Biến nạp gen tạo cytokinin vào cây hoa cúc (chrysanthemum morifolium l) và khảo sát một số chỉ tiêu sinh hóa và sinh học phân tử cây chuyển gen

Lời cảm ơn PHAN TƯỜNG LỘC Mục lục Các danh mục Mở đầu Phần 1: Tổng quan Phần 2: Vật liệu và phương pháp nghiên cứu Phần 3: Kết quả và biện luận Phần 4: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2412 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Biến nạp gen tạo cytokinin vào cây hoa cúc (chrysanthemum morifolium l) và khảo sát một số chỉ tiêu sinh hóa và sinh học phân tử cây chuyển gen, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgPhanTuongLoc.jpg
Luận văn liên quan