Đề tài Công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đông Anh

LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT 1.1. Vai trò, đặc điểm của đất đai và sự cần thiết phải đấu giá QSD đất 1.1.1. Vai trò của đất đai 1.1.2. Đặc điểm của đất đai 1.1.3. Sự cần thiết phải đấu giá QSD đất 1.2. Công tác đấu giá QSD đất 1.2.1. Khái niệm và vai trò của công tác đấu giá QSD đất 1.2.2. Mục đích, yêu cầu và nguyên tắc đấu giá QSD đất 1.2.3. Nội dung công tác đấu giá QSD đất 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đấu giá QSD đất CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH 2.1. Khái quát chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Đông Anh 2.1.1. Điều kiện tự nhiên, ti nguyên thiên nhiên 2.1.2. Khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 2.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 2.2. Hiện trạng sử dụng đất và tình hình biến động đất đai trên địa bàn huyện Đông Anh 2.2.1. Hiện trạng sử dụng đất đai toàn Huyện 2.2.2. Tình hình biến động đất đai trên địa bàn Huyện 2.2.3. Đánh giá chung về hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn Huyện 2.3. Thực trạng công tác đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện Đông Anh 2.3.1. Thực trạng về thực hiện công tác đấu giá 2.3.2. Đánh giá thực trạng công tác đấu giá QSD đất CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1. Mục tiêu và phương hướng tổ chức thực hiện công tác đấu giá QSD đất của huyện Đông Anh 3.1.1. Mục tiêu 3.1.2. Phương hướng tổ chức 3.2. Các nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đấu giá QSD đất 3.2.1. Nhóm giải pháp trong công tác chuẩn bị đấu giá 3.2.2. Nhóm giải pháp trong công tác đấu giá 3.2.3. Nhóm giải pháp sau đấu giá 3.2.4. Một số giải pháp hỗ trợ việc quản lý đất đai trên địa bàn Huyện102 3.3. Kiến nghị KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc113 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4981 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đông Anh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tầng kỹ thuật khu nhà ở Thị trấn Đông Anh), giữa hai quy hoạch còn tồn tại một dải đất kẹp trong các hộ dân mà cả hai quy hoạch chưa đề cập tới, nhỏ hẹp, manh mún, không có điều kiện để xây dựng công trình khang trang, hiện đại, ngay đằng sau mỗi hộ có diện tích 4m x 5m = 20m2, gây khó khăn cho công tác quản lý và sử dụng. Thực trạng đất kẹt hiện nay đã bị các hộ dân lấn chiếm xây dựng các công trình tạm và cấp 4 từ những năm trước gây ảnh hưởng rất lớn tới công tác quản lý và mất cảnh quan khu đô thị. * Thời gian qua có những lúc thị trường bất động sản đóng băng, nhu cầu mua giảm đã ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả công tác đấu giá QSD đất cũng nhu giảm nguồn tiền thu được từ đấu giá ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình đô thị hoá nông thôn. Hiện nay khu đất đấu giá tại xã Liên Hà còn 10.665m2 đã xây dựng hạ tầng đầy đủ (đường giao thông, điện nước) nhưng chưa tổ chức đấu giá được vì rất ít người mua. * Trình tự, thủ tục thực hiện công tác đấu giá QSD đất do mang tính đặc thù nên còn chậm, chưa đáp ứng được thực tiễn. Có những khu đất do chờ thủ tục lâu nhân dân lấn chiếm, tạm sử dụng, chính quyền thôn thu tiền trước… gây rất nhiều khó khăn cho quá trình thực hiện đấu giá. * Một số xã trong quá trình tổ chức đấu giá QSD đất, chưa nắm bắt được thông tin đầy đủ về các nhà thầu tham dự đấu giá vẫn còn để xảy ra hiện tượng thông thầu, thông đồng bỏ giá thấp ảnh hưởng đến kết quả phiên đấu giá, UBND Huyện đã phải hủy kết quả đấu giá như xã Liên Hà, Kim Chung. * Một số xã thực hiện công tác này còn rất chậm: có quyết định của Thành phố phê duyệt