Đặc điểm sinh học, sinh thái của nhện Lycosa pseudoannulata và thử nghiệm phòng trừ rầy nâu hại lúa Nilaparvata lugens

Nhện Lycosa pseudoannulata có vai trò rất quan trọng trong việc hạn chế các loài sâu hại do đó cần tiếp tục nghiên cứu có hệ thống về đặc điểm sinh học sinh thái và quy trình nhân nuôi loài nhện này để chủ động nguồn thiên địch khi cần.

pdf56 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 4350 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đặc điểm sinh học, sinh thái của nhện Lycosa pseudoannulata và thử nghiệm phòng trừ rầy nâu hại lúa Nilaparvata lugens, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfupdatebook_vn_114_114__3886.pdf
Luận văn liên quan