Đề tài Chuyển nguồn kinh phí

PHỤ LỤC 1. Khái niệm chung a. Nguồn kinh phí là gi? b. Chuyển nguồn kinh phí là gì? 2. Vai trò của chuyển nguồn kinh phí. 3. Thủ tục để tiến hành chuyển nguồn kinh phí. a. Các bước tiến hành chuyển nguồn kinh phí b. Thẩm quyền quyết định chuyển nguồn kinh phí 4. Thực trạng chuyển nguồn kinh phí hiện nay. a. Tình hình chuyển nguồn kinh phí hàng năm. b. Dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất. 5. Kiến nghị 6. Tài Liệu Tham Khảo 7. Số Liệu Thu Thập

doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3949 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Chuyển nguồn kinh phí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ TÀI: CHUYỂN NGUỒN KINH PHÍ PHỤ LỤC Khái niệm chung Nguồn kinh phí là gi? Chuyển nguồn kinh phí là gì? Vai trò của chuyển nguồn kinh phí. Thủ tục để tiến hành chuyển nguồn kinh phí. Các bước tiến hành chuyển nguồn kinh phí Thẩm quyền quyết định chuyển nguồn kinh phí Thực trạng chuyển nguồn kinh phí hiện nay. Tình hình chuyển nguồn kinh phí hàng năm. Dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất. Kiến nghị Tài Liệu Tham Khảo Số Liệu Thu Thập NỘI DUNG Khái niệm: Nguồn kinh phí là vốn của các đơn vị hành chính sự nghiệp hoặc nguồn tài chính mà các đơn vị được quyền sự dụng để thực hiện cho nhiệm vụ chính trịm chuyên môn có tính chất HCSN hoặc có tính chất kinh doanh của mình. Chuyển nguồn kinh phí là hoạt động chuyển kinh phí từ năm trước sang năm sau để thực hiện các khoản chi đã được bố trí trong dự toán năm trước hoặc dự toán bổ sung nhưng đến hết thời gian chỉnh lý chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa xong được cơ quan có thẩm quyền cho tiếp tục thực hiện chi vào ngân sách năm sau. Nguyên nhân của chuyển nguồn kinh phí. Các dự án triển khai kéo dài qua các năm. Ngân sách bố trí nhiệm vụ chi nhưng trong năm chưa thực hiện chi. Vẫn còn các khoản ngân sách tạm ứng nhưng chưa thu hồi. Thủ tục để tiến hành chuyển nguồn kinh phí. Các bước tiến hành chuyển nguồn kinh phí từ năm trước sang năm sau. Bước 1: Kết thúc năm ngân sách, số dư dự toán và số dư tạm ứng còn lại tại Kho bạc (đối với các trường hợp thuộc diện được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho chi tiếp được quy định tại Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm), các đơn vị gửi công văn đề nghị chuyển nguồn kinh phí sang năm sau thực hiện kèm theo bản xác nhận số dư dự toán, số dư tạm ứng của Kho bạc nhà nước nơi giao dịch tại phòng Quản lý ngân sách - Sở Tài chính. Bước 2: Sở Tài chính căn cứ số dư tạm ứng, số dư dự toán, xem xét:  - Có văn bản đề nghị Kho bạc nhà nước tỉnh cho chuyển tạm ứng sang ngân sách năm sau các trường hợp cần thiết. - Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh các trường hợp số dư dự toán đương nhiên được chuyển theo quy định. - Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho phép chuyển nguồn với các nhiệm vụ chi thực sự cần thiết còn dư dự toán cần tiếp tục thực hiện vào ngân sách nhà nước năm sau. Bước 3: UBND tỉnh quyết định. Bước 4: Căn cứ quyết định của UBND tỉnh, Sở Tài chính gửi công văn và lệnh chi tiền yêu cầu Kho bạc nhà nước tỉnh chuyển nguồn kinh phí cho các đơn vị sang năm sau tiếp tục thực hiện. Ai có thẩm quyền quyết định chuyển nguồn kinh phí Thẩm quyền quyết định chi chuyển nguồn: Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định chi chuyển nguồn của ngân sách trung ương; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (hoặc uỷ quyền cho Thủ trưởng cơ quan tài chính đồng cấp) quyết định chi chuyển nguồn của ngân sách địa phương. Số chi chuyển nguồn của từng cấp ngân sách được thực hiện trong phạm vi nguồn cho phép, bảo đảm số quyết toán chi ngân sách (gồm số thực chi ngân sách và số chi chuyển nguồn sang năm sau) không lớn hơn số quyết toán thu ngân sách của từng cấp. Thực trạng tình hình chuyển nguồn kinh phí hiện nay. Tình hình chuyển nguồn kinh phí hàng năm. Trong điều kiện bội chi NSNN cao, số chi chuyển nguồn sang năm sau lớn làm ảnh hưởng đến hiệu lực và hiệu quả sử dụng nguồn NSNN. Tình trạng số chi chuyển nguồn lớn (77.608 tỷ đồng, gấp gần 1,7 lần số bội chi NSNN) và số chênh lệch thu lớn hơn chi ngân sách địa phương chuyển sang năm sau lớn (13.789 tỷ đồng) là chưa hợp lý trong điều kiện Nhà nước vẫn phải vay 48.613 tỷ đồng để bù đắp bội chi NSNN. Mặc dù mức dư nợ của Chính phủ vẫn nằm trong giới hạn an toàn (dưới 40% GDP) nhưng tình trạng như trên đã làm giảm hiệu lực và hiệu quả sử dụng vốn NSNN Hình 1: Bộ Chi Ngân Sách Năm 2003-2010 Hình 2: Chi chuyển nguồn năm 2003-2008 Hình 3: So sánh số dự toán và quyết toán chi chuyển nguồn năm 2003-2011 Kể từ năm 2004 khi quốc hội cho phép thực hiện các khoản chi chuyển nguồn kinh phí các dự án chưa hoàn thành hoặc chưa quyết toán hết trong năm thì được chuyển nguồn kinh phí sang năm sau. Kể từ năm 2004 đến nay thì các khoản chi chuyển nguồn liên tục tăng cao qua các năm và chưa có dấu hiệu tăng chậm lại, tính trong năm 2008 khoản chuyển nguồn lên đến 137.948 nghìn tỉ đồng gấp hơn 5 lần dự toán của chính phủ. b. Dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 12/1997 và xác định đây là công trình quan trọng quốc gia. Theo đó, dự án được dự kiến xây dựng trong thời gian 4 năm, từ 1997 – 2001 Ngày 8/1/1998: Lễ động thổ xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất tiến hành tại xã Bình Trị, huyện Bình Sơn. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan, dự án đã bị chậm tiến độ khoảng 9 năm với 2 lần điều chỉnh tổng mức đầu tư. Trong đó, tổng mức đầu tư ban đầu được Thủ tướng phê duyệt năm 1997 là 1,5 tỷ USD. Đến năm 2005,  sau khi được Quốc hội thông qua, Thủ tướng đã phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án lên mức 2,501 tỷ USD. Trong giai đoạn 2005 - 2008, do có nhiều yếu tố biến động về giá cả đầu vào, tỷ giá và bổ sung khối lượng công việc, trên cơ sở đề nghị của Petro Vietnam và thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tháng 8/2009, Thủ tướng một lần nữa phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên 3,053 tỷ USD, tăng 552,5 triệu USD so với lần điều chỉnh thứ nhất. Cuối tháng 5/2010, sau 13 năm đầu tư, xây dựng, nhà máy đã chính thức hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư là Petro Vietnam quản lý và vận hành. Đến thời điểm này, nhà máy đã hoàn thành tất cả các khối lượng công việc theo quyết định về đầu tư của Thủ tướng và đã bước vào giai đoạn vận hành 100% công suất thiết kế. Ngày 06/01/2011 Nhà máy lọc dầu Dung Quất khánh thành dưới sự chứng kiến và cắt băng khánh thành của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Kiến Nghị Nâng cao hiệu quả quản lý điều hành Kho bạc Nhà nước Tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước tinh gọn, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả và chuyên nghiệp đặc biệt là việc hình thành một số Kho bạc Nhà nước hoạt động theo chức năng (Kho bạc Nhà nước thực hiện quản lý ngân quỹ và quản lý nợ; Kho bạc Nhà nước thực hiện nhiệm vụ tổng kế toán nhà nước, Cơ cấu lại các Kho bạc Nhà nước địa phương theo hướng thành lập một số Kho bạc Nhà nước khu vực. mô hình tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước, bảo đảm thực hiện đầy đủ 3 chức năng: quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính nhà nước; quản lý ngân quỹ và quản lý nợ Chính phủ; tổng kế toán nhà nước Cơ chế quản lý của Kho bạc Nhà nước; can thực hiện quản lý cán bộ theo khối lượng và chất lượng công việc được giao; quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm hành chính và trách nhiệm vật chất của cán bộ trên từng vị trí công tác Công tác kế toán nhà nước Phát triển kế toán quản trị phục vụ cho yêu cầu phân bổ ngân sách theo kết quả đầu ra, bảo đảm khả năng phân tích và tính toán được chi phí, hiệu quả của chi tiêu ngân sách nhà nước cũng như yêu cầu lập ngân sách trên cơ sở dồn tích Xây dựng mô hình Kho bạc Nhà nước thực hiện chức năng tổng kế toán nhà nước, theo hướng; tổng hợp, xử lý dữ liệu kế toán từ tất cả các đơn vị thực hiện hệ thống kế toán nhà nước; chịu trách nhiệm công bố và cung cấp các số liệu kế toán, tình hình tài chính nhà nước; lưu trữ cơ sở dữ liệu kế toán tập trung Kiểm tra, kiểm toán nội bộ Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hiện tượng vi phạm chính sách, chế độ của Nhà nước Mô hình kiểm tra, kiểm toán nội bộ, bảo đảm nâng cao tính độc lập, thống nhất về hoạt động nghiệp vụ của hệ thống kiểm tra, kiểm toán nội bộ, đủ thẩm quyền cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các dấu hiệu bất thường trong hoạt động Kho bạc Nhà nước. Tài Liệu Tham Khảo - Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính - Bộ Tài Chính Và một số nguồn khác Số liệu Thu Thập

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChuyển nguồn kinh phí.doc
Luận văn liên quan