúng vị trí và phải mài nhẵn bề mặt ván khuôn trước khi lắp đặt cho cấu kiện mới. - Đổ bê tông : Mua bê tông tươi tại trạm trộn Rạch Chiếc, trường hợp để đẩy nhanh tiến độ có thể dùng bê tông R=R và dùng phụ gia kéo dài thời gian ninh kết bê tông (4 giờ). Bê tông đến công trường phải có giấy tờ ghi rõ xuất xứ sản phẩm và thời gian xuất trạm, phải được thí nghiệm chỉ tiêu độ sụt và được Tư vấn giám sát chấp nhận. Bê tông được đổ trực tiếp từ xe trộn vào ván khuôn lắp sẵn. Bê tông phải được cấp liên tục và đầm lèn ngay để tránh bị phân tầng trong quá trình đổ. - Đầm lèn bê tông : Thiết bị đầm là đầm dùi, mỗi lần đổ bê tông bố trí tối thiểu 2 đầm dùi, tùy kích thước cấu kiện mà chọn đường kính quả đầm cho phù hợp. Đầm dùi ngoài 2 đầm điện luôn bố trí thêm 1 hoặc 2 đầm bằng động cơ xăng để sử dụng trong trường hợp mất điện. - Bảo dưỡng bê tông : Bê tông ngay sau khi đổ phải tiến hành bảo dưỡng. Trong quá trình bảo dưỡng bề mặt bê tông phải luôn đảm bảo độ ẩm. Dùng bao tải che đậy mặt bê tông và thường xuyên tưới nước. Quá trình bảo dưỡng bê tông tiến liên tục trong 7 ngày sau khi đổ bê tông. - Thí nghiệm hiện trường : Trong quá trình đổ bê tông phải lấy mẫu để làm cơ sở xác định cường độ bê tông. Mỗi lần đổ bê tông phải tiến hành lấy mẫu, mỗi lần lấy 1 tổ mẫu, loại mẫu hình lập phương 15cmx15cmx15cm. Trước khi cẩu lắp thì tiến hành nén mẫu, nếu cường độ đạt 70% cường độ thiết kế thì mới tiến hành cho cẩu lắp. THI CÔNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC: Đóng cừ Lasen: - Thiết bị đóng cừ Lasen : Dùng búa rung 300kg lắp vào máy đào để rung hạ cừ Lasen. - Biện pháp đóng cừ Lasen : Tập kết cừ Lasen và U300, I200 vào phạm vi thi công. * Rung hạ cừ Lasen : Định vị vị trí cừ Lasen và phui cống. Cắt và bốc lớp bê tông nhựa của kết cấu mặt đường cũ. Lắp búa rung vào máy đào. Cho búa rung kẹp cừ Lasen và tiến hành rung hạ đến cao dộ thiết kế. Đối với những cây Lasen đóng đầu tiên vị trí và độ thẳng đứng phải tương đối chính xác để đảm bảo cho toàn bộ Lasen đóng tiếp theo được chính xác. Đối với 3 cây cừ Lasen đóng đầu tiên nếu phát hiện có sai lệch và bị nghiêng thì phải tiến hành nhổ lên và đóng lại. * Lắp dựng nẹp dọc U300 và thanh chống I200 : Khi rung hạ cừ Lasen đến cao độ thiết kế, tiến hành đào đất đến cao độ đáy nẹp U300. Sau khi đào đến cao độ đáy nẹp U300, tiến hành cho máy đào cẩu lắp nẹp U300 vào vị trí thiết kế và hàn cố định. * Nhổ cừ Lasen : Sau bê tông móng cống và hố ga đạt cường độ, tiến hành tái lập cát mang cống và hố ga. Khi tái lập cát đến cao độ đáy lớp sỏi đỏ nền đường cũ thì tiến hành nhổ cừ Lasen. Lắp búa rung vào máy đào, cho búa rung kẹp cừ Lasen và tiến hành vừa rung vừa nhổ. Cừ Lasen sau khi nhổ được tập kết về vị trí thích hợp để thuận tiện cho các đoạn thi công tiếp theo. Đào đất phui cống và hố ga : - Đối với những đoạn không đóng cừ Lasen thép dùng kết hợp cơ giới và nhân công. Máy đào đào giật lùi và đổ trực tiếp lên xe ôtô. Khi đào đến cao độ thiết kế + 20cm thì tiến hành cho công nhân đào và sửa lại bằng thủ công. Công nhân đào đổ đống rồi xúc lên gầu máy đào và đổ lên ôtô. - Đối với những đoạn trong quá trình đào thấy có hiện tượng sạt lở thì tiến hành đóng cừ Lasen. Dùng máy đào mắc cáp đưa Lasen vào vị trí đóng rồi đóng đến cao độ thiết kế. Những vị trí có chiều sâu đào lớn thì tiến hành bố trí khung chống cho hệ thống cừ Lasen để đảm bảo Lasen không bị nghiêng trong suốt quá trình thi công. Sau khi đóng cừ Lasen xong thì tiến hành đào đất như trên. Sơ đồ bố trí hệ khung chống cừ Lasen - Đối với những đoạn nằm trong phạm vi gần công trình ngầm (Cáp quang, ống nước D2000, D500) thì không dùng cơ giới mà dùng nhân công để