Chính sách tỷ giá và tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.

Ngày nay, một đồng tiền đưpơcj coi là có khả năng chuyển đổi khi mà bấtcứ ai có đồng tiền đó đều có thể tự do chuyển đổi sang một trong những đồng tiền đóng vai trò dự trữ quốc tế chủ yếu ÚB, GBP, . theo tỷ giá thị trường Nếu cứ tiếp tục như tình hình hiện nay thì nền kinh tế Viêt Nam vẫn tiếp tục chịu thiệt hại do những bất lợi trong thanh tán quốc tế gây ra

pdf26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2706 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chính sách tỷ giá và tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam., để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChính sách tỷ giá & tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.pdf
Luận văn liên quan