Cơ sở khoa học cho việc phát triển kinh tế - Xã hội dải ven biển Việt Nam, đề xuất các mô hình phát triển cho 1 số khu vực trọng điểm

Cơ sở khoa học cho việc phát triển kinh tế - xã hội dải ven biển Việt Nam, đề xuất các mô hình phát triển cho 1 số khu vực trọng điểm. Từ khóa: Biển Kinh tế Xã hội Phát triển Ngày phát hành: 17-May-2010 Series/Report no.: 77tr. Tóm tắt: Chương I : Tình hình nghiên cứu. Chương II : Vai trò của biển trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Chương III : Đặc điểm tự nhiên, tài nguyên của dải ven biển. Chương IV : Hiện trạng phát triển kinh tế xã hội dải ven biển Việt Nam. Chương V: Phương hướng phát triển dải ven biển Việt Nam trong 10 - 15 năm tới.

pdf77 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3021 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Cơ sở khoa học cho việc phát triển kinh tế - Xã hội dải ven biển Việt Nam, đề xuất các mô hình phát triển cho 1 số khu vực trọng điểm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCơ sở khoa học cho việc phát triển kinh tế - xã hội dải ven biển Việt Nam, đề xuất các mô hình phát triển cho 1 số khu vực trọng điểm.pdf