để triển khai đấu giá nhưng còn khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB việc giải quyết ở cơ sở còn chậm, chưa cương quyết như xã Đại Mạch, Vân Hà, Kim Chung. * Một số dự án tổ chức đấu giá nằm ngoài khu vực phát triển đô thị, đã đầu tư xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật, chuẩn bị đủ các điều kiện để tổ chức đấu giá, đã nhiều lần mời tham gia đấu giá nhưng không đủ số lượng người tham gia đấu giá theo quy định thông báo. * Có trường hợp sau khi tổ chức đấu giá người trúng đấu giá từ chối không nhận QSD đất, rút lại giá đã trả do giá trúng đấu giá quá cao. * Tình trạng ô nhiễm môi trường hậu quả của quá trình Đô thị hoá, công nghiệp hoá. Những nguyên nhân tồn tại trong công tác đấu giá QSD đất trên địa bàn Huyện: - Nguyên nhân chủ yếu là do khâu giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại một số sự án còn chậm, bị kéo dài nhiều năm. (Có bảng kết quả công tác GPMB trên địa bàn Huyện năm 2008 kèm theo phu lục) - Sự quan tâm chỉ đạo thực hiện giữa Huyện và chủ đầu tư tại một số dự án còn chưa quyết liệt; sự phối hợp của các ngành chưa đồng bộ, chưa tập trung ưu tiên giải quyết hướng dẫn thủ tục, xử lý vướng mắc về thủ tục đầu tư,… - Sau cơn sốt nhẹ do những nguồn tiền từ chứng khoán chuyển sang, thị trường nhà đất lại hạ nhiệt khi thị trường chứng khoán đang “mắc chứng cảm lạnh”. - Nguyên nhân của tình trạng nợ đọng là do hạ tầng kỹ thuật của khu đấu giá chưa hoàn chỉnh nên chưa bàn giao đất cho người trúng đấu giá nên người trúng đấu giá có quyền chưa phải nộp 40% tiền trúng đấu giá QSD đất còn lại theo đúng quy chế. CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1. Mục tiêu và phương hướng tổ chức thực hiện công tác đấu giá QSD đất của huyện Đông Anh Thực hiện Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách của Thành phố Hà Nội năm 2009, trong đó chỉ tiêu thu ngân sách tiền sử dụng đất là 6.705 tỷ đồng và kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 01/04/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện các dự án đấu giá QSD đất năm 2009 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Để triển khai có hiệu quả công tác đấu giá QSD đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn Hà Nội, UBND huyện Đông Anh ban hành kế hoạch thực hiện các dự án GPMB, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác đấu giá QSD đất và tổ chức đấu giá QSD đất năm 2009 với nội dung như sau: 3.1.1. Mục tiêu Toàn Huyện phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch số tiền thu đấu giá QSD đất đã được Bộ Tài Chính và UBND Thành phố giao năm; phấn đấu thu đủ 100% số tiền trúng đấu giá QSD đất các năm từ năm 2008 trở về trước và nộp Ngân sách Thành phố. Xác định rõ vai trò và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác đấu giá QSD đất tạo nguồn thu cho Ngân sách để đầu tư phát triển. Quy định rõ trách nhiệm của Chủ Tịch UBND Huyện về công tác quản lý Nhà nước sau đấu giá QSD đất. Thu tiền trúng đấu giá QSD nộp ngân sách, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận QSD đất, quản lý việc đầu tư xây dựng tuân thủ Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Đẩy mạnh thực hiện các dự án đấu giá QSD đất, kể cả các dự án đấu giá QSD đất xen kẹt trong khu dân cư nông thôn để tạo thêm nguồn thu cho đầu tư thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm của Huyện và cải tạo nâng cấp các công trình hạ tầng phúc lợi công cộng, dân sinh tại các thôn, làng, tổ dân phố. Dựa vào Kế hoạch danh mục các dự án GPMB, thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và tổ chức đấu giá QSD đất năm 2009 đối với từng đơn vị của Thành Phố, UBND Huyện làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu đất để đấu giá QSD đất, công tác đấu thầu dự án có sử dụng đất, công tác thu tiền trúng đấu giá, đấu thầu QSD đất năm 2009. 