đào đất. Khi đào phải thăm dò rồi mới đào đại trà. Khi phát hiện công trình ngầm thì có biện pháp bảo vệ công trình ngầm rồi mới tiếp tục đào. Đất đào được tập trung thành đống và máy đào xúc đổ lên ôtô chở đi đổ tạ bãi Tân Uyên – Bình Dương. - Trong khi đào cả thủ công và cơ giới đều hạn chế tối đa việc phá hoại kết cấu đất không nằm trong phạm vi đào. Trong quá trình đào nếu kết cấu đất ngoài phạm vi đào bị phá hoại thì cho đào hết phần bị phá hoại và đắp lại bằng cát rồi đầm lèn đạt độ chặt K=0,95. - Trong quá trình đào luôn bố trí rãnh và hố thu nước để thoát nước khi trời mưa. Sơ đồ bố trí rãnh thoát nước - Trong quá trình đào gầu máy đào không múc quá đầy để tránh rơi vải trong quá trình đào. Ôtô trước khi rời công trường phải được vệ sinh sạch sẽ. Đóng cừ tràm : Cừ tràm phải được chọn theo đúng chiều dài thiết kế là 3m/1cây, D=6÷8cm, thẳng và được vót nhọn. Số lượng cừ tràm tập kết đủ cho đoạn cần đóng tại kho trước khi đóng. Cừ tràm phải đảm bảo chưa bị khô trước khi đóng. Chất lượng cừ tràm được Tư vấn giám sát chấp thuận trước khi thi công. - Thi công đóng cừ tràm : Công việc đóng cừ tràm được tiến hành bằng cách dùng máy đào để ép cho cừ tràm ngập sâu xuống hết chiều dài cây. Trong quá trình máy đào ép cừ thì luôn cho công nhân theo dõi và điều chỉnh sao cho cừ tràm đóng xuống được thẳng và không bị gãy. Trường hợp cọc cừ tràm ấn bằng máy đào không xuống thì cần kiểm tra địa chất thực tế. Nếu địa chất tốt thì báo cáo với giám sát để có phương án xử lý. Nếu địa chất xấu, nhưng do đất lẫn tạp chất như bao bì… thì tiến hành phương pháp vừa ấn vừa rung (có thể dùng động cơ gây rung). Tại những vị trí chật hẹp, máy đào không thể ấn được cho nhân công dùng búa để đóng. Trong quá trình đóng để tránh bị vỡ đầu cừ ta tiến hành chụp đầu cừ trước khi đóng. Cừ tràm đóng theo hàng và cột, hàng cách hàng 25cm, cột cách cột 25cm. Sơ đồ đóng cọc cừ tràm Cừ tràm sau khi đóng xong phải tiến hành cưa đầu sao cho cao độ đỉnh cừ tràm bằng với cao độ thiết kế. Thi công cát lót móng cống và móng hố ga : Cát lót được tập trung thành đống trên phạm vi thi công. Sau khi đóng cừ tràm xong thì tiến hành dùng máy đào múc cát đổ xuống hố móng. Cho nhân công san sửa đúng cao độ thiết kế, để đảm bảo độ bằng phẳng. Thi công bê tông lót đá 1x2, M100 (Thay bê tông đá 4x6,M100) : - Đổ bê tông : Mua bê tông tươi tại trạm trộn Rạch Chiếc. Bê tông có phụ gia để kéo dài thời gian ninh kết 4h và rút ngắn thời gian hình thành cường độ bê tông. Bê tông đến cống trường phải có giấy tờ ghi rõ xuất xứ sản phẩm và thời gian xuất trạm, phải được thí nghiệm chỉ tiêu độ sụt tại hiện trường và được Tư vấn giám sát chấp nhận. Bê tông được đổ từ xe trộn vào gầu máy đào, máy đào hạ gầu đến gần đáy lớp bê tông lót rồi đổ. Bê tông phải được cấp liên tục và đầm lèn ngay để tránh bị phân tầng trong quá trình đổ. - Đầm lèn bê tông : Thiết bị đầm là đầm dùi, mỗi lần đổ bê tông bố trí tối thiểu 2 đầm dùi điện và 1 đầm động cơ xăng, đường kính quả đầm là 5cm. - Bảo dưỡng bê tông : Bê tông ngay sau khi đổ phải tiến hành bảo dưỡng. Trong quá trình bảo dưỡng bề mặt bê tông phải luôn đảm bảo độ ẩm. Dùng bao tải che đậy mặt bê tông và thường xuyên tưới nước. Quá trình bảo dưỡng bê tông tiến liên tục trong 7 ngày sau khi đổ bê tông. - Thí nghiệm hiện trường : Trong quá trình đổ bê tông phải lấy mẫu để làm cơ sở xác định cường độ bê tông. Mỗi lần đổ bê tông phải tiến hành lấy mẫu, mỗi lần lấy 1 tổ mẫu, loại mẫu hình lập phương 15cmx15cmx15cm . Trước khi thi công các hạng mục tiếp theo thì tiến hành nén mẫu để xác định cường độ và có biện pháp xử lý kịp thời. Lắp đặt gối cống + cống + đáy hố ga : - Lắp đặt gối cống : Gối