Đề án Báo cáo tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản lý kho

Báo cáo đề án tốt nghiệp- Xây dựng chương trình quản ý kho Cho phép theo dõi, quản lý các thông tin về các vật tư Quản lý các thông tin về khách hàng, nhà cung cấp Hệ thống danh mục đa dạng cho phép người dùng nhiều lựa chọn Thực hiện kiểm kê theo nhiều hình thức Giao diện thân thiện, dễ sử dụng

ppt31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 6006 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề án Báo cáo tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản lý kho, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
* Thực hiện:Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Lớp: LT01-B Cán bộ hướng dẫn: Nguyễn Văn Hùng * Nội dung báo cáo Mở đầu Nội dung và kết quả Kết luận * Mở đầu Lý do chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học và thực tiễn * Tổng quan về chương trình quản lý kho Các tính năng cơ bản Cho phép theo dõi, quản lý các thông tin về các vật tư Quản lý các thông tin về khách hàng, nhà cung cấp Hệ thống danh mục đa dạng cho phép người dùng nhiều lựa chọn Thực hiện kiểm kê theo nhiều hình thức Giao diện thân thiện, dễ sử dụng * Công ty TNHH Trường Thành là một công ty chuyên về cung cấp các nguyên vật liệu xây dựng Mô tả bài toán Quản lý nhập kho, xuất kho thủ công Chưa có chương trình quản lý kho Chưa quản lý được những khách hàng hay những nhà cung cấp quen thuộc Kho xuất không theo thời gian nhất định, ai cũng có thể vào order mọi lúc Những vấn đề hiện trạng của công ty * Quy trình nhập kho Quy trình xuất kho Quy trình nghiệp vụ Mô tả bài toán * Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu Phân tích thiết kế hệ thống Hoàn thiện tài liệu đặc tả yêu cầu Quản lý hàng hóa Quản lý tình trạng xuất/nhập kho Quản lý nhà cung cấp Quản lý khách hàng Thống kê và báo cáo * Biểu đồ phân rã chức năng của hệ thống quản lý kho Phân tích thiết kế hệ thống * Biểu đồ luồng dữ liệu cấp môi trường Phân tích thiết kế hệ thống * Biểu đồ luồng dữ liệu cấp 1 Phân tích thiết kế hệ thống * Biểu đồ luồng dữ liệu cấp 2 của chức năng quản lý và cập nhật thông tin PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG * Biểu đồ luồng dữ liệu cấp 2 của chức năng quản lý đặt hàng PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG * Biểu đồ luồng dữ liệu cấp 2 của chức năng quản lý xuất, nhập kho Phân tích thiết kế hệ thống * Biểu đồ luồng dữ liệu cấp 2 của chức năng thống kê báo cáo Phân tích thiết kế hệ thống * Biểu đồ quan hệ thực thể ERD Phân tích thiết kế hệ thống * Phân tích thiết kế hệ thống Mô hình dữ liệu quan hệ RDM * Phân tích thiết kế hệ thống Thiết kế chi tiết cơ sở dữ liệu * Chương trình quản lý kho Quản Lý Kho v.1.0 là hệ thống quản lý các thông tin về hàng hóa, khách hàng, nhà cung cấp, các nhiệm vụ nhập kho, xuất kho, kiểm kê kho cũng như điều chỉnh hàng hóa sau khi kiểm kê Giới thiệu chương trình * Chương trình quản lý kho Quy trình nghiệp vụ của Quản Lý Kho v.1.0 Bộ phận lập đơn hàng đặt hàng – hợp đồng Bộ phận kho Bộ phận quản lý * Công cụ và môi trường cài đặt Công cụ: C# trên nền trang .Net Framework Môi trường cài đặt: Win XP trở lên, .Net Framework 2.0 và Ms Sql Server 2005 Chương trình quản lý kho * Một số đặc tính nổi bật của Quản Lý Kho v.1.0 Cơ sở dữ liệu MSSQL Server 2005 có khả năng hổ trợ dữ liệu lớn hàng nghìn bảng ghi hằng năm Hệ thống còn được sử dụng để quản lý các loại vật tư, hàng hóa khác nhau Hệ thống báo cáo đa dạng, linh động Mã được sử dụng trong chương trình tự động tăng và không có hiện tượng trùng mã Chương trình quản lý kho * Kết luận Kết quả đạt được Hướng phát triển của đề tài * * CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KHO Quản lý hàng hóa Một số hình ảnh Demo chương trình * CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KHO Thêm người dùng Một số hình ảnh Demo chương trình * Một số hình ảnh Demo chương trình Cấu hình hệ thống Chương trình quản lý kho * Một số hình ảnh Demo chương trình Quản lý hàng hóa Chương trình quản lý kho * Một số hình ảnh Demo chương trình Quản lý đối tác – nhà cung cấp Chương trình quản lý kho * Một số hình ảnh Demo chương trình Quản lý đối tác – khách hàng Chương trình quản lý kho * Một số hình ảnh Demo chương trình Quản lý hóa đơn – nhập Chương trình quản lý kho * Một số hình ảnh Demo chương trình Quản lý hóa đơn – xuất Chương trình quản lý kho * Một số hình ảnh Demo chương trình Thống kê, báo cáo Chương trình quản lý kho

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBáo cáo đề án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản lý kho.ppt
Luận văn liên quan