Biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng trường THPT huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Ngày nay với sự phát triển của khoa học và công nghệ, kinh tế thế giới phát triển theo xu hướng toàn cầu hóa, tất cả các quốc gia đều nhận thức rõ vai trò của GD-ĐT đối với sự phát triển KT-XH của quốc gia, dân tộc mình. Đó là những thách thức lớn, đồng thời cũng là thời cơ của mỗi quốc gia, có khả năng tụt hậu hoặc vươn lên hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định “Cùng với khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” “Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, sáng tạo của học sinh” (Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam). Đại hội đã khẳng định chiến lược phát triển GD-ĐT trong thời kỳ đổi mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định rõ “phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”. Đại hội chủ trương “tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, hệ thống quản lý giáo dục. Thực hiện chuẩn hóa, xã hội hóa giáo dục” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam). Đại hội đã đặt ra những nhiệm vụ cụ thể cho ngành GD-ĐT, trong đó đổi mới công tác quản lý GD -ĐT được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng GD-ĐT. Luật giáo dục năm 2005 cũng chỉ rõ “ Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác chủ động tư duy sáng tạo của người học, bồi dưỡng năng lực tự học, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên’’. Chính vì vậy đổi mới công tác quản lý giáo dục trong giai đoạn hiện nay cần thường xuyên nghiên cứu tìm tòi học hỏi nâng cao trình độ nghiệp vụ quản lý, cải tiến công tác quản lý vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện của đơn vị mình. Nói đến hoạt động quản lý của nhà trường thì quản lý hoạt động chuyên môn là vô cùng quan trọng và luôn luôn đặt lên hàng đầu bởi vì hoạt động chuyên môn tác động trực tiếp tới chất lượng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. Hoạt động quản lý chuyên môn trực tiếp là Hiệu trưởng có vai trò đặc biệt quan trọng, tác động đến đội ngũ giáo viên và học sinh của nhà trường. Chính vì lẽ đó, hiệu trưởng phải là hạt nhân chủ yếu trong việc ứng dụng các khoa học quản lý để vận dụng linh hoạt, năng động các biện pháp quản lý nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục đã đề ra. Huyện Bảo Thắng có 3 trường THPT, đó là trường THPT số 1 BảoThắng, trường THPT số 2 BảoThắng, trường THPT số 3 Bảo Thắng. Trường THPT số 1 Bảo Thắng được thành lập vào năm 1966, trường THPT số 2 Bảo thắng được thành lập vào năm 1995, trường THPT số 3 Bảo Thắng được thành lập vào năm 2000. Đội ngũ giáo viên của các trường trong huyện Bảo Thắng còn rất trẻ về tuổi đời và ít kinh nghiệm. Số giáo viên nữ chiếm đa số khoảng 70%, kinh nghiệm chuyên môn chưa nhiều, đặt biệt các đồng chí hiệu trưởng lại không được qua lớp đào tạo dài hạn, do vậy việc chỉ đạo hoạt động chuyên môn của nhà trường còn nhiều bất cập với tình hình thực tế hiện nay. Tuy vậy, trong những năm qua trường THPT huyện Bảo Thắng đã có những đổi mới nhất định về công tác quản lý và từng bước khẳng định mình. Nhưng chưa đáp ứng được tình hình thực tế hiện nay của xã hội, đặc biệt trong công tác quản lý hoạt động chuyên môn bởi vì các biện pháp quản lý mà hiệu trưởng nhà trường đang áp dụng hầu hết là do kinh nghiệm của bản thân, chưa phát huy hết sức mạnh nội lực của nhà trường để đưa nhà trường phù hợp với thực tế. Do đó để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục như hiện nay, quản lý hoạt động chuyên môn của nhà trường phải có những cải tiến nhằm pháp huy những nội lực sẵn có của nhà trường, hạn chế những điều mà trong thòi gian qua đã gặp phải để đưa nhà trường ngày một phát triển phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Xuất phát từ những lý do trên tôi chọn đề tài nghiên cứu “ Biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng trường THPT huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai” với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào việc xác định các biện pháp quản lý của nhà trường, đặc biệt là biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng trường THPT hiện nay. 2. Mục đích nghiên cứu Từ nghiên cứu cơ sở lý luận, phân tích thực trạng công tác quản lý hoạt động chuyên môn và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý chuyên môn của hiệu trưởng trường THPT huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu + Khách thể nghiên cứu Quản lý của hiệu trưởng trường THPT huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. + Đối tượng nghiên cứu: Quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng trường THPT huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng trong trường THPT 4.2 Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động chuyên môn ở trường THPT huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 4.3 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn 5. Giả thiết khoa học Hiện nay các biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng các trường THPT trong huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai còn có nhiều hạn chế dẫn đến chất lượng dạy học chưa cao. Nếu đề xuất được một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn phù hợp và có tính khả thi thì chất lượng dạy học ở các trường THPT huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai sẽ được nâng lên góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài + Giới hạn về nội dung: Hiệu trưởng trường THPT huyện Bảo Thắng quản lý dạy của thầy và học của trò. + Giới hạn về thời gian: Khảo sát hoạt động chuyên môn từ năm học 2007- 2008 đế năm học 2009 - 2010 của 3 trường THPT trong huyện. 7. Phương pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận: Thu thập các tài liệu có liên quan đến đề tài. 7.2 Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn +Phương pháp điều tra: Khảo sát lấy ý kiến các tổ chuyên môn của nhà trường nhằm đánh giá thực trạng hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng trường THPT. +Phương pháp phỏng vấn: Đề tài tiền hành phỏng vấn cán bộ quản lý Sở GD-ĐT, một số phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của trường để làm rõ thực trạng quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng. + Nhóm phương pháp hỗ trợ: Sử dụng thống kê toán học để xử lý số liệu 8. Những điểm mới của đề tài - Góp thêm cơ sở lý luận về quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng THPT. - Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng trường THPT huyện Bảo Thắng

doc116 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2717 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng trường THPT huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
