Đánh giá các tác động kinh tế - Xã hội và môi trường của sự gia tăng nhu cầu nước cấp đô thị ở TP Huế

Lưu ý: Đây là Luận văn, mang bản quyền của chính tác giả, không ai được quyền sao chép, kinh doanh dưới mọi hình thức. Mọi việc kinh doanh, mua bán luận văn nay phải liên hệ với tác giả thông qua forum này. Xin chân thành cảm ơn ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN KHOA HỌC Khóa học: K29 (2005-2009) Chuyên ngành: Quản lý môi trường MỤC LỤC 1 .MỞ ĐẦU 1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1.2. Mục tiêu của đề tài 2.TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1. Hiện trạng công tác cấp nước và quản lý nước cấp đô thị ở Việt Nam 2.1.1. Hiện trạng công tác cấp nước đô thị 2.1.2. Hiện trạng công tác quản lý nước cấp đô thị 2.2. Hiện trạng công tác cấp nước và quản lý nước cấp đô thị thành phố Huế 2.2.1. Khái quát về thành phố Huế 2.2.2. Hiện trạng sử dụng nước cấp đô thị ở thành phố Huế 2.2.3. Hiện trạng công tác quản lý nước cấp đô thị 3.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.2. Phương pháp nghiên cứu 4.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1. Dự báo nhu cầu sử dụng nước cấp đô thị ở thành phố Huế đến năm 2020 4.1.1. Dự báo dân số thành phố Huế năm 2010 và 2020 4.1.2. Dự báo nhu cầu sử dụng nước cấp đô thị năm 2010 và 2020 4.2. Đánh giá nhu cầu và khả năng đáp ứng nhu cầu 4.3. Các tác động của sự gia tăng nhu cầu nước cấp đô thị Huế 4.3.1. Tác động đến môi trường – sinh thái a. Dòng chảy môi trường và các hệ sinh thái thủy sinh b. Chất thải c. Các tác động khác 4.3.2. Tác động đến kinh tế - xã hội a. Chi phí đầu tư cho hệ thống cấp nước và xử lý nước thải b. Vấn đề công bằng trong cung cấp và sử dụng nước sạch c. Sử dụng nước trong mùa cao điểm 4.4. Đề xuất các giải pháp quản lý nhu cầu 4.4.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng và lựa chọn các giải pháp 4.4.2. Đề xuất các giải pháp khả thi a. Giải pháp kinh tế b. Giải pháp chính sách - xã hội c. Giải pháp kỹ thuật 5.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1. Kết luận 5.2. Kiến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC -------- DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1. Cơ cấu kinh tế thành phố Huế đến năm 2020 Bảng 2.2. Lượng nước tiêu thụ của thành phố Huế Bảng 2.3. Mức độ sử dụng nước của người dân thành phố Huế Bảng 4.1. Diễn biến gia tăng dân số thành phố Huế qua các năm Bảng 4.2. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước cấp đô thị Huế đến năm 2010 Bảng 4.3. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước cấp đô thị Huế đến năm 2020 Bảng 4.4. Lượng bùn ước tính thải ra trong một năm từ nhà máy nước Quảng Tế II sau khi mở rộng(công suất 82.500 m3/ngày đêm) Bảng 4.5. Ước tính lượng bùn thải của các nhà máy xử lý nước cấp đô thị Huế năm 2010 Bảng 4.6. Tổng số khách du lịch đến Huế Bảng 4.7. Giá nước theo mục đích sử dụng của thành phố Huế DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1. Tỷ lệ cấp nước ở các đô thị Việt Nam Hình 2.2. Bản đồ hành chính Thành phố Huế, 2009 Hình 4.1. Diễn biến dân số thành phố Huế qua 5 năm (2003-2007) Hình 4.2. Dự báo dân số thành phố Huế đến năm 2020 Hình 4.3. Tổng nhu cầu sử dụng nước qua các năm của thành phố Huế

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2905 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá các tác động kinh tế - Xã hội và môi trường của sự gia tăng nhu cầu nước cấp đô thị ở TP Huế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÓM TẮT Hiện nay, nhu cầu sử dụng nước ở thành phố Huế đang ngày một tăng cao do tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa, sự gia tăng dân số và mức sống ngày một đi lên. Thế nhưng, cho đến nay thành phố vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung nên mọi chất thải đều thải ra sông Hương làm ảnh hưởng đến dòng chảy môi trường và các hệ sinh thái thủy sinh trong lưu vực. Hơn thế nữa, một khi nhu cầu sử dụng nước cấp đô thị tăng cao, bên cạnh áp lực buộc chính quyền thành phố và các nhà máy nước phải tăng chi phí đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước, tăng chi phí xử lý nước thải còn gây sức ép đối với các nhà quản lý trong việc cân đối cung cầu sử dụng nước cấp. Từ thực trạng trên, thông qua các phương pháp nghiên cứu như điều tra, thu thập số liệu; phân tích xu hướng, dự báo tính theo đầu người… đề tài được thực hiện nhằm dự báo nhu cầu cấp nước trong tương lai và phân tích cụ thể hơn các tác động kể trên, từ đó giúp có cái nhìn tổng quan hơn cho phép đề xuất và lựa chọn các giải pháp quản lý phù hợp. Đó là thành phố Huế cần áp dụng và thực hiện một cách đồng bộ phương thức quản lý nhu cầu bao gồm các giải pháp về kinh tế, chính sách - xã hội và công nghệ - kỹ thuật để giảm thiểu những tác động của vấn đề gia tăng nhu cầu sử dụng nước đô thị… góp phần bảo vệ môi trường cũng như sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn tài nguyên nước ngọt đang ngày càng khan hiếm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctom tat khoa luan - tinh chi.doc
  • docdecuong-sua.doc
  • docmuc luc.doc
  • docphan_sua_lai.doc
Luận văn liên quan