cống đi kèm với cống, gối cống được tập kết đến công trường cùng với cống. Gối cống được máy đào hạ xuống đặt trên lớp bê tông lót đá 1x2,M100 (khi bê tông lót đạt 70% cường độ thiết kế) và được nhân công điều chỉnh vào đúng vị trí thiết kế. Khi lắp đặt gối cống cần kiểm tra sao cho tim gối phải nằm trên đường tim cống, gối cống phải chắc chắn, không bị gập ghềnh để tránh bị gãy vỡ trong quá trình lắp cống. Nếu gối cống bị gập ghềnh thì tiến hành rót vữa xi măng vào khe hở giữa gối cống và lớp bê tông lót. - Lắp đặt đáy hố ga : Đáy hố ga khi cẩu lắp phải đạt tối thiểu 90% cường độ theo thiết kế R=200daN/cm2. Dùng cẩu thùng loại 5T để cẩu đáy hố ga từ bãi đúc về công trường. Tại công trường dùng máy đào bánh xích dung tích gầu 0,7m3 để hạ đáy hố ga vào đúng vị trí thiết kế (Máy đào dung tích gầu 0,7m3 có thể cẩu lắp cấu kiện 1,7 tấn). - Cẩu lắp cống : Cống khi tập kết đến công trường phải đảm bảo chất lượng theo thiết kế. Việc lắp đặt cống tến hành theo từng đoạn giới hạn bởi 2 hố ga liền kề nhau. Dùng máy đào dùng tích gàu 0,7m3 để cẩu lắp cống. Trước khi lắp đặt cống phải lắp gioăng cao su vào phần dương của cống. Quá trình cẩu lắp phải cẩn thận và nhẹ nhàng để tránh vỡ cống. Trong quá trình cẩu lắp cống phải thường xuyên kiểm tra tim dọc cống bằng cách căng dây từ tim 2 hố ga liền kề nhau để kịp thời điều chỉnh khi phát hiện sai lệch tim. Cống phải được đặt vững chắc trên gối cống và trên hố ga. Thi công mối nối cống, bê tông móng cống và phần trên hố ga : a. Mối nối cống : Khi lắp đặt cống xong thì tiến hành thi công mối nối. Cho nhân công đắp vữa xi măng vào mối nối. Mối nối cống sau khi thi công xong phải tiến hành che chắn cẩn thận để tránh trời mưa. b. Bê tông móng cống đá 1x2,M150 : - Lắp đặt ván khuôn : Dùng ván khuôn gỗ đóng theo kích thước móng cống,ván khuôn được cố định chắc chắn bằng các thanh chống. - Đổ bê tông : Mua bê tông tươi tại trạm trộn Rạch Chiếc. Bê tông có phụ gia để kéo dài thời gian ninh kết 4h và rút ngắn thời gian hình thành cường độ bê tông. Bê tông đến cống trường phải có giấy tờ ghi rõ xuất xứ sản phẩm và thời gian xuất trạm, phải được thí nghiệm chỉ tiêu độ sụt và được Tư vấn giám sát chấp nhận. Bê tông được đổ từ xe trộn vào máng. Bê tông phải được cấp liên tục và đầm lèn ngay để tránh bị phân tầng trong quá trình đổ. - Đầm lèn bê tông : Thiết bị đầm là đầm dùi, mỗi lần đổ bê tông bố trí tối thiểu 2 đầm dùi điện và 1 đầm động cơ xăng, đường kính quả đầm là 5cm. - Bảo dưỡng bê tông : Bê tông ngay sau khi đổ phải tiến hành bảo dưỡng. Trong quá trình bảo dưỡng bề mặt bê tông phải luôn đảm bảo độ ẩm. Dùng bao tải che đậy mặt bê tông và thường xuyên tưới nước. Quá trình bảo dưỡng bê tông tiến liên tục trong 7 ngày sau khi đổ bê tông. - Thí nghiệm hiện trường : Trong quá trình đổ bê tông phải lấy mẫu để làm cơ sở xác định cường độ bê tông. Mỗi lần đổ bê tông phải tiến hành lấy mẫu, mỗi lần lấy 1 tổ mẫu, loại mẫu hình lập phương 15cmx15cmx15cm. Trước khi tái lập cát phải tiến hành nén mẫu để xác định cường độ bê tông, khi bê tông đạt 70% cường độ thiết kế mới tiến hành thi công tái lập cát. c. Thi công phần trên hố ga : - Gia công và lắp đặt cốt thép : Thép được tập kết đầy đủ và đúng nguồn gốc xuất xứ sản phẩm tại kho trước khi gia công. Dùng kìm để cắt các thép có D12mm và dùng máy cắt để cắt thép có D>12mm đúng kích thước thiết kế rồi uốn bằng nhân công. Lắp đặt cốt thép vào đúng vị trí theo thiết kế. Thép sau khi gia công tiến hành lắp đặt và đổ bê tông để hạn chế tối đa thép bị gỉ. Đối với phần thép chờ từ phần đáy hố ga thì gõ sạch phần vữa xi măng bám bên ngoài rồi lắp đặt thêm cốt thép còn lại. - Lắp đặt và tháo dỡ ván khuôn : Ván khuôn sử dụng là ván khuôn thép đã chế tạo sẵn tại xưởng theo đúng kích thước của cấu kiện. Ván khuôn được liên kết bulong để thuận tiên khi lắp đặt. Những vị trí đặc biệt thì liên kết bằng mối hàn. Ván khuôn trước khi đổ bê tông phải bôi phụ gia chống dính. Tại những vị trí độ hở ván khuôn lớn thì dùng băng dính để dán kín, đảm bảo trong quá trình đổ bê tông nước xi măng không chảy ra ngoài. Công tác tháo dỡ ván khuôn được tiến hành khi bê tông đạt 70% cường độ. Dùng khóa để mở liên kết bulong và dùng các thanh thép để tách ván khuôn ra khỏi bê tông, hạn chế dùng búa gõ để tránh ảnh hưởng đến quá trình hình thành cường độ của bê tông. Ván khuôn sau khi tháo dỡ phải tập trung về đúng vị trí và phải mài nhẵn bề mặt ván khuôn trước khi lắp đặt cho cấu kiện mới. - Đổ bê tông : Mua bê tông tươi tại trạm trộn Rạch Chiếc. Bê tông có phụ gia để kéo dài thời gian ninh kết 4h và rút ngắn thời gian hình thành cường độ bê tông. Bê tông đến công trường phải có giấy tờ ghi rõ xuất xứ sản phẩm và thời gian xuất trạm, phải được thí nghiệm chỉ tiêu độ sụt và được Tư vấn giám sát chấp nhận. Bê tông được đổ vào máng đổ bê tông đã được gia công sẵn trên miệng ván khuôn. - Đầm lèn bê tông : Thiết bị đầm là đầm dùi, mỗi lần đổ bê tông bố trí tối thiểu 2 đầm dùi, đường kính quả đầm là 5cm. Đầm dùi ngoài 2 đầm điện luôn bố trí thêm 1 hoặc 2 đầm bằng động cơ xăng để sử dụng trong trường hợp mất điện. - Bảo dưỡng bê tông : Bê tông ngay sau khi đổ phải tiến hành bảo dưỡng. Trong quá trình bảo dưỡng bề mặt bê tông phải luôn đảm bảo độ ẩm. Dùng bao tải che đậy mặt bê tông và thường xuyên tưới nước. Quá trình bảo dưỡng bê tông tiến liên tục trong 7 ngày sau khi đổ bê tông. - Thí nghiệm hiện trường : Trong quá trình đổ bê tông phải lấy mẫu để làm cơ sở xác định cường độ bê tông. Mỗi lần đổ bê tông phải tiến hành lấy mẫu, mỗi lần lấy 1 tổ mẫu, loại mẫu hình lập phương 15cmx15cmx15cm. Trước khi tái lập cát phải tiến hành nén mẫu để xác định cường độ bê tông, khi bê tông đạt 70% cường độ thiết kế mới tiến hành thi công tái lập cát. Tái lập cát, sỏi đỏ mang cống và hố ga : - Tái lập cát mang cống và hố ga : Cát được tập trung thành đống tại công trường. Dùng máy đào đổ cát thành từng lớp có chiều dày 20cm rồi cho công nhân san sửa lại. Tưới nước đạt độ ẩm tốt nhất rồi dùng đầm cóc để đầm cát đạt độ chặt K=0,95. Trước khi thi công lớp tiếp theo tiến hành nghiệm thu độ chặt lớp cát vừa thi công. Trong quá trình thi công phải tiến hành thi công đối xứng 2 bên cống và hố ga để tránh cống và hố ga bị lệch trong qua trình đầm lèn. - Tái lập sỏi đỏ mang cống và hố ga : Sỏi đỏ được tập trung thành đống tại công trường. Dùng máy đào để san rải sỏi đỏ thành lớp có chiều dày H=K*15cm (K là hệ số san rải được xác định theo thực tế thi công, K thử nghiệm lấy bằng 1,35 ) và cho nhân công san sửa lại. Dùng đầm cóc để đầm sỏi đỏ đạt độ chặt K=0,98. Trước khi thi công lớp tiếp theo tiến hành nghiệm thu độ chặt lớp sỏi đỏ vừa thi công. Trong quá trình thi công phải tiến hành thi công đối xứng 2 bên cống và hố ga để tránh cống và hố ga bị lệch trong qua trình đầm lèn. Những vị trí mà bị hiện tượng cao su thì tiến hành bốc bỏ vật liệu sỏi đỏ cũ và thay bằng vật liệu mới rồi lu lèn lại. THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG Đào đất nền đường phần mở rộng : - Những đoạn chiều rộng đủ để máy ủi hoạt động thì dùng máy ủi để ủi đất dồn đống sau đó dùng máy đào xúc đất đổ lên ôtô. - Những đoạn chiều rộng không đủ để máy ủi hoạt động thì dùng máy đào xúc đất đổ trực tiếp lên ôtô. - Khi đào đến cao độ thiết kế tiến hành lu nguyên thổ (đối với những đoạn đủ chiều rộng để lu hoạt động) và đầm cóc (đối với