Báo cáo Thực tập nhận thức tại Tổng công ty bảo hiểm BIDV

Khoảng thời gian 2 tháng làm việc là khoảng thời gian thật sự rất bổ ích đối với tôi. Nó giúp tôi học hỏi, tìm hiểu thêm rất nhiều điều mà tôi không thể học ở bất cứ một trường lớp nào. Bên cạnh đó tôi cũng thấy mình tự tin hơn, trưởng thành và bản lĩnh hơn. Sau khi ra trường, tìm việc làm tôi sẽ không còn bỡ ngỡ, vụng về mà sẽ tự tin vào bản thân mình, thực hiện được những ước mơ của tôi. Sau khi làm việc tại công ty, tôi đã hoàn thành được hầu hết các mục tiêu mà mình đã đề ra trước đây. Đã làm quen được với môi trường làm việc ở đây và hoàn thành hầu hết các công việc được giao: - Đã học hỏi và làm quen với việc giao tiếp với khách hàng. - Nâng cao kĩ năng văn phòng. - Biết cách giao tiếp và cư xử đúng mực với đồng nghiệp, khách hàng. - Có mối quan hệ tốt với các anh chị nhân viên. - Có thêm nhiều kiến thức thực tiễn về kinh doanh

pdf25 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2801 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập nhận thức tại Tổng công ty bảo hiểm BIDV, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG LỚP: TC101 BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC  Họ và tên sinh viên: Phạm Phƣơng Thanh  MSSV: 104567  Lớp: TC101  Số điện thoại: 0984 199 597  Giảng viên hướng dẫn : Cô Tô Thị Tú Trang  Cơ quan thực tập: Tổng công ty bảo hiểm BIDV Lầu 8, 472 Nguyễn Thị Minh Khai, Phƣờng 2, Quận 3, TP. HCM  Người hướng dẫn: Chị Nguyễn Thị Hƣơng Tú, Phó trƣởng phòng  Thời gian: từ ngày 18/01/2013 đến ngày 01/03/2013 03/2013 Đại học Hoa Sen 2 KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG LỚP: TC101 BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC  Họ và tên sinh viên: Phạm Phƣơng Thanh  MSSV: 104567  Lớp: TC101  Số điện thoại: 0984 199 597  Giảng viên hướng dẫn : Cô Tô Thị Tú Trang  Cơ quan thực tập: Tổng công ty bảo hiểm BIDV Lầu 8, 472 Nguyễn Thị Minh Khai, Phƣờng 2, Quận 3, TP. HCM  Người hướng dẫn: Chị Nguyễn Thị Hƣơng Tú, Phó trƣởng phòng  Thời gian: từ ngày 18/01/2013 đến ngày 01/03/2013 03/2013 Đại học Hoa Sen 3 NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Chữ ký ngƣời hƣớng dẫn Tp.HCM, ngày... tháng… năm… Đại học Hoa Sen 4 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Chữ ký giảng viên hƣớng dẫn Tp.HCM, ngày... tháng… năm… Đại học Hoa Sen 5 NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI CHẤM BÁO CÁO ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Chữ ký ngƣời chấm báo cáo Tp.HCM, ngày... tháng… năm… Đại học Hoa Sen 6 TRÍCH YẾU Với phƣơng châm “Tinh thần học thực, Chất lƣợng chuẩn mực”, cũng nhƣ tinh thần giảng dạy “Học đi đôi với hành”, trƣờng đại học Hoa Sen tạo điều kiện cho sinh viên ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn qua quá trình thực tập. Sinh viên có thể tự tìm hiểu, trải nghiệm những khó khăn trong thực tế và sinh viên có thể tìm ra những bài học kinh nghiệm bổ ích cho bản thân mình và tự tin hơn khi ra trƣờng. Nhằm nâng cao tính tự lập, tôi đã đăng kí thực tập nhận thức tại Tổng công ty bảo hiểm BIDV. Qua thời gian đƣợc đào tạo và làm việc tại công ty cũng nhƣ đi thực tế, tôi đã ứng dụng những lý thuyết và bổ sung những kiến thức còn thiếu. Bên cạnh đó, tôi còn luyện tập kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm và những kinh nghiệm thực tế khác. Bên cạnh những lý thuyết chuyên môn tôi đã tiếp thu trong chƣơng tr nh học, thì những kinh nghiệm thực tế quý giá này sẽ giúp tôi rất nhiều trong quá trình từng bƣớc tiến vào tƣơng lai. Đại học Hoa Sen 7 LỜI CẢM ƠN Thực tập nhận thức là một giai đoạn rất quan trọng để sinh viên bổ sung thêm nhiều kiến thức, tích lũy thêm nhiều kĩ năng thực tế khi làm việc tại doanh nghiệp. Vì vậy, tôi chân thành cám ơn đến: - Ban Giám Hiệu