Các hình thức thâm nhập thị trường quốc tế

Dễdàng thâm nhập vào thịtrường ngoài nước Chia sẻchi phí cốđịnh và rủi ro trong vấn đềliên kết Bổsung kinh nghiệm/kỹnăng và tài sản cho nhau Thiết lập các tiêu chuẩn kỹthuật cho ngành công nghiệp của mình  Bất lợi Cho đối thủbiết được công nghệmới và tiếp cận thịtrường

pdf22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4645 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Các hình thức thâm nhập thị trường quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÁC HÌNH THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ 8 | 1 NHÓM 6: QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ 1. Lương Thị Minh Nguyệt 2. Lê Quang Thanh Trang 3. Nguyễn Thị Thắm 4. Nguyễn Tài Xuân 5. Nguyễn Hưu Khanh 6. Trương Nguyễn Quang Minh Nội dung LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU CÁC HÌNH THỨC XÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ LIÊN MINH CHIẾN LƯỢC LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 4 BƯỚC TRONG QUI TRÌNH SẢN LỌC BAN ĐẦU B3: Đánh giá ,cho điểm và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên của các quốc gia B2: Tiến hành thu thập thông tin B4: Xác định thị trường mục tiêu B1: Xác định các chỉ tiêu và tầm quan trọng của từng chỉ tiêu đối với các quốc gia LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU CÁC HÌNH THỨC XÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ XÂM NHẬP TTTG TỪ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC XÂM NHẬP TTTG TỪ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC XÂM NHẬP TTTG TỪ SẢN XUẤT NƯỚC NGOÀI XÂM NHẬP TTTG TỪ SẢN XUẤT NƯỚC NGOÀI XÂM NHẬP TTTG TỪ SẢN XUẤT NƯỚC NGOÀI XÂM NHẬP TTTG TỪ SẢN XUẤT NƯỚC NGOÀI XÂM NHẬP TTTG TỪ SẢN XUẤT NƯỚC NGOÀI XÂM NHẬP TTTG TỪ SẢN XUẤT NƯỚC NGOÀI XÂM NHẬP TTTG TỪ SẢN XUẤT NƯỚC NGOÀI XÂM NHẬP TTTG TỪ SẢN XUẤT NƯỚC NGOÀI  HĐ xây dựng - kinh doanh - chuyển giao  Là 1 dạng của FBI, được thực hiện trên cơ sở văn bản giữa chủ đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xây dựng các công trình hạ tầng như: cầu đường, sân bay, bến cảng, nhà máy,… G. Chìa Khóa Trao Tay Hình thức Ưu điểm Nhược điểm Nhượng giấy phép DN có giấy phép: Rủi ro thấp DN được cấp phép: có công nghệ tiên tiến DN có giấy phép: - Không kiểm soát được DN được cấp phép - Khi hợp đồng kết thúc đã tạo ra 1 đối thủ mới cạnh tranh với mình Nhượng quyền thương mại Bên nhượng quyền: -Giảm thiẻu rủi ro và chi phí đầu tư -Tiếp cận thị trường mới dễ dàng -Khai thác nguồn lược bên nhận nhượng - quyền Bên nhận nhượng quyền: - Sử dụng thành quả của bên nhượng quyền - Tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức xây dựng thương hiệu mới - Thừa hưởng những lợi ích công hưởng từ bên nhượng quyền Bên nhượng quyền: - Mất khảnăng kiểm soát - Thường xảy ra tranh chấp Bên nhận nhượng quyền - Chịu sự kiểm soát - Thời gian chuyển nhượng hạn chế - Hạn chế tính sáng tạo SO SÁNH ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC HÌNH THỨC Hình thức Ưu điểm Nhược điểm Sản xuất theo hợp đồng -Rủi ro thấp -Tránh những vấn đề về vốn đầu tư, lao động, hàng rào thuếquan -Tạo sự ảnh hưởng của nhãn hiệu lên thị trường mới -Giá thành hạ nếu giá nhân công, nguyên liệu tại nơi sản xuất thấp - Không kiểm soát được qui trình - Khi hợp đồng kết thúc đã tạo ra 1 đối thủ mới cạnh tranh với mình Liên doanh Kết hợp thế mạnh của các bên về kỹ thuật, vốn và phương thức điều hành Mâu thuẫn trong điều hành Lắp ráp Tiết kiệm chi phí, bảo hiểm => giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành 100% vốn nước ngoài - Tiết kiệm chi phí vận chuyển, tạo ra sản phẩm thích hợp với thị trường nước ngoài, kiểm soát điều hành Rủi ro về văn hóa, chính trị… Chìa kháo trao tay Có thể thâm nhập được vào các thị trường mà vốn FDI không được ủng hộ - Tự tạo đối thủ - Khó tồn tại trong thị trường lâu dài SO SÁNH ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC HÌNH THỨC THÂM NHẬP TẠI KHU KINH TẾ TỰ DO THÂM NHẬP TẠI KHU KINH TẾ TỰ DO 8 | 20 Những liên minh chiến lược toàn cầu  Thuận lợi  Dễ dàng thâm nhập vào thị trường ngoài nước  Chia sẻ chi phí cố định và rủi ro trong vấn đề liên kết  Bổ sung kinh nghiệm/kỹ năng và tài sản cho nhau  Thiết lập các tiêu chuẩn kỹ thuật cho ngành công nghiệp của mình  Bất lợi  Cho đối thủ biết được công nghệ mới và tiếp cận thị trường Liên minh chiến lược toàn cầu là sự hợp tác giữa các công ty từ nhiều quốc gia khác nhau mà có thể là những đối thủ thực sự hay có tiềm năng.Từ việc hợp tác bằng các hợp đồng ngắn hạn đến việc thành lập các công ty liên doanh Một số trường hợp liên minh mang lại lợi ích cho công ty. Cần lưu ý rằng, liên minh có thể kết thúc với việc để lộ hết công nghệ và tiếp cận thị trường mà thu được lợi rất thấp. 8 | 21 Thực thi liên minh chiến lược Tỷ lệ thất bại trong liên minh chiến lược khá cao. Thành công sẽ có được khi đạt được 3 nhân tố chính sau đây: Những đối tác thành công nên nhìn nhận việc liên minh là cơ hội học hỏi lẫn nhau hơn là việc xem nó là công cụ chia sẻ chi phí và rủi ro 1. Lựa chọn một đối tác tốt • Giúp công ty thực hiện được mục tiêu chiến lược • Chia sẻ tầm nhìn của công ty về mục tiêu liên minh • Không phải cố gắng lợi dụng liên minh cho mục đích riêng  Thực hiện nghiên cứu các đối tác có tiềm năng 2. Cấu trúc liên minh • Rủi ro từ việc chia xẻ là ở một mức độ chấp nhận được • Chống lại chủ nghĩa cơ hội trong hợp đồng liên minh 3. Cách thức một liên minh hoạt động/quản lý • Nhạy cảm về sự khác biệt văn hoá • Thiết lập mối quan hệ về vốn giữa các cá nhân với nhau

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnhom_6_buoi_3_6609.pdf
Luận văn liên quan