sự công phu và nghiêm túc trong học tập ở nhà hoặc ở trên lớp, có thể bằng điểm, hoặc có khi chỉ bằng lời nói, hay cách nói. Điều này rất thiết thực và phù hợp với tâm lý lứa tuổi (tất nhiên không vì thế mà dễ dãi, lạm dụng). 3.3.3.4 Điều kiện thực hiện Việc cải tiến phương pháp học, tự học của học sinh là không thể thay đổi ngay được và cần có sự thực hiện đồng bộ của cá tập thể hội đồng giáo dục, của chính chủ thể học sinh, cũng như các lực lượng của xã hội. Hiệu trưởng nhà trường cần tạo điều kiện cao nhất (về thời gian, về cơ sở vật chất và nhất là kinh phí) để các tổ, nhóm, tổ chức cắc chuyên đề, sinh hoạt ngoại khóa, tham gia dã ngoại: Mời các giáo sư, chuyên gia về giảng dạy, trao đổi trực tiếp về phương pháp giảng dạy, cách đổi mới phương pháp... Đặc biệt giáo viên là người làm cố vấn cho học sinh, để các em tự tổ chức các buổi ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, để các em tự tin hơn khi phát biểu trước công chúng bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình, và các em cũng học được nhiều điều từ các bạn của mình. 3.3.4.Biện pháp 4: Thường xuyên phân loại học sinh để bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh tiếp thu chậm 3.3.4.1. Mục tiêu của biện pháp Việc phân loại học sinh là một điều rất quan trọng của một nhà trường mà từ đó nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng học sinh nhằm đưa chất lượng của nhà trường ngày càng vững chắc hơn. Đặc biệt với chất lượng đầu vào chưa thực sự được chuẩn hóa như điều chúng ta mong muốn. Thường xuyên phân loại học sinh cũng nhằm cho học sinh thấy được khả năng học tập của mình và từ đó các em phải cố gắng học tập vươn lên, rèn luyện bản thân sao cho kết quả học tập ngày càng tiến bộ hơn, đáp ứng được nguyện vọng của bản thân và gia đình, của thầy cô giáo. 3.3.4.2 Nội dung của biện pháp Tạo điều kiện, giúp học sinh học tập tốt hơn, đồng thời giáo viên phải có biện pháp giảng dạy tốt hơn, để học sinh tiếp thu có hiệu quả đối với từng đối tượng học sinh nhằm cải thiện được chất lượng của nhà trường Chất lượng của nhà trường là một vấn đề quan trọng nhất để khẳng định vị trí, vai trò của một nhà trường. Như vậy trước tiên khi vào đầu cấp thì trường đã phải phân loại học sinh theo học lực và nguyện vọng của các em. Phân loại học sinh theo từng trình độ để xếp vào các lớp khác nhau, đồng thời phân công giáo viên tùy theo trình độ của các lớp Các tổ nhóm xây dựng chương trình sao cho phù hợp với từng loại lớp trên cơ sở chương trình khung của Bộ. Thường xuyên kiểm tra chất lượng, đánh giá để phân loại học sinh đồng thời qua việc kiểm tra, đánh giá học sinh các giáo viên đúc rút kinh nghiệm cho mình để giảng dạy sao cho phù hợp với từng đối tượng, theo từng giai đoạn. 3.3.4.3. Cách thực hiện biện pháp Khi các em có danh sách trúng tuyển vào trường, việc đầu tiên là cho học sinh đăng ký theo nguyện vọng vào các khối thi đại học sau này. Để làm tốt việc này Hiệu trưởng giao trách nhiệm cho một phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn. Tập trung học sinh nói rõ mục đích, ý nghĩa của từng khối thi giỳp cỏc em hiểu về các khối thi đó, để các em tham khảo ý kiến của phụ huynh và các anh chị có kinh nghiệm đã học lớp 12, sau đó các em đăng ký với nhà trường. Từ đó nhà trường có căn cứ xếp các em vào lớp sao cho phù hợp với năng lực, nguyện vọng với đa số các em. Việc phân lớp theo đúng trình độ khi mới vào đầu cấp chỉ là một vấn đề tương đối, bởi vì nếu vào lớp học theo khối A thì chỉ căn cứ vào: Điểm thi môn toán đầu cấp và điểm tổng kết môn toán ở lớp 9, lấy tổng điểm xếp từ cao xuống thấp, cứ làm như vậy với cả lớp học khối B,C,D... Sau khi xếp xong, phân giáo viên chủ nhiệm và giáo viên giảng dạy. Tùy theo trình độ của các lớp mà bố trí giáo viên vào các lớp đó sao cho phù hợp với khả năng nhận thức của các em. Còn cách phân loại học sinh nữa là, căn cứ vào điểm thi và kết quả học tập lớp 9 của các em, căn cứ vào nguyện vọng của các em mà phân loại học sinh từ cao xuống thấp, và chọn các chuyên đề dạy tự chọn để phù hợp với đối tượng học sínhau này đi thi vào các trường đại học hay cao đẳng. Đối với chương trình giảng dạy để cho phù hợp với từng đối tượng thì các tổ nhóm chuyên môn phải căn cứ vào phân phối chương trình của Bộ, làm căn cứ cơ bản để từ đó tuy theo đặc trưng của từng lớp mà chọn kiến thức sao cho phù hợp khả năng và năng lực của các em. Việc tiếp thu của các em phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Song đánh giá việc tiếp thu kiến thức của các em, nhà trường phải tổ chức kiểm tra đánh giá mỗi tháng một lần, có thông báo kết quả đến phụ huynh học sinh của các em để cùng phối hợp. Sau mỗi học kỳ nhà trường thông báo kết quả học tập của các em về khả năng chuyển lớp của một số em. Có hai đối tượng chuyển lớp đó là: Một số em học sinh do phấn đấu tốt có kết quả cao trong các lần thi, kiểm tra. Thì các em này được chuyển lên lớp có trình độ học cao hơn. Còn một số em do không tiếp thu kịp các bạn cùng lớp qua các lần kiểm tra, lần thi, do vậy buộc phải chuyển xuống lớp có trình độ thấp hơn để các em tiếp thu cho phù hợp với trình độ của mình. Từ việc các em chuyển lớp sao cho phù hợp với trình độ và năng lực của mình đã tạo ra không khí thi đua học tập trong nhà trường. Các em chuyển lớp đều phải cố gắng. Chính vì có thông báo kết quả thi các phụ huỵnh như vậy mà một số em đã rất cố gắng phấn đấu không phải chuyển xuống lớp có trình độ thấp hơn. Hàng năm đã có đến 20% số học sinh chuyển lớp, nhờ có sự chuyển lớp phân loaị học sinhthường xuyên đó. Lớp chất lượng cao của nhà trường đã đỗ vào các trường Đại học - Cao đẳng đến 80%. Còn các lớp có trình độ thấp thì đạt tốt nghiệp THPT khoảng trên 85%. 3.3.4.4 Điều kiện thực hiện Để biện pháp này thực hiện được, trước hết phải có sự thống nhất cao của liên tịch nhà trường, sau đó phải có sự đoàn kết quyết tâm của toàn thể cán bộ giáo viên và toàn thể phụ huynh học sinh. Trong nhà trường. Đặc biệt không vì sợ nể nang mà để học sinh ngồi nhầm lớp. Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng trong nhà trường trong khi điều chuyển các học sinh lên lớp có trình độ cao hơn hoặc chuyển các em xuống lớp có trình độ phù hợp. Điều này nghe có thể rất dễ giải quyết, nhưng thực tế cũng gặp không ít khó khăn. 3.3.5 Biện pháp 5: Chỉ đạo đổi mới công tác kiểm tra đánh giá dạy học của giáo viên và kết quả học tập của học sinh 3.3.5.1. Mục tiêu biện pháp CÇn ph¶i ®Èy m¹nh h¬n n÷a, nhanh h¬n n÷a c¶i tiÕn nội dung vµ h×nh thøc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng d¹y häc cña gi¸o viªn, vµ viÖc thi cö, ®¸nh gi¸ kết qu¶ häc tËp cña häc sinh, nh»m môc ®Ých ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan, c«ng b»ng, chÝnh x¸c, thóc ®Èy tinh thÇn thi ®ua d¹y tèt, ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o kh«ng ngừng v­¬n lªn cña ®éi ngò thÇy c« gi¸o, tinh thần häc tËp, phÊn ®Êu toµn diÖn của häc sinh. T¹o ®éng lùc tèt thóc ®Èy mäi ho¹t ®éng d¹y vµ häc cña gi¸o viªn cïng víi häc sinh nh»m ®­a chÊt l­îng cña nhµ tr­êng ngµy tèt h¬n. 3.3.5.2. Nội dung của biện pháp C«ng viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ ph¶i ®­îc thùc hiÖn c¶ hai phÝa ®ã lµ: KiÓm tra ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng d¹y häc cña gi¸o viªn vµ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh. §Æc biÖt t¨ng c­êng ®æi míi c«ng t¸c kiÓm tra ®¸nh gi¸, c¸n bé qu¶n lý kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ ghi nhËn thùc tr¹ng c«ng viÖc cña gi¸o viªn còng nh­ kiÕn thøc kü n¨ng, th¸i ®é cña häc sinh trong qu¸ tr×nh d¹y häc vµ gi¸o dôc, mµ cßn ®Ò xuÊt nh÷ng c¸ch thøc, quyÕt ®Þnh ®Ó c¶i t¹o thùc tr¹ng, n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc. §èi víi c«ng t¸c kiÓm tra, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng d¹y häc cña gi¸o viªn, hiÖu tr­ëng nhµ tr­êng cÇn tæ chøc cho gi¸o viªn häc tËp, nghiªn cøu c¸c v¨n b¶n, h­íng dÉn vÒ c«ng t¸c chuyªn m«n, quy chÕ chuyªn m«n, n©ng cao nhËn thøc cho c¸n bé gi¸o viªn vÒ môc ®Ých, ý nghÜa, vai trß cña ho¹t ®éng kiÓm tra, ®¸nh gi¸, thèng nhÊt kÕ ho¹ch, néi dung vµ h×nh thøc kiÓm tra, x©y dùng ®­îc chuÈn ®¸nh gi¸ cho tõng ho¹t ®éng cô thÓ cña gi¸o viªn, ®ång thêi qu¸n triÖt viÖc tæ chøc, thùc hiÖn trong héi ®ång gi¸o dôc tõ ®Çu n¨m vµ mçi häc kú. 3.3.5.3 Cách thực hiện các biện pháp a/ Kiểm tra đối với giáo viên KiÓm tra ®¸nh gi¸ tr×nh ®é nghiÖp vô, n¨ng lùc s­ ph¹m th«ng qua viÖc ®¸nh gi¸ c¸c giê thao gi¶ng, dù giê cña gi¸o viªn. Thùc hiÖn kiÓm tra quy chÕ chuyªn m«n: Lập kÕ ho¹ch vµ ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y, so¹n bµi vµ c¸c hå s¬ chuyªn m«n nghiÖp vô, viÖc sö dông ®å dïng d¹y häc vµ viÖc thùc hµnh thÝ nghiÖm, viÖc ra ®Ò, chÊm bµi, trả bµi kiÓm tra, kiÓm tra tiÕn ®é cho ®iÓm, thêi gian kiÓm tra, cho ®iÓm, viÖc cho ®iÓm cã ®óng quy chÕ cña Bé hay kh«ng. KiÓm tra kÕt qu¶ gi¸o dôc: KÕt qu¶ ®¸nh gi¸, xÕplo¹i häc lùc båi d­ìng häc sinh giái, thi tèt nghiÖp, ®¹i häc, cao ®¼ng, ý thøc rÌn luyÖn ®¹o ®øc häc sinh, th«ng qua gi¸o viªn chuyªn m«n, gi¸o viªn chñ nhiÖm. KÕt qu¶ thùc hiÖn quy chÕ chuyªn m«n gåm: HiÖu tr­ëng, c¸c phã hiÖu tr­ëng, Ban thanh tra nh©n d©n, Tæ tr­ëng tæ chuyªn m«n, nhãm tr­ëng chuyªn m«n, gi¸o viªn cèt c¸n vµ ®¹i diÖn c¸c ®oµn thÓ. KiÓm tra chÐo gi÷a c¸c tæ chuyªn m«n vµ c¸c loại hå s¬ theo quy ®Þnh chung nh­: Sæ ®Çu bµi, sæ ®iÓm, sæ dù giê, sæ b¸o gi¶ng, sæ båi d­ìng chuyªn m«n nghiÖp vô, kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y, sæ chñ nhiÖm, sæ tæ tr­ëng, sæ nhãm tr­ëng... c¸c nhãm, c¸c tæ kiÓm tra d©n chñ tr­íc, sau ®ã ban kiÓm tra tiÕn hµnh kiÓm tra theo kÕ ho¹h mçi n¨m 20% gi¸o viªn sao cho trong 5 n¨m thì gi¸o viªn nµo còng ®­îc kiÓm ®¸nh gi¸. KiÓm tra giê d¹y trªn líp: Th«ng qua dù giê ph©n tÝch s­ ph¹m, rót kinh nghiÖm, ®¸nh gi¸ cho ®iÓm giê d¹y theo tiªu chuÈn ®· quy ®Þnh th«ng qua kiÓm tra kh¶o s¸t, pháng vÊn häc sinh, nhÊt lµ kÕt qu¶ ®iÓm bµi kiÓm tra vµ ®iÓm thi häc kú. KiÓm tra kÕ ho¹ch th­êng kú hoÆc ®ét xuÊt. Tæ chøc l·nh ®¹o nghiªm tóc, c«ng t¸c thi cö kiÓm tra d­íi nhiÒu h×nh thøc: KiÓm tra miÖng, kiÓm tra viÕt (tr¾c nghiÖm, tù luËn)... Ph©n c«ng vµ kiÓm tra chÆt chÏ ý thøc vµ tr¸ch nhiÖm cña gi¸o viªn trong c¸c kh©u: Ra ®Ò, coi thi, chÊm chÐo, nép kÕt qu¶ vµ th«ng b¸o kÕt qu¶ tíi häc sinh. TiÕn hµnh tæng kÕt vµ rót kinh nghiÖm qua mçi lÇn kiÓm tra, ®¸nh gi¸, ®éng viªn khen th­ëng ®óng møc, kh¸ch quan nh÷ng gi¸o viªn thùc hiÖn tèt yªu cÇu vÒ chuyªn m«n, ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng thiÕu xãt, lÖch l¹c, gióp gi¸o viªn kh¾c phôc vµ söa ch÷a. Hå s¬ kiÓm tra chuyªn m«n ph¶i ®­îc l­u tr÷ cÈn thËn, lµm c¬ së ®¸nh gi¸ kiÓm tra nh÷ng lÇn kiÓm tra sau. Sau mçi ®ît kiÓm tra, kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i ph¶i ®­îc c«ng khai ®Çy ®ñ, lµ c¨n cø ®Ó xÕp thi ®ua vµ ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i gi¸o viªn. Tõ ®ã HiÖu Tr­ëng cã ph­¬ng thøc sö dông gi¸o viªn cã hiÖu qu¶ nhÊt trong c«ng t¸c qu¶n lý nhµ tr­êng. b/ Đối với việc đánh giá kết quả học tập của học sinh §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh lµ qu¸ tr×nh thu thËp vµ xö lý th«ng tin vÒ tr×nh ®é kh¶ n¨ng thùc hiÖn, kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh, thÊy ®­îc nh÷ng t¸c ®éng vµ nguyªn nh©n cña t×nh h×nh ®ã, lµm c¬ së cho nh÷ng quyÕt ®Þnh s­ ph¹m cña gi¸o viªn vµ c¸n bé qu¶n lý nhµ tr­êng ®Ó gióp häc sinh häc tËp ngµy cµng tèt h¬n, chÊt l­îng häc tËp ngµy cµng n©ng cao. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh ph¶i c«ng khai, c«ng b»ng kh¸ch quan, lµ ®ßn bÈy xuyªn suèt qu¸ tr×nh d¹y häc, ®­a chÊt l­îng gi¸o dôc ®i lªn mét c¸ch bÒn v÷ng. §æi míi c«ng t¸c nµy, hiÖu tr­ëng vµ héi ®ång gi¸o dôc ph¶i kiªn quyÕt thùc hiÖn cuéc vËt ®éng “Hai kh«ng víi bèn néi dung”lµ: “Nãi kh«ng víi tiªu cùc trong thi cö, bÖnh thµnh tÝch, vi ph¹m ®¹o ®øc nhµ gi¸ovµ ngåi nhÇm líp ” §Æc biÖt víi néi dung kh«ng ®Ó häc sinh ngåi nhÇm chç.(KÓ c¶ v­ît qua nh÷ng ¸p lùc cña nhiÒu ®èi t­îng cã liªn quan ®Õn nhµ tr­êng). c/Quy trình quản lý thi và kiểm tra theo yêu cầu theo các bước sau: Thµnh lËp ng©n hµng ®Ò thi vµ sö dông cho mçi bµi kiÓm tra ë tÊt c¶ c¸c m«n trong c¸c kú kiÓm tra ®¸nh gi¸, ®¸nh gi¸ ®Çu vµo, chÊt l­îng häc tËp ®Çu n¨m, cuèi kú. Yªu cÇu tÊt c¶ gi¸o viªn ë tÊt c¶ c¸c khèi líp vµ tÊt c¶ gi¸o viªn bé m«n ®Òu ph¶i coi thi nghiªm tóc, chÊm thi chÐo líp, Ban giám hiÖu däc ph¸ch vµ kiÓm tra kÕt qu¶. Thùc hiÖn chÊm bµi chÐo: Bµi kiÓm tra vµ ®¸p ¸n ®­îc ph¸t cho gi¸o viªn chÊm chÐo, kÕt qu¶ chÊm thi ph¶i ®­îc tæ tr­ëng, hiÖu tr­ëng kiÓm tra x¸c suÊt, nÕu thÊy viÖc chÊm thi kh«ng chÝnh x¸c cho gi¸o viªn kh¸c chÊm l¹i. Nhµ tr­êng t¹o ®iÒu kiÖn c¶i tiÕn viÖc tæ chøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ b»ng ph­¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm kh¸ch quan, øng dông th«ng tin trong c¸c kh©u ra ®Ò, tr¸o ®Ò tr¾c nghiÖm, chÊm bµi lªn ®iÓm, tiÕn tíi qu¶n lý ®iÓm, xÕp lo¹i v¨n hãa vµ ®¹o ®øc cña häc sinh toµn tr­êng b»ng c«ng nghÖ th«ng tin. Giao cho gi¸o viªn bé m«n vµ gi¸o viªn chñ nhiÖm kÞp thêi th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Õn tËn häc sinh vµ gia ®×nh. Xö lý kÕt qu¶: Lµm c¬ së ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cuèi kú, cuèi n¨m vµ còng lµm c¬ së cho ®Çu vµo cña c¸c líp sau. 3.3.5.4 Điều kiện thực hiện CÇn huy ®éng c¸c nguån quü khen th­ëng gi¸o viªn vµ häc sinh tõ ng©n s¸ch vµ cã thÓ ®­îc hç trî thªm tõ quü khuyÕn häc. Nhµ tr­êng cã thÓ tiÕn hµnh qua nhiÒu ho¹t ®éng, d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, sinh ®éng, bæ Ých phï hîp víi häc sinh. Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, nhà trường, gia đình và xã hội. 3.3.6 Biện pháp 6: Tăng cường chỉ đạo giáo dục toàn diện học sinh 3.3.6.1 Mục đích của biện pháp. Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp cho học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, nhằm hình thành nhân cách con người ViệtNam XHCN, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Ngày nay, với mặt trái của cơ chế thị trường đang ảnh hưởng trực tiếp hàng ngày hàng giờ vào nhà trường. Bạo lực học đường, các tệ nạn xã hội đang lan tràn mạnh mẽ vào nhà trường. Đây là thách thức lớn đối với mỗi nhà trường, các bậc phụ huynh và toàn thể xã hội chính vì lẽ đó phải giáo dục toàn diện cho các em để nhằm mục đích ngăn chặn các tệ nạn nói trên. 3.3.6.2 Nội dung của biện pháp Tăng cường chỉ đạo giáo dục toàn diện cho học sinh là nhằm khắc phục tình trạng học sinh không chỉ tập trung vào học tập văn hóa, đồng thời cũng để nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, đáp ứng với yêu cầu của xó hội, góp phần “Nâng cao dân trí-đào tạo nhân lực-bồi dưỡng nhân tài” cho đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện hóa. Trước hết cần bồi dưỡng động cơ, thái độ học tập, kích thích sự ham học tập, chuyên cần của học sinh. Tăng cường xây dựng nề nếp, kỷ cươngtrong học tập, thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa hoạt động tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tổ chức tốt công tác thi đua khen thưởng 3.3.6.3 Cách thực hiện của biện pháp Để biện pháp này thực hiện được, trước hết BGH nhà trường cần có những hoạt động tăng cường giáo dục động cơ học tập, ý thức tự giác, thái độ tích cực để học sinh có ý chí vươn lên. Phối kết hợp với Đoàn thanh niên, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm các lớp để tổ chức hội thảo các chuyên đề, “ Đại hội học tập tốt”, “Cuộc thi về đoàn viờn gương mẫu” theo đơn vị lớp hoặc liên chi đoàn. Mời những người thành đạt nhờ nỗ lực trong học tập đến giao lưu hoặc liên kết với các chi đoàn khối cơ quan đóng trên địa bàn nói chuyện với học sinh, hun đúc trong các em ý chí nỗ lực, quyết tâm lập thân, lập nghiệp noi gương những anh chị thành đạt mà các em ngưỡng mộ. Cần có sự phối kết hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các đoàn thể và chính quyền địa phương để làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Thông qua cha mẹ học sinh, tổ chức sinh hoạt các buổi sinh hoạt chuyên đề nâng cao nhận thức về động cơ học tập, có biện pháp quản lý quá trình học tập của con em mình tại nhà trường và gia đình. Tăng cườn xây dựng nề nếp kỷ cương trong học tập của học sinh. Một số năm gần đây, nề nếp-kỷ cương trường lớp được các em thực hiện nghiêm túc, các tệ nạn nạn xã hội có nguy cơ xâm nhập vào học đường, gây ảnh hưởng xấu đối với học sinh. Tăng cường giáo dục nền nếp, kỷ cương trường lớp đối với học sinh trong quá trình giáo dục toàn diện của nhà trường... Thường xuyên tuyên truyền giáo dục pháp luật...Tăng cường vai trò, trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm khắc, triệt để những hành vi vi phạm kỷ luật, chú trọng vai trò tự quản của học sinh. Đặc biệt cần tăng cường các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp. BGH chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm kết hợp với Đoàn thanh niên lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động ngoại khóa phong phú, sinh động, bổ ích và hấp dẫn với các chủ đề của tháng, quí, và cả năm học, như: -Truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng của quê hương, truyền thông của nhà trường. -Lẽ sống của thanh niên trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước - Tình bạn, tình yêu, hôn nhân và gia đình - Thanh niên với ước mơ vì ngày mai lập nghiệp. - Những vấn đề bức xúc với tính toàn cầu như: Bảo vệ môi trường sống, ma tú, mại dâm, bùng nổ dân số và tình trạng đói nghèo, bệnh dịch, khủng bố, chiến tranh màu da, sắc tộc... Để làm tốt công tác này, hiệu trưởng cần phải chỉ đạo tuyên truyền giáo dục để từ cán bộ, giáo viên đến học sinh, cha mẹ học sinh có nhận thức đúng đắn, sâu sắc về hoạt động ngoài giờ lên lớp, chỉ đạo đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, đồng thời có biện pháp tổ chức, hướng dẫn đánh giá rút kinh nghiệm công tác kịp thời thường xuyên.Tránh tình trạng “làm một nơi, nói một nẻo, “đánh trống bỏ dùi” hoặc để cho học sinh các lớp tự do tổ chức gây nên sự lộn xộn, thậm chí phản giáo dục. Mặt khác cần làm tốt công tác thi đua khen thưởng đối với giáo viên và học sinh. Đối với học sinh: Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo giáo viên có sự nhận xét khen thưởng kịp thời với lớp học, sau mỗi giờ dạy ghi lại vào sổ đầu bài. Giáo viên chủ nhiệm khen chê kịp thời với các cá nhân và các tổ chức có thành tích hay có khuyết điểm.Ban giám hiệu nhà trường khen chê với các đơn vị lớp hàng tuần hay hàng tháng, có sơ kết đánh giá thi đua, tránh hiện tượng thiên vị, thành kiến cá nhân sẽ có ảnh hưởng tiêu cực, phản tác dụng. - Đối với giáo viên: Cần tổ chức biểu dương khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến trong việc nghiên cứu khoa học, có những tìm tòi sáng tạo và thực hiện thành công các phương pháp dạy học mới, có thành tích cao trong công tác chủ nhiệm, bồi dưỡng học sinh giỏi, đạt giáo viên dạy giỏi các cấp. 3.3.6.4 Điều kiện thực hiện Hiệu trưởng phải có kế hoạch kiểm tra từ đầu năm. Hiệu trưởng chỉ đạo, phối kết hợp với tổ chuyên môn cùng làm công tác kiểm tra, nghiêm túc và công minh 3.4 Mối quan hệ giữa các biện pháp Trên đây là năm biện pháp tăng cường quản lý hoạt động chuyên môn của Hiệu trưởng trường THPT huyện Bảo Thắng. Mỗi biện pháp đều có thế mạnh, vị trớ cần thiết trong quá trình quản lý hoạt động của giáo viên và học sinh trong nhà trường. Chúng có mối quan hệ biện chứng chặt chẽ với nhau. Muốn đạt được hiệu quả cao nhất thì không thể xem nhẹ biện pháp nào, không thể thực hiện riêng biệt tách rời các biện pháp nêu trên mà phải thực hiện một cách đồng bộ, chúng có sự gắn kết ràng buộc với nhau, tạo điều kiện và bổ xung cho nhau trong quá trình quản lý nhà trường. Trong nhà trường quản lý hoạt động chuyên môn là nhiệm vụ cơ bản nhất để hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy. Bộ máy tổ chức của nhà trường có sự gắn kết của nhiều bộ phận như tổ chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên, hội chữ thập đỏ, hội khuyến học...như chủ yếu là sự vận hành của tổ chuyên môn và hoạt động giảng dạy của giáo viên. Mỗi tổ là một đơn vị quả lý chuyên môn nhỏ, và mỗi tổ trưởng, tổ phó là “cánh tay nối dài” của hiệu trưởng trong công tác quản lý dạy học của giáo viên và hoạt động học tập của học sinh. Họ là những cộng sự trực tiếp và hết sức đắc lực của BGH, bởi vì mọi chủ trương, quy định, mọi hoạt động chuyên môn của nhà trường, triển khai và thực hiện tới giáo viên chủ yếu thông qua lực lượng này. Biết phát huy vai trò, trách nhiệm và năng lực quản lý của đội ngũ này hiệu trưởng sẽ có rất nhiều thuận lợi trong công tác quản lý giáo dục Kế hoạch tổ chức hoạt động chuyên môn tác động mạnh mẽ tới toàn bộ giáo viên của nhà trường có được điều này chính là làm tốt công tác quản lý của tổ trưởng, tổ phó chuyên môn sẽ giúp cho việc nâng cao trách nhiệm và năng lực để có một kế hoạch hóa tốt cho tổ của mình, từ đó tạo ra một bầu không khí sôi nổi trong hoạt đông của tổ chuyên môn, nhằm tìm ra các dạy hay, phù hợp với từng đối tượng học sinh để đưa chất lượng của nhà trường ngày càng tốt hơn. Ngày nay học sinh được tiếp cận với nhiều kênh thông tin như internet, đài, báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, chính vì thế học sinh không chỉ nghe thầy cô giáo giảng ở trên lớp mà các em còn được nghe chuyên gia giảng dạy qua nhiều kênh khác nhau như: Đài truyền hình trung ương, địa phương, internet, sách, báo... do vậy các thầy cô cũng phải thường xuyên cập nhật các thông tin này để đổi mới phương pháp giảng dạy, để phát huy tính sáng tạo, tích cực của học sinh sao cho phù hợp. Sự hoạt động sôi nổi trao đổi công tác chuyên môn nhằm tìm ra các biên pháp giảng dạy hay, phù hợp với đối tượng học sinh để đưa chất lượng ngày càng được nâng cao Thường xuyên phân loại học sinh để bồi dưỡng học sinh giỏi và phù đạo cho học sinh tiếp thu chậm đây là nhiệm vụ trọng tâm không thể để học sinh ngồi nhầm lớp. Vì trong một lớp luôn có một số học sinh khá, giỏi, và một số học sinh tiếp thu còn hạn chế điều này rất khó dạy với giáo viên vì các bài tập đáp ứng được yêu cầu của học sinh giỏi, khá thi lại là những bài quá khó đối với những học sinh tiếp thu chậm. Qua việc phân loại học sinh, những học sinh giỏi, khá có kiến thức vững vàng những học sinh này sẽ tham gia vào các lớp học các chương trình nâng cao của nhà trường, chính những học sinh này là nguồn học sinh tham gia đội tuyển của nhà trường, và là những học sinh sẽ tham gia thi vào các trường đại học cao đẳng sau này. Còn các em tiếp thu chậm nhà trường sẽ phù đạo bồi dưỡng, mục tiêu của nhà trường đối với học sinh này là tốt nghiệp bậc học THPT và với khả năng học tập của mình các em sẽ chọn cho mình một ngành nghề phù hợp. Qua một năm thực hiên điều này đang phát huy hiệu quả và đang được mở rông ra toàn bộ các khối lớp trong toàn trường. Chỉ đạo công tác kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học của giáo viên và kết quả học tập của học sinh là một yêu cầu, nhiệm vụ không thể thiếu được trong quản lý dạy học của nhà trường, nó sẽ làm thay đổi nhận thức tư duy của toàn xã hội về vấn đề thi cử, học hành của học sinh, nó có tác động trực tiếp và nhiều chiều đến việc nâng cao chất lượng toàn diện. Với học sinh, nó cung cấp thông tin ngược trong để các em biết rõ mức độ kiến thức ra sao và còn phần nào cần bổ khuyết để điều chỉnh hoạt động học. Với giáo viên nó cung cấp thông tin để các thầy cô nắm chính xác quá trình rèn luyện và kết quả học tập của học sinh, từ đó điều chỉnh hoạt động dạy, có phương pháp thích hợp trong quá trình giảng dạy và giáo dục học sinh. Đối với người cán bộ quản lý, nó cung cấp thông tin cơ bản về thực trạng dạy và học của nhà trường để có sự chỉ đạo, kịp thời uốn nắn những việc làm còn thiếu sót, khuyết điểm và hỗ trợ tích cực những sáng kiến hay, những biện pháp tốt để nâng cao chất lượng giáo dục. Như chúng ta đã biết các em học tập ở nhà trường không chỉ học tập văn hóa, mà các em còn học tập được nhiều thứ khác nhất là trong tình hình hiện nay việc giáo dục toàn diện của nhà trường thì cần phải tăng cường chỉ đạo, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể ngoài giờ với những hình thức phong phú, hấp dẫn và có nội dung bổ ích, thiết thực, làm tốt công tác giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống... giúp các em không chỉ học giỏi, mà còn năng động sáng tạo có khẳ năng thích ứng cao với cuộc sông trong sự hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa giáo dục, huy động và tranh thủ được sức sáng tạo của cộng đồng trong việc giáo dục, chăm lo cho thế hệ trẻ, bồi dưỡng và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho nền kinh tế thị trường có định hướng của nhà nước. Việc tăng cường giáo dục toàn diên có tác động tốt đến tất cả các biện pháp trên và thúc đẩy việc nâng cao chất lượng của nhà trường một cách bền vững. Bảng 3.1 Kết quả đánh giá mức độ cần thiết và khả thi của biện pháp (qua 150 phiếu điều tra) STT C¸c biÖn ph¸p TÝnh cÇn thiÕt TÝnh kh¶ thi CÇn thiÕt Ýt cÇn thiÕt Kh«ng cÇn thiÕt Kh¶ thi Ýt kh¶ thi Kh«ng c¶ thi SL % SL % SL % SL % SL % SL % 1 N©ng cao n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý tæ tr­ëng, tæ phã chuyªn m«n 150 100 0 0 0 0 135 90 15 10 0 0 2 Qu¶n lý néi dung sinh ho¹t t¹p thÓ cña tæ chuyªn m«n 150 100 0 0 0 0 140 93.3 10 6.67 0 0 3 T¨ng c­êng chØ ®¹o ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc theo h­íng ph¸p huy tÝnh tÝch cùc, s¸ng t¹o cña mçi häc sinh 135 90 15 10 0 0 125 83.3 25 16.7 0 0 4 Th­êng xuyªn ph©n lo¹i häc sinh ®Ó båi d­ìng häc sinh giái vµ phï ®¹o häc sinh tiÕp thu chËm 150 100 0 0 0 0 145 96.7 5 3.37 0 0 5 chØ ®¹o ®æi míi c«ng t¸c kiÓm tra ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng d¹y häc cña gi¸o viªn vµ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh 150 100 0 0 0 0 137 91.3 13 8.67 0 0 6 T¨ng c­êng chØ ®¹o gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh 150 100 0 0 0 0 135 90 15 10 0 0 Qua việc phân tích ở trên cho thấy chúng ta phải kết hợp đồng bộ từ công tác xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện, phân loại học sinh, kiểm tra đánh giá được làm đồng thời. Trong khi làm có gì chưa phù hợp kịp thời điều chỉnh cho phù hợp để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ năm học đã đề ra. 3.5 Thăm dò tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp §Ó tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ sù cÇn thiÕt cña c¸c biÖn ph¸p ®Ò xuÊt, chóng t«i ®· kh¶o s¸t b»ng mét sè biÖn ph¸p pháng vÊn, ®iÒu tra c¸c phiếu xin ý kiÕn ®èi víi c¸c tæ tr­ëng, nhãm tr­ëng, chuyªn m«n ®Æc biÖt v¬i mét sè gi¸o viªn cã kinh nghiÖm trong qu¶n lý, gi¸o viªn d¹y gi¶o ë c¸c ttr­êng. *Tæng sè ng­êi ®­îc xin ý lkiÕn lµ: 150 ng­êi - Néi dung xin ý kiÕn: §Ó n©ng cao chÊt l­îng qu¶n lý ho¹t ®éng d¹y häc cña gi¸o viªn, HiÖu tr­ëng c¸c tr­êng THPT huyÖn B¶o Th¾ng vui lßng cho biÕt ý kiÕn cña m×nh vÒ tÝnh cÇn thiÕt cña biÖn ph¸p ®Ò xuÊt d­íi ®©y theo møc ®é: CÇn thiÕt, Ýt cÇn thiÕt, kh«ng cÇn thiÕt anh hay chÞ h·y ®¸nh d©u (X) vµo c¸c cét in ë trong b¶ng víi c¸c môc: H×nh 3.1 BiÓu ®å tÝnh kh¶ thi vµ tÝnh cần thiÕt Trªn ®©y lµ kÕt cña b¶ng ®¸nh gi¸ ®é cần thiÕt vµ kh¶ thi tõ ®ã ta cã nhËn xÐt sau: Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu kh¶o nghiÖm cho thÊy c¸c biÖn ph¸p cã tÝnh quyÕt ®Þnh thÓ hiÖn tÝnh cÇn thiÕt cao. Tuy nhiªn vÒ tÝnh kh¶ thi cña c¸c biÖn ph¸p tõ sè liÖu ®iÒu tra cho thÊy mÆc dï cã tÝnh cÇn thiÕt cao nh­ng do h¹n chÕ vÒ nguån lùc, tæ chøc tuyªn truyÒn vËn ®éng x· héi ch¨m lo cho sù nghiÖp gi¸o dôc nªn cã mét sè biÖn ph¸p cã tÝnh kh¶ thi ch­a thùc sù cao. Qua kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm cho thÊy 100% gi¸o viªn ®­îc hái ý kiÕn ®Òu thèng nhÊt víi sù cÇn thiÕt của 6 biÖn ph¸p t¨ng c­êng qu¶n lý ho¹t ®éng d¹y häc. C¸c biÖn ph¸p 1,2,5,6 lµ c¸c biÖn ph¸p ®­îc sù nhÊt trí cao. §ó là x©y dùng ®éi ngò, t¨ng c­êng nÒ nÕp d¹y häc, n©ng cao chÊt l­îng lªn líp khẳng ®Þnh sù cÇn thiÕt 100%. T¨ng c­êng sù ph©n lo¹i häc sinh ngay tõ c¸c líp ®Çu cÊp ®Ó cã ®iÒu kiªn tèt cho viÖc gi¶ng d¹y n©ng cao chÊt l­îng. BiÖn ph¸p nµy còng ®­îc 100% c¸c ý kiÕn hái lµ cÇn thiÕt. Bªn c¹nh ®ã cã mét biÖn ph¸p qu¶n lý kh¸c do nhËn thøc cña gi¸o viªn ch­a thay ®æi, ch­a tiÕp cËn kÞp víi ph­¬ng ph¸p d¹y học hiÖn ®¹i nªn việc quan t©m sö dông c¸c ph­¬ng tiªn kü thuËt d¹y häc cßn xem nhÑ. Mét sè gi¸o viªn ch­a c¨n cø vµo kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh ®Ó ®iÒu chØnh ph­¬ng ph¸p d¹y häc còng nh­ kÕt hîp víi ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc kh¸c. Kết luận chương 3 Qua nghiªn cøu lý luËn khoa häc qu¶n lý vµ kh¶o s¸t ph©n tÝch kÕ qu¶ thùc tÕ ë 03 tr­êng THPT huyÖn B¶o Th¾ng luËn v¨n ®· ®Ò xuÊt 06 biÖn ph¸p qu¶n lý ho¹t ®éng chuyªn m«n cña hiÖu tr­ëng c¸c tr­êng trong giai ®o¹n hiÖn nay. §ã lµ: -N©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý cña tæ tr­ëng, tæ phã chuyªn m«n. - KÕ ho¹ch hãa ho¹t ®éng cña tæ chuyªn m«n. -T¨ng c­êng chØ ®¹o ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, s¸ng t¹o cña mçi häc sinh. -Th­êng xuyªn ph©n lo¹i häc sinh, ®Ó båi d­ìng häc sinh giái, vµ phï ®¹o häc sinh tiÕp thu chËm. - §æi míi c«ng t¸c kiÓm tra ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng d¹y häc c¶u gi¸o viªn, vµ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh. - T¨ng c­êng chØ ®¹o gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh. C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý ho¹t ®éng chuyªn m«n mµ ®Ò tµi đề xuất trªn c¬ së thõa kÕ c¸c nghiªn cøu tr­íc ®ã, ®ång thêi xuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn qu¶n lý nhµ tr­êng cña hiÖu tr­ëng c¸c tr­êng THPT huyÖn B¶o Th¾ng, tØnh Lµo Cai. sÏ cã t¸c dông thiÕt thùc ®èi víi viÖc n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc cña c¸c nhµ tr­êng.. C¸c biÖn ph¸p nãi trªn cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. Tuy nhiªn c¸c biÖn ph¸p nµy ®­îc sö dông cã hiÖu qu¶ nhÊt khi ®­îc khai th¸c triÖt ®Ó thÕ m¹nh riªng phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña tõng tr­êng. Dùa vµo ®Æc ®iÓm, ®iÒu kiÖn tõng ®Þa ph­¬ng, tõng tr­êng mµ hiÖu tr­ëng cã thÓ tham kh¶o vµ lùa chän nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp cho c«ng t¸c qu¶n lý cña m×nh nhÊt. C¶ 06 biÖn ph¸p trªn ®Òu ®­îc tham kh¶o, xin ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸n bé gi¸o viªn c¸c tr­êng trong huyÖn, ®Òu ®¸nh gi¸ lµ cÇn thiÕt vµ kh¶ thi. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trong c¸c nhµ tr­êng ho¹t ®éng d¹y häc lµ ho¹t ®éng trung t©m nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®µo t¹o. Đæi míi c«ng t¸c qu¶n lý d¹y häc trong tr­êng c¸c tr­êng THPT lµ viÖc lµm cÇn thiÕt kh«ng chØ lµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c nhµ qu¶n lý mµ cßn lµ mèi quan t©m cña toµn xã héi. §Ó chÊt l­îng d¹y häc cña nhµ tr­êng ngµy cµng ®­îc n©ng cao th× c¸c biÖn ph¸p t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý daþ häc cña gi¸o viªn lµ hÕt søc quan träng, nh­ng ®ång thêi kh«ng thÓ t¸ch rêi viÖc qu¶n lý häc tËp cña häc sinh. Nh­ vËy: Ng­êi HiÖu tr­ëng cÇn ®Çu t­ thêi gian, c«ng søc ®Ó nghiªn cøu ph¸t hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p cã tÝnh kh¶ thi cho phï hîp víi t×nh h×nh ®Æc ®iÓm cña mçi tr­êng ®Ó qu¶n lý tèt vµ cã hiÖu qu¶. LuËn v¨n ®· nghiªn cøu mét c¸ch hÖ thèng lý luËn về qu¶n lý, qu¶n lý gi¸o dôc qu¶n lý tr­êng THPT, c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý ho¹t ®éng d¹y vµ häc cña hiÖu tr­ëng Tr­êng THPT huyÖn B¶o Th¾ng. Qua kh¶o s¸t chóng t«i thÊy, c¸n bé qu¶n lý, ®éi ngò gi¸o viªn vµ c¸c em häc sinh ®· nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ vÞ trÝ, vai trß c¸c néi dung qu¶n lý ho¹t ®éng d¹y häc cña nhµ tr­êng. Tõ nhËn thøc ®ã hiÖu tr­ëng nhµ tr­êng thµnh c«ng ë mét sè biÖn ph¸p cña tõng néi dung qu¶n lý ho¹t ®éng d¹y häc. Nh­ biÖn ph¸p ph©n c«ng chuyªn m«n, tæ chøc cho gi¸o viªn häc tËp quy chÕ 40 cña Bé GD&§T. X©y dùng nÒn nÕp chuyªn m«n cña gi¸o viªn tæ chøc cho gi¸o viªn n¾m v÷ng vµ thùc hiÖn ®óng, ®ñ ph©n ph«i ch­¬ng tr×nh, qu¶n lý hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña tæ chuyªn m«n, cung cÊp ®Çy ®ñ tµi liÖu, SGK, chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng cho gi¸o viªn, t¨ng c­êng sö dông thiÕt bÞ ®å dïng d¹y häc. Th­êng xuyªn ph©n lo¹i häc sinh ®Ó båi d­ìng häc sinh giái, vµ phụ ®¹o häc sinh tiÕp thu chËm. §©y lµ mét viÖc lµm ®· ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ râ rÖt. Tû lÖ häc sinh ®ç tèt nghiÖp t¨ng lªn mét c¸ch bÒn v÷ng n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. Tû lÖ häc sinh ®i thi vµo c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng còng t¨ng dÇn theo hµng n¨m. Đ©y lµ nh÷ng tÝn hiÖu ®¸ng mõng cho c¸c nhµ tr­êng ë huyÖn miÒn nói. Bªn c¹nh đó còn cã mét sè biÖn ph¸p ch­a ®­îc hiÖu qu¶: Nh­ c«ng t¸c kiÓm tra ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng d¹y häc, xö lý gi¸o viªn, sö dông s¸t ph©n phèi ch­¬ng tr×nh, tæ chøc c¸c ®ît thao gi¶ng vµ trao ®æi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, qu¶n lý ph­¬ng tiÖn d¹y häc, båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô. Tuy nhiên vẫn cßn mét sè nguyªn nh©n ¶nh h­ëng ®Õn thùc tr¹ng qu¶n lý ®ã lµ: -HiÖu tr­ëng sử dông vµ xuÊt ph¸t tõ kinh nghiÖm cña b¶n th©n, cña ®ång nghiÖp, kÕt hîp víi sù am hiÓu vÒ lý luËn qu¶n lý. Nhưng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cßn h÷u khuynh, cµ nể, ng¹i va ch¹m, dÉn ®Õn hiÖu qu¶ ch­a cao. Ch­a tæng kÕt ®¸nh gi¸ kÞp thêi vµ rót ra nh÷ng nguyªn nh©n thµnh c«ng vµ nguyªn nh©n cña viÖc lµm hiÖu qu¶ cßn thÊp. Hµng n¨m c¸c nhµ tr­êng th­êng kh«ng ®¸nh gi¸, rót kinh nghiÖm nh÷ng viÖc ®· lµm ®­îc trong n¨m häc t×m ra nguyªn nh©n cña thµnh c«ng ®Ó ph¸t huy, nh÷ng nguyªn nh©n ®¹t ®­îc ch­a cao, những thất bại chưa được phân tích để t×m nguyªn nh©n vµ c¸c gi¶i ph¸p cho c¸c n¨m tíi. - §éi ngò gi¸o viªn tr­êng THPT huyÖn B¶o Th¾ng cã mét sè ®¹t tr×nh ®é chuyªn m«n kh¸- giái, t©m huyÕt víi nghÒ, ®a sè gi¸o viªn ®¹t chuÈn, cßn mét sè gi¸o viªn ch­a ®¹t chuÈn ®ang ph¶i theo häc ®Ó hoµn thiÖn, cho nªn tr×nh ®é chuyªn m«n cßn yÕu, ch­a ®ñ ®ßi hái ®¸p øng ch­¬ng tr×nh ph©n ban, d¹y båi d­ìng n©ng cao, båi d­ìng thi häc sinh giái. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng qu¶n lý d¹y häc cña HiÖu tr­ëng c¸c tr­êng THPT trong huyÖn, luËn v¨n ®· ®Ò xuÊt 06 biÖn ph¸p nh»m qu¶n lý tèt h¬n ho¹t ®ộng cña nhµ tr­êng nh­ ®· nªu ra trong phÇn kÕt luËn cña ch­¬ng3. - Mét sè kiÕn nghÞ §Ó gióp HiÖu tr­ëng c¸c tr­êng THPT ¸p dông biÖn ph¸p qu¶n lý ho¹t ®éng d¹y häc ®­îc tèt, t«i xin kiÕn nghÞ mét sè vÊn ®Ò sau: §èi víi UBND tØnh Cã gi¶i ph¸p thiÕt thùc nhÊt trong viÖc ®µo t¹o c¸c nguån tµi chÝnh, x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho nhµ tr­êng. Cã biÖn ph¸p tÝch cùc ®Èy m¹nh c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc ®Ó ph¸t huy toµn d©n quan t©m tíi gi¸o dôc. ChØ ®¹o ®Þa ph­¬ng, cÊc cÊp, c¸c ngµnh, quan t©m ®Õn gi¸o dôc ®µo t¹o. Cã chÕ ®é khen th­ëng, thu hót c¸c nhà qu¶n lý giái, gi¸o viªn giái. Cã chÝnh s¸ch hîp lý c¶i thiÖn ®êi sèng ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña gi¸o viªn ®Ó gi¸o viªn hÕt lßng phôc vô sù nghiÖp gi¸o dôc mµ tr­íc hÕtt kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y. §èi víi Së gi¸o dôc và Đào tạo Lµo Cai T¨ng c­êng tæ chøc cho c¸n bé qu¶n lý häc tËp, nghiªn cøu vµ h­íng dÉn thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n cña Bé Quy ho¹ch c¸n bé qu¶n lý t¹o ®iÒu kiÖn cho giáo viên đi häc tËp hoÆc tham gia c¸c líp båi d­ìng vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô tr­íc khi bæ nhiÖm vµo c¸c chøc danh qu¶n lý. Cã kÕ ho¹ch ®iÒu ®éng ®ñ vÒ sè l­îng, hîp lý vÒ c¬ cÊu tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc tæ chøc, ®iÒu hµnh qu¶n lý chuyªn m«n, qu¶n lý ho¹t ®éng d¹y häc, n©ng cao chÊt l­îng giáo dôc. T¹o ®iÒu kiÖn tæ chøc giao l­u d­íi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau cho c¸n bé qu¶n lý tham gia häc hái nh÷ng ®iÓn h×nh tiªn tiÕn, cã chÝnh s¸ch t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt vµ quan t©m ®èi víi c¸c tr­êng ë vïng n«ng th«n, vïng cã nhiÒu khã kh¨n. §èi víi tr­êng THPT Kh«ng ngừng häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, tr×nh ®é qu¶n lý. CÇn ph©n lo¹i triÖt ®Ó häc sinh vµo ®Çu cÊp ®Ó båi d­ìng, chuÈn hãa häc sinh ngay khi vµo líp 10 vµ c¸c n¨m sau ®Ó cã ®iÒu kiÖn ph©n luång häc sinh tiÕp tôc häc lªn vµo c¸c tr­êng cao ®¼ng, ®¹i häc hoÆc c¸c em chän ®i häc c¸c líp nghÒ. N©ng cao nhËn thøc vÒ qu¶n lý ho¹t ®éng d¹y häc trong tr­êng THPT trong thêi kú ®æi míi, phôc vô cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa -hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc, ®Çu t­ nghiªn cøu ®Ó cã c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý phï hîp h¬n, hiÖu qu¶ h¬n. HiÖu tr­ëng nhµ tr­êng ph¶i lµ ng­êi g­¬ng mÉu (cãt©m) trong c«ng viÖc vµ gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc trong ho¹t ®éng qu¶n lý HiÖu tr­ëng nhµ tr­êng - Ng­êi ®øng ®Çu trong tËp thÓ h¬n bao giê hÕt cÇn cã “t©m” ®Ó ®¹t “ tÇm qu¶n lý” TÀI LIỆU THAM KHẢO B¸o c¸o tæng kÕt n¨m häc 2007-2008, 2008-2009,2009-2010 cña c¸c tr­êng THPT HuyÖn B¶o Th¾ng - Tỉnh Lµo cai §Æng Quècc B¶o: Mét sè kh¸i niÖm vÒ qu¶n lý gi¸o dôc (Tr­êng CBQLGD&§T Trung ­¬ng I). Hµ Néi n¨m 1997. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o - H­íng dÉn ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i giê häc bËc Trung häc phæ th«ng sè 10227THPT ngµy 11/9/2004. Bảo Thắng trên con đường phát triển. NXB văn hóa thông tin Qúi iv năm 2007. Nguyễn Hữu Dân: Đổi mới phương pháp dạy học môn đạo đức và giáo dục công dân. NXB Gi¸o dục 1997. Nguyễn Thi Doan (Chủ biªn): Học thuyết quản lý. NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 1996 Nguyễn Văn Đản: Về phương hướng cải tiến phương ph¸p học ở trường THPT:Tạp chÝ nghiªn cứu Gi¸o dục th¸ng 11 năm 1991 §iÒu lÖ tr­êng THPT- Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo T¹o ký ngµy ngµy 11/9/2004. Nguyễn Minh Đạo: Cơ sở khoa học quản lý NXB chính trị quốc gia, Hà Nội 1997 Gi¸o dôc qu¶n lý gi¸o dôc §µo t¹o -Tr­êng c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc trung ư¬ng2 Hµ Néi 2002 Gi¸o dục Việt Nam 1945-2005. NXB ChÝnh trị quốc gia 3/2005 Ph¹m Minh H¹c: Mét sè vÊn ®Ò gi¸o dôc vµ khoa häc gi¸o dôc. NXB gi¸o dôc- Hµ Néi 1986 Vũ Ngọc Hải,Trần Khánh Đức. Hệ thống giáo dục hiện đại trong những năm đầu thế kỷ 21(Việt Nam và thế giới). NXBGD, Hà Nội, 2003 Vũ Ngọc Hải, Đặng Bá Lãm, Trần Khánh Đức. Giáo dục Việt Nam đổi mới phát triển và hiện đại hóa. NXBGD, HàNội, 2007 Trần Kiểm: Tiếp cận hiện đại trong quản lý giáo dục. NXB Đại học sư phạm 12/ 2007 Trần Kiểm: Những vấn đền cơ bản của khoa học quản lý giáo dục. NXB Đại học sư phạm 10/ 2009 Trần Kiểm: Quản lý giáo dục - Quản lý trường học. Viện khoa học giáo dục Hà Nội 1997 Luật giáo dục. NXB chính trị Quốc gia, Hà Nội 2003 Nhân lực Việt Nam trong chiến lược kinh tế 2001- 2010. NXBHà Nội 2004 Hà Thế Ngữ- Đặng Vũ Hoạt: Giáo dục học (tập 1). NXB Giáo dục 1998 Hà Thế Ngữ -Đặng vũ Hoạt: Giáo dục học (tập 2). NXB giáo dục 2998 Hà Thế Ngữ: Giáo dục học - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Nhà xuất bản giáo dục Quốc gia Hà Nội 2001 Trường THPT (2010). Báo cáo tổng kết của các trường THPT huyện Bảo Thắng. Văn kiện Hội nghị lần thứ II Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa VIII - Hà Nội, 1996 Văn kiện Đại hội Trung ương Đảng khóa IX - HN, 2001 Văn kiện Đại hội Đảng khóa X-HN, 2006 PHỤ LỤC Phụ lục 1 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, nhóm trưởng chuyên môn) 1. Để giúp tìm hiểu thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường THPT, xin anh(chị) vui lòng cho biết ý kiến về một số vấn đề sau: (xin anh(chị) cho biết mức độ đánh giá thực tế kết quả thực hiện bằng cách đánh dấu “X” vào các ô trong phiếu) TT Các biện pháp quản lý giờ dạy trên lớp Kết quả thực hiện Làm tốt Đang làm Chưa làm 1 Tổ chức cho giáo viên học học tập quy chế tiêu chuẩn đánh giá xếp loại giờ dạy 2 Quản lý giỏi dạy qua TKB, kế hoạch giảng dạy, ghi sổ đầu bài, sổ báo giảng của giáo viên 3 Xây dựng nền nếp dạy của giáo viên 4 Theo dõi thực hiện thông tin báo cáo về sắp xếp giáo viên dạy thay, dạy bù trường hợp vắng giáo viên (công tác nghỉ việc riêng) 5 Tổ chức dự giờ định kỳ đột xuất, phân tích sư phạm bài dạy 6 Thường xuyên liểm tra kế hoạchgiảng dạy 7 Bồi dưỡng học sinh giỏi, phù đạo học sinh yếu, kém 8 Thu thập thông tin từ học sinh, phụ huynh học sinh, các giáo viên khác, tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn 2. Xin anh(chị) vui lòng cho biết đôi điều về bản thân -Tuổi... Nam □ Nữ □ -Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ □ ĐHSP □ - Trình độ lý luận chính trị: sơ cấp □ Trung cấp□ Cao cấp □ Đảng viên □ - Đã được bồi dưỡng quản lý giáo dục □ - Đồng chí đã làm hiệu trưởng□ Phó hiệu trưởng□ Tổ trưởng chuyên môn□ Từ năm... 3. Để quản lý tốt hoạt động dạy học ở nhà trường của Hiệu trưởng,anh (chị) cần làm tốt các việc gì? Xin chân thành cảm ơn! Phụ lục 2 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, nhóm trưởng chuyên môn) 1. Để giúp tìm hiểu thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường THPT, xin anh(chị) vui lòng cho biết ý kiến về một số vấn đề sau: (xin anh(chị) cho biết mức độ đánh giá thực tế kết quả thực hiện bằng cách đánh dấu “X” vào các ô trong phiếu) TT Biện pháp quản lý Mức độ thực hiện Tốt-khá Trung bình yếu 1 Tổ chức cho giáo viên nắm vững và thực hiện đúng, đủ phân phối chương trình 2 Yêu cầu tổ trưởng chuyên môn, giáo viên làm kế hoạch chuyên môn, Hiệu trưởng duyệt kế hoạch 3 Theo dõi việc thực hiên chương trình,từng tuần, tháng, học kỳ, sử lý giáo viên dạy sai chương trình 4 Kiểm tra việc thực hiện chương trình qua dự giờ, vở soạn bài, sổ báo giảng, sổ ghi đầu bài. 5 Nắm việc thực hiện chương trình qua kiểm tra vở học sinh, biên bản sinh hoạt của tổ chuyên môn. 2.Xin anh(chị) vui lòng cho biết đôi điều về bản thân - Tuổi... Nam□ Nữ□ -Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ□ ĐHSP□ - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp□ Trung cấp□ Cao cấp□ Đảng viên□ - Đã được bồi dưỡng quản lý giáo dục: □ - Đồng chí đã làm Hiệu trưởng□ Phó hiệu trưởng□ Tổ trưởng chuyên môn □ Từ năm.... 3. Để quản lý tốt hoạt động dạy học ở nhà trường của Hiệu trưởng, anh (chị) cần làm tốt các việc gì? Xin chân thành cảm ơn! Phụ lục 3 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho tổ trưởng- tổ phó, nhóm trưởng chuyên môn) 1. Để giúp tìm hiểu thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy họcHiệutrưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường THPT, xin anh(chị) vui lòng cho biết ý kiến về một số vấn đề sau: (xin anh(chị) cho biết mức độ đánh giá thực tế kết quả thực hiện bằng cách đánh dấu “X” vào các ô trống phiếu) TT Biện pháp quản lý Mức độ thực hiện Tốt- khá Trung bình yếu 1 Hướng dẫn các quy định yêu cầu soạn bài, cung cấp sách giáo khoa, chuẩn bị kiến thức, kỹ năng 2 Yêu cầu bộ môn thống nhất nội dung cơ bản, phương pháp thể hiện bài dạy 3 Kiểm tra thường xuyên việc soạn bài và chuẩn bị lên lớp của giáo viên 4 Góp ý về phương pháp, nội dung soạn bài, sử dụng phương tiện dạy học 2. Xin anh(chị) vui lòng cho biết đôi điều về bản thân - Tuổi... Nam□ Nữ□ - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ□ ĐHSP□ - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp□ Trung cấp□ Cao cấp□ Đảng viên□ - Đã được bồi dưỡng quản lý giáo dục □ - Đồng chí đã làm hiệu trưởng□ Phó hiệu trưởng□ Tổ trưởng chuyên môn□ Từ năm... 3. Để quản lý tốt hoạt động dạy học ở nhà trường củaHiệu trưởng anh (chi) cần làm tốt các việc gì ? Xin chân thành cảm ơn! Phụ lục 4 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho tổ trưởng,tổ phó chuyên môn) 1. Để giúp tìm hiểu thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường THPTvui lòng cho biết ý kiến về một số vấn đề sau: Xin anh (chị) cho biết mức độ đánh giá thực tế kết quả thực hiện bằng cách đánh dấu “X” vào các ô trong phiếu TT Biện pháp quản lý sinh hoạt tổ chuyên môn Mức độ thực hiện Tốt- khá Trung bình yếu 1 Hiệu trưởng chỉ đạo kế hoạch, nội dung sinh hoạt của tổ chuyên môn 2 Hiệu trưởng yêu cầu tổ chuyên môn tổ chức các hoạt động khác nhằm bồi dưỡng chuyên môn 3 Thường xuyên kiểm tra thực hiện chế độ thông tin báo cáo 2. Xin anh(chị) vui lòng cho biết đôi điều về bản thân - Tuổi... Nam□ Nữ□ - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ□ ĐHSP□ - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp□ Trung cấp□ Cao cấp□ Đảng viên□ - Đã được bồi dưỡng quản lý giáo dục □ - Đồng chí đã làm hiệu trưởng□ Phó hiệu trưởng□ Tổ trưởng chuyên môn□ Từ năm... 3. Để quản lý tốt hoạt động dạy học ở nhà trường củaHiệu trưởng anh (chi) cần làm tốt các việc gì ? Xin chân thành cảm ơn! Phụ lục 5 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho tổ trưởng - tổ phó, nhóm trưởng chuyên môn) 1. Để giúp tìm hiểu thực trạng công tác quản lý hoạt động của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường THPT, xin anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến về một số vấn đề sau: (Xin anh (chị) cho biết mức độ đánh giá thực tế kết quả thực hiện bằng cách đánh dấu “X” vào các ô trong phiếu TT Các biện pháp quản lý Mức độ thực hiện Tốt-khá Trung bình yếu 1 Phân công căn cứ vào trình độ đào tạo và năng lực cá nhân 2 Kiểm tra, đánh giá giờ dạy của đội ngũ giáo viên 3 Có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên,yêu cầu giáo viên dự giờ đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên đề ở trường hoặc sở GD&ĐT 4 Cung cấp tài liệu để giáo viên tự bồi dưỡng có sự kiểm tra của ban chuyên môn 5 Chọn, cử giáo viên đi học theo kế hoạch tạo