Chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ để tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU Sau hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm và giành được độc lập, đất nước ta tiếp tục con đường mình đã lựa chọn đó là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta đang vững bước tiến vào thế kỷ mới với những thách thức và khó khăn mới với con đường mà chúng ta đã chọn, nhưng không vì thế mà ta chịu lùi bước, chịu khuất phục trước khó khăn. Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục đi theo con đường mà chúng ta đã lựa chọn, chúng ta đề ra nhiệm vụ để hoàn thành nó và những phương hướng để dẫn chúng ta tới thắng lợi trên con đường mà chúng ta đã chọn. Tuy nhiên để tiến đến được chủ nghĩa xã hội chúng ta còn phải trải qua nhiều chặng đường đầy gian lao và thử thách, đó là bước quá độ để Tổ quốc Việt Nam có thể sánh vai với các cường quốc hùng mạnh trên thế giới, đó là bước quá độ để chúng ta tiến đến chế độ mới, chế độ Cộng sản chủ nghĩa, chế độ mà mọi người đều được hưởng hạnh phúc, ấm no và công bằng. Tuy nhiên từ giờ đến đó chúng ta còn bao nhiêu công việc phải làm, bao nhiệm vụ phải hoàn tất. Con đường mà chúng ta đang đi đầy chông gai, đòi hỏi chúng ta phải có được phương hướng đúng đắn. Phải nêu được rõ nhiệm vụ cơ bản mà chúng ta cần làm. Để có thể làm được điều đó, chúng ta cần có nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ để tiến lên chủ nghĩa xã hội. Và để có thể làm được điều đó thì tất cả chúng ta cùng phải đồng lòng, chung sức vun đắp nó. Đặc biệt là đối với thế hệ trẻ chúng em, thì nhiệm vụ càng nhiều và thêm phần nặng gánh, đòi hỏi chúng em phải cố gắng, nỗ lực hết mình để góp phần vào cùng đất nước tiến lên. Đó chính là lý do khiến em chọn đề tài này. Em mong rằng sau đề tài mà mình làm, em có thể biết rõ hơn về con đường mà chúng ta đang đi, nhận thức về nó sâu sắc hơn sẽ có thể hiểu được nhiệm vụ mà cả nước ta phải làm, con đường mà chúng ta phải vượt qua. Qua đề tài này, em muốn gửi lời cảm ơn tới thầy cô giáo, người đã giúp em hiểu sâu sắc hơn con đường mà cả nước ta đang tiến đến. Những lời giảng của thầy cô giáo giúp em biết thêm những khó khăn và thử thách mà cả nước đang phải trải qua trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Với đề tài này, em muốn góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước Trong quá trình thực hiện đề tài, em cũng đã rất cố gắng, nhưng sự cố gắng đó không thể không có những thiếu xót, vì thế em mong thầy cô giáo có thể làm cho nó trở nên đầy đủ hơn . Đề tài: Chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ để tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

pdf27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3553 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ để tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCNXH005 - Chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ để tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.pdf
Luận văn liên quan