Đặc điểm địa chất, thạch học, khoáng vật, thạch địa hóa granitoit các khối Tây Bắc và Đông Bắc Phương Lâm - Đồng Nai

Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Mở đầu Chương 1: Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế, xã hội - nhân văn Chương 2: Lịch sử nghiên cứu địa chất khoáng sản Chương 3: Địa chất vùng Chương 4: Đặc điểm địa chất, thạch học, khoáng vật, thạch địa hóa Magma xâm nhập khối Tây Bắc Phương Lâm Chương 5: Đặc điểm địa chất, thạch học, khoáng vật, thạch địa hóa Magma xâm nhập khối Đông Bắc Phương Lâm Chương 6: Khoáng hóa liên quan Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2580 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đặc điểm địa chất, thạch học, khoáng vật, thạch địa hóa granitoit các khối Tây Bắc và Đông Bắc Phương Lâm - Đồng Nai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf8.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgDinhQuangSang.jpg
Luận văn liên quan