trƣờng Đại Học Hoa Sen - Phòng hỗ trợ sinh viên và cộng đồng - Giảng viên hƣớng dẫn, cô Tô Thị Tú Trang. đã tạo điều kiện cho tôi đƣợc tiếp xúc với môi trƣờng làm việc thực tế ngay từ khi mới học năm ba. Về công ty thực tập, tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến: - Ông Nguyễn Văn Hùng, PGĐ công ty bảo hiểm BIDV - Chị Nguyễn Thị Hƣơng Tú, Phó trƣởng phòng kinh doanh 5 ngƣời đã tiếp nhận và trực tiếp hƣớng dẫn, tạo điều kiện và cũng chỉ bảo cho tôi rất nhiều điều không chỉ trong công việc mà còn là cách đối nhân xử thế đối với các bạn đồng nghiệp và nhiều kinh nghiệm thực tế khác trong cuộc sống. Đây là cơ hội tốt để tôi vận dụng tất cả điều đã học vào trong công việc cũng nhƣ ngày càng hoàn thiện bản thân m nh hơn. Tuy nhiên, trong quá trình thực tập tôi vẫn không tránh đƣợc những thiếu sót và hạn chế không đáng có. Vậy nên tôi rất mong nhận đƣợc sự góp ý, bổ sung từ quý thầy cô và các bạn để bài báo cáo này hoàn thiện hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn! Đại học Hoa Sen 8 DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT 1. TT: trung tâm 2. Cty: công ty 3. GĐ: giám đốc 4. PGĐ: phó giám đốc Đại học Hoa Sen 9 MỤC LỤC TRÍCH YẾU ........................................................................................................................ 6 LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................................... 7 DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ................................................................. 8 MỤC LỤC ........................................................................................................................... 9 D NH MỤC C C H NH ẢNH........................................................................................ 10 NHẬP ĐỀ .......................................................................................................................... 11 I. GIỚI THIỆU CƠ QU N THỰC TẬP .......................................................................... 12 I.1. GIỚI THIỆU CHUNG.......................................................................................... 12 I.2. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY .................................................................... 13 I.3. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ..................................................... 14 I.4. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG .................................................................................. 15 I.5. CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CHÍNH ................................................................. 15 I.6. ĐỐI TƢỢNG KHÁCH HÀNG ............................................................................. 16 I.7. HỢP TÁC QUỐC TẾ ............................................................................................ 16 I.8. GIẢI THƢỞNG VÀ GHI NHẬN CỦA XÃ HỘI ................................................. 17 II. CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TẠI BIC ................................................................. 19 II.1.ĐỌC TÀI LIỆU VỀ CÔNG TY ............................................................................ 19 II.2.THAM GIA VÀO BUỔI TRAINING .................................................................. 19 II.3.THAM GIA VÀO CÔNG VIỆC CỦA PHÒNG KINH DOANH ........................ 19 II.4.BÁN SẢN PHẨM ................................................................................................. 20 III. KỸ NĂNG LÀM VIỆC............................................................................................... 20 III.1.TÁC PHONG LÀM VIỆC................................................................................... 20 III.2. KỸ NĂNG GI O TIẾP ...................................................................................... 21 III.3.MỘT SỐ KỸ NĂNG KH C ............................................................................... 21 KẾT LUẬN ....................................................................................................................... 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................. 24 THÔNG TIN LIÊN HỆ ..................................................................................................... 25 Đại học Hoa Sen 10 DANH MỤC C C H NH ẢNH 1. Logo Tổng công ty bảo hiểm BIDV 2. Sơ đồ tổ chức công ty Đại học Hoa Sen 11 NHẬP ĐỀ Ngày nay, Bảo hiểm là một lĩnh vực rất quan trong đối với các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Không chỉ là một biện pháp di chuyển rủi ro, bảo hiểm ngày nay trở thành một kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Thực tế hoạt động kinh doanh bảo hiểm thời gian qua cho thấy sự lớn mạnh không ngừng của ngành bảo hiểm và nhiều tiềm năng phát triển trong tƣơng lai, tuy nhiên, thị trƣờng Việt Nam đang đƣợc đa dạng hóa với tốc độ cao, sức ép mở cửa thị trƣờng và thách thức hội nhập lớn. Kinh doanh bảo hiểm là kinh doanh rủi ro, chia sẻ tổn thất với khách hàng, sản phẩm bảo hiểm là những sản phẩm đặc thù, riêng có, trừu tƣợng nhƣng rất cụ thể, và thực tế hơn tất cả những sản phẩm khác trên thị trƣờng một khi những điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm đƣợc thực hiện kịp thời, hiệu quả. Và Tổng công ty bảo hiểm BIDV là một trong những công ty cung cấp các sản phẩm phi nhân thọ đƣợc thiết kế phù hợp trong tổng thể các sản phẩm dịch vụ tài chính của BIDV tới khách hàng. Và đây là công ty tôi có cơ hội đƣợc thực tập nhận thức trong thời gian qua, tôi tự đặt mục tiêu cho bản thân nhƣ sau: - Mục tiêu 1: Hoàn thành tốt đợt thực tập nhận thức. - Mục tiêu 2: Làm quen với môi trƣờng doanh nghiệp: nâng cao kĩ năng giao tiếp, học hỏi các tác phong làm việc nghiêm thúc, chuyên nghiệp từ những nhân viên khác trong công ty. - Mục tiêu 3: Cô gắng áp dụng các kiến thức đã học từ nhà trƣờng vào thực tế để có cơ hội trau dồi thêm kiến thức cho bản thân. - Mục tiêu 4: Đúc kết đƣợc những kinh nghiệm thực tế, rèn luyện cho bản thân những kinh nghiệm thực tế cần thiết. - Mục tiêu 5: Hoàn thành bản báo cáo thực tập theo chuẩn ISO 5966. Đại học Hoa Sen 12 I. GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP I.1. GIỚI THIỆU CHUNG - Tên đầy đủ và chính thức: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam. - Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV. - Vốn điều lệ: 660.000.000.000 VNĐ - Trụ sở chính: Tầng 16, tháp A, Vincom, 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 22200282 Fax: (84-4) 22200281 - Website: www.bic.vn Email: bic@bidv.com.vn Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam (BIC) ra đời trên cơ sở chiến lƣợc thành lập Tập đoàn tài chính mang thƣơng hiệu BIDV thông qua việc BIDV mua lại phần vốn góp của Tập đoàn Bảo hiểm Quốc tế QBE (Australia) trong Liên doanh Bảo hiểm Việt Úc (là doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, đƣợc thành lập và hoạt động tại Việt Nam từ năm 1999) và chính thức đi vào hoạt động với tên gọi mới (BIC) kể từ ngày 01/01/2006. Kế thừa kinh nghiệm về hoạt động bảo hiểm sau 6 năm của liên doanh và kinh nghiệm hoạt động trên thị trƣờng tài chính hơn 50 năm qua của Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt nam, sau khi đi vào hoạt động, BIC tiếp tục thực hiện chiến lƣợc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ đƣợc thiết kế phù hợp trong tổng thể các sản phẩm dịch vụ tài chính trọn gói của BIDV tới khách hàng. Theo thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, hiện