những đoạn không đủ chiều rộng để lu hoạt động) đạt độ chặt K=0.95. - Tiến hành đo E của nền đường, nếu E42Mpa thì dừng lại. Nếu E42Mpa thì tiến hành đào 30cm đất hiện hữu và đắp lại bằng sỏi đỏ, đầm chặt đạt độ chặt K=0,98 và E42Mpa. - Tại những đoạn gần các công trình ngầm thì cách công trình ngầm 1m phải đào bằng nhân công để đảm bảo an toàn cho công trình ngầm. Thi công cấp phối sỏi đỏ : Theo tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu : 22TCN 304-03 San rải : Cấp phối sỏi đỏ được đổ đống trên phạm vi thi công khi nền đường đạt yêu cầu. Khối lượng cấp phối sỏi đỏ tập kết phải tính toán vừa đủ cho 1 lớp đắp (15cm sau lu lèn). Cấp phối sỏi đỏ khi tập kết tại hiện trường phải có độ ẩm gần bằng với độ ẩm tốt nhất. Chiều dày san rải = K*15cm, trong đó K=1,25 là hệ số lu lèn sơ bộ (Hệ số lu lèn chính thức sẽ được xác định từ đoạn lu thử nghiệm 100m). Tại những đoạn chiều rộng đủ để xe san hoạt động thì dùng xe san để san rải cấp phối. Tại những đoạn không đủ chiều rộng để xe san hoạt động nhưng đủ cho xe ủi hoạt động thì dùng xe ủi để san rải cấp phối. Trong trường hợp cả xe san và xe ủi đều không đủ chiều rộng để hoạt động thì dùng máy đào san rải sơ bộ và dùng nhân công để san sửa lại trước khi lu. Cấp phối sỏi đỏ phải được san rải khi độ ẩm tốt nhất. Khi độ ẩm không đủ thì có biện pháp bổ sung nước để đảm bảo độ ẩm tốt nhất. Khi độ ẩm vượt quá độ ẩm tốt nhất thì tiến hành phơi để đạt độ ẩm tốt nhất mới san rải. Lu lèn : Trước khi lu phải thiết kế sơ đồ lu cho phù hợp với bề rộng lu và loại lu. Trước khi lu đại trà phải tiến hành lu thử nghiệm đoạn 100m để xác định hệ số san rải cho các đoạn sau. Lu sơ bộ 3 - 4 lượt bằng lu tĩnh bánh thép 8T,vận tốc lu 1,5-2Km/h, tiến hành bù phụ bằng nhân công và đầm mép bằng đầm cóc. Lu lèn chặt bằng lu nặng bánh thép 12T, vận tốc lu 2-3Km/h và lu rung 25T,vận tốc lu 2-4Km/h, tiến hành đầm mép bằng đầm cóc. Lu hoàn thiện bằng lu nặng bánh thép 12T từ 2-3 lượt, vận tốc lu 1-2Km/h. Giai đoạn lu hoàn thiện được tiến hành khi thấy trên mặt sỏi đỏ không để lại vệt bánh lu khi bánh lu đi qua. Khi lu lèn vệt lu sau chồng lên vệt lu trước ít nhất 20cm. Lu phải lu từ ngoài vào trong để hạn chế hiện tượng nở hông. Trong quá trình lu phải thường xuyên theo dõi và phát hiện những vị trí bị cao su, bị rạn nứt…để có biện pháp xử lý kịp thời. Đối với những vị trí bị cao su hay rạn nứt thì tiến hành đào bỏ cấp phối đã đắp để thay bằng cấp phối sỏi đỏ mới và tiến hành lu lèn lại. Tại những vị trí có ống cấp nước D500 bên dưới, trong suốt quá trình lu lèn tuyệt đối không dùng lu rung mà chỉ dùng lu tĩnh để tránh làm ảnh hưởng đến ống cấp nước. Khi độ chặt đạt K=0,98 thì tiến hành nghiệm thu và tập trung cấp phối sỏi đỏ cho lớp tiếp theo. Trình tự thi công các lớp tiếp theo được lặp lại như trên. Thi công cấp phối đá dăm loại 1 : San rải : Cấp phối đá dăm được đổ đống trên phạm vi thi công. Khối lượng cấp phối đá dăm tập kết phải tính toán vừa đủ cho 1 lớp đắp (16cm sau lu lèn). Cấp phối đá dăm khi tập kết tại hiện trường phải có độ ẩm gần bằng với độ ẩm tốt nhất, trường hợp cấp phối chưa đủ độ ẩm thì có biện pháp bổ sung nước. Dùng máy san để san rải cấp phối đá dăm. Khi san phải đảm bảo mui luyện. Chiều dày san rải = K*16cm, trong đó K=1,38 là hệ số lu lèn sơ bộ, hệ số lu lèn chính xác được xác định qua đoạn lu thử nghiệm 100m đầu tiên. Tại những đoạn chiều rộng không đủ cho xe san hoạt động thì dùng nhân công để san rải cấp phối. Lu lèn : Trước khi lu phải thiết kế sơ đồ lu cho phù hợp với bề rộng lu và loại lu. Trước khi lu đại trà phải tiến hành lu thử nghiệm đoạn 100m để xác định hệ số san rải cho các đoạn sau. Lu sơ bộ 3 - 4 lượt bằng lu tĩnh bánh thép 8T,vận tốc lu 1,5-2Km/h, tiến hành bù phụ bằng nhân công và đầm mép bằng đầm cóc. Lu lèn chặt bằng lu nặng bánh thép 12T,vận tốc lu 2-3Km/h và lu rung 25T, vận tốc lu 2-4Km/h, tiến hành đầm mép bằng đầm cóc. Lu hoàn thiện bằng lu nặng bánh thép 12T, vận tốc lu 1-2Km/h từ 2-3 lượt. Giai đoạn lu hoàn thiện được tiến hành khi thấy mặt đá trên cùng bắt đầu có hiện tượng vỡ ra. Khi lu lèn vệt lu sau chồng lên vệt lu trước ít nhất 20cm. Lu phải lu từ ngoài vào trong để hạn chế hiện tượng nở hông. Trong quá trình lu phải thường xuyên theo dõi và phát hiện những vị trí bị cao su, bị rạn nứt…để có biện pháp xử lý kịp thời. Đối với những vị trí bị cao su hay rạn nứt thì tiến hành đào bỏ cấp phối đã đắp để thay bằng cấp phối mới và tiến hành lu lèn lại. Tại những vị trí có ống cấp nước D500 bên dưới, trong suốt quá trình lu lèn tuyệt đối không dùng lu rung mà chỉ dùng lu tĩnh bánh thép để tránh làm ảnh hưởng đến ống cấp nước. Khi độ chặt đạt K=0,98 thì tiến hành nghiệm thu và tập trung cấp phối đá dăm cho lớp tiếp theo. Trình tự thi công các lớp tiếp theo được lặp lại như trên. Đối với lớp trên cùng để hạn chế hiện tượng phân tầng, cấp phối đá dăm được vận chuyển bằng xe tải nhỏ loại 5T và đổ thành đống nhỏ, khoảng cách giữa các đống được tính toán theo khối lượng cần san rải. Caùc thieát bò maø coâng tröôøng söû duïng ( teân, nöôùc saûn xuaát, chæ tieâu cô baûn), tính naêng vaø phaïm vi aùp duïng chuùng: Danh saùch caùc thieát bò: Số TT Tên thiết bị Công suất Nhãn hiệu Nước sản xuất Lái máy 01 Lu tĩnh 2T3B sắt 10 Tấn SAKAI Nhật Bản Phạm Văn Luận 02 Lu tĩnh 2T3B sắt 12 Tấn GALION Mỹ Phạm Văn Quỳnh 03 Lu tĩnh 2T3B sắt 12 Tấn HUBER– D8 Mỹ Phan Quốc Phong 04 Lu tĩnh 2T3B sắt 12 Tấn KAWASAKI K12 Nhật Bản Nguyễn Thanh Tú 05 Lu bánh lốp – 9 lốp 10 Tấn SAKAI Nhật Bản Nguyễn Thành Đạt 06 Lu rung bánh lốp 25 Tấn BOMAZ Đức Nguyễn Khương 07 Lu rung bánh lốp 32 Tấn RAYGO Mỹ Cao Đình Tú 08 Máy đào bánh lốp 0,45 m3 SAMSUNG MX6 Hàn Quốc Trần Văn Bắc 09 Máy đào bánh lốp 0,50 m3 SAMSUNG MX 132W Hàn Quốc Nguyễn Trọng Duy 10 Máy đào bánh xích 0,7m3 KOBELCO SK07 Nhật Bản Cao Đình Công 11 Ủi bánh xích 87HP MITSUBISHI BD2G Nhật Bản Võ Văn Trinh 12 Máy san 3,7m KOMATSU GD31 Nhật Bản Lê Văn Ca 13 Ô tô tưới nước 5m3 VINAXUKI-V2500BA Việt Nam Diệp Bảng Phước 14 Xe ô tô tải ben 13 Tấn KAMAZ Nga Văn Đức Trọng 15 Xe ô tô tải ben 15 Tấn HUYNDAI Hàn Quốc Lê Thanh Phong 16 Xe ô tô tải ben 15 Tấn HUYNDAI Hàn Quốc Lê Hoàng Linh 17 Xe tưới nhựa 5m3 GMC Mỹ Nguyễn Văn Tỹ 18 Máy nén khí 11 m3/phút ARIMAR Nhật Bản Đinh Thanh Phong 19 Đầm cóc 55kg MIKASAI Nhật Bản Trần Văn Long Tính naêng vaø phaïm vi aùp duïng caùc thieát bò: Maùy lu tónh: Duøng trong coâng taùc lu leøn neàn ñaát. Maùy lu rung: Duøn trong coâng taùc lu leøn neàn ñaát Maùy ñaøo baùnh loáp: Duøng trong coâng taùc ñaøo ñaép ñaát taïi vò trí coáng vaø hoá ga, coâng taùc vaän chuyeån coáng, caùc ñaùy hoá ga, coâng taùc ñoùng cöø Lasen khi caàn. Maùy ñaøo baùnh xích: Duøng trong coâng taùc ñaøo ñaép ñaát taïi vò trí coáng vaø hoá ga, coâng taùc vaän chuyeån coáng, caùc ñaùy hoá ga, coâng taùc ñoùng cöø Lasen khi caàn. Maùy uûi baùnh xích: Duøng trong coâng taùc san laép maët baèng neàn ñaát. Maùy san: Duøng trong coâng taùc san caùc ñoáng ñaát cho baèng phaúng. Xe oâ toâ töôùi nöôùc: Duøng trong coâng taùc töôùi nöôùc xung q uanh coâng trình haïn cheá buïi cho ngöôøi ñi ñöôøng, hoaëc duøng caáp nöôùc khi caàn. Xe oâ toâ taûi ben: Duøng trong coâng taùc vaän chuyeån ñaát vaø caùc loaïi vaät lieäu. Xe töôùi nhöïa: Duøng trong coâng taùc thi coâng lôùp beâ toâng nhöïa ñöôøng. Maùy neùn khí: Duøng trong coâng taùc eùp cöø traøm. Ñaàm coùc: Duøng trong coâng taùc ñaàm leøn ñaát trong phaïm vò ngaén vaø khoâng gian heïp. Noäi dung vaø phöông phaùp laäp hoà sô hoaøn coâng: HỒ SƠ HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH: Hồ sơ pháp lý: Tờ trình phê duyệt dự án (Chủ đầu tư cung cấp). Quyết định phê duyệt dự án (Chủ đầu tư cung cấp). Giấy phép xây dựng (Chủ đầu tư cung cấp). Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng (Chủ đầu tư cung cấp). Biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng (Chủ đầu tư cung cấp). Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư (Chủ đầu tư cung cấp). Hồ sơ mời thầu. Hồ sơ dự thầu. Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu. Thông báo trúng thầu. Hợp đồng kinh tế. Thông báo khởi công. HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH: Nhật ký công trình: BM-Nhật ký-01-Thông tin tổng quát về hợp đồng & các đối tác. BM-Nhật ký-02-Danh sách cán bộ tham gia & hồ sơ liên quan. BM-Nhật ký-03-Nhật ký Công trình. Biên bản bàn giao tim, trục, mốc và cao độ công trình. Tất cả hồ sơ biện pháp thi công: BM-Thi Công-02-Tiến độ thi công từng tuần/hai tuần. Tất cả biên bản phê duyệt mẫu vật tư, thiết bị: BM-ThiếtBịThiCông-04-Biên bản giao nhận thiết bị thi công. Tất cả các báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng: BM-Thi Công-06-Báo cáo nhanh của giám sát. Tất cả các biên bản kiểm tra hiện trường sự cố công trình xây dựng. Tất cả các hồ sơ biện pháp xử lý khắc phục sự cố công trình xây dựng: BM-CAR-01-Phiếu xử lý &thực hiện hành động khắc phục (Phiếu CAR). BM-CAR-02-Danh mục theo dõi phiếu CAR. BM-CAR-03-Phiếu thực hiện hành động phòng ngừa/Cải tiến. BM-CAR-04-Danh mục theo dõi thực hiện hành động phòng ngừa/Cải tiến. Tất cả các biên bản phát sinh: BM-Phát sinh-01-Sổ theo dõi các phát sinh. BM-Phát sinh-02-Phiếu xem xét các sửa đổi, phát sinh. Tất cả các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng: BM-Ktra&Gsát-01-Biên bản nghiệm thu từng phần. BM-Ktra&Gsát-02-Biên bản nghiệm thu bàn giao. Tất cả các biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị. Tất cả các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng. Tất cả các kết quả thí nghiệm vật liệu và các giấy chứng nhận chất lượng-xuất xứ vật tư thiết bị do Nhà cung ứng cấp. Tất cả các biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động không tải. Tất cả các biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động không tải. Tất cả các biên bản nghiêm thu thiết bị chảy thử liên động có tải. Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình để đưa vào sử dụng. Bản vẽ hoàn công: được thể hiện chi tiết, chính xác và đầy đủ các hạng mục công tác đã thi công thực tế; bản vẽ hoàn công từng giai đoạn nghiệm thu được lập hoàn tất trong vòng 15 ngày kể từ khi các bên thông qua nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng; bản vẽ hoàn công công trình là tập hợp các bản vẽ hoàn công được lập theo từng giai đoạn nghiệm thu. QUY ĐỊNH THỜI GIAN THỰC HIỆN: Thực hiện liên tục trong suốt quá trình xây dựng. Phải hoàn tất hồ sơ hoàn công từng phần tương ứng với biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng trong vòng 15 ngày lịch kể từ khi các bên thông qua biên bản nghiệm thu tương ứng. Hoàn tất hồ sơ hoàn công trình trong vòng 15 ngày kể từ khi các bên thông qua biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình để đưa vào sử dụng. Tìm hieåu caùc hôïp ñoàng trong hoaït ñoäng xaây döïng: Hợp đồng tư vấn xây dựng: Là hợp đồng xây dựng để thực hiện một, một số hay toàn bộ công việc tư vấn trong hoạt động xây dựng như: lập quy hoạch xây dựng; lập dự án đầu tư xây dựng công trình; khảo sát xây dựng; thiết kế xây dựng công trình; lựa chọn nhà thầu; giám sát thi công xây dựng công trình; quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; thẩm tra thiết kế, tổng dự toán, dự toán và các hoạt động tư vấn khác có liên quan đến xây dựng công trình. Hợp đồng tư vấn thực hiện toàn bộ công việc thiết kế xây dựng công trình của dự án là hợp đồng tổng thầu thiết kế. Hợp đồng cung ứng vật tư, thiết bị xây dựng: Là hợp đồng xây dựng để thực hiện việc cung ứng vật tư, thiết bị nằm trong dây chuyền công nghệ được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ cho dự án đầu tư xây dựng công trình. Hợp đồng thi công xây dựng: Là hợp đồng xây dựng để thực hiện việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình hoặc phần việc xây dựng theo thiết kế xây dựng công trình. Hợp đồng xây dựng thực hiện toàn bộ công việc thi công xây dựng công trình của dự án là hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng công trình. Hợp đồng thực hiện toàn bộ công việc thiết kế và thi công xây dựng công trình của dự án là hợp đồng tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng công trình. Hợp đồng thiết kế - cung ứng vật tư, thiết bị - thi công xây dựng (viết tắt theo tiếng Anh là EPC): Hợp đồng EPC là hợp đồng xây dựng để thực hiện toàn bộ các công việc từ thiết kế, cung ứng vật tư, thiết bị đến thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình. Hợp đồng chìa khóa trao tay: Là hợp đồng xây dựng để thực hiện trọn gói toàn bộ các công việc lập dự án, thiết kế, cung ứng vật tư, thiết bị và thi công xây dựng công trình. Tham gia caùc coâng vieäc cuï theå taïi coâng tröôøng: NHAÄT KYÙ THÖÏC TAÄP : Ngaøy 11/01/2011: Nhoùm nhaän Quyeát Ñònh Thöïc Taäp vaø Giaáy Giôùi Thieäu vaøo Coâng Ty Coå Phaàn 565 Ngaøy 12/01/2011: Nhoùm lieân heä thöïc taäp taïi truï sôû chính cuûa Coâng Ty vaø saép xeáp keá hoaïch cho nhoùm trong quaù trình thöïc taäp. Ngaøy 13/01/2011: Lieân heä vôùi Phoøng Keá Hoaïch - Kinh Doanh, Phoøng Kyõ Thuaät – Chaát Löôïng tìm hieåu veà hoaït ñoäng cuûa coâng ty: caùc döï aùn maø coâng ty ñaõ thöïc hieän trong 5 naêm, caùc quy phaïm maø coâng ty ñaõ vaø ñang aùp duïng, tìm hieåu veà quy cheá ñaáu thaàu, xem xeùt 4-5 hoà sô ñaáu thaàu cuûa coâng ty ñeå tìm ra noäi dung chung Ngaøy 14/01/2011: Nhoùm ñöôïc Coâng Ty boá trí ñi thöïc teá coâng tröôøng taïi Döï AÙn Môû Roäng Xa Loä Haø Noäi ( goùi thaàu 6B: Xaây Döïng Ñöôøng Chính Ñoaïn KM1+600 – KM2+130: tìm hieåu thuyeát minh goùi thaàu 6B, tìm hieåu baûn veõ MCN ÑH, baûn veõ traéc doïc tuyeán, xem coâng taùc ñoùng cöø lasen, ñaøo ñaát taïi vò trí ñaët coáng vaø hoá ga. Ngaøy 15/01/2011: Xem coâng taùc ñoùng cöø baèng maùy ñaøo eùp cöø, coâng taùc thi coâng caùt loùt moùng coáng vaø moáng hoá ga, coâng taùc thi coâng beâ toâng loùt, coâng taùc laép ñaët goái coáng, coáng, thi coâng moái noái vaø ñaùy hoá ga. Ngaøy 16/01/2011: Nghæ. Ngaøy 17/01/2011: Xem coâng taùc thi coâng moùng coáng vaø phaàn treân hoá ga. Ngaøy 18/01/2011: Xem coâng taùc thaùo dôõ vaùn khuoân, taùi laäp caùt mang coáng vaø hoá ga, thi coâng lôùp caáp phoái ñaù daêm loaïi 1. Ngaøy 19/01/2011: Nhoùm taäp trung vieát baùo caùo thöïc taäp. Ngaøy 20/01/2011: Nhoùm noäp baùo caùo thöïc taäp vaø xin xaùc nhaän cuûa Coâng Ty. MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH (P1000290) HAØNG RAØO BOÁ TRÍ QUANH COÂNG TRÌNH COÂNG TY 565 (P1000293) ÑOÙNG CÖØ LASEN BAÈNG BUÙA RUNG 300KG (P1000292) ÑOÙNG CÖØ LASEN BAÈNG MAÙY ÑAØO BAÙNH XÍCH – PHUÏ TRÔÏ (P1000283) (P1000286) ÑAØO ÑAÁT TAÏI VÒ TRÍ ÑAËT COÁNG (P1000295) LAÉP ÑAËT COÁNG

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập công nhân- công ty cổ phần 565.doc
Luận văn liên quan