Công nghệ sản xuất bia của nhà máy Bia hơi Bình Thạnh và áp dụng hệ thống HACCP vào sản xuất

Lời mở đầu Đất nước ngày càng phát triển nhu cầu đời sống con người ngày càng cao. Do đó Ngành công nghệ thực phẩm đang chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống con người. Trong ngành công ngệ sản xuất bia đang chiếm nhiều ưu thế góp phần quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế đi lên. Sản lượng bia ngày càng tăng, chất lượng ngày càng cao đáp ứng được nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Trong những năm gần đây, nhiều nhà máy bia lớn, đầu tư công nghệ tiên tiến hiện đại như: Nhà máy bia Việt nam, Nhà máy bia sài gòn, Nhà máy bia Hà Nội .Bên cạnh đó còn có rất nhiều nhà máy bia với quy mô nhỏ, thiết bị lạc hậu chỉ sản xuất " Bia hơi" phục vụ cho tầng lớp lao động như: Nhà máy bia Bình thạch, nhà máy bia bình đông Do đó Ngành công nghệ sản xuất bia hiện nay đang đứng trước một cuộc cạnh trnah gay gắt về chất lượng đòi hỏi về chất lượng thực phẩm ngày càng cao. Hiện nay có nhiều hệ thống quản lý chất lượng như: hệ thống HACCP, ISO 9000 .Trong đó hệ thống quản lý an toàn thực phẩm kiểm soát, ngăn chặn những rủi ro áp dụng rất có hiều quả cho nghànnhh sản xuất thực phẩm. Chính vì thế mà em đã chọn đề tài " CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIA CỦA NHÀ MÁY BIA HƠI BÌNH THẠCH VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG HACCP VÀO SẢN XUẤT". Nội dung gồm có 4 phần chính: - PHẦN I: TỔNG QUAN - PHẦN II: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIA - PHẦN III: ÁP DỤNG HỆ THỐNG HACCP VÀO CÔNG NGHỆ - PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT

pdf67 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4586 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Công nghệ sản xuất bia của nhà máy Bia hơi Bình Thạnh và áp dụng hệ thống HACCP vào sản xuất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐồ án haccp về bia.pdf
Luận văn liên quan