nay BIC đang đứng thứ 6/29 công ty bảo hiểm phi nhân thọ về thị phần bảo hiểm gốc và là một trong những công ty bảo hiểm có tốc độ tăng trƣởng nhanh nhất trên thị trƣờng trong 5 năm qua. BIC là công ty dẫn đầu thị trƣờng về phát triển kênh Bancassurance và các kênh bảo hiểm trực tuyến (E- business). BIC cũng là công ty bảo hiểm đầu tiên có mạng lƣới hoạt động phủ kín tại thị trƣờng Đông Dƣơng. Từ ngày 01/10/2010, đƣợc sự chấp thuận của Bộ Tài chính, BIC chính thức chuyển đổi sang mô hình Tổng Công ty Cổ phần và tăng vốn điều lệ lên 660 tỷ đồng. 19 chi nhánh đƣợc chuyển đổi thành các công ty thành viên hạch toán phụ thuộc. Đại học Hoa Sen 13 Hiện nay, BIC có hơn 550 cán bộ nhân viên, phục vụ khách hàng tại 21 Công ty thành viên, 91 Phòng Kinh doanh và gần 1.000 đại lý bảo hiểm trên toàn quốc. Định hƣớng phát triển của BIC là sẽ trở thành 1 trong 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có thị phần, hiệu quả nhất và đƣợc ƣa thích nhất Việt Nam, duy trì vị trí 1 trong 2 trụ cột chính của hệ thống BIDV. BIC đã chính thức niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) với mã chứng khoán là BIC từ 6/9/2011. I.2. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY H nh: Sơ đồ tổ chức công ty Nguồn: profile của công ty) Đại học Hoa Sen 14 I.3. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Năm 1999, Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam (BIDV) cùng Công ty Bảo hiểm Quốc tế QBE (Úc) hợp tác thành lập Công ty Liên doanh Bảo hiểm Việt Úc (BIDV- QBE). Tháng 1/2006, BIDV chính thức mua lại phần vốn góp của QBE trong liên doanh và đổi tên thành Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam (BIC). Năm 2007, BIC tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng, mở rộng thêm 11 chi nhánh và 30 phòng kinh doanh khu vực Năm 2008, với chiến lƣợc mở rộng hoạt động sang thị trƣờng các nƣớc Đông Dƣơng, BIC hợp tác với Ngân hàng Liên doanh Lào Việt (LVB) và Ngân hàng Ngoại thƣơng Lào (BCEL) thành lập Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI). Cũng trong năm này, BIC chính thức triển khai kênh Bancassurance; đƣợc cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 và đạt giải thƣởng Thƣơng hiệu mạnh Việt Nam 2008. Tháng 9/2009, với việc đƣợc giao quản lý toàn diện Công ty Bảo hiểm Cambodia Việt Nam, BIC trở thành công ty bảo hiểm đầu tiên của Việt Nam có mạng lƣới hoạt động trên cả 3 nƣớc Đông Dƣơng Việt Nam - Lào - Campuchia). Sau 1 năm triển khai, kênh Bancassurance của BIC đã đƣợc nhận giải thƣởng Cúp vàng sản phẩm dịch vụ xuất sắc năm 2009. Cũng trong năm này, BIC nhận đƣợc bằng khen của Bộ trƣởng Bộ Tài chính công nhận những cống hiến của BIC cho sự phát triển của thị trƣờng bảo hiểm 15 năm qua. Năm 2010, BIC đƣợc bình chọn vào top 100 thƣơng hiệu Sao Vàng Đất Việt 2010. Từ ngày 01/10/2010, BIC chính thức chuyển đổi từ Công ty 100% vốn Nhà nƣớc sang Công ty cổ phần với tên gọi mới là Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam. Tháng 12/2010, BIC đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ trao tặng Bằng khen về những đóng góp xây dựng đất nƣớc và bảo vệ CNXH trong 5 năm hoạt động. Năm 2011, với mục tiêu tăng cƣờng khai thác và phủ kín hoạt động, BIC mở mới 2 Công ty thành viên BIC Bắc Bộ và BIC Sài Gòn, thành lập thêm 17 Phòng Kinh doanh, nâng tổng số Công ty thành viên lên 21 đơn vị và 91 Phòng Kinh doanh trên toàn quốc. Song song với việc củng cố kênh Bancassurance, từ tháng 8/2011, BIC triển khai kênh Đại học Hoa Sen 15 bán bảo hiểm trực tuyến tại địa chỉ www.baohiemtructuyen.com.vn, góp phần đẩy mạnh hoạt động khai thác bảo hiểm bán lẻ. Tháng 9/2011, BIC chính thức niêm yết 66 triệu cổ phiếu trên sàn GDCK thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và hoàn thành phát hành 5 triệu cổ phần trong Chƣơng tr nh Quyền chọn mua cổ phần cho cán bộ nhân viên (ESOP). Cũng trong năm này, BIC lần đầu tiên cán mốc lợi nhuận 100 tỷ đồng, hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh 2011 trong bối cảnh kinh tế hết sức khó khăn. I.4. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG - Bảo hiểm phi nhân thọ - Tái bảo hiểm - Đầu tƣ tài chính - Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật I.5. CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CHÍNH Bảo hiểm trực tiếp: - Bảo hiểm mọi rủi ro trong xây dựng và lắp đặt - Bảo hiểm máy móc và thiết bị xây dựng - Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản - Bảo hiểm đổ vỡ máy móc - Bảo hiểm tiền - Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển - Bảo hiểm xe cơ giới - Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt - Bảo hiểu tàu - Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh - Bảo hiểm trách nhiệm - Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính - Bảo hiểm bảo lãnh - Bảo hiểm tai nạn con ngƣời, bảo hiểm kết hợp con ngƣời - Bảo hiểm du lịch - Bảo hiểm hàng không - Các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác Tái bảo hiểm: - Nhận tái và tái bảo hiểm tất cả các loại hình nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ Đầu tƣ tài chính: - Đầu tƣ cổ phiếu, trái phiếu; đầu tƣ trực tiếp; tƣ vấn đầu tƣ và các h nh thức đầu tƣ tài chính khác. Đại học Hoa Sen 16 Hoạt động khác: - Đề phòng, hạn chế tổn thất. - Giám định tổn thất. - Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật: kinh doanh bất động sản, cho vay theo quy định Luật các Tổ chức tín dụng. I.6. ĐỐI TƢỢNG KHÁCH HÀNG BIC xây dựng và phát triển quan hệ với khách hàng dựa trên nguyên tắc : khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động và luôn gia tăng quyền lợi cho khách hàng.Sau hơn 5 năm hoạt động hiện BIC đang phục vụ hơn 200.000 khách hàng, trong đó có hơn 120.000 khách hàng cá nhân và hơn 80.000 khách hàng doanh nghiệp. BIC đã nghiên cứu và phát triển gần 100 sản phẩm bảo hiểm nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng về các phƣơng thức bảo vệ đáng tin cậy và hiệu quả.Những tƣ vấn chuyên nghiệp của BIC đã và đang bảo vệ khách hàng trƣớc những rủi ro hiện hữu trong cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh,mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng. Chúng tôi tự hào là nhà bảo hiểm chuyên nghiệp cho nhiều thƣơng hiệu lớn,các công trình thủy điện,nhà xƣởng,cao ốc văn phòng lớn trên cả nƣớc,góp phần quan trọng bảo vệ hoạt động an toàn và phát triển bền vững của các khách hàng nhƣ nhà mấy thủy điện Dăkmi 4, nhà máy thủy điện Nậm Chiến 1, nhà máy xi măng Hạ Long,nhà máy thủy điện Đồng Nai 2, nhà máy xi măng B nh Phƣớc, tháp 68 tầng Financail Tower của Bitexco,Crown Plaza, đƣờng ôtô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng,tập đoàn Vingroup… I.7. HỢP TÁC QUỐC TẾ Đối với một doanh nghiệp bảo hiểm, hợp tác với các công ty tái bảo hiểm và môi giới bảo hiểm có uy tín sẽ giúp doanh nghiệp bảo hiểm ổn định hoạt động kinh doanh , mở rộng năng lực và bảo đảm tốt nhất quyền lợi của khách hàng trong các dịch vụ bảo hiểm lớn. Để củng cố năng lực tái bảo hiểm, BIC chú trọng tăng cƣờng quan hệ hợp tác kinh doanh với các nhà bảo hiểm,môi giới bảo hiểm hàng đầu trong nƣớc và quốc tế.BIC chú trọng và tập trung việc thu xếp tái bảo hiểm với các nhà tái bảo hiểm hàng đầu về uy tín và năng lực tài chính trên toàn cầu nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động nhƣ Swiss Re, CCR, QBE,Malaysian Re,…hơn nữa, với năng lực bảo hiểm ngày càng đƣợc củng cố,BIC đã từng bƣớc tham gia trở thành nhà tái bảo hiểm của các nƣớc ngoài và hiện đang là đối tác tái bảo hiểm chính