Bố trí bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên cơ sở ứng dụng GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu

Lựa chọn địa điểm bốtrí bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt là một vấn đề quan trọng vì nó có tác động trực tiếp đến các yếu tốkinh tế, xã hội, môi trường. Đây là một bài toán phân tích không gian phức tạp, đòi hỏi phải đánh giá rất nhiều các chỉ tiêu khác nhau. Để giải quyết được vấn đề này, hệ thông tin địa lý (GIS) và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu (MCA) là những công cụrất có hiệu quả. GIS có thế mạnh về các chức năng xử lý dữ liệu không gian như tạo và chỉnh sửa lỗi topology, các phân tích khoảng cách, phân khoảng giá trị. Còn MCA thì cho phép đánh giá mức độ quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng, từ đó tính ra trọng số của chúng.

pdf85 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2511 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bố trí bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên cơ sở ứng dụng GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ù CTS 246.48 2.2.2 §Êt quèc phßng CQP 91.32 2.2.3 §Êt an ninh CAN 3.21 2.2.4 §Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng CSK 886.90 2.2.5 §Êt cã môc ®Ých c«ng céng CCC 2673.84 2.3 §Êt t«n gi¸o, tÝn ng−ìng TTN 11.24 2.4 §Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa NTD 172.27 2.5 §Êt s«ng suèi vµ mÆt n−íc chuyªn SMN 2049.48 2.6 §Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c PNK 19.94 3 §Êt ch−a sö dông CSD 370.45 3.1 §Êt b»ng ch−a sö dông BCS 370.45 Nguồn: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Anh 51 3.1.3. Hiện trạng một số bãi rác ở Đông Anh Với chủ trương mỗi thôn làng đều có một tổ tự quản và 1 bãi chôn lấp rác thải tại chỗ, Đông Anh là huyện thực hiện khá tốt công tác xã hội hoá vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, do là huyện có tốc độ đô thị hoá nhanh, khối lượng chất thải rắn phát sinh trong những năm gần đây tăng một cách đáng kể. Theo báo cáo của Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Đông Anh thì hiện nay, khối lượng rác thải phát sinh trên địa bàn huyện ước tính khoảng 130 T/ngày, dự báo đến năm 2010 là 135 T/ngày (khu vực thị trấn là 80 – 90 T/ngày). Trong khi đó, quỹ đất dành cho chôn lấp rác ngày càng hạn hẹp, có nơi quy trình xử lý chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nên rất dễ gây ra nguy cơ ô nhiễm môi trường. Hầu hết các bãi rác đều là tự phát, tận dụng những ao hồ, bãi tha ma, lò gạch,… Ví dụ như bãi rác ở xã Vĩnh Ngọc (hình 3.3a), bãi rác ở đây được tận dụng khu lò gạch cũ chỉ cách UBND xã khoảng 200m, cách trường tiểu học và THCS Vĩnh Ngọc gần 300m. Theo quy định, bãi chôn lấp rác phải cách khu dân cư từ 300m trở lên. Với khoảng cách quá gần và rác được đổ “lộ thiên” cạnh đường liên thôn lại không được xử lý, chôn lấp nên mùi hôi thối bốc lên đã ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, nhất là đối với học sinh của các trường học gần đó. Tại xã Kim Nỗ, một bãi rác xuất hiện cách cổng làng 10m, kéo dài khoảng 50m, rất mất vệ sinh (hình 3.3b). a. Bãi rác ở xã Vĩnh Ngọc b. Bãi rác ở xã Kim Nỗ Hình 3.3. Hiện trạng các bãi rác ở xã Vĩnh Ngọc và xã Kim Nỗ 52 Ở nhiều nơi, các xã tổ chức thu gom rác và vận chuyển lên bãi rác Nam Sơn. Tuy nhiên, số lần thu gom ít, chỉ khoảng 2 lần/tuần dẫn đến tình trạng ứ đọng rác trong khu dân cư vẫn còn phổ biến. Xuất phát từ thực tế trên, nhu cầu quy hoạch một bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh càng trở nên cấp bách trên địa bàn huyện. Năm 2003, UBND Thành phố Hà Nội đã phê duyệt dự án đầu tư “Xây dựng khu chôn lấp và xử lý rác thải Huyện Đông Anh” (giai đoạn 1 tức 2003 – 2006) số 3822/QĐ-UB. Địa điểm đầu tư là xã Việt Hùng với phạm vi là 88448 m2. Khu chôn lấp rác thải sinh hoạt này được xây dựng mới nhằm mục tiêu thu gom xử lý rác thải trên địa bàn huyện và một số vùng nội thành, lân cận (trong trường hợp cần thiết) góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Hiện nay khu chôn lấp này mới chỉ dừng lại ở xây dựng các hạng mục công trình và hạ tầng kỹ thuật. Tổng thời gian vận hành của bãi là 12.47 năm. Đây được coi là một công trình mang tính quy mô của huyện. Liệu vị trí của bãi chôn lấp này đã hợp lý chưa? Đây có phải là phuơng án tối ưu hay không? Chúng ta hãy cùng kiểm chứng với kết quả của đề tài khi ứng dụng GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu. 3.2. Lựa chọn địa điểm bố trí bãi chôn lấp chất thải rắn trên địa bàn huyện Đông Anh 3.2.1. Căn cứ xác định vị trí bãi chôn lấp chất thải rắn trên địa bàn huyện Đông Anh a. Căn cứ pháp lý, kỹ thuật và tài liệu thu thập - Bộ Xây dựng. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam. TCXDVN 261: 2001. Bãi chôn lấp chất thải rắn – Tiêu chuẩn thiết kế. Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội, 2002. - Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng. Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT/BKHCNMT-BXD. Hướng dẫn các quy định về bảo vệ môi trường đối với việc lựa chọn địa điểm, xây dựng và vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn. - Các nguồn tài liệu bản đồ thu thập được: bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Đông Anh năm 2005 tỷ lệ 1: 15000 dạng số, bản đồ địa hình huyện Đông Anh tỷ lệ 1: 25000 dạng số, bản đồ Địa chất và khoáng sản Hà Nội tỷ lệ 1: 200.000 dạng số. Ngoài ra còn có các tài liệu khác như Thuyết minh tóm tắt quy hoạch chi tiết 53 huyện Đông Anh, Báo cáo đặc điểm địa chất thuỷ văn và hiện trạng khai thác nước dưới đất huyện Đông Anh của Trung tâm quan trắc chất lượng nước. b. Xác định quy mô, mô hình bãi chôn lấp Theo quy định của TCXDVN 261:2001 và thông tư liên tịch 01/2001, căn cứ theo diện tích, dân số và lượng chất thải phát sinh của huyện Đông Anh thì quy mô BCL là vừa với diện tích 10 – 30 ha. Dựa trên đặc điểm địa hình, địa chất thuỷ văn thì mô hình bãi chôn lấp nên là hỗn hợp kết hợp nổi – chìm. Đây là bãi chôn lấp nửa chìm, nửa nổi, thường được sử dụng ở vùng đồng bằng, có địa hình bằng phẳng hoặc độ dốc nhỏ. Chất thải sau khi lấp đầy hố chôn, được tiếp tục chất đống lên trên với một độ cao nhất định, đắp