Chuyên đề Truyền thông tin và những ứng dụng của mạng Vanet

(Bản scan) Chuyên đề này đã giới thiệu lịch sử phát triển của Vanet qua từng giai đoạn ở các khu vực khác nhau. Và làm thế nào để có thể truyền được dữ liệu trong mạng Vanet, chuyên đề cũng đề cập đến cách truyền thông tin trong mạng và các vấn đề hạn chế của mạng Vanet như hạn chế khả năng của mạng, hạn chế về khả năng kết nối, cạnh tranh với các mạng sẵn có

pdf75 trang | Chia sẻ: builinh123 | Lượt xem: 2068 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Truyền thông tin và những ứng dụng của mạng Vanet, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgt_a14025_1_5002_8061.pdf