Đáp án đề thi giáo viên dạy giỏi môn Toán năm 2003 - 2004, tỉnh Quảng Bình

Quy trình soạn bài và thực hiện một tiết luyện tập toán trên lớp theo hướng đổi mới PPDH như sau : 1. Nghiên cứu tài liệu (1,5 điểm): + Xác định rõ ràng kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm, kiến thức nâng cao hoặc mở rộng cho phép trong phần lý thuyết đã được học. + Nghiên cứu bài tập trong SGK, sách bài tập với những yêu cầu : - Cách giải từng bài toán như thế nào? - Có bao nhiêu cách để giải một bài toán cụ thể? - Cách giải nào là cách giải thường gặp? Cách giải nào là cách giải cơ bản? - Ý đồ của tác giả đưa ra bài toán này? - Mục đích và tác dụng của từng bài tập như thế nào? + Nghiên cứu sách tham khảo . 2. Nội dung bài soạn (2,0 điểm) : a) Mục tiêu của tiết luyện tập (0,5 đ): + Về kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm + Về kỹ năng + Về việc vận dụng vào thực tiễn và các môn học khác + Về tư tưởng, tình cảm b) Cấu trúc tiết luyện tập (1,5 đ) : 1.b/ Phần1 : Chữa các bài tập đã ra cho HS làm ở nhà. + Số lượng bài tập - dự kiến thời gian và phương pháp tổ chức thực hiện? Thiết bị, đồ dùng học tập bổ trợ ? + Chốt lại những vấn đề gì qua các bài tập này? (Về lý thuyết, về thuật toán, về cách ghi nhớ . )

doc3 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4633 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đáp án đề thi giáo viên dạy giỏi môn Toán năm 2003 - 2004, tỉnh Quảng Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docđáp án đề thi giáo viên dạy giỏi môn Toán năm 2003-2004, tỉnh Quảng Bình.doc
Luận văn liên quan