đê bao quanh tạo thành ô chôn lấp. Như vậy sẽ tiết kiệm được diện tích chôn lấp mà vẫn đảm bảo khả năng chứa rác thải. Dựa theo quy hoạch của huyện thì đây không phải là một bãi chôn lấp thuần tuý mà có kết hợp với công nghệ xử lý. 3.2.2. Chuẩn bị dữ liệu đầu vào Từ các bản đồ tài liệu dạng số trong Microstation, chúng ta sẽ tách ra thành nhiều lớp đối tượng chuyển sang phần mềm ArcGIS để phục vụ cho việc phân tích, xử lý. Bảng 3.4 thể hiện các lớp dữ liệu mà đề tài sử dụng. Tuy nhiên các đối tượng địa lý khi xây dựng trong Microstation không có mối quan hệ không gian topology. Chính vì vậy khi chuyển đổi dữ liệu sang định dạng Geodatabase của ArcGIS, chúng ta cần phải thiết lập lại mối quan hệ topology và kiểm tra, chỉnh sửa lỗi cho các đối tượng trong một lớp và giữa các lớp theo yêu cầu quan hệ không gian. Có một số lỗi chủ yếu như: các thửa đất chồng đè lên nhau hoặc nằm chờm lên nhau; các đường giao thông không kết nối với nhau ở ngã ba, ngã tư; địa giới hành chính huyện, xã không khép kín,… Sử dụng công cụ Topology trong ArcCatalog cho phép ta thực hiện công việc này. Ví dụ kiểm tra quan hệ topology của các đối tượng trong lớp hiện trạng sử dụng đất. Nguyên tắc là 2 khoanh vi mục đích sử dụng đất không được chồng lên nhau hoặc nằm chờm lên nhau. Những vùng màu đỏ là những vùng không tuân thủ theo đúng nguyên tắc. Hình 3.4 minh hoạ lỗi 2 khoanh vi mục đích sử dụng đất bị chồng lên nhau (vùng màu đỏ). 54 Bảng 3.4. Các lớp dữ liệu đầu vào Stt Tên lớp Mô tả Định dạng 1 Diem_thu_gom Điểm thu gom. Thể hiện vị trí các điểm thu gom rác Point 2 Tram_dien Trạm điện. Thể hiện vị trí các trạm cung cấp điện Point 3 Nuoc_ngam Nước ngầm. Thể hiện vị trí nguồn cung cấp nước ngầm Point 4 Gthong_chinh Giao thông chính. Thể hiện các tuyến giao thông chính (quốc lộ, cao tốc, tỉnh lộ) Line 5 Duong Đường. Thể hiện các tuyến đường giao thông không phải là chính Line 6 Duong_sat Đường sắt Line 7 Kenh_muong Kênh, mương Line 8 Dia_chat Địa chất. Thể hiện các đứt gãy Line 9 Thi_tran Thị trấn. Thể hiện khu vực thị trấn Đông Anh Polygon 10 Dan_thuong Dân thường. Thể hiện các cụm dân cư ở các xã Polygon 11 Thuy_van Thủy văn. Thể hiện các sông, đầm, ao, hồ,… (nước mặt) Polygon 12 Di_tich Di tích. Thể hiện các khu di tích văn hoá đã được xếp hạng Polygon 13 Khu_CNghiep Khu công nghiệp Polygon 14 Hien_trang Hiện trạng. Thể hiện mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Polygon 15 Dong_anh Thể hiện các đơn vị hành chính xã trên địa bàn huyện Polygon 16 Tho_nhuong Thổ nhưỡng. Thể hiện khoanh vi các loại đất chính trên địa bàn huyện Polygon 17 DEM Mô hình số độ cao Raster Cách sửa các lỗi topology được thực hiện bằng cách xoá đối tượng, thêm mới hoặc là Merge rồi xác định lại đúng mục đích sử dụng của thửa đất đó,… Sau khi chạy lỗi Topology xong, cơ sở dữ liệu đã được làm sạch và có thể sử dụng để tiến hành phân tích không gian ở các bước tiếp theo. 55 Hình 3.4. Lỗi topology của các đối tượng trong lớp hiện trạng sử dụng đất 3.2.3. Các chỉ tiêu lựa chọn địa điểm bố trí bãi chôn lấp chất thải rắn Dựa trên những căn cứ pháp lý, cơ sở khoa học về việc lựa chọn địa điểm BCL CTR và tổng hợp các tài liệu, nghiên cứu đặc điểm khu vực Đông Anh cũng như tham khảo ý kiến chuyên gia, đề tài đã đưa ra các chỉ tiêu lựa chọn địa điểm BCL CTR cho huyện Đông Anh như trong bảng 3.5 (Mẫu phiếu tham khảo ý kiến chuyên gia thể hiện ở phần phụ lục). Bảng 3.5. Các chỉ tiêu lựa chọn địa điểm BCL CTR huyện Đông Anh Nhãm chØ tiªu Tªn chØ tiªu Giíi h¹n 1. Kho¶ng c¸ch ®Õn nguån n−íc mÆt (s«ng, hå, ®Çm,...) Kh«ng x©y dùng b·i ch«n lÊp gÇn c¸c nguån n−íc, ven s«ng, c¸c vïng ®−îc b¶o vÖ (hå, suèi, ®Çm lÇy,...) hoÆc nh÷ng n¬i cã kh¶ n¨ng b·o lôt th−êng xuyªn nh−ng còng kh«ng nªn xa qu¸ ®Ó thuËn tiÖn cho tho¸t n−íc th¶I (tham khảo tõ dù ¸n WASTE – ECON cña Canada víi ViÖt Nam) 2. Kho¶ng c¸ch ®Õn c«ng tr×nh khai th¸c n−íc ngÇm T¨ng tèi ®a kho¶ng c¸ch tõ b·i ®Õn nguån cung cÊp n−íc. Tuú theo c«ng suÊt. ë §«ng Anh (Q > 10.000 m3/ngµy Æ kho¶ng c¸ch > 500m) (theo quy ®Þnh cña TCXDVN 261:2001) A M«i tr−êng (Gi¶m thiÓu t¸c ®éng tíi m«i tr−êng) 3. Thæ nh−ìng (tÝnh chÊt cña ®Êt ë khu vùc nh− lo¹i ®Êt, hÖ sè thÈm thÊu,...) H¹n chÕ tèi ®a sù thÈm thÊu n−íc r¸c tõ b·i vµo m«i tr−êng ®Êt 56 4. Kho¶ng c¸ch tíi ®−êng giao th«ng chÝnh (cao tèc, quèc lé, tØnh lé, ®−êng s¾t) (§−êng s¾t ®−îc xếp là lo¹i ®−êng giao th«ng chÝnh) Kho¶ng c¸ch tõ b·i ®Õn ®−êng giao th«ng chÝnh > 100m (theo quy ®Þnh cña TCXDVN 261:2001) 5. H−íng giã H¹n chÕ « nhiÔm do mïi Æ Cµng cuèi h−íng giã cµng tèt 6. Kho¶ng c¸ch tíi c¸c khu di tÝch, v¨n ho¸ Kho¶ng c¸ch tõ b·i ®Õn khu di tÝch, v¨n ho¸ > 1000m (tham kh¶o tõ dù ¸n WASTE – ECON cña Canada víi ViÖt Nam) 7. §Þa h×nh KÕt hîp víi yÕu tè giã ®Ó h¹n chÕ sù « nhiÔm kh«ng khÝ do mïi 8. Kho¶ng c¸ch ®Õn khu c«ng nghiÖp Kho¶ng c¸ch tõ b·i ®Õn khu c«ng nghiÖp > 1000m (theo quy ®Þnh cña TCXDVN 261:2001) 1. Kho¶ng c¸ch tíi tr¹m cung cÊp ®iÖn Gi¶m thiÓu chi phÝ x©y dùng m¹ng l−íi cÊp ®iÖn cho b·i Æ cµng gÇn cµng tèt (tham khảo tõ dù ¸n WASTE – ECON cña Canada víi ViÖt Nam) 2. Kho¶ng c¸ch tíi ®−êng giao th«ng th−êng (kh«ng ph¶i ®−êng quèc lé, ®−êng cao tèc, tØnh lé) ThuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn, thu gom r¸c Æ cµng gÇn cµng tèt 3. Kho¶ng c¸ch tíi ®iÓm thu gom r¸c cña c¸c ®¬n vÞ cÊp d−íi vµ c¸c trung t©m ph¸t sinh r¸c th¶i Gi¶m chi phÝ vµ thêi gian vËn chuyÓn Æ cµng gÇn cµng tèt 4. HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt Gi¶m chi phÝ ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng cho x©y dùng b·i Æ −u tiªn ®Êt ch−a sö dông, ®Êt n«ng nghiÖp hiÖu qu¶ kinh tÕ thÊp, c¸c b·i r¸c ®ang sö dông ®Ó n©ng cÊp phôc vô cho ch«n lÊp vµ xö lý r¸c trªn ®Þa bµn huyÖn B Kinh tÕ (Gi¶m thiÓu chi phÝ x©y dùng vμ vËn hμnh b·i ch«n lÊp) 5. §Þa chÊt (®Ò cËp ®Õn yÕu tè ®øt g·y) Kh«ng x©y dùng b·i ë nh÷ng chç cã cÊu tróc ®Þa chÊt phøc t¹p, nh÷ng n¬i cã nÒn nøt r¹n Æ T¨ng tèi ®a kho¶ng c¸ch tíi c¸c vÕt nøt r¹n (tham khảo tõ dù ¸n WASTE – ECON cña Canada víi ViÖt Nam) 1. Kho¶ng c¸ch ®Õn c¸c khu ®« thÞ T¨ng tèi ®a kho¶ng c¸ch ®Õn c¸c khu ®« thÞ. Kho¶ng c¸ch ®Õn khu ®« thÞ > 3000m (theo quy ®Þnh cña TCXDVN 261:2001) 2. Kho¶ng c¸ch ®Õn côm d©n c− th−êng T¨ng tèi ®a kho¶ng c¸ch ®Õn côm d©n c−. Kho¶ng c¸ch ®Õn côm d©n c− > 1000m (h−íng giã chÝnh) Kho¶ng c¸ch ®Õn côm d©n c− > 300m (h−íng kh¸c) (theo quy ®Þnh cña TCXDVN 261:2001) 3. ChÊp thuËn cña céng ®ång T¨ng tèi ®a sù chÊp thuËn cña céng ®ång C X· héi (gi¶m thiÓu t¸c ®éng tíi x· héi) 4. ChÊp thuËn cña chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng T¨ng tèi ®a sù chÊp thuËn cña chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng 57 3.2.4. Tính trọng số cho các chỉ tiêu Phương pháp được sử dụng để tính trọng số là Quá trình phân tích phân cấp (AHP) đã trình bày ở mục 2.2.3. a. Trọng số của các nhóm chỉ tiêu - Lập bảng ma trận mức độ ưu tiên của 3 nhóm là môi trường, kinh tế và xã hội rồi tiến hành chuẩn hóa ma trận, tính trọng số của các nhóm (bảng 3.6). Để kiểm tra tính nhất quán của dữ liệu, thực hiện tính tỷ số CR (Consistency Ratio). Nếu CR < 0.1 là chấp nhận được. Bảng 3.6. Ma trận mức độ ưu tiên và trọng số của 3 nhóm chỉ tiêu Kinh tế Xã hội Môi trường Trọng số Kinh tế 1 1/3 1/4 0.126 Xã hội 3 1 1 0.416 Môi trường 4 1 1 0.458 CR 0.011 (< 0.1) Æ thoả mãn (Giá trị mức độ ưu tiên tham khảo từ ý kiến của 3 chuyên gia) b. Tính trọng số cho các chỉ tiêu trong từng nhóm Kết quả so sánh mức độ ưu tiên và tính toán trọng số cho các chỉ tiêu theo từng nhóm được thể hiện trong các bảng 3.7 – 3.9. Bảng 3.7. Mức độ ưu tiên và trọng số của các chỉ tiêu trong nhóm “Môi trường” Nước mặt Nước ngầm Thổ nhưỡng GT chính Hướng gió Địa hình Di tích KCN Trọng số Nước mặt 1 1/2 1 3 1/2 2 1/2 2 0.118 Nước ngầm 2 1 2 3 1/2 2 1/2 2 0.151 Thổ nhưỡng 1 1/2 1 3 1/3 1 1/2 2 0.102 GT chính 1/2 1/3 1/3 1 1/4 1/2 1/3 1/2 0.046 Hướng gió 2 2 3 4 1 2 1 3 0.222 Địa hình 1/2 1/2 1 2 1/2 1 1/2 1 0.086 Di tích 2 2 2 3 1 2 1 3 0.204 KCN 1/2 1/2 1/2 2 1/3 1 1/3 1 0.071 CR 0.023 (< 0.1) Æ thoả mãn (Giá trị mức độ ưu tiên tham khảo từ ý kiến của 2 chuyên gia) Chú thích: Nước mặt: Khoảng cách từ bãi đến nguồn nước mặt 58 Nước ngầm: Khoảng cách từ bãi đến nguồn cung cấp nước ngầm GT chính: Khoảng cách từ bãi đến đường giao thông chính (quốc lộ, tỉnh lộ, cao tốc) Di tích: Khoảng cách từ bãi đến khu di tích văn hoá được xếp hạng KCN: Khoảng cách từ bãi đến khu công nghiệp Bảng 3.8. Mức độ ưu tiên và trọng số của các chỉ tiêu trong nhóm “Kinh tế” Trạm điện GT thường Điểm thu gom HTSDĐ Địa chất Trọng số Trạm điện 1 1/3 2 1/5 1/5 0.077 GT thường 3 1 4 1/3 1/3 0.166 Điểm thu gom 1/2 1/4 1 1/5 1/4 0.059 HTSDĐ 5 3 5 1 1 0.356 Địa chất 5 3 4 1 1 0.343 CR 0.053 (< 0.1) Æ thoả mãn (Giá trị mức độ ưu tiên tham khảo từ ý kiến của 2 chuyên gia) Chú thích: Trạm điện: Khoảng cách từ bãi đến trạm cung cấp điện GT thường: Khoảng cách từ bãi đến đường giao thông thường (không phải quốc lộ, tỉnh lộ, cao tốc) Điểm thu gom: Khoảng cách từ bãi đến điểm thu gom HTSDĐ: Hiện trạng sử dụng đất Địa chất: Khoảng cách từ bãi đến vị trí đứt gãy Bảng 3.9. Mức độ ưu tiên và trọng số của các chỉ tiêu trong nhóm “Xã hội” Đô thị Dân cư Cộng đồng Chính quyền Trọng số Đô thị 1 2 1/2 1/2 0.198 Dân cư 1/2 1 1/2 1/2 0.140 Cộng đồng 2 2 1 2 0.387 Chính quyền 2 2 1/2 1 0.275 CR 0.051 (< 0.1) Æ thoả mãn (Giá trị mức độ ưu tiên tham khảo từ ý kiến của 2 chuyên gia) Chú thích: Đô thị: Khoảng cách từ bãi đến khu dân cư đô thị Dân cư: Khoảng cách từ bãi đến cụm dân cư nông thôn ở các xã Cộng đồng: Mức độ chấp thuận của người dân địa phương Chính quyền: Mức độ chấp thuận của chính quyền địa phương 59 b. Tính trọng số chung của các chỉ tiêu Thực hiện phép tính nhân trọng số của các nhóm với trọng số của các chỉ tiêu trong nhóm đó, được kết quả là trọng số chung của các chỉ tiêu (bảng 3.10). Bảng 3.10. Trọng số chung của các chỉ tiêu Stt Chỉ tiêu Trọng số của nhóm Trọng số trong nhóm Trọng số chung 1. Nước mặt 0.118 0.054 2. Nước ngầm 0.151 0.069 3. Thổ nhưỡng 0.102 0.047 4. Giao thông chính 0.046 0.021 5. Hướng gió 0.222 0.102 6. Địa hình 0.086 0.039 7. Di tích 0.204 0.094 8. Khu công nghiệp Môi trường: 0.458 0.071 0.032 9. Trạm điện 0.077 0.010 10. Giao thông thường 0.166 0.021 11. Điểm thu gom 0.059 0.007 12. HTSDĐ 0.356 0.045 13. Địa chất Kinh tế: 0.126 0.343 0.043 14. Đô thị 0.198 0.082 15. Dân cư 0.140 0.058 16. Cộng đồng 0.387 0.161 17. Chính quyền Xã hội: 0.416 0.275 0.114 Tổng 1.000 1.000 3.2.5. Lựa chọn sơ bộ a. Xác định các chỉ tiêu để đánh giá sơ bộ Vùng tìm kiếm vị trí bãi chôn lấp rác sẽ được giới hạn lại khi tiến hành lựa chọn sơ bộ. Công việc này được thực hiện dựa trên việc phân tích không gian đối với một số chỉ tiêu có thể đánh giá trước. Bảng 3.11 thể hiện tên các chỉ tiêu và thang phân loại cho từng chỉ tiêu. Các mức độ là: Không phù hợp: 0 điểm; Ít phù hợp: 1 điểm; Phù hợp: 2 điểm; Rất phù hợp: 3 điểm. 60 Bảng 3.11. Các chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá sơ bộ STT Tên chỉ tiêu Giá trị Điểm 1. Khoảng cách đến khu dân cư đô thị 0 – 3000 m 3000 – 5000 m 5000 – 7000 m > 7000 m 0 1 2 3 Khoảng cách đến cụm dân cư nông thôn 0 – 300 m 300 – 1000 m 1000 – 2000 m > 2000 m 0 1 2 3 2. Khoảng cách đến cụm dân cư nông thôn theo hướng gió chính 0 – 1000 m 1000 – 2000 m 2000 – 3000 m > 3000 m 0 1 2 3 3. Khoảng cách đến nguồn cung cấp nước ngầm 0 – 500 m 500 – 3000 m 3000 – 5000 m > 5000 m 0 1 2 3 4. Khoảng cách đến nguồn nước mặt 0 – 500 m 500 – 1000 m 1000 – 3000 m > 3000 m 0 1 2 3 5. Khoảng cách đến khu di tích, văn hoá 0 – 1000 m 1000 – 3000 m 3000 – 5000 m > 5000 m 0 1 2 3 6. Thổ nhưỡng - Đất phù sa ngoài đê - Đất phù sa trong đê 0 3 7. Khoảng cách đến đường giao thông chính 0 – 100 m 100 – 1000 m 1000 – 3000 m > 3000 m 0 1 2 3 8. Khoảng cách đến đường giao thông thường 0 – 100 m 100 – 1000 m 1000 – 3000 m > 3000 m 3 2 1 0 9. Hiện trạng sử dụng đất - Đất chưa sử dụng - Đất nông nghiệp hiệu quả thấp - Đất nhà tạm, đất nghĩa địa - Các mục đích sử dụng khác 3 2 1 0 10. Khoảng cách đến khu công nghiệp 0 – 1000 m 1000 – 2000 m 2000 – 5000 m > 5000 m 0 1 2 3 11. Khoảng cách đến điểm thu gom 0 – 2000 m 2000 – 4000 m > 4000 m 3 2 1 12. Khoảng cách đến trạm cung cấp điện 0 – 1000 m 1000 – 3000 m > 3000 m 3 2 1 61 Khu đô thị Cụm dân cư nông thôn Cụm dân cư theo hướng gió chính Nguồn cung cấp nước ngầm Nguồn nước mặt Di tích Thổ nhưỡng Giao thông chính Giao thông thường Hiện trạng sử dụng đất Khu công nghiệp Điểm thu gom Thang điểm đánh giá Trạm điện Hình 3.5. Kết quả tính điểm của các chỉ tiêu 62 b. Tạo các lớp raster về khoảng cách Để thực hiện phân tích khoảng cách theo các chỉ tiêu trên, các lớp dữ liệu đầu vào được phân tích bằng công cụ Distance/Straight Line của Spatial Analyst. Sau đó tiến hành phân khoảng, gán điểm cho các lớp kết quả bằng công cụ Reclassify. Riêng các lớp hiện trạng và thổ nhưỡng thì được chuyển đổi định dạng từ vector sang raster và tiến hành phân loại lại rồi gán điểm. Kết quả điểm của 13 chỉ tiêu trên được thể hiện ở hình 3.5. c. Xác định các khu vực tiềm năng Từ những trọng số đã tính được và các lớp raster điểm thành phần của các chỉ tiêu, sử dụng công cụ Raster Calculator, ta tạo ra một lớp raster tổng với kết quả là điểm cho từng pixel. Những giá trị thấp sẽ bị loại bỏ. Tuy nhiên, còn có một chỉ tiêu nữa phải được xem xét là bãi chôn lấp phải có diện tích > 10ha. Thực hiện phép lọc, ta loại được những vùng có diện tích < 10ha. Kết quả các vùng tiềm năng được thể hiện ở hình 3.6. Hình 3.6. Kết quả tìm kiếm sơ bộ các khu vực tiềm năng 63 Như vậy, kết quả tìm kiếm sơ bộ cho thấy có 5 vùng tiềm năng nằm trên địa bàn của 4 xã là: Việt Hùng (2 vùng), Vân Hà, Mai Lâm, và Dục Tú. 3.2.6. Lựa chọn chính xác 3.2.6.1. Chọn lọc các vị trí tiềm năng Theo kết quả tìm kiếm sơ bộ, phạm vi các khu vực tiềm năng vẫn còn nhiều, cần phải được thu giảm nữa dựa trên các chỉ tiêu dùng để đánh giá chính xác là: hướng gió, địa hình, địa chất, sự chấp thuận của cộng đồng, sự chấp thuận của chính quyền địa phương. Sau khi đi điều tra, khảo sát thực địa kết hợp với tài liệu thu thập được, thông tin tóm tắt của các địa điểm tiềm năng được thể hiện ở bảng 3.12. Bảng 3.12. So sánh các địa điểm sau khi tìm kiếm sơ bộ Địa điểm (xã) HTSDĐ Hướng gió Địa hình Địa chất (xét đến yếu tố đứt gãy) Mức độ thuận tiện về giao thông Đặc điểm khác Vân Hà Đất nông nghiệp hiệu quả thấp (2 vụ lúa/năm, năng suất ~1.5 tạ/sào) Đầu hướng gió Đông Bắc Thấp dần về phía đông, độ cao 5 - 7m Nằm đúng hướng đứt gãy sâu thuận dự đoán và đứt gãy trượt bằng Gần đường liên xã đang được mở rộng Dễ bị úng lụt Việt Hùng (2 vùng) Đất nông nghiệp hiệu quả thấp (2 vụ lúa/năm, có trồng màu, năng suất ~1.5 tạ/sào) Nằm giữa khu vực chịu ảnh hưởng của 2 gió Đông Bắc và Đông Nam Bằng phẳng, độ cao 5 – 6m Cách vị trí đứt gãy ~ 1.1 km Thuận tiện, gần mặt đường có độ rộng ~ 3m Dục Tú Đất nông nghiệp hiệu quả thấp (2 vụ lúa/năm, có trồng màu, năng suất ~1.5 tạ/sào) Đầu hướng gió Đông Nam Địa hình bằng phằng, độ cao ~ 6 – 7m Nằm đúng hướng đứt gãy trượt bằng Đường đất có độ rộng < 2m Mai Lâm - Trước là bãi rác đã thôi sử dụng - Xung quanh là đất nông nghiệp hiệu quả thấp (2 vụ lúa/ năm, năng suất ~1.5 tạ/sào) Đầu hướng gió Đông Nam Địa hình thấp, phía sau bãi có đường đê cao chắn gió Cách vị trí đứt gãy trượt bằng ~ 1.5 km Thuận tiện, cách đường ~ 100m, đường vào có độ rộng ~ 3.5m Từ kết quả so sánh trên, địa điểm ở xã Vân Hà, Dục Tú bị loại bỏ vì nằm trong phạm vi có đứt gãy. Mặt khác ở Vân Hà còn bị ảnh hưởng của úng lụt. Do đó, khu 64 vực tìm kiếm sẽ giới hạn lại ở 2 xã: Việt Hùng, Mai Lâm. Ở xã Việt Hùng, miền phù hợp tương đối rộng với 2 vị trí có thể lựa chọn. Như vậy, có 3 vị trí tiềm năng thể hiện trên hình 3.7 là Việt Hùng 1, Việt Hùng 2 và Mai Lâm. Hình 3.7. Vị trí 3 địa điểm tiềm năng 3.2.6.2. Đánh giá lại các vị trí tiềm năng theo 12 chỉ tiêu sơ bộ Bảng 3.13-3.24 hiển thị kết quả đánh giá, so sánh 3 vị trí tiềm năng theo 12 chỉ tiêu đã sử dụng ở bước đánh giá sơ bộ. Khác với đánh giá sơ bộ, ở đây đề tài đã so sánh trực tiếp 3 vị trí tiềm năng với nhau về mức độ phù hợp đối với từng chỉ tiêu. Cơ sở để so sánh là các giá trị đã tính toán được ở bước đánh giá sơ bộ. Bảng 3.13. Đánh giá 3 vị trí theo chỉ tiêu khoảng cách đến khu dân cư đô thị Mai Lâm Việt Hùng 1 Việt Hùng 2 Giá trị (m) Điểm Mai Lâm 1 3 3 9000 0.600 Việt Hùng 1 1/3 1 1 5200 0.200 Việt Hùng 2 1/3 1 1 5400 0.200 CR 0.0 < (0.1) Æ thoả mãn 65 Bảng 3.14. Đánh giá 3 vị trí theo chỉ tiêu khoảng cách đến cụm dân cư nông thôn Mai Lâm Việt Hùng 1 Việt Hùng 2 Giá trị (m) Điểm Mai Lâm 1 1/2 1/2 400 0.200 Việt Hùng 1 2 1 1 550 0.400 Việt Hùng 2 2 1 1 600 0.400 CR 0.0 < (0.1) Æ thoả mãn Bảng 3.15. Đánh giá 3 vị trí theo chỉ tiêu khoảng cách đến nguồn cung cấp nước ngầm Mai Lâm Việt Hùng 1 Việt Hùng 2 Giá trị (m) Điểm Mai Lâm 1 2 2 7200 0.490 Việt Hùng 1 1/2 1 1/2 3700 0.197 Việt Hùng 2 1/2 2 1 4200 0.312 CR 0.058 < (0.1) Æ thoả mãn Bảng 3.16. Đánh giá 3 vị trí theo chỉ tiêu khoảng cách đến nguồn nước mặt Mai Lâm Việt Hùng 1 Việt Hùng 2 Giá trị (m) Điểm Mai Lâm 1 1/3 1/2 700 0.170 Việt Hùng 1 3 1 1 2200 0.443 Việt Hùng 2 2 1 1 1800 0.387 CR 0.02 < (0.1) Æ thoả mãn Bảng 3.17. Đánh giá 3 vị trí theo chỉ tiêu khoảng cách đến khu di tích, văn hoá Mai Lâm Việt Hùng 1 Việt Hùng 2 Giá trị (m) Điểm Mai Lâm 1 2 2 2800 0.500 Việt Hùng 1 1/2 1 1 1800 0.250 Việt Hùng 2 1/2 1 1 1800 0.250 CR 0.0 < (0.1) Æ thoả mãn Bảng 3.18. Đánh giá 3 vị trí theo chỉ tiêu thổ nhưỡng Mai Lâm Việt Hùng 1 Việt Hùng 2 Giá trị Điểm Mai Lâm 1 1 1 Đất phù sa trong đê 0.333 Việt Hùng 1 1 1 1 Đất phù sa trong đê 0.333 Việt Hùng 2 1 1 1 Đất phù sa trong đê 0.333 CR 0.0 < (0.1) Æ thoả mãn 66 Bảng 3.19. Đánh giá 3 vị trí theo chỉ tiêu khoảng cách đến đường giao thông chính Mai Lâm Việt Hùng 1 Việt Hùng 2 Giá trị Điểm Mai Lâm 1 1/2 1/2 1000 0.200 Việt Hùng 1 2 1 1 1600 0.400 Việt Hùng 2 2 1 1 1700 0.400 CR 0.0 < (0.1) Æ thoả mãn Bảng 3.20. Đánh giá 3 vị trí theo chỉ tiêu khoảng cách đến đường giao thông thường Mai Lâm Việt Hùng 1 Việt Hùng 2 Giá trị (m) Điểm Mai Lâm 1 1/3 1/2 80 0.164 Việt Hùng 1 3 1 2 10 0.539 Việt Hùng 2 2 1/2 1 50 0.297 CR 0.011 < (0.1) Æ thoả mãn Bảng 3.21. Đánh giá 3 vị trí theo chỉ tiêu hiện trạng sử dụng đất Mai Lâm Việt Hùng 1 Việt Hùng 2 Giá trị Điểm Mai Lâm 1 1 1 Đất nông nghiệp hiệu quả thấp 0.333 Việt Hùng 1 1 1 1 Đất nông nghiệp hiệu quả thấp 0.333 Việt Hùng 2 1 1 1 Đất nông nghiệp hiệu quả thấp 0.333 CR 0.0 < (0.1) Æ thoả mãn Bảng 3.22. Đánh giá 3 vị trí theo chỉ tiêu khoảng cách đến khu công nghiệp Mai Lâm Việt Hùng 1 Việt Hùng 2 Giá trị (m) Điểm Mai Lâm 1 2 2 10300 0.490 Việt Hùng 1 0.5 1 0.5 7300 0.198 Việt Hùng 2 0.5 2 1 8000 0.312 CR 0.058 < (0.1) Æ thoả mãn Bảng 3.23. Đánh giá 3 vị trí theo chỉ tiêu khoảng cách đến điểm thu gom Mai Lâm Việt Hùng 1 Việt Hùng 2 Giá trị (m) Điểm Mai Lâm 1 1/2 1/2 1300 0.200 Việt Hùng 1 2 1 1 800 0.400 Việt Hùng 2 2 1 1 800 0.400 CR 0.0 < (0.1) Æ thoả mãn 67 Bảng 3.24. Đánh giá 3 vị trí theo chỉ tiêu khoảng cách đến trạm cung cấp điện Mai Lâm Việt Hùng 1 Việt Hùng 2 Giá trị (m) Điểm Mai Lâm 1 1/4 1/3 150 0.623 Việt Hùng 1 4 1 1/2 2100 0.137 Việt Hùng 2 3 2 1 1500 0.240 CR 0.025 < (0.1) Æ thoả mãn 3.2.6.3. Đánh giá theo chỉ tiêu “địa chất” Chỉ tiêu địa chất ở đây được xét đến là khoảng cách từ bãi đến vị trí có đứt gãy trên địa bàn huyện Đông Anh. Sự đánh giá 3 vị trí theo chỉ tiêu này được thể hiện ở bảng 3.25. Bảng 3.25. Đánh giá 3 vị trí theo chỉ tiêu địa chất Mai Lâm Việt Hùng 1 Việt Hùng 2 Giá trị (m) Điểm Mai Lâm 1 1 1 1300 0.333 Việt Hùng 1 1 1 1 1300 0.333 Việt Hùng 2 1 1 1 1500 0.333 CR 0.0 < (0.1) Æ thoả mãn 3.2.6.4. Đánh giá theo chỉ tiêu "hướng gió" Có 2 hướng gió chính trên địa bàn của huyện là gió Đông Bắc và gió Đông Nam. Bảng 3.26 thể hiện thông tin so sánh của các vị trí theo chỉ tiêu hướng gió. Bảng 3.26. So sánh các vị trí tiềm năng theo chỉ tiêu hướng gió Địa điểm Gió Đông Bắc Gió Đông Nam Mai Lâm - Đầu hướng gió Đông Bắc - Cách khu dân cư gần nhất theo hướng Tây Nam là 400 – 500m - Đầu hướng gió Đông Nam - Cách khu dân cư gần nhất theo hướng Tây Bắc là ~ 700m Việt Hùng 1 - Nằm khu vực giữa của hướng gió này - Cách khu dân cư gần nhất theo hướng Tây Nam là ~700m - Nằm khu vực giữa của hướng gió này - Cách khu dân cư gần nhất theo hướng Tây Bắc là 1200 – 1500m Việt Hùng 2 - Nằm khu vực giữa của hướng gió này - Cách khu dân cư gần nhất về hướng Tây Nam là 700 – 800m - Gần đầu hướng gió Đông Nam - Cách khu dân cư gần nhất về hướng Tây Bắc là ~1500m 68 Dựa trên so sánh trên, ta lập bảng đánh giá điểm của 3 vị trí theo chỉ tiêu hướng gió (bảng 3.27). Bảng 3.27. Đánh giá 3 vị trí theo chỉ tiêu hướng gió Mai Lâm Việt Hùng 1 Việt Hùng 2 Điểm Mai Lâm 1 1/3 1/3 0.143 Việt Hùng 1 3 1 1 0.429 Việt Hùng 2 3 1 1 0.429 CR 0.0 < (0.1) Æ thoả mãn 3.2.6.5. Đánh giá theo chỉ tiêu "địa hình" Căn cứ vào tình hình đi khảo sát thực địa, ta lập bảng mô tả các vị trí theo đặc điểm địa hình (bảng 3.28) và đánh giá mức độ ưu tiên của 3 vị trí này (bảng 3.29). Bảng 3.28. So sánh các vị trí tiềm năng theo chỉ tiêu địa hình Mai Lâm Việt Hùng 1 Việt Hùng 2 Địa hình bằng phẳng, thấp hơn so với xung quanh. Phía sau bãi có đường đê cao chắn gió. Địa hình tương đối bằng phẳng, ở phía Đông Nam của bãi có địa hình cao hơn Æ hạn chế một phần gió. Địa hình tương đối bằng phẳng. Nằm trước và cao hơn bãi Việt Hùng 1 Æ mức độ ảnh hưởng gió nhiều hơn. Bảng 3.29. Đánh giá 3 vị trí theo chỉ tiêu địa hình Mai Lâm Việt Hùng 1 Việt Hùng 2 Điểm Mai Lâm 1 2 3 0.539 Việt Hùng 1 1/2 1 2 0.297 Việt Hùng 2 1/3 1/2 1 0.164 CR 0.011 < (0.1) Æ thoả mãn 3.2.6.6. Đánh giá theo các chỉ tiêu "sự chấp thuận của cộng đồng" và "sự chấp thuận của chính quyền địa phương" Các mức độ chấp thuận của cộng đồng và chính quyền được phân loại như sau: Phản đối mạnh mẽ; Không đồng ý; Đồng ý nhưng có điều kiện; Đồng ý hoàn toàn. Trên cơ sở đi điều tra, khảo sát thực địa, ý kiến các khu vực được tổng hợp lại ở bảng 3.30 (mẫu phiếu phỏng vấn hộ gia đình và ý kiến của người dân được thể 69 hiện ở phần phụ lục). Bảng 3.30. Tổng hợp ý kiến của cộng đồng và chính quyền STT Tên khu vực Ý kiến cộng đồng Ý kiến chính quyền Lý do 1 Mai Lâm Không đồng ý Không đồng ý - Gần với Uỷ ban nhân dân xã và trường học (~ 300m). - Trước là một hố chôn lấp nhưng đã thôi không sử dụng. UBND xã đã ra quy định không được đổ rác ở khu vực này. 2 Việt Hùng 1, 2. - Người dân xã Việt Hùng đồng ý nhưng có điều kiện. - Người dân khu vực xung quanh phản đối mạnh mẽ. Đồng ý nhưng có điều kiện - Ở Việt Hùng có một số bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm. - Người dân mong muốn có 1 bãi chôn lấp hợp vệ sinh. - Bãi rác gần với khu dân cư của xã Liên Hà (~ 700m). Từ kết quả điều tra trên, ta lập bảng đánh giá giữa các địa điểm về tiêu chuẩn chấp thuận của cộng đồng và chính quyền (bảng 3.31, 3.32) Bảng 3.31. Đánh giá 3 vị trí theo chỉ tiêu sự chấp thuận của cộng đồng Mai Lâm Việt Hùng 1 Việt Hùng 2 Điểm Mai Lâm 1 1/2 1/2 0.200 Việt Hùng 1 2 1 1 0.400 Việt Hùng 2 2 1 1 0.400 CR 0.0 < (0.1) Æ thoả mãn Bảng 3.32. Đánh giá 3 vị trí theo chỉ tiêu sự chấp thuận của chính quyền Mai Lâm Việt Hùng 1 Việt Hùng 2 Điểm Mai Lâm 1 1/2 1/2 0.200 Việt Hùng 1 2 1 1 0.400 Việt Hùng 2 2 1 1 0.400 CR 0.0 < (0.1) Æ thoả mãn Điểm đánh giá chung của các vị trí được tính theo công thức (2.7) với n = 17. Kết quả được thể hiện trong bảng 3.33. 70 Bảng 3.33. Kết quả điểm chung của 3 vị trí tiềm năng Tên vị trí Mai Lâm Việt Hùng 1 Việt Hùng 2 Điểm 0.329 0.340 0.341 Căn cứ vào kết quả trên thì vị trí phù hợp nhất của bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt là Việt Hùng 2, khu vực phù hợp thứ hai là Việt Hùng 1 và cuối cùng là Mai Lâm. Cũng có thể nhận thấy mức độ phù hợp của cả 3 vị trí trên là rất gần nhau, nằm trong giới hạn của sai số tính toán. 3.3. So sánh kết quả của đề tài với phương án quy hoạch của huyện Đông Anh đến năm 2020 Theo quy hoạch đến năm 2020 thì khu chôn lấp và xử lý rác thải của huyện Đông Anh được chọn là xã Việt Hùng với phạm vi là 88448 m2. Khu chôn lấp này được xây dựng mới nhằm mục tiêu thu gom xử lý rác thải trên địa bàn huyện và một số vùng nội thành, lân cận (trong trường hợp cần thiết) góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Hiện nay khu chôn lấp mới chỉ dừng lại ở xây dựng các hạng mục công trình và hạ tầng kỹ thuật. Khi chồng xếp BCL của quy hoạch và của đề tài lựa chọn, ta có kết quả như hình 3.8. Như vậy, ta có nhận xét là bãi chôn lấp theo quy hoạch nằm trong phạm vi của khu vực tiềm năng Việt Hùng 1. Đây cũng là một trong những phương án thích hợp mà đề tài lựa chọn. Xét một cách toàn diện, điểm số của 2 vị trí Việt Hùng 1 và Việt Hùng 2 là gần tương đương nhau. Tuy nhiên, nếu xét chi tiết các chỉ tiêu để đánh giá thì vị trí Việt Hùng 2 vẫn có sự ưu tiên hơn (mặc dù khá nhỏ) so với Việt Hùng 1. Như vậy, có thể nhận thấy phương án quy hoạch bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt của huyện Đông Anh tại xã Việt Hùng là rất hợp lý. Tuy nhiên, đây không phải là phương án duy nhất, các nhà quản lý khi cần thiết có thể xem xét thêm 2 vị trí nữa là Việt Hùng 2 và Mai Lâm. 71 BCL quy hoạch Khu vực lựa chọn của đề tài Hình 3.8. So sánh vị trí BCL theo quy hoạch và khu vực lựa chọn của đề tài 72 KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ Lựa chọn địa điểm bố trí bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt là một vấn đề quan trọng vì nó có tác động trực tiếp đến các yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường. Đây là một bài toán phân tích không gian phức tạp, đòi hỏi phải đánh giá rất nhiều các chỉ tiêu khác nhau. Để giải quyết được vấn đề này, hệ thông tin địa lý (GIS) và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu (MCA) là những công cụ rất có hiệu quả. GIS có thế mạnh về các chức năng xử lý dữ liệu không gian như tạo và chỉnh sửa lỗi topology, các phân tích khoảng cách, phân khoảng giá trị. Còn MCA thì cho phép đánh giá mức độ quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng, từ đó tính ra trọng số của chúng. Đề tài đã đánh giá 17 chỉ tiêu trên cơ sở ứng dụng GIS và MCA, từ đó đề xuất ra 3 vị trí tiềm năng ở các xã Việt Hùng và Mai Lâm để bố trí BCL CTR sinh hoạt cho huyện Đông Anh. Kết quả của đề tài đã khẳng định tính đúng đắn của phương án quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt của Đông Anh, đồng thời bổ sung thêm 2 vị trí tiềm năng khác để các nhà quản lý có thêm sự lựa chọn. Qua quá trình nghiên cứu, đề tài xin đưa ra một số kiến nghị sau: UBND huyện Đông Anh tiếp tục triển khai phương án quy hoạch BCL CTR ở xã Việt Hùng như đã được phê duyệt. Trong trường hợp cần thiết, có thể chuyển BCL CTR này về 2 vị trí khác ở xã Việt Hùng và Mai Lâm như đề tài đã đề xuất. Mặc dù việc ứng dụng GIS và MCA đã lựa chọn ra địa điểm bố trí BCL CTR phù hợp nhất nhưng sự chấp thuận của chính quyền và người dân địa phương là vô cùng quan trọng. Do đó để thực hiện được phương án quy hoạch thì các cơ quan chức năng cần có những biện pháp để tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu, đặc biệt là phải thực thi đúng các tiêu chuẩn thiết kế của bãi chôn lấp - xử lý, hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường xung quanh bãi, đảm bảo cho sức khoẻ cộng đồng. 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng (2001), Thông tư số 01/2001/TTLT/BKHCNMT-BXD hướng dẫn các quy định về bảo vệ môi trường đối với việc lựa chọn địa điểm, xây dựng và vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn. Hà Nội. 2. Lê Thạc Cán (1995), Cơ sở khoa học môi trường, Viện Đại học Mở Hà Nội. 3. Nguyễn Văn Đài (1999), Giáo trình Hệ thông tin địa lý, NXB Đại học quốc gia Hà Nội. 4. Đặng Văn Đức (2001), Hệ thông tin địa lý (GIS), Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 5. Bùi Văn Ga, Nguyễn Ngọc Diệp, Bùi Thị Minh Tú, Nguyễn Trung Dũng (2001), Phần mềm hỗ trợ quy hoạch bãi chôn lấp rác, Trung tâm nghiên cứu môi trường, Đại học Đà Nẵng. 6. Trần Văn Hoàng, Bùi Thị Bảo Anh (2002), “Những nguyên tắc cơ bản để đánh giá mức độ bền vững của môi trường địa chất trong quá trình đô thị hoá (ví dụ ở thành phố Hà Nội)”, Tạp chí Địa chất, (A/269), tr 39 – 43. 7. Trần Hiệu Nhuệ, Virginia Maclaren và nnk (2005), Ấn phẩm “Kinh tế chất thải”, Dự án WASTE – ECON do Tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế của Canada (CIDA) tài trợ cho 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia. 8. TCXDVN 261 – 2001 (2002), Bãi chôn lấp chất thải rắn – Tiêu chuẩn thiết kế, NXB Xây dựng, Hà Nội. 9. Trung tâm quan trắc chất lượng nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (2009), Báo cáo tổng hợp về quan trắc số lượng, chất lượng nước ở Đông Anh, Hà Nội. 10. A. Karkzi, A. Mavropoulos, B. Emmanouilidou, Ahmed Elseoud (2001), Landfill sitting using GIS and Fuzzy Logic, Department of Solid and Hazardous Wastes, Greece. 74 11. Basak Sener (2004), Landfill site selection by using Geographic Information Systems, Natural and Applied Sciences of Middle East Technical University. 12. ESRI (2006), What is ArcGIS 9.2? ESRI, Redlands, CA, USA, 126 pp. 13. H.Javaheri, T.Nasrabadi, M.H.Jafarian, G.R.Rowshan, H.Khoshnam (2006), Site selection of municipal solid waste landfill using Analytical Hierachy Process (AHP) method in a Geographical Information technology environment in Giroft, University of Tehran, Iran. 14. José Figueira, Salvatore Greco, Matthias Ehrgott. Multiple Criterial Decision Analysis, United States of America. 15. Makibinyane Thoso (2007), The Construction of a GIS Model for Landfill Site Selection, University of Free State. Bloemfontein. 16. Mokhotar Azizi Mohd Din, Wan Zirina Wan Jaafar, Rev.M.Markson Obot, Wan Muhd Aminuddin Wan Hussin (2008), How GIS can be a usefull to deal with landfill site selection, International Symposium on Geoinfomatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Appllied Sciences. 17. Valerie Cummins, Vicki O’Donnell, Alistarir Allen, Joe Donnelly, Sotirios Koikoulas (2002), A New Approach to Landfill Site Selection in Ireland using GIS Technology, Coastal Resources Centre, Environment Research Institute, University College Cork, Ireland. 18. 19. tutorial 20. moi truong/ 21. tiep can trong lua chon dia diem bai chon lap chat thai ran/ 22. dot tai cac bai rac do that hua va doc quyen 75 PHỤ LỤC Phụ lục 1. Mẫu phiếu tham khảo ý kiến chuyên gia Phụ lục 2. Mẫu phiếu phỏng vấn hộ gia đình Phụ lục 3. Thống kê số liệu tham khảo ý kiến chuyên gia và phỏng vấn hộ gia đình 76 Phụ lục 1: Mẫu phiếu tham khảo ý kiến chuyên gia §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, ViÖt Nam §¹i häc quèc gia Hμ Néi Tr−êng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn Khoa §Þa lý Tr−êng §¹i häc khoa häc tù nhiªn PhiÕu tham kh¶o ý kiÕn Em lμ häc viªn cao häc kho¸ 2007 - 2009 chuyªn ngμnh §Þa chÝnh, Khoa §Þa lý, §HQG Hμ Néi. §Ó phôc vô cho viÖc thùc hiÖn luËn v¨n th¹c sü, em xin tham kh¶o ý kiÕn cña thÇy (c«) vÒ mét sè tiªu chÝ, tiªu chuÈn lùa chän vÞ trÝ b·i ch«n lÊp chÊt th¶i r¾n sinh ho¹t vμ møc ®é quan träng cña chóng. Khu vùc em nghiªn cøu lμ huyÖn §«ng Anh, Hμ Néi víi quy m« b·i ch«n lÊp ~ 10ha. §Ó thuËn tiÖn h¬n cho viÖc ®−a ra ý kiÕn cña thÇy (c«), em cã nªu ra mét sè ®Æc ®iÓm vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi cña huyÖn. RÊt mong nhËn ®−îc sù gióp ®ì cña thÇy (c«). Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n. Tªn ng−êi ®−îc hái:_____________________________________________________________ Khoa:__________________________________________________________________________ Chøc danh:_____________________________________________________________________ I. C¸c nhãm chØ tiªu cña viÖc lùa chän ®Þa ®iÓm bè trÝ b·i ch«n lÊp chÊt th¶i r¾n Em xin ®−a ra ý kiÕn ph©n lo¹i c¸c nhãm chØ tiªu sau. - C¸c thÇy c« thÊy hîp lý ch−a? Cã Kh«ng - CÇn bæ sung chØ tiªu nμo? - Cã cÇn lo¹i bá chØ tiªu nμo kh«ng? - Cã cÇn chuyÓn vÞ trÝ chØ tiªu nμo? Nhãm ChØ tiªu Giíi h¹n 1. Kho¶ng c¸ch ®Õn nguån n−íc mÆt (s«ng, hå, ®Çm,...) T¨ng tèi ®a kho¶ng c¸ch tõ b·i ®Õn c¸c nguån n−íc mÆt 2. Kho¶ng c¸ch ®Õn c«ng tr×nh khai th¸c n−íc ngÇm T¨ng tèi ®a kho¶ng c¸ch tõ b·i ®Õn nguån cung cÊp n−íc. Tuú theo c«ng suÊt. ë §«ng anh (Q > 10.000 m3/ng Æ kho¶ng c¸ch > 500m) (theo quy ®Þnh cña TCXDVN 261:2001) 3. §Þa chÊt (®Ò cËp ®Õn yÕu tè ®øt g·y v× ë §«ng Anh cã 2 lo¹i ®øt g·y - ®øt g·y s©u thuËn dù ®o¸n vµ ®øt g·y tr−ît b»ng) T¨ng tèi ®a kho¶ng c¸ch tíi c¸c vÕt nøt r¹n 4. Kho¶ng c¸ch tíi ®−êng giao th«ng chÝnh (cao tèc, quèc lé, tØnh lé) Kho¶ng c¸ch tõ b·i ®Õn ®−êng giao th«ng chÝnh > 100 m (theo quy ®Þnh cña TCXDVN 261:2001) A M«i tr−êng (Gi¶m thiÓu t¸c ®éng tíi m«i tr−êng) 5. Kho¶ng c¸ch tíi ®−êng s¾t §−êng s¾t còng ®−îc coi nh− lµ ®−êng giao th«ng chÝnh nªn kho¶ng c¸ch tõ b·i ®Õn ®−êng s¾t > 100m 77 6. Kho¶ng c¸ch tíi khu c«ng nghiÖp Kho¶ng c¸ch tõ b·i ®Õn khu c«ng nghiÖp > 1000m (theo quy ®Þnh cña TCXDVN 261:2001) 7. Kho¶ng c¸ch tíi c¸c khu di tÝch, v¨n ho¸ Kho¶ng c¸ch tõ b·i ®Õn khu di tÝch, v¨n ho¸ > 1000m (tham kh¶o tõ dù ¸n WASTE – ECON cña Canada víi ViÖt Nam) 1. Kho¶ng c¸ch tíi tr¹m cung cÊp ®iÖn Gi¶m thiÓu chi phÝ x©y dùng m¹ng l−íi cÊp ®iÖn cho b·i Æ cµng gÇn cµng tèt 2. Kho¶ng c¸ch tíi ®−êng giao th«ng th−êng (kh«ng ph¶i ®−êng quèc lé, ®−êng cao tèc, tØnh lé) ThuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn, thu gom r¸c Æ cµng gÇn cµng tèt 3. Kho¶ng c¸ch tíi ®iÓm thu gom r¸c cña c¸c ®Þa ph−¬ng Gi¶m chi phÝ vµ thêi gian vËn chuyÓn Æ cµng gÇn cµng tèt 4. HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt (thÓ hiÖn sù ph©n bè cña c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt t¹i 1 thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh cña khu vùc. VÝ dô ®Êt trång lóa, ®Êt ë ®« thÞ, ®Êt trô së c¬ quan,...) Gi¶m chi phÝ ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng cho x©y dùng b·i Æ −u tiªn ®Êt ch−a sö dông, ®Êt n«ng nghiÖp hiÖu qu¶ kinh tÕ thÊp. 5. §é dèc cña ®Þa h×nh §Þa h×nh cµng dèc th× chi phÝ vÒ san lÊp b·i sÏ nhiÒu h¬n Æ Lùa chän khu vùc cã ®é dèc võa ph¶i B Kinh tÕ (Gi¶m thiÓu chi phÝ x©y dùng vμ vËn hμnh b·i ch«n lÊp) 6. Thæ nh−ìng (tÝnh chÊt cña ®Êt ë khu vùc nh− lo¹i ®Êt, hÖ sè thÈm thÊu,...) TËn dông tèi ®a ®Êt s½n cã trong khu vùc cho viÖc x©y dùng líp lãt ®¸y b·i. NÕu hÖ sè thÈm thÊu lín th× ph¶i x©y dùng thªm líp lãt chèng thÊm 1. Kho¶ng c¸ch ®Õn khu ®« thÞ T¨ng tèi ®a kho¶ng c¸ch ®Õn khu ®« thÞ. Kho¶ng c¸ch ®Õn khu ®« thÞ > 3000m (theo quy ®Þnh cña TCXDVN 261:2001) 2. Kho¶ng c¸ch ®Õn côm d©n c− th−êng T¨ng tèi ®a kho¶ng c¸ch ®Õn côm d©n c−. Kho¶ng c¸ch ®Õn côm d©n c− > 1000m (h−íng giã chÝnh) Kho¶ng c¸ch ®Õn côm d©n c− > 300m (h−íng kh¸c) (theo quy ®Þnh cña TCXDVN 261:2001) 3. ChÊp thuËn cña céng ®ång T¨ng tèi ®a sù chÊp thuËn cña céng ®ång C X· héi (gi¶m thiÓu t¸c ®éng tíi x· héi) 4. ChÊp thuËn cña chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng T¨ng tèi ®a sù chÊp thuËn cña chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng ý kiÕn gãp ý cña c¸c thÇy c« Nhãm ChØ tiªu Giíi h¹n II. Møc ®é quan träng cña c¸c yÕu tè liªn quan ®Õn viÖc lùa chän ®Þa ®iÓm b·i ch«n lÊp chÊt th¶i r¾n Møc ®é quan träng cña c¸c yÕu tè ®−îc thÓ hiÖn ë viÖc so s¸nh tõng cÆp 2 yÕu tè víi nhau. Thang chia nh− sau: 78 1 3 C¸c gi¸ trÞ 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 2, 4, 6, 8 lμ c¸c gi¸ trÞ trung gian 1. So s¸nh møc ®é quan träng cña 3 nhãm chØ tiªu ®èi víi viÖc lùa chän vÞ trÝ ch«n lÊp r¸c: 3 nhãm kinh tÕ, x· héi, m«i tr−êng bao gåm c¸c chØ tiªu nh− b¶ng trªn. Theo ý kiÕn cña c¸c thÇy (c«), c¸c chØ tiªu cã møc ®é quan träng nh− thÕ nμo VÝ dô Kinh tÕ X· héi M«i tr−êng Kinh tÕ 1 1/4 1/3 X· héi 1 2 M«i tr−êng 1 ý nghÜa cña b¶ng so s¸nh møc ®é quan träng bªn nh− sau: TiÕn hμnh so s¸nh lÇn l−ît tõng hμng víi tõng cét + Kinh tÕ - Kinh tÕ: møc ®é quan träng nh− nhau Æ gi¸ trÞ 1 + Kinh tÕ - x· héi: 1/4 Æ Nhãm chØ tiªu kinh tÕ Ýt quan träng h¬n nhãm chØ tiªu x· héi vμ møc ®é Ýt h¬n lμ 1/4 lÇn + Kinh tÕ - M«i tr−êng: 1/3 Æ Nhãm chØ tiªu kinh tÕ Ýt quan träng h¬n nhãm chØ tiªu m«i tr−êng vμ møc ®é Ýt h¬n lμ 1/3 lÇn + X· héi – x· héi: quan träng nh− nhau Æ 1 + X· héi – M«i tr−êng: 2 Æ Nhãm chØ tiªu x· héi quan träng h¬n nhãm chØ tiªu m«i tr−êng vμ møc ®é lμ 2 lÇn + M«i tr−êng – M«i tr−êng: quan träng nh− nhau Æ 1 ý kiÕn cña thÇy (c«): (Xin ®iÒn gi¸ trÞ vμo « mμu tr¾ng, ®Ó trèng c¸c « mμu x¸m) Kinh tÕ X· héi M«i tr−êng Kinh tÕ 1 X· héi 1 M«i tr−êng 1 2. So s¸nh møc ®é quan träng cña c¸c chØ tiªu a. Nhãm chØ tiªu kinh tÕ (B) gåm cã 6 chØ tiªu nh− b¶ng trªn ý kiÕn cña c¸c thÇy c« vÒ møc ®é quan träng cña tõng cÆp c¸c chØ tiªu 5 7 91/5 1/7 1/9 Ít quan trọng hơn Rất ít quan trọng Vô ùng ít an trọng Quan trọng như nhau Quan trọng hơn Quan trọng nhiều hơn Rất quan trọng hơn 1/3 Ít quan trọng nhiều hơn Vô cùng quan trọng hơn c qu 79 Tr¹m ®iÖn GT th−êng §iÓm thu gom HTSD§ §é dèc Thæ nh−ìng Tr¹m ®iÖn 1 GT th−êng 1 §iÓm Thu gom 1 HTSD§ 1 §é dèc 1 Thæ nh−ìng 1 Tr¹m ®iÖn: Kho¶ng c¸ch tõ b·i tíi tr¹m cung cÊp ®iÖn GT th−êng: Kho¶ng c¸ch tõ b·i tíi ®−êng giao th«ng th−êng §iÓm thu gom: Kho¶ng c¸ch tõ b·i tíi ®iÓm thu gom HTSD§: HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt §é dèc: §é dèc ®Þa h×nh b. Nhãm chØ tiªu x· héi (C) §« thÞ D©n c− Céng ®ång ChÝnh quyÒn §« thÞ 1 D©n c− 1 Céng ®ång 1 ChÝnh quyÒn 1 §« thÞ: Kho¶ng c¸ch tõ b·i tíi khu ®« thÞ D©n c−: Kho¶ng c¸ch tõ b·i tíi côm d©n c− Céng ®ång: Sù chÊp thuËn cña céng ®ång ChÝnh quyÒn: Sù chÊp thuËn cña chÝnh quyÒn c. Nhãm chØ tiªu m«i tr−êng (A) N−íc mÆt N−íc ngÇm §Þa chÊt GT chÝnh §−êng s¾t Khu_CN Di tÝch N−íc mÆt 1 N−íc ngÇm 1 §Þa chÊt 1 GT chÝnh 1 §−êng s¾t 1 Khu_CN 1 Di tÝch 1 N−íc ngÇm: Kho¶ng c¸ch ®Õn c«ng tr×nh khai th¸c n−íc ngÇm Khu_CN: Kho¶ng c¸ch tõ b·i ®Õn khu c«ng nghiÖp §Þa chÊt: Kho¶ng c¸ch tõ b·i ®Õn c¸c vÕt nøt r¹n, ®øt g·y GT chÝnh: Kho¶ng c¸ch ®Õn ®−êng giao th«ng chÝnh §−êng s¾t: Kho¶ng c¸ch tõ b·i ®Õn ®−êng s¾t Di tÝch : Kho¶ng c¸ch tõ b·i tíi khu di tÝch v¨n ho¸ N−íc mÆt: Kho¶ng c¸ch ®Õn nguån n−íc mÆt 80 III. Ph©n kho¶ng phï hîp cho tõng chØ tiªu lùa chän vÞ trÝ BCL chÊt th¶i r¾n (quy m« diÖn tÝch ~ 10 ha) Stt Tiªu chuÈn Kh«ng phï hîp Ýt phï hîp Phï hîp RÊt phï hîp 1 Kho¶ng c¸ch ®Õn khu d©n c− ®« thÞ 0 – 3000 m 3000 – 5000 5000 – 7000 m > 7000 m 2 Kho¶ng c¸ch ®Õn côm d©n c− th−êng 0 – 300 m 300 – 1000 m 1000 – 2000 m > 2000 m 3 Kho¶ng c¸ch ®Õn ®−êng giao th«ng chÝnh (quèc lé, tØnh lé, cao tèc 0 – 100 m 100 – 1000 m 1000 – 3000 m > 3000 m 4 Kho¶ng c¸ch ®Õn ®−êng giao th«ng th−êng (liªn huyÖn, liªn x·, ®−êng trong khu d©n c−,…) 0 – 100 m 100 – 1000 m 1000 – 3000 m > 3000 m 5 Kho¶ng c¸ch ®Õn khu C«ng nghiÖp 0 – 1000 m 1000 – 2000 m 2000 – 5000 m > 5000 m 6 Kho¶ng c¸ch ®Õn khu di tÝch, v¨n ho¸ 0 – 1000 m 1000 – 3000 m 3000 – 5000 m > 5000 m 7 Kho¶ng c¸ch ®Õn nguån cung cÊp n−íc ngÇm 0 – 500 m 500 – 3000 m 3000 – 5000 m > 5000 m 8 Kho¶ng c¸ch ®Õn nguån n−íc mÆt (ao, hå, s«ng, suèi,…) 0 – 500 m 500 – 1000 m 1000 – 3000 m > 3000 m 9 Kho¶ng c¸ch tíi ®iÓm thu gom 0 – 2000 m 2000 – 4000m 4000 – 6000 m > 6000 m 10 Kho¶ng c¸ch tíi tr¹m ®iÖn 0 – 1000 m 1000 – 3000m 3000 – 5000 m > 5000 m 81 Phụ lục 2. Mẫu phiếu phỏng vấn hộ gia đình §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, ViÖt Nam §¹i häc quèc gia Hμ Néi Tr−êng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn Khoa §Þa lý Tr−êng §¹i häc khoa häc tù nhiªn PhiÕu pháng vÊn hé gia ®×nh VÒ vÊn ®Ò chÊt th¶i sinh ho¹t Xin chμo «ng (bμ). Chóng t«i lμ sinh viªn Khoa §Þa lý, tr−êng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn. Chóng t«i ®ang nghiªn cøu vÒ sù thu gom chÊt th¶i r¾n sinh ho¹t vμ møc ®é chÊp thuËn cña céng ®ång vÒ viÖc nÕu cã mét b·i ch«n lÊp ®−îc quy ho¹ch hîp vÖ sinh trªn ®Þa bμn huyÖn §«ng Anh. Xin phÐp «ng (bμ) cho chóng t«i hái mét sè th«ng tin cÇn thiÕt. Mäi th«ng tin tr¶ lêi sÏ ®−îc gi÷ bÝ mËt. RÊt mong nhËn ®−îc sù céng t¸c cña «ng (bμ). Xin ch©n thμnh c¶m ¬n. Tªn ng−êi ®−îc hái:_____________________________________________________________ §Þa chØ: ________________________________________________________________________ 1. ¤ng (bμ) cho biÕt vÒ hoμn c¶nh hiÖn t¹i cña hé gia ®×nh m×nh: STT Hä vµ tªn Tuæi NghÒ chÝnh Thu nhËp NghÒ phô Thu nhËp 1 2 3 4 5 6 2. ChÊt th¶i sinh ho¹t - ¤ng bμ th−êng ®æ r¸c ë: Xe r¸c Ao hå gÇn nhμ Trong v−ên nhμ Khu ®Êt trèng N¬i kh¸c: ....................................... §iÓm thu gom cè ®Þnh - Lo¹i r¸c nhiÒu nhÊt lμ (cã thÓ chän nhiÒu ph−¬ng ¸n): Thøc ¨n thõa, rau, vá hoa qu¶,… GiÊy ChÊt dÎo (nilon, hép nhùa,...) Kh¸c................................................ 82 - ¤ng bμ cã th−êng ph©n lo¹i r¸c th¶i ®Ó t¸i sö dông hoÆc b¸n ®ång n¸t kh«ng? Kh«ng Cã. Lo¹i g×? ChÊt dÎo (nilon, hép nhùa,...) Chai, lä thñy tinh Kim lo¹i GiÊy Kh¸c 4. ý kiÕn ng−êi d©n - ¤ng (bμ) cã nhËn xÐt g× vÒ ®iÒu kiÖn vÖ sinh m«i tr−êng ë ®Þa ph−¬ng hiÖn nay Tèt h¬n vÉn thÕ KÐm h¬n. V× sao? ...................................................................................... - Theo «ng bμ, cã nªn x©y dùng b·i ch«n lÊp tËp trung kh«ng? Kh«ng. V× sao?.................................................................................................. .... Cã. VÞ trÝ x©y dùng nh− thÕ nμo? C¸ch khu d©n c− gÇn nhÊt lμ 300 m 500 m 1000 m - NÕu cã mét b·i ch«n lÊp chÊt th¶i r¾n sinh ho¹t hîp vÖ sinh ë ®Þa ph−¬ng m×nh, ý kiÕn cña «ng (bμ) nh− thÕ nμo? Ph¶n ®èi m¹nh mÏ Kh«ng ®ång ý §ång ý nh−ng cã ®iÒu kiÖn g×?.............................................................................. §ång ý hoμn toμn Lý do kh¸c:............................................................................................................................ ............................................................................................................................................... 5. Ghi chÐp thªm cña ng−êi pháng vÊn ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... 83 Phụ lục 3. Thống kê số liệu tham khảo ý kiến chuyên gia và phỏng vấn hộ gia đình Tham khảo ý kiến chuyên gia STT Họ và tên Cơ quan 1 PGS.TS. Phạm Văn Cự Khoa Địa lý, trường ĐH Khoa học Tự nhiên 2 TS. Nguyễn Mạnh Khải Bộ môn Công nghệ Môi trường, Khoa Môi trường, ĐH Khoa học Tự nhiên 3 TS. Nguyễn Văn Thiện Bộ môn Thổ nhưỡng, Khoa Môi trường, ĐH Khoa học Tự nhiên Phỏng vấn hộ gia đình STT Họ và tên Địa chỉ Ý kiến 1 Ngô Văn Đảng Xã Việt Hùng Đồng ý nhưng phải bảo đảm hạn chế ô nhiễm môi trường xung quanh 2 Đình Thị Tuyết Xã Việt Hùng Đồng ý nhưng phải bảo đảm hạn chế ô nhiễm môi trường xung quanh 3 Đặng Thị Ngọc Xã Việt Hùng Không đồng ý vì gây ô nhiễm 4 Nguyễn Thị Yến Xã Việt Hùng Đồng ý nhưng phải đảm bảo hợp vệ sinh 5 Chu Thị Thành Xã Việt Hùng Đồng ý 6 Nguyễn Thị Phúc Xã Việt Hùng Đồng ý nhưng phải có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường 7 Ngô Văn Thảo Xã Việt Hùng Đồng ý 8 Ngô Bạch Đằng Xã Việt Hùng Đồng ý nhưng phải đảm bảo hạn chế ô nhiễm 9 Trần Thị Thuỷ Xã Việt Hùng Đồng ý nhưng phải đảm bảo hạn chế ô nhiễm 10 Ngô Đức Trọng Xã Liên Hà Không đồng ý vì gần khu dân cư của xã Liên Hà (~600m) 11 Quang Thị Nhỡ Xã Liên Hà Phản đối 12 Cao Thị Quyên Xã Liên Hà Phản đối 13 Ngô Văn Thọ Xã Mai Lâm Không đồng ý vì gần UBND xã 14 Phạm Thị Hoa Xã Mai Lâm Không đồng ý 15 Đức Thị Mơ Xã Mai Lâm Không đồng ý vì gần trường mầm non (~400m) 16 Nguyễn Thị Anh Trang Xã Mai Lâm Đồng ý nhưng phải hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường xung quanh 17 Ngô Thị Thuý Xã Mai Lâm Không đồng ý 84

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_thuyhc_4355.pdf