Cơ sở phương pháp luật đánh giá rủi ro động đất khu vực đo thị và áp dụng bước đầu cho khu vực Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các bảng Mở đầu Chương 1: Tổng quan Chương 2: Cơ sở lý thuyết cho việc xây dựng phương pháp luật đánh giá rủi ro động đất đô thị Chương 3: Bước đầu áp dụng đánh giá rủi ro động đất cho khu vực Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh Chương 4: Kết luận và kiến nghị Phụ lục Tài liệu tham khảo

pdf34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2598 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Cơ sở phương pháp luật đánh giá rủi ro động đất khu vực đo thị và áp dụng bước đầu cho khu vực Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgPhanThiNguyetMinh.jpg
Luận văn liên quan