Đánh giá khả năng ứng dụng các mô hình lý thuyết trong thực tiễn chuyển dịch kinh tế nông nghiệp, nông thôn

(Bản scan) Kể từ năm 2002, Bộ môn Hệ thống nông nghiệp, viện KHKTNN Việt Nam đã bắt đầu nghiên cứu và tác động tại huyện Hải Hậu nhằm hỗ trợ và phát triển sản xuất lúa tám, xây dựng vùng chuyên canh sản phẩm đặc sản nông nghiệp. Những kết quả nghiên cứu ban đầu ở thực địa chỉ ra rằng, nếu được tổ hợp chức tốt từ khâu sản xuất

pdf64 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2433 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đánh giá khả năng ứng dụng các mô hình lý thuyết trong thực tiễn chuyển dịch kinh tế nông nghiệp, nông thôn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐánh giá khả năng ứng dụng các mô hình lý thuyết trong thực tiễn chuyển dịch kinh tế nông nghiệp, nông thôn.pdf
Luận văn liên quan