3.1.2. Phương hướng tổ chức Bảng 3.1: Trích lục chi tiết các dự án của huyện Đông Anh theo biểu lục đính kèm kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 01/04/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các dự án đấu giá QSD đất năm 2009 trên địa bàn Thành phố Hà Nội STT Danh mục dự án Tổng số dự án Tổng DT đất nghiên cứu của ĐA (ha) KH số tiền đấu giá QSD đất năm 2009 (tỷ đồng) Số thực thu cân đối NS TP đã giao năm 2009 từ đấu giá QSD đất (tỷ đồng) Đơn vị tổ chức đấu giá QSD đất Ghi chú Tổng số Tr. Đó các dự án đấu giá năm 2009 3 2 56 70 170 a Dự án chuyển tiếp 3 2 56.30 170 170 1 Khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá QSD đất tại xã Liên Hà 1 1 4.40 UBND Huyện Đông Anh 2 Khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá QSD đất Bắc đường 23B 1 1 25.50 UBND Huyện Đông Anh 3 Khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá QSD đất xã Nguyên Khê 1 26.40 UBND Huyện Đông Anh b Dự án mới c Đất xen kẹt, nhỏ lẻ 0.15 Để hoàn thành kế hoạch đấu giá QSD đất năm 2009, các ban, ngành thuộc Huyện cần thực hiện tốt các công việc sau: Xác định công tác đấu giá QSD đất là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2009, đây là nguồn thu bổ sung cho nguồn vốn chi đầu tư phát triển của Huyện, đòi hỏi sự tập trung chỉ đạo của Ban chỉ đạo Đấu giá QSD đất Thành phố, Chủ Tịch UBND cấp Huyện phải tổ chức chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính trong tổ chức thực hiện, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà Nước và Thành Phố Hà Nội. - Khai thác quỹ đất sử dụng vào mục đích đấu giá QSD đất: + Cần chọn những vị trí đất thuận tiện cho việc phát triển đô thị, có nhiều lợi thế lập dự án trình Thành phố phê duyệt, tổ chức đấu giá QSD đất, tạo nguồn thu cho Ngân sách để đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của Huyện trong từng giai đoạn nhất định. + Trước mắt cần đẩy mạnh triển khai thực hiện các dự án đấu giá QSD đất trên địa bàn Huyện đã có quyết định phê duyệt của UBND Thành phố như: Dự án đấu giá QSD đất tại xã Liên Hà, phía Bắc đường 23B xã Tiên Dương và xã Nguyên Khê. Đồng thời khẩn trương lập dự án đấu giá QSD đất tại khu vực Trung tâm Huyện (khoảng 3ha) trình thành phố phê duyệt. Phấn đấu mỗi năm thu từ tổ chức đấu giá QSD đất khoảng 80-100tỷ. + Chỉ đạo các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ và có kế hoạch sử dụng hợp lý các ô đất xen kẹt trong khu dân cư, ưu tiên cho việc sử dụng đất vào các mục đích công cộng, cảnh quan, môi trường sinh thái. Lựa chọn những ô đất phù hợp quy hoạch, lập dự án xin đấu giá QSD đất tạo nguồn kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn. Phấn đấu từ năm 2010 tổ chức đấu giá QSD 20ha đất xen kẹt tại các xã, dự kiến mỗi năm thực hiện đấu giá khoảng 4ha, ước thu từ tổ chức đấu giá QSD đất xen kẹt khoảng 60 đến 80 tỷ đồng. - Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và thực hiện các dự án Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Đông Anh giai đoạn 2 tại xã Nguyên Khê, cụm sản xuất làng nghề tập trung tại các xã: Vân Hà, Liên Hà,.. để thu hút các doanh nghiệp các hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp có năng lực đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động địa phương. - Đất đã giao cho các tổ chức: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Huyện sử dụng có hiệu quả quỹ đất được giao. Đồng thời đối với những đơn vị, tổ chức sử dụng đất không đúng mục đích, bỏ hoang hoá không sử dụng vi phạm luật đất đai, lập hồ sơ đề nghị Thành phố thu hồi, giao cho các đơn vị khác có nhu cầu sử dụng, khai thác có hiệu quả phát triển sản xuất kinh doanh thu hút lao động, tạo công ăn việc làm cho nhân dân. Trách nhiệm của Chủ Tịch UBND Huyện: 1. Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện các dự án đấu giá QSD đất Thành phố giao năm 2009, Chủ Tịch UBND Huyện chịu trách nhiệm xây dựng và phê duyệt kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện của từng dự án đấu giá QSD đất theo khả năng thực hiện, tính khả thi của từng dự án để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2009; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu Ngân sách từ đất năm 2009 Thành phố đã giao cho đơn vị. Đối với các khu đất dự kiến đấu giá QSD đất nhưng chưa có dự án đầu tư được phê duyệt cần kiểm tra, rà soát đảm bảo phù hợp quy hoạch, không được trùng lắp với các dự án đang triển khai. 2. Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về kết quả thực hiện các dự án thuộc quản lý của mình: Tổ chức đấu giá QSD đất theo đúng quy định; phê duyệt kết quả trúng đấu giá các dự án theo uỷ quyền, đôn đốc thu tiền trúng đấu giá QSD đất nộp ngân sách, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận QSD đất, quản lý việc đầu tư xây dựng tuân thủ Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; Phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật và tổ chức đấu giá QSD đất các khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ trên địa bàn Huyện theo quy định tại Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 của UBND Thành phố. UBND Huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ để đấu giá QSD đất nhỏ lẻ, xen kẹt đối với các xã: Võng La, Đông Hội, Nguyên Khê, Vân Nội, Nam Hồng, Kim Chung, Uy Nỗ, Xuân Nộn, Dục Tú, Vân Hà, Thuỵ Lâm và quan tâm chỉ đạo hướng dẫn xã Liên Hà tháo gỡ khó khăn để hoàn thiện hồ sơ đấu giá. 3. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo thu đủ 100% số tiền trúng đấu giá QSD đất của các tổ chức, cá nhân đã trúng đấu giá QSD đất các năm từ năm 2008 trở về trước nộp Ngân sách Thành phố (hoàn thành trong Quý II năm 2009). - Đối với các trường hợp trúng đấu giá QSD đất từ năm 2008 trở về trước còn nợ đọng kéo dài, đến nay chưa nộp đủ số tiền theo kết quả trúng đấu giá QSD đất (do lỗi của bên trúng đấu giá) UBND Huyện rà soát, đề xuất phương án xử lý theo đúng quy định hiện hành (đối với hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá). - Đối với trường hợp chậm thu tiền do nguyên nhân của chủ đầu tư dự án chưa hoàn thành hạ tầng kỹ thuật thì phải có chế tài xử lý trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan. Trường hợp, vượt thẩm quyền, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định. - Tổng hợp báo cáo kết quả thu tiền nợ trúng đấu giá QSD đất về Sở Tài Chính, Sở Tài nguyên và Môi trường trong quý II/2009. Trách nhiệm của các cấp, các ngành: - Phòng Tài Nguyên và Môi trường: + Chủ trì đề xuất cơ chế chính sách liên quan đến quy định về giao đất, cho thuê đất qua đấu giá QSD đất theo quy định của pháp luật hiện hành; chịu trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất đối với các dự án phục vụ đấu giá QSD đất. + Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các tổ chức trúng giá theo thẩm quyền; - Phòng Tài chính - kế hoạch: + Chủ trì xây dưng quy định về quản lý, cấp phát nguồn tiền thu trúng đấu giá QSD đất từ năm 2009 theo hướng dẫn cải cách hành chính, đúng quy định của pháp luật và phù hợp phân cấp (giữa các cấp Ngân sách Thành phố và Ngân sách Huyện) tại Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2009-2010 có hiệu lực từ ngày 01/01/2009. + Chủ trì tổng hợp tiến độ thu tiền trúng đấu giá QSD