Chuyên đề 17 - Chiến lược phát triển và ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển chính phủ điện tử tại Quảng Bình

Khái quát qua các thời kỳ: Giai đoạn từ năm 2005 về trước Giai đoạn 2006-2010 Giai đoạn 2011-2015 Mức độ phát triển Các ứng dụng tiền đề Xây dựng Chính phủ điện tử tại Quảng Bình Quản lý nhà nước CNTT

ppt9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3034 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề 17 - Chiến lược phát triển và ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển chính phủ điện tử tại Quảng Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giảng viên: Hoàng Việt Hùng Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông Email: hunghv266@gmail.com Quảng Bình, 05/2011 * ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TẠI QUẢNG BÌNH * Khái quát qua các thời kỳ: Giai đoạn từ năm 2005 về trước Giai đoạn 2006-2010 Giai đoạn 2011-2015 Mức độ phát triển Các ứng dụng tiền đề Xây dựng Chính phủ điện tử tại Quảng Bình Quản lý nhà nước CNTT GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2005 VỀ TRƯỚC Máy tính ? Mạng LAN ? Internet ? Thư điện tử ? Ứng dụng ? Dịch vụ công ? Cơ sở dữ liệu ? Nhân lực ? Đầu tư ? Dự án VIE96-2000 Đề án 112 Kế hoạch số 12/KH-TU Đề án phát triển CNTT đến năm 2005 định hướng đến năm 2010 Quản lý nhà nước ? GIAI ĐOẠN 2006-2010 Mạng LAN Mạng WAN Hạ tầng Viễn thông, Internet Trang thông tin điện tử Dịch vụ công Thư điện tử công vụ Phần mềm QLVB Hội nghị truyền hình Phần mềm một của liên thông Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước 2008-2010 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND Quản lý nhà nước: Sở Thông tin và Truyền thông GIAI ĐOẠN 2011-2015 Internet băng rộng Mạng TSLCD cơ quan Đảng, Nhà nước Cơ sở dữ liệu cấp tỉnh, cấp ngành Chỉnh phủ điện tử Công nghiệp công nghệ thông tin Kế hoach ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015. Kế hoạch triển khai Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT” tại Quảng Bình Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về miền núi,…. MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN CÁC ỨNG DỤNG TIỀN ĐỀ Website tỉnh Quảng Bình: quangbinh.gov.vn Website các sở, ngành: dic.quangbinh.gov.vn;… Phần mềm quản lý văn bản và điều hành tỉnh Quảng Bình. Đã triển khai tại 9 đơn vị, sắp tới triển khai 21 đơn vị. Phần mềm một của điện tử cấp huyện: ĐH, BT,QT Phần mềm kế toán: Tất cả Giao ban trực tuyến Mạng TSLCD XÂY DỰNG CPĐT TẠI QUẢNG BÌNH Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015 đã được UBND tỉnh ký ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT – TT” tại Quảng Bình đã dự thảo xong, đang trình UBND tỉnh ký ban hành. Chính phủ điện tử tại Quảng Bình Dự kiến cơ bản hoàn thành trước năm 2020 để Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT-TT vào năm 2020 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CNTT Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về CNTT Cơ quan quản lý: Trung ương: Bộ Thông tin và Truyền thông Cấp tỉnh: Sở Thông tin và Truyền thông Cấp huyện: Phòng Văn hóa, Thông tin Các sở, ban, ngành: Đơn vị chuyên trách CNTT Đơn vị chuyên trách CNTT của tỉnh: Sở Thông tin và Truyền thông * Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của Quý vị!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng Chuyên đề 17 - Chiến lược phát triển và ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển chính phủ điện tử tại Quảng Bình.ppt