Chọn và khảo sát đặc điểm phân loại, ứng dụng của vi khuẩn acetic

CHỌN VÀ KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM PHÂN LOẠI, ỨNG DỤNG CỦA VI KHUẨN ACETIC VŨ THỊ HỒNG Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Các danh mục Mở đầu Phần 1: Tổng quan tài liệu Phần 2: Vật liệu - phương pháp và nội dung nghiên cứu Phần 3: Kết quả và biện luận Kết luận & kiến nghị Tài liệu tham khảo

pdf31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2762 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chọn và khảo sát đặc điểm phân loại, ứng dụng của vi khuẩn acetic, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf6.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF