Báo cáo Thực tập tại Viện quy hoạch Xây dưng Tỉnh Thanh Hóa

(Bản scan) Có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Viện về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công tác diều hành snr xuất: tham mưu cho lãnh đạo Viện ban hành các văn bản, nội qui, qui chế quản lý về mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế, chính trị của viện. Tổ chức thực hiện công tác văn phòng - hành chính quản trị cơ quan

pdf24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2486 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại Viện quy hoạch Xây dưng Tỉnh Thanh Hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo thực tập tại Viện quy hoạch Xây dưng Tỉnh Thanh Hóa.PDF
Luận văn liên quan