Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần Kinh Bắc

Công ty thường xuyên tổ chức câc lớp đào tạo ngắn hạn cho cán bộ nhân viên về kỹ thuật nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao trình đoj chuyên môn để nâng cao troinhf đọ cho dội ngũ cán bộ trong công ty, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao cảu nền kinh tế thị trường, tạo ra được một đội ngũ cán bộ lành nghề

pdf26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2620 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần Kinh Bắc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo thực tập tại công ty cổ phần Kinh Bắc.PDF
Luận văn liên quan