Chuyên đề So sánh và lựa chọn phương án kỹ thuật xử lý nước thải cho khu công nghiệp Thụy Vân – Việt Trì

Các máy khuấy và hệ thống sục khí vẫn được tắt trong giai đoạn này. Thể tích gạn được loại bỏqua gạn mặt đến độ sâu thích hợp. Sau đó bể đã lại sẵn sàng cho một mẻ nước thải mới. Chỉ còn lượng bùn theo tính toán còn lại sau mỗi chu kì.

pdf23 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2687 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề So sánh và lựa chọn phương án kỹ thuật xử lý nước thải cho khu công nghiệp Thụy Vân – Việt Trì, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIỂU LUẬN MÔN HỌC XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHUYÊN ĐỀ SO SÁNH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO KCN THỤY VÂN – VIỆT TRÌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Hà Nội 1-2007 GIẢNG VIÊN: PGS.TS. TRẦN ĐỨC HẠ NHÓM HỌC VIÊN: ĐẶNG HỮU TUẤN HÀ THANH NGA NGUYỄN XUÂN LAN . CƠ SỞ THIẾT KẾ . QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CŨ . ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CŨ . ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ . ƯU ĐIỂM CÔNG NGHỆ ĐỀ XUẤT . MÔ TẢ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SBR . PHƯƠNG ÁN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG . CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ SBR THÀNH CÔNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CŨ Lắng cát ngangLắng cát ngang Bể điều hòaBể điều hòa Trung hòa , Phản ứng keo tụ Trung hòa , Phản ứng keo tụ Lắng đứng lần 1Lắng đứng lần 1 Máng trộn CloMáng trộn Clo Sông HồngSông Hồng Bể nén bùn Bể nén bùn Ép cặnÉp cặn NaOH , H2SO4 Fe2Cl3 NaOH , H2SO4 Fe2Cl3 Nitơ , Phốt phoNitơ , Phốt pho Bùn sau ép cặnBùn sau ép cặn Trộn vôi Trộn vôi Song chắn rácSong chắn rác Nước thải các nhà máy trong khu công nghiệp Nước thải các nhà máy trong khu công nghiệp Bể aerotenBể aeroten Bể lắng đứng lần 2Bể lắng đứng lần 2 PolimePolime ĐÁNH GIÁ THIẾT KẾ QUY TRÌNH CŨ VỀ MẶT KỸ THUẬT  CÔNG NGHỆ XỬ LÝ HÓA LÝ VÀ SINH HỌC VỚI QUÁ TRÌNH DÒNG LIÊN TỤC VÀO RA NÊN KHÔNG ỔN ĐỊNH KHI TẢI LƯỢNG DÒNG VÀO RA THAY ĐỔI.  CHỈ ĐIỀU KHIỂN BÁN TỰ ĐỘNG.  CHƯA ĐƯỢC KIỂM CHỨNG THỰC TẾ.  KHÔNG CÓ CAM KẾT CHẤT LƯỢNG SAU XỬ LÝ ĐẠT LOẠI A. VỀ MẶT KINH TẾ  NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ TRONG 1 NGÀY CAO  TỔNG CHI PHÍ VẬN HÀNH TRỰC TIẾP CAO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH THAY ĐỔI CÔNG NGHỆMỚI TỪ CÔNG NGHỆ CŨ Nước thải sau khi xử lý từ các Nhà máy trong KCN Lắng cát ngang Bể điều hòa Trung hòa , Phản ứng keo tụ Lắng đứng lần 1 Bể AEROTEN Bể lắng đứng lần 2 Máng trộn Clo Sông Hồng Bể nén bùn Eùp cặn NaOH, H2SO4 Fe2Cl3 Nitơ, Phốt pho Bùn sau ép cặn Trộn vôi Song chắn rác Sẽ thay thế bằng bể SBR Sẽ thay thế Sẽ điều chỉnh kích thước Polimer ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ THEO CÔNG NGHỆ SBR Nước thải sau khi xử lý từ các Nhà máy trong KCN Nước thải sau khi xử lý từ các Nhà máy trong KCN Lắng cát ngangLắng cát ngang Bể điều hòaBể điều hòa Trung hòa, Phản ứng keo tụ Trung hòa, Phản ứng keo tụ Lắng nước thải Lắng nước thải Hố nhận nước thải sau lắng Hố nhận nước thải sau lắng Bể xử lý sinh học SBRBể xử lý sinh học SBR Bể điều hòa nước thải sau bể SBRùBể điều hòa nước thải sau bể SBRù Máng trộn CloMáng trộn Clo Sông HồngSông Hồng Bể nén bùn Bể nén bùn Éùp cặnÉùp cặn NaOH , H2SO4 Fe2Cl3 NaOH , H2SO4 Fe2Cl3 Nitơ , Phốt phoNitơ , Phốt pho Bùn sau ép cặnBùn sau ép cặn Song chắn rácSong chắn rác Xử lý không đạt NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG SBR  CÔNG NGHỆ MỀM DẺO, CHỊU ĐƯỢC TẢI TRỌNG THỦY LỰC KHÁC NHAU  ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC SỰ TĂNG TRƯỞNG CÁC CHẤT HỮU CƠ DẠNG SỢI TRONG GIAI ĐỌAN YẾM KHÍ  CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ ỔN ĐỊNH KHI CÓ SỰ BIẾN ĐỔI VỀ LƯU LƯỢNG VÀ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM  TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG THẤP  VẬN HÀNH HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG AquaSBR® Operating Phases Vận hành bể SBR QÚA TRÌNH VẬN HÀNH GỒM 6 PHA •PHA 1: KHUẤY LÀM ĐẦY •PHA 2: PHẢN ỨNG LÀM ĐẦY •PHA 3: PHẢN ỨNG •PHA 4: LẮNG •PHA 5: GẠN VÀ THÁO BÙN •PHA 6: NGHỈ PHA 1: KHUẤY LÀM ĐẦY Dòng chảy vào bể Aqua-SBR. Sự khuấy toàn diện thể tích bể mà không cần sục khí. Giai đoạn này phục vụ cho việc kiểm soát các thể sợi và tạo điều kiện cho sự khử phosphor hữu cơ PHA 2: PHẢN ỨNG LÀM ĐẦY Dòng vào tiếp tục cùng với sự khuấy và sục khí. Sự sục khí không liên tục để giúp cho các điều kiện háo khí hoặc kỵ khí . Quá trình khử nitrơ có thể xảy ra PHA 3: PHẢN ỨNG Lưu lượng dòng được cố định, trong khi đó sự khuấy và sục khí vẫn tiếp tục. Sự hoạt động gián đoạn của hệ thống sục khí được tiếp tục cho đến khi quá trình khử nitơ hóa được hoàn thành hoặc năng lượng bão hòa. PHA 4: LẮNG • Sự khuấy và sục khí được chấm dứt. Chất lỏng và rắn được phân chia một cách hoàn toàn. PHA 5: GẠN NƯỚC /BƠM XẢ BÙN Các máy khuấy và hệ thống sục khí vẫn được tắt trong giai đoạn này. Thể tích gạn được loại bỏ qua gạn mặt đến độ sâu thích hợp. Sau đó bể đã lại sẵn sàng cho một mẻ nước thải mới. Chỉ còn lượng bùn theo tính toán còn lại sau mỗi chu kì. PHA 6: NGHỈ • Caùc thieát bò ngöøng laøm vieäc chuaån bò cho chu kyø tieáp 1. HỆ THỐNG ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ CÓ THỂ VẬN HÀNH ĐƯỢC Ở HAI CHẾ ĐỘ TẠI CHỖ (BẰNG TAY BẰNG CÁC NÚT NHẤN, NÚT CHỌN) VÀ TỪ XA (TỰ ĐỘNG VÀ BẰNG TAY TRÊN MÁY TÍNH). 2. HỆ THỐNG ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ VẬN HÀNH MỘT CÁCH AN TOÀN. KHI CÓ SỰ CỐ XẢY RA CÓ THỂ DỪNG HỆ THỐNG BẰNG CÁC NÚT NHẤN ESC TẠI CHỖ HOẶC TẠI TỦ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂÂM. 3. CÁC TÍN HIỆU ĐƯỢC TRUYỀN TỪ CÁC SENSOR VỀ PLC TRUNG TÂM XỬ LÝ VÀ TÁC ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN CƠ CẤU CHẤP HÀNH . 4. CÁC THÔNG SỐ ĐƯỢC HIỂN THỊ TRÊN MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ ÁP DỤNG THÀNH CÔNG CÔNG NGHỆ SBR AquaSBR xöû lyù nöôùc thaûi thöïc phaåm Aqua-Aerobic Systems, Inc. AquaSBR xöû lyù BOD vaø TSS AquaSBR xöû lyù Nitô AquaSBR Loaïi boû Nitô baèng coâng ngheä BNR

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfphuong_an_xu_ly_nuoc_thai_3_1004.pdf