Đánh giá chất lượng nước bằng chỉ số tổ hợp sinh học (IBI) tại sông Hàn – thành phố Đà Nẵng

CHƯƠNG I TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Thực trạng ô nhiễm nguồn nước mặt Bảng 1.1. Sự phân bố tài nguyên nước trên Trái Đất [4] 1.2. Tình hình nghiên cứu chỉ thị sinh học trên thế giới và Việt Nam 1.2.1. Tình hình nghiên cứu chỉ thị sinh học trên thế giới 1.3. Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 1.3.1. Diện tích và vị trí địa lý trong khu vực nghiên cứu 1.3.2. Địa hình 1.3.3. Khí hậu CHƯƠNG II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 2.1.1. Địa điểm nghiên cứu: 6 khu vực nghiên cứu Hình 2.1. Các vị trí nghiên cứu trên sông Hàn –TP Đà Nẵng 2.1.2. Thời gian nghiên cứu 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm Bảng 2.1. Các phương pháp phân tích TT Thông số Phương pháp phân tích 1 pH Máy đo pH 2 DO Máy YSI 5000 3 COD Trên máy so màu WTW PhotolapS6 4 TSS TCVN 6625-2000 5 N-NO3- Phương pháp so màu với thuốc thử Griess 6 P-PO43- Phương pháp so màu với thuốc thử Sunfo Molypdic Bảng 2.2. Các thông số để xác định thang điểm đánh giá chất lượng nước sông Hàn hay còn gọi tổ hợp sinh học cá (IBI) CHƯƠNG III KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN 3.1.Những thông số hóa lý đánh giá chất lượng nước tại khu vực nghiên cứu 3.1.1. Độ pH của môi trường nước Bảng 3.1. Các chỉ tiêu môi trường nước tại các khu vực nghiên cứu 3.1.2. Hàm lượng oxi hòa tan (DO mg/l) 3.1.3. Nhu cầu oxi hóa hóa học (COD mg/l) Hình 3.3. Hàm lượng COD giữa 3 đợt nghiên cứu tại sông Hàn 3.1.4. Hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS mg/l) 3.1.5. Hàm lượng N-NO3- (mg/l) 3.1.6. Hàm lượng P-PO43- (mg/l) 3.2. Cấu trúc thành phần loài cá sông Hàn 3.3. Đánh giá chất lượng nước qua hệ thống điểm số tổ hợp sinh học IBI 3.3.1. Kết quả phân tích chỉ số IBI 3.3.2. Đánh giá xếp loại chất lượng nước tại các khu vực nghiên cứu của sông Hàn 3.3.3. Phân tích tương quan giữa các chỉ số sinh học và các yếu tố môi trường CHƯƠNG IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

docChia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3722 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá chất lượng nước bằng chỉ số tổ hợp sinh học (IBI) tại sông Hàn – thành phố Đà Nẵng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Binh Cuong Binh Cuong Krong Nang43$;%$,

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc~$ận văn tốt nghiệp.doc
  • pptTranMinhTan_08MT1.ppt