Báo cáo Tổng thuật kết quả nghiên cứu: Ngành thanh tra Việt Nam

(Bản scan) Thanh tra được xác định là một công tác cực kỳ quan trọng trong lãnh đạo và quản lý và thực tế đã chứng minh những đóng góp to lớn của ngành thanh tra qua hơn nửa thế kỷ tồn tại và hoạt động. tính quan trọng của công tác thanh tra qua hơn nửa thế kỷ tồn tại và hoạt đông. Tính quan trọng cảu công tác thanh tra được thể hiện ở chỗ nó được hình thành ngay từ khi thành lập

pdf78 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3535 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Tổng thuật kết quả nghiên cứu: Ngành thanh tra Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo tổng thuật kết quả nghiên cứu - Ngành thanh tra Việt Nam.pdf
Luận văn liên quan