của LVI và CVI, hai công ty bảo hiểm có trụ sở tại Lào và Cambodia. Đại học Hoa Sen 17 I.8. GIẢI THƢỞNG VÀ GHI NHẬN CỦA XÃ HỘI - Chứng nhận “Hãng bảo hiểm phi nhân thọ tốt nhất năm 2010” do Diễn đàn Kinh tế Việt Nam trao tặng - Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ năm 2010 công nhận đóng góp của BIC cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc. - Bằng khen của Bộ trƣởng Bộ Tài chính năm 2009, 2010 công nhận những đóng góp tích cực của BIC cho sự phát triển bền vững của thị trƣờng tài chính Việt Nam. - Cờ Thi đua, Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam năm 2008, 2010. - Giải thƣởng Sao Vàng Đất Việt năm 2010. - Bằng khen của Chủ tịch Phòng Thƣơng Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công nhận Tổng Giám đốc BIC là 1 trong 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2010. - Đƣợc công nhận là 1 trong 500 doanh nghiệp tăng trƣởng nhanh nhất Việt Nam năm 2010, 2011 theo kết quả chƣơng tr nh đánh giá độc lập của Vietnam Report). - Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW năm 2008. - Giải Việt Nam Golden FDI 2008. - Giải Sản phẩm Dịch vụ đƣợc ƣa thích nhất năm 2009 Top Trade Service) của Bộ Công thƣơng. - Giải thƣởng Thƣơng hiệu mạnh Việt Nam liên tục các năm 2007 – 2009. I.9. PHÂN TÍCH SWOT Điểm mạnh - Kế thừa kinh nghiệm về hoạt động bảo hiểm sau 6 năm của liên doanh và kinh nghiệm hoạt động trên thị trƣờng tài chính hơn 50 năm của ngân hàng đầu tƣ phát triển Việt Nam. - Có bƣớc tiến vƣợt bậc về quy mô kinh doanh, mạng lƣới và kênh phân phối phủ kín các địa bàn trên toàn quốc. - Ngày càng hoàn thiện và củng cố vững chắc vị trí là một trong 06 công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất trên thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam. - Là công ty đầu tiên và duy nhất có Điểm yếu - Hoạt động trên thị trƣờng bảo hiểm chƣa đủ lâu. - Hoạt động quảng bá sản phẩm chƣa rộng khắp, chƣa đƣợc khách hàng biết đến nhiều mặc dù mạng lƣới phân phối phủ kín. - Đội ngũ bán hàng, marketing chƣa mạnh. Đại học Hoa Sen 18 mạng lƣới hoạt động phủ kín ba nƣớc đông dƣơng. - Đạt khá nhiều giải thƣởng và ghi nhận xã hội. - Sẩn phẩm bảo hiểm đa dạng, uy tín. - Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có tr nh độ chuyên môn cao. - Tài năng quản trị. Cơ hội - Trở thành một trong 5 công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất việt nam theo cả 3 tiêu chí: vốn, thị phần và lợi nhuận. - Xây dựng BIC trở thành thƣơng hiệu uy tín, là hoạt động trụ cột chính trong tập đoàn tài chính BIDV. Thách thức - Cạnh tranh trong môi trƣờng kinh doanh bảo hiểm khắc nghiệt. - Sức ép tăng doanh số, tiêu thụ và mở rộng sản phẩm bảo hiểm với các công ty cùng ngành. - Năng lực tài chính trong tƣơng lai. - Giải pháp về nguồn nhân lực. Đại học Hoa Sen 19 II. CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TẠI BIC II.1.ĐỌC TÀI LIỆU VỀ CÔNG TY Công việc đầu tiên của tôi đầu tiên tại công ty là đọc tài liệu về tổng quan công ty, tìm hiểu về công ty m nh đang thực tập từ giới thiệu, lịch sử h nh thành đến các sản phẩm, dịch vụ công ty đang cung cấp, mở rộng tầm nh n cũng nhƣ kiến thức về công ty. Sau đó làm quen với môi trƣờng làm việc tại văn phòng, trụ sở chính. Bên cạnh thỉnh thoảng tôi còn đƣợc giao nhiệm vụ photo các tài liệu, văn bản,..và phát cho các thành viên. KINH NGHIỆM BẢN TH N: Làm quen với môi trƣờng làm việc hoàn toàn mới, hoàn toàn chuyên nghiệp của một công ty bảo hiểm, đọc các tài liệu sản phẩm công ty giúp tôi nắm rõ hơn về những công việc m nh đang tiếp xúc và trải nghiệm. Công việc photo, soạn thảo các văn bản, tuy đơn giản nhƣng phần nào giúp tôi thấy đƣợc sự mới mẻ với những công việc văn phòng mà chƣa hề tiếp xúc, từ đó cải thiện đƣợc những kĩ năng thực tế