đất. + Chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế Hà Nội rà soát đối với các trường hợp tổ chức trúng đấu giá QSD đất từ năm 2008 trở về trước còn tồn đọng, đến nay chưa nộp đủ số tiền theo kết quả trúng đấu giá QSD đất; xác định rõ nguyên nhân, đề xuất phương án xử lý đối với trường hợp tổ chức trúng đấu giá chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính. - Phòng Quản Lý Đô thị: hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán các dự án phục vụ đấu giá QSD đất thuộc thẩm quyền theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố Hà Nội. - Trung tâm Phát triển Quỹ đất: + Chủ trì phối hợp cùng phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thủ tục, lập danh mục các dự án GPMB san nền sơ bộ và xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá QSD đất năm 2009 từ nguồn vốn 300 tỷ đồng trình UBND Huyện quyết định trong quý I/2009; + Chủ trì đôn đốc, tổng hợp tiến độ thực hiện các dự án phục vụ đấu giá QSD đất; + Chủ trì phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài chính Kế hoạch xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ của dự án phục vụ đấu giá QSD đất, căn cứ từ đó tham mưu đề xuất UBND Huyện chỉ đạo quyết liệt, cụ thể đối với từng dự án đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án phục vụ đấu giá QSD đất; - Phòng Thanh tra xây dựng: có kế hoạch giám sát, kiểm tra, giải quyết các khiếu kiện liên quan theo thẩm quyền, đối với việc triển khai thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng phục vụ đấu giá QSD đất và quá trình tổ chức đấu giá QSD đất đảm bảo thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố Hà Nội. - Phòng Công an Huyện: Có kế hoạch giám sát, kiểm tra việc tổ chức đấu giá QSD đất để giao đất, cho thuê đất thuộc thẩm quyền theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố Hà Nội. - Mặt trận Tổ Quốc, các ban, ngành, đoàn thể khác của Huyện theo chức năng nhiệm vụ của mình tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền từ Huyện đến cơ sở tuyên truyền, vận động và tổ chức giám sát để thực hiện tốt nội dung của kế hoạch. 3.2. Các nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đấu giá QSD đất 3.2.1. Nhóm giải pháp trong công tác chuẩn bị đấu giá 3.2.1.1. Công tác quy hoạch: Cần nâng cao hơn nữa chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khu công nghiệp, phối hợp một cách khoa học giữa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nhằm đảm bảo sự phù hợp, tính thống nhất, tính khả thi trong quy hoạch nhằm mang lại hiệu quả toàn diện về kinh tế, xã hội, môi trường. Đông Anh đã có quy hoạch sử dụng đất tổng thể đến năm 2020 được phê duyệt. Trong đó một số quan điểm định hướng sử dụng đất như sau: Đất đai là nguồn tài nguyên có thể tái tạo sức sản xuất được nếu con người biết sử dụng, khai thác, cải tạo một cách hợp lý thì đất đai ngày càng tốt lên. Vì vậy, quan điểm định hướng trong sử dụng đất trên địa bàn huyện Đông Anh là từng bước khai thác sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tiềm năng đất đai hiện có để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá đồng thời bảo vệ đất, bảo vệ môi trường. Việc phát triển các dự án đô thị và khu công nghiệp dựa trên nguyên tắc tiết kiệm đất nông nghiệp, chỉ sử dụng đất xấu không có khả năng sản xuất nông nghiệp sang khu công nghiệp ở những vùng phù hợp quy hoạch. Khai thác sử dụng các khu công nghiệp, làng nghề tiểu thủ công nghiệp hiện có đảm bảo sản xuất công nghiệp phải không ảnh hưởng đến môi trường. Việc phát triển khu công nghiệp phải chọn ở những vị trí cuối hướng gió, cuối nguồn nước. Việc phát triển đô thị phải có tầm nhìn xa, hướng tới đô thị văn minh, hiện