điều kiện cho giáo viên học trên chuẩn 2. Xin anh(chị) vui lòng cho biết đôi điều về bản thân - Tuổi... Nam□ Nữ□ - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ□ ĐHSP□ - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp□ Trung cấp□ Cao cấp□ Đảng viên□ - Đã được bồi dưỡng quản lý giáo dục □ - Đồng chí đã làm hiệu trưởng□ Phó hiệu trưởng□ Tổ trưởng chuyên môn□ Từ năm... 3. Để quản lý tốt hoạt động dạy học ở nhà trường củaHiệu trưởng anh (chi) cần làm tốt các việc gì ? Xin chân thành cảm ơn! Phụ lục 6 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng chuyên môn) 1. Để giúp tìm hiểu thực trạng công tác quản lý dạy học của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường THPT, xin anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến về một số vấn đề sau: Xin anh (chị) cho biêtý mức độ đánh giá thực tế kết quả thực hiện bằng cách đánh dấu “X” vào các ô trong phiếu TT Các biện pháp quản lý Mức độ thực hiện Tốt- khá Trung bình yếu 1 Cung cấp tài liệu tham khảo, thiết bị đồ dùng dạy học 2 Cho giáo viên tiếp cận với phương pháp giảng dạy mới 3 Tổ chức thao giảng, trao đổi phương pháp dạy học 2. Xin anh(chị) vui lòng cho biết đôi điều về bản thân - Tuổi... Nam□ Nữ□ - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ□ ĐHSP□ - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp□ Trung cấp□ Cao cấp□ Đảng viên□ - Đã được bồi dưỡng quản lý giáo dục □ - Đồng chí đã làm hiệu trưởng□ Phó hiệu trưởng□ Tổ trưởng chuyên môn□ Từ năm... 3. Để quản lý tốt hoạt động dạy học ở nhà trường củaHiệu trưởng anh (chi) cần làm tốt các việc gì ? Xin chân thành cảm ơn. Phụ lục 7 PHIÉU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng chuyên môn) 1. Để giúp tìm hiểu thực trạng công tác quản lý dạy học của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường THPT, xin anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến về một số vấn đề sau: Xin anh (chị) cho biết mức độ đánh giá thực tế kết quả thực hiện bằng cách đánh dấu “X” vào các ô trong phiếu TT Các biện pháp quản lý Mức độ thực hiện Tốt- khá Trung bình yếu SL % SL % SL % 1 Phổ biến cho giáo viên các văn bản quy định về chế độ kiểm tra, cho điểm, xếp loại học sinh (theo quy chế 40) 2 Thông báo thời điểm kiểm tra các môn học theo học kỳ, cả năm và kiểm tra khảo sát. 3 Theo dõi việc chấm, trả bài cho học sinh theo quy định, cho điểm đúng quy định 4 Kiểm tra sổ điểm,học bạ của học sinh 5 Xử lý trường hợp vi phạm 2. Xin anh(chị) vui lòng cho biết đôi điều về bản thân - Tuổi... Nam□ Nữ□ - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ□ ĐHSP□ - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp□ Trung cấp□ Cao cấp□ Đảng viên□ - Đã được bồi dưỡng quản lý giáo dục □ - Đồng chí đã làm hiệu trưởng□ Phó hiệu trưởng□ Tổ trưởng chuyên môn□ Từ năm... 3. Để quản lý tốt hoạt động dạy học ở nhà trường củaHiệu trưởng anh (chi) cần làm tốt các việc gì ? Xin chân thành cảm ơn. Phụ lục 8 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho giáo viên trường THPT huyện Bảo Thắng) 1. Để giúp tìm hiểu thực trạng công tác quản lý hoạt độngdạy học của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường THPT, xin anh (chị)vui lòng cho biết ý kiến về một số vấn đề sau: Xin anh (chi) cho biết mức độ đánh giá thực tế kết quả thực hiện bằng cách đánh dấu “X” vào các ô trong phiếu TT Các biện pháp quản lý Mức độ thực hiện Tốt- khá Trung bình Còn yếu 1 Quy định cụ thể, thống nhất về thiết kế bài soạn và chuận bị lên lớp của giáo viên 2 Hiệu trưởng có kế hoạch kiểm tra thường xuyên việc soạn bài và chuẩn bị bài lên lớp của giáo viên 3 Góp ý về phương pháp, nội dung soạn bài, lựa chọn và sử dụng các phương tiện dạy học. 4 Bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên về phương pháp chuẩn bị lên lớp 5 Kiểm tra phương tiện hỗ trợ cho bài giảng 2. Xin anh(chị) vui lòng cho biết đôi điều về bản thân - Tuổi... Nam□ Nữ□ - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ□ ĐHSP□ - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp□ Trung cấp□ Cao cấp□ Đảng viên□ - Đã được bồi dưỡng quản lý giáo dục □ - Đồng chí đã làm hiệu trưởng□ Phó hiệu trưởng□ Tổ trưởng chuyên môn□ Từ năm... 3. Để quản lý tốt hoạt động dạy học ở nhà trường củaHiệu trưởng anh (chi) cần làm tốt các việc gì ? Xin chân thành cảm ơn! Phụ lục 9 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho giáo viên trường THPT huyện Bảo Thắng) 1. Để giúp tìm hiểu thực trạng công tác quản lý hoạt độngdạy học của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường THPT, xin anh (chị)vui lòng cho biết ý kiến về một số vấn đề sau: Xin anh (chi) cho biết mức độ đánh giá thực tế kết quả thực hiện bằng cách đánh dấu “X” vào các ô trong phiếu TT Các biện pháp quản lý Mức độ thực hiện Tốt - khá Trung bình Còn yếu 1 Phân công căn cứ vào năng trình độ đào tạo và năng lực cá nhân 2 Phân công theo năng lực, trình độ đào tạo kết hợp với nguyện vọng cá nhân 3 Lập kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và yêu cầu giáo viên tham gia đầy đủ các chuyên đề bồi dưỡng của sở GD&ĐT cũng như các chuyên đề nâng cao chuyên môn nghiệp vụ 4 Phân công theo kiểu chuyên môn sâu 5 Cung cấp đầy đủ cho giáo viên và kiểm tra việc bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên 6 Cử giáo viên đi học theo kế hoạch, tọa điều kiện cho giáo viên đi học đạt trên chuẩn quy định 2. Xin anh(chị) vui lòng cho biết đôi điều về bản thân - Tuổi... Nam□ Nữ□ - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ□ ĐHSP□ - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp□ Trung cấp□ Cao cấp□ Đảng viên□ - Đã được bồi dưỡng quản lý giáo dục □ - Đồng chí đã làm hiệu trưởng□ Phó hiệu trưởng□ Tổ trưởng chuyên môn□ Từ năm... 3. Để quản lý tốt hoạt động dạy học ở nhà trường củaHiệu trưởng anh (chi) cần làm tốt các việc gì ? Xin chân thành cảm ơn! Phụ lục 10 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho giáo viên trường THPT huyện Bảo Thắng) 1. Để giúp tìm hiểu thực trạng công tác quản lý hoạt độngdạy học của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường THPT, xin anh (chị)vui lòng cho biết ý kiến về một số vấn đề sau: Xin anh (chi) cho biết mức độ đánh giá thực tế kết quả thực hiện bằng cách đánh dấu “X” vào các ô trong phiếu TT Các biện pháp Tính cần thiết Tính khả thi Cần thiết Ít cần thiết Không cần thiết Khả thi Ít khả thi Không khả thi SL % SL % SL % SL % SL % SL % 1 Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý của tổ trưởng, tổ phó chuyên môn 2 Quản lý nội dung sinh hoạt tập thể tổ chuyên môn 3 Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của mỗi học sinh 4 Thường xuyên phân loại học sinh để bồi dưỡng học sinh giỏi và phù đạo học sinh tiếp thu chậm 5 Tăng cường chỉ đạo giáo dục toàn diện cho học sinh 6 Tăng cường chỉ đạo đổi mới công tác điều tra đánh giá chất lượng dạy học 2. Xin anh(chị) vui lòng cho biết đôi điều về bản thân - Tuổi... Nam□ Nữ□ - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ□ ĐHSP□ - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp□ Trung cấp□ Cao cấp□ Đảng viên□ - Đã được bồi dưỡng quản lý giáo dục □ - Đồng chí đã làm hiệu trưởng□ Phó hiệu trưởng□ Tổ trưởng chuyên môn□ Từ năm... 3. Để quản lý tốt hoạt động dạy học ở nhà trường củaHiệu trưởng anh (chi) cần làm tốt các việc gì ? Xin chân thành cảm ơn!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBiện pháp quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng trường THPT huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.doc
Luận văn liên quan