hơn. II.2.THAM GIA VÀO BUỔI TRAINING Vì bộ phần tiếp nhận tôi là ở Phòng kinh doanh 5, nên tối đƣợc tiếp xúc và trải nghiệm nhiều hơn với những công việc diễn ra ở đây. Đầu tiên tôi đƣợc chị hƣớng dẫn cho tham gia vào những buổi training về sản phẩm công ty, đặc biệt là phát triển chiến lƣợc để bán sản phẩm bảo hiểm xe gắn máy của công ty, thời điểm đó đang là đợt quý đầu năm công ty ráo riết mở rộng và đƣa sản phẩm của m nh đến với rộng rãi khách hàng, đặc biệt là khách hàng tại TP Hồ Chí Minh. KINH NGHIỆM BẢN TH N: Sau những buổi training để nắm rõ hơn sản phẩm mình đang sắp triển khai, tôi không những có thêm kiến thức mà còn đƣợc hƣớng dẫn cách giao tiếp, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng, hơn nữa còn mở rộng thêm mối quan hệ với các thực tập, cộng tác viên đang cùng training khác. II.3.THAM GIA VÀO CÔNG VIỆC CỦA PHÒNG KINH DOANH Tại công ty, Phòng kinh doanh đƣợc triển khai để phát triển sản phẩm, bán sản phẩm và đƣa ra chiến lƣợc bán hàng khác, tôi cũng nhƣ là một học viên tại đó, đƣợc tham gia vào buổi họp thƣờng lệ. KINH NGHIỆM BẢN TH N: Tham gia vào những buổi họp giúp tôi biết nhƣ thế nào là tham gia góp ý kiến, phát triển ý tƣởng, phân công làm làm việc trong nhóm và sự hợp tác giữa các thành viên. Đại học Hoa Sen 20 II.4.BÁN SẢN PHẨM Sau thời gian tìm hiểu môi trƣờng làm việc, cũng nhƣ đƣợc hƣớng dẫn và tham gia vào các buổi training, họp phòng, nhóm..Tôi tham gia nhƣ một cộng tác viên, là một thành viên trong nhóm bán sản phẩm bảo hiểm xe máy ra thị trƣờng. Tôi cùng các thành viên khác trong nhóm dƣới sự hƣớng dẫn của chị trƣởng nhóm phân công đến các điểm bán hàng tiềm năng, nơi có nhiều xe lƣu thông và ngƣời qua lại, lập một điểm bán hàng và chào đón khách, bán bảo hiểm xe gắn máy cho họ, giải thích nếu khách hàng có nghi vấn, thu tiền và quản lí thời gian. Phân tích nếu điểm bán hàng này không còn khả năng phát triển nữa sẽ thăm dò, đến địa điểm khác để bán sản phẩm, vì trong cùng thời gian đó cũng có sản phẩm bảo hiểm cùng loại của các công ty bảo hiểm khác đang cạnh tranh. Ngoài các buổi bán sản phẩm vào ban ngày, cũng nhƣ chọn địa điểm thời gian thích hợp, tôi còn cùng các thành viên khác bán sản phẩm vào buổi tối, tận dụng những điểm đông ngƣời qua lại nhƣ siêu thị, trung tâm mua sắm để lập điểm bán, tăng thêm số lƣợng bán ra của nhóm, hoàn thành vƣợt mức chỉ tiêu cũng nhƣ kiếm thêm thu nhập cho bản thân. KINH NGHIỆM BẢN TH N: Sau những buổi cọ xát thực tế và làm quen với công việc tiếp thị, bán sản phẩm bảo hiểm nhƣ vậy, tôi biết cách làm việc nhóm, chia điểm bán hay kết hợp với nhóm viên để làm việc hiệu quả hơn, biết phân tích, thăm dò điểm tiêu thụ sản phẩm tiềm năng, biết cách chào đón thân thiện, niềm nở với khách hàng, giải quyết khi khách hàng có thắc mắc, giải quyết vấn đề nhanh chóng, tạo niềm tin cho khách hàng. III. KỸ NĂNG LÀM VIỆC III.1.TÁC PHONG LÀM VIỆC Sau gần 2 tháng làm việc trong môi trƣờng doanh nghiệp đã giúp tôi thấy rõ đƣợc sự khác biệt giữa kiến thức lý thuyết và áp dụng thực tiễn. Và tôi cũng xem thời gian qua nhƣ là một thử thách bƣớc đầu trong việc hội nhập vào doanh nghiệp. Ban đầu, tôi có hơi lúng túng v chƣa theo kịp đƣợc tiến trình của công việc vì những kiến thức căn bản tôi đã học hầu nhƣ ít đƣợc áp dụng vào thực tiễn. Nhƣng sau một thời gian làm việc với sự trợ giúp của các anh chị trong công ty, đặc biệt là cô Tô Thị Tú Trang và sự hƣớng Đại học Hoa Sen 21 dẫn của chị phó trƣởng phòng Kinh Doanh Nguyễn Thị Hƣơng Tú, tôi đã thích ứng đƣợc với môi trƣờng làm việc và hoàn thành khá tốt những công việc đƣợc giao. Với vai trò là một nhân viên tập sự của công ty tôi phải tuân theo những nội quy của Công ty BIC nhƣ sau: - Đi làm đúng giờ: Tuy thời gian làm việc tại trụ sở văn phòng của công ty không chiếm hầu hết thời gian thực tập nhận thức, nhƣng suốt 2 tuần đầu tôi vẫn tuân thủ đúng thời gian có mặt mỗi buổi sang là 8h-11h30 tại văn phòng, tiếp nhận những công việc đƣợc giao và phổ biến để không làm phiền lòng và giữ cho mình - một thực tập viên ĐH Hoa Sen một hình ảnh và tác phong tốt nhất. - Tác phong ăn mặc: tôi phải mặc đồng phục, tác phong gọn gàng, chuyên nghiệp khi bƣớc vào môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp và qui tắc. - Giao tiếp: từ tốn, nhỏ nhẹ, luôn tƣơi cƣời với mọi ngƣời. Đến văn phòng phải chào mọi ngƣời, cô dạy tôi rằng văn phòng cũng giống nhƣ một xã hội thu nhỏ, tôi phải tôn trọng mọi ngƣời thì mọi ngƣời mới quý mến tôi. III.2. KỸ NĂNG GIAO TIẾP - Giới thiệu về sản phẩm: khi khách hàng muốn biết thêm thông tin và nghi vấn về công ty bảo hiểm cũng nhƣ sản phẩm m nh đang bán, tôi phải nhẹ nhàng, tạo thái độ thân thiện và giải thích đến khách hàng, nhanh chóng và đầy đủ nhất vì thời gian bán hàng ở điểm trực tiếp bên ngoài không cho phép chậm chạp và dài dòng. - Đối với các nhân viên trong công ty: tôi học hỏi đƣợc cách cƣ xử lễ độ, đúng mực trong quan hệ giao tiếp với các nhân viên nơi tôi làm việc. III.3.MỘT SỐ KỸ NĂNG KH C Trong khoảng thời gian tôi làm việc tại đây, tôi nhận thấy để làm việc tốt và có những mối quan hệ tốt trong công việc cần phải bỏ qua cái tôi của chính m nh để nghe lời nhận xét của các anh chị. Ngoài ra, tôi còn đƣợc dạy cách nói lên chính kiến của m nh để mọi ngƣời hiểu nhau hơn và cùng hợp tác với nhau dễ dàng hơn. Đại học Hoa Sen 22 Công việc tiếp thị sản phẩm yêu cầu tôi phải có tính kiên nhẫn cao, vì việc lập điểm bên đƣờng, chờ đợi khách hàng đòi hỏi tôi phải biết nhẫn nại cũng nhƣ có mặt đúng thời điểm, vì công việc có thể kéo dài và môi trƣờng làm việc bên ngoài không thuận lợi và thoải mái nhƣ ngồi văn phòng nên tôi cũng học cách thƣ giãn, tránh làm bản thân nhàm chán và nản lòng trong thời gian chờ đợi. Bên cạnh đó, việc ghi nhớ các thông tin về các sản phẩm giúp cho tôi nâng cao kĩ năng phản xạ của bản thân vì khi khách hàng hỏi về thông tin sản phẩm tôi phải trả lời một cách lƣu loát và rõ ràng, tạo niềm tin nơi khách hàng. Công việc có vẻ dễ nhƣng yêu cầu tôi phải bỏ thời gian ra nghiên cứu, ghi lại những ý chính, đọc nhiều lần để có những phản xạ tốt để trả lời khách hàng. Đại học Hoa Sen 23 KẾT LUẬN Khoảng thời gian 2 tháng làm việc là khoảng thời gian thật sự rất bổ ích đối với tôi. Nó giúp tôi học hỏi, tìm hiểu thêm rất nhiều điều mà tôi không thể học ở bất cứ một trƣờng lớp nào. Bên cạnh đó tôi cũng thấy mình tự tin hơn, trƣởng thành và bản lĩnh hơn. Sau khi ra trƣờng, tìm việc làm tôi sẽ không còn bỡ ngỡ, vụng về mà sẽ tự tin vào bản thân mình, thực hiện đƣợc những ƣớc mơ của tôi. Sau khi làm việc tại công ty, tôi đã hoàn thành đƣợc hầu hết các mục tiêu mà mình đã đề ra trƣớc đây. Đã làm quen đƣợc với môi trƣờng làm việc ở đây và hoàn thành hầu hết các công việc đƣợc giao: - Đã học hỏi và làm quen với việc giao tiếp với khách hàng. - Nâng cao kĩ năng văn phòng. - Biết cách giao tiếp và cƣ xử đúng mực với đồng nghiệp, khách hàng. - Có mối quan hệ tốt với các anh chị nhân viên. - Có thêm nhiều kiến thức thực tiễn về kinh doanh. Đại học Hoa Sen 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Đồng Bảo Nhƣ Ngọc 2011, Báo Cáo Thực Tập Nhận Thức, TP. Hồ Chí Minh 2. Profile của Công ty 3. Các thông tin trên website chính thức của công ty Đại học Hoa Sen 25 THÔNG TIN LIÊN HỆ Ngƣời thực hiện báo cáo: Phạm Phƣơng Thanh Niên khóa: 2010-2014 Khoa: Kinh tế thƣơng mại Ngành: Tài chính – Ngân hàng Lớp: TC101 Email: thanh.pp4567@sinhvien.hoasen.edu.vn Số điện thoại: 0984 199 597

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfphamphuongthanh_104567_1465.pdf
Luận văn liên quan