đại, việc sử dụng đất phải tuân theo các chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai của Nhà nước. Việc sử dụng đất trong quá trình phát triển đô thị ở Đông Anh gắn chặt với quy hoạch phát triển chung của Thủ đô Hà Nội. Quá trình phát triển đô thị đã đang và sẽ làm chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu sử dụng đất, diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp lại và thay vào đó là các khu đô thị mới, khu công nghiệp hiện đại. Vì vậy cần phải ưu tiên đất tốt dành cho sản xuất nông nghiệp, đất xấu dành cho các mục đích phi nông nghiệp và phải đảm bảo giải quyết tốt đời sống của người dân bị mất đất nông nghiệp phục vụ quá trình đô thị hoá. Tính toán dự báo cân đối, hài hoà giữa áp lực tăng dân số và tăng trưởng kinh tế đáp ứng yêu cầu sử dụng đất bền vững. Sử dụng đất trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất của Huyện đã được phê duyệt đảm bảo lợi ích trước mắt cũng như lâu dài của người sử dụng đất và mục tiêu phát triển chung của toàn Huyện. Đối với khu vực đô thị và khu công nghiệp cần phát huy vai trò các khu chức năng đảm bảo một khu chức năng sử dụng được nhiều mục đích khác nhau. Việc khai thác sử dụng đất đô thị phải gắn với việc đầu tư cải tạo, chỉnh trang các khu làng xóm cũ, phát triển hệ thống giao thông hiện đại, các khu công nghiệp hiện có tạo ra một đô thị đồng bộ hiện đại. Quản lý đất nông nghiệp, duy trì độ phì nhiêu của đất nhất là bảo vệ, cải tạo diện tích đất mặt nước tự nhiên để đảm bảo điều hoà khí hậu, tạo cảnh quan môi trường sinh thái tự nhiên. Áp dụng quy trình, công nghệ canh tác thích hợp theo tiểu vùng, đơn vị sinh thái và hệ thống cây trồng phù hợp để mang lại hiệu quả sử dụng đất cao. Việc khai thác sử dụng đất đô thị phải gắn với việc bảo vệ môi trường. Để bản quy hoạch từng bước trở thành hiện thực thì: * Huyện cần phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến cấp xã cho hợp lý, đồng bộ; tiếp tục phân cấp rõ ràng về trách nhiệm và thẩm quyền giữa Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố với Phòng Quản lý đô thị Huyện nhằm đơn giản, gọn nhẹ hơn nữa những thủ tục thu hồi đất đưa ra đấu giá. * Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được cụ thể hoá và phổ biến cho người dân, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. * Khắc phục tồn tại do quy hoạch không đồng bộ tại những khu đô thị đã hình thành: Cần đẩy mạnh thực hiện dự án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn, điều tra hiện trạng quỹ đất ở nông thôn để bố trí, cải tạo các khu chức năng trong khu dân cư một cách hợp lý, định hướng theo các chỉ tiêu, tiêu chí sử dụng đất theo quy chuẩn mới. Đối với các khu đất ở mới mở rộng cần bố trí quy hoạch theo quy chuẩn mới phù hợp với xu hướng phát triển đô thị, các công trình công cộng trong thôn xóm phải đảm bảo đủ quy mô diện tích đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao của nhân dân. Cần tổ chức lại các khu chức năng một cách hợp lý hơn, đối với các khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt cần lập dự án sử dụng có hiệu quả như: cải tạo, chỉnh trang thành những khu vực trồng cây xanh để tăng diện tích cây xanh bình quân trên một người, xây dựng khu vui chơi giải trí chung của cộng đồng, lập dự án đấu giá QSD đất ở, tạo nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng tại địa phương đảm bảo khang trang, sạch đẹp. * Nghiên cứu điều chỉnh và xây dựng các khu đô thị, các khu dân cư nông thôn mới theo đúng quy hoạch, chú trọng tới thực tiễn và hướng tới mục tiêu bảo đảm sự hài hoà giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài trên cơ sở tìm kiếm những phương thức phát triển đô thị tiết kiệm đất, đô thị xanh, đô thị sinh thái. * Quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh cần xây dựng theo hướng phát triển bền vững: Khu đất ở đô thị mới: cần có quy hoạch chi tiết đồng bộ các khu chức năng sử dụng đất hợp lý, trong đó cần bố trí ở những khu vực có địa hình cao ráo, thoáng mát, xây dựng đồng bộ, đảm bảo hiệu quả kinh tế, tiện nghi sử dụng, cân đối hài hoà, phù hợp với cảnh quan và điều kiện của đô thị. Đảm bảo an toàn, tiện lợi cho người sử dụng. Giao thông thuận tiện không ồn ào, gần các trung tâm dịch vụ công cộng như nhà trẻ, bệnh viện, trung tâm nghiên cứu, siêu thị… Việc tổ chức khu chức năng đất ở hợp lý có ý nghĩa quyết định đến đời sống của dân cư đô thị, đến môi trường. Khu đất xây dựng công trình công cộng: Nên bố trí gần trục đường giao thông chính, các công trình công cộng cần tổ chức hợp lý cho hoạt động và cho mối quan hệ của các công trình, sử dụng tối đa điều kiện hiện trạng thuận lợi cho việc giao dịch làm việc của nhân dân, phải đảm bảo chỉ tiêu hợp lý. Hệ thống giao thông đô thị: Cần bố trí sử dụng đất đảm bảo sự liên hệ thuận lợi giữa các khu chức năng đô thị với nhau. Các loại giao thông đối nội và đối ngoại phải tạo thành một hệ thống liên tục, đồng bộ và an toàn. Các nút giao thông nên bố trí quy hoạch giao cắt không cùng mức, giao thông nhiều tầng để tiết kiệm đất, đảm bảo những tiêu chuẩn kỹ thuật quy định. Hệ thống cây xanh: phải đảm bảo được giá trị sử dụng, vệ sinh môi trường và thẩm mỹ đô thị, đảm bảo tính liên tục trong sử dụng đất, cây xanh kết hợp với việc khai thác các khu di tích lịch sử văn hoá, cảnh quan tự nhiên, đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích bình quân theo chỉ tiêu quy hoạch. 3.2.1.2. Công tác lập Dự án đấu giá QSD đất Khi thẩm định các dự án đầu tư cần xem xét toàn diện hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của dự án. Nếu dự án nào có mức đóng góp cho Ngân sách mà không bù đắp được các khoản mà Nhà nước phải bỏ ra để xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường do dự án đó sẽ gây nên thì kiên quyết không cho phép triển khai thực hiện. Riêng đối với những hồ sơ xử lý đất kẹt do thôn, xã lập nên và dự kiến khu đất đấu giá: Huyện cần xem xét hiện trạng sử dụng đất thực tế tại thôn, xã có đất kẹt xin đấu giá để từ đó đưa ra quyết định có nên hay không nên tổ chức đấu giá giao đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng mà ưu tiên cho việc xây dựng hệ thống công trình công cộng, phúc lợi xã hội tại địa phương (như nhà văn hoá, sân vui chơi thể thao,…) Để tránh tình trạng một số thôn, xã lạm dụng chủ trương đấu giá đất kẹt để lập dự án khai thác triệt để các khu đất công, các ao công (lá phổi của khu dân cư và cũng là một phần của hệ thống tiêu thoát nước,…) đã dẫn đến tình trạng mất cân bằng sinh thái nghiêm trọng tại các khu dân cư. 3.2.1.3. Giải phóng mặt bằng và Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá. Tập trung vốn đầu tư một số dự án trọng điểm: Trong quá trình phát triển đô thị và khu công nghiệp cần Thành phố và Huyện tập trung vốn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, bố trí sử dụng đất, công trình hợp lý một số dự án quan trọng. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2010 và các năm tiếp theo, cần tập trung bố trí nguồn ngân sách để đầu tư và hoàn thành một số dự án tạo tiền đề cho sự phát triển đô thị như: dự án phát triển khu đô thị Bắc đường 23B xã Tiên Dương, dự án khu nhà vườn và biệt thự tại xã Nguyên Khê, dự án mở rộng khu công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê giai đoạn 2 quy mô 78ha, dự án cầu Nhật Tân bắc qua sông Hồng đoạn qua xã Vĩnh Ngọc, đường từ cầu Nhật Tân đi lên nhà ga T1 Nội Bài để nối liền trung tâm thủ đô Hà Nội với các trung tâm đô thị mới của huyện Đông Anh, trục đường kinh tế miền Đông, đường Quốc lộ 3 mới, đường 5 kéo dài, xây dựng xã Vân Hà, Liên Hà. Các dự án này hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác sử dụng đất, phát triển kinh tế khu vực miền Đông và khu vực Trung tâm huyện Đông Anh với nội thành và các khu vực khác. Góp phần đưa đất vào sử dụng có hiệu quả, khắc phục tình trạng tồn tại “dự án treo”, dự án chậm triển khai, bỏ hoang hoá đất, lãng phí đất. Mặt khác, các dự án này hoàn thành bộ mặt đô thị Đông Anh thay đổi tạo sức hút cho các vùng xung quanh phát triển. Vì vậy, UBND Thành phố Hà Nội, UBND huyện Đông Anh cần xây dựng kế hoạch cụ thể, cân đối bố trí, huy động các nguồn vốn để tập trung đầu tư đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án nêu trên. Đối với các dự án trên cần chia ra các giai đoạn, có lịch trình thực hiện cụ thể, nên chia ra nhiều gói thầu theo từng hạng mục công trình để đầu tư cho phù hợp. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về quy hoạch sử dụng đất đô thị. Ví dụ như một số hộ dân có đất ở nằm trong quy hoạch thực hiện dự án làng nghề tập trung xã Vân Hà, dự án đô thị mới Bắc đường 23B, đã công bố quy hoạch chi tiết, chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án nhưng các hộ dân này vẫn không chấp hành GPMB cố tình xây dựng nhà kiên cố trên đất ở. Thường xuyên quan tâm trong công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhất là các xã, các khu vực có đất phải GPMB như Kim Chung, Nguyên Khê, Vĩnh Ngọc, Mai Lâm, Đông Hội, căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt để điều tra, lập kế hoạch đào tạo, chuyển đồi ngành nghề cho số lao động tại các khu vực sẽ bị thu hồi đất. Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phải được trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và triển khai trước khi có quyết định thu hồi đất, hoặc chậm nhất cũng phải trình đồng thời với việc trình phương án bồi thường GPMB, tái định cư nhằm giúp cho người bị thu hồi đất có thể nhanh chóng tìm được việc làm mới và cuộc sống ổn định. 3.2.1.4. Thông báo mời tham gia đấu giá Việc thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất (đặc biệt là đấu giá QSD những thửa đất nhỏ nằm xen kẹt trong các khu dân cư) cần được phổ biến rộng rãi hơn nữa tới tất cả những tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và đủ điều kiện tham dự đấu giá. Có như vậy thì mới công bằng, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, công khai nhằm huy động tối đa nguồn vốn để đầu tư xây dựng nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng tại địa phương có đất đấu giá. Vì ở hầu hết các phiên đấu giá đất kẹt, người tham gia đấu giá chủ yếu là người dân tại địa phương có đất đấu giá điều này chứng tỏ việc thông báo mời tham gia đấu giá chưa phổ biến rộng rãi. 3.2.1.5. Tiền bảo lãnh dự đấu giá Theo quy định tiền bảo lãnh do UBND cấp Tỉnh quyết định cho từng cuộc đấu giá nhưng tối đa không quá 5% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá. Khoản tiền này vẫn thấp chưa đủ để ràng buộc những người tham gia đấu giá. Ví dụ đối với đấu giá những thửa đất kẹt, nếu theo quy định trên thì khoản tiền bảo lãnh đối với những thửa đất này chỉ từ 10-30 triệu đồng tiền Việt Nam, chưa đủ để ràng buộc vì nếu phiên đấu giá thành công thì giá của 1m2 đất có thể lên tới 10 triệu đồng. Chính vì vậy có rất nhiều phiên đấu giá chủ đầu tư không tham gia đấu giá hoặc nếu có tham giá đấu giá và trúng đấu giá thì sau khi trúng đấu giá vẫn có trường hợp nhà đầu tư từ chối không nhận QSD đất. Để ràng buộc trách nhiệm của những người tham gia đấu giá mