Bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên sự hình thành và tăng trưởng của quả thể nấm Linh Chi

Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Một số từ viết tắt Các danh mục Phần 1: Mở đầu Phần 2: Tổng quan tài liệu Phần 3: Vật liệu và phương pháp Phần 4: Kết quả Phần 5: Thảo luận Phần 6: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo

pdf34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2501 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên sự hình thành và tăng trưởng của quả thể nấm Linh Chi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf8.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgPhanThiNhieu.jpg
Luận văn liên quan