Các chức năng quản lý kinh tế của nhà nước

Trình bày các chức năng quản lý kinh tế của nhà nước. Liên hệ thực tiễn để nêu lên những hạn chế trong việc thực hiện các chức năng trên của Nhà nước ta hiện nay. Trả lời: 1.Trình bày các chức năng quản lý kinh tế của nhà nước: Có 4 chức năng cơ bản, đó là: Định hướng cho sự vận động và phát triển của nền kinh tế Định hướng cho sự vận động .là gì? Vì sao Nhà nước phải thực hiện chức năng định hướng .? Nhà nước làm gì để thực hiện sự định hướng .? Điều chỉnh, điều tiết hoạt động của nền kinh tế Điều tiết, điều chỉnh .là thế nào? Vì sao Nhà nước phải thực hiện sự điều chỉnh, điều tiết .? Nhà nước làm gì đẻ thực hiện sự điều tiết .?

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 9289 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các chức năng quản lý kinh tế của nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 5: Trình bày các chức năng quản lý kinh tế của nhà nước. Liên hệ thực tiễn để nêu lên những hạn chế trong việc thực hiện các chức năng trên của Nhà nước ta hiện nay. Trả lời: 1.Trình bày các chức năng quản lý kinh tế của nhà nước: Có 4 chức năng cơ bản, đó là: Định hướng cho sự vận động và phát triển của nền kinh tế Định hướng cho sự vận động .....là gì? Vì sao Nhà nước phải thực hiện chức năng định hướng ...? Nhà nước làm gì để thực hiện sự định hướng ...? Điều chỉnh, điều tiết hoạt động của nền kinh tế Điều tiết, điều chỉnh ...là thế nào? Vì sao Nhà nước phải thực hiện sự điều chỉnh, điều tiết...? Nhà nước làm gì đẻ thực hiện sự điều tiết...? Tạo lập môi trường thuận lợi cho sự phát triển của nền kinh tế: Môi trường cho hoạt động nền kinh tế là gì? Vì sao phải ....? Nhà nước làm gì để tạo lập mội trường...? Kiêm tra, kiểm soát hoạt động kinh tế: Kiểm tra.....là gì? Vì sao phải kiểm tra... Nội dung kiểm tra, ....? 2. Liên hệ thực tiễn để nêu lên những hạn chế trong việc thực hiện các chức năng trên của Nhà nước ta hiện nay. (Học sinh tự liên hệ để tìm ra những hạn chế trong việc thực hiện từng chức năng nói trên trong công tác quản lý kinh tế của nhà nước ta)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docÔn tập- các chức năng quản lý kinh tế của nhà nước.doc
Luận văn liên quan