Báo cáo Về tỉnh An Giang

Căn cứ điều 154 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH-11 ngày 29/11/2005 thì khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH sang công ty cổ phần thì công ty cổ phần được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ của công ty TNHH chuyển sang. Do đó công ty TNHH trước khi chuyển đổi có số lỗ đang được chuyển lỗ theo điểm 8, Mục III, phần E Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì khi chuyển đổi sang công ty cổ phần tiếp tục được chuyển lỗ theo số và năm đã đăng ký chuyển lỗ với cơ quan thuế.

pdf61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2651 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Về tỉnh An Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo về tỉnh An Giang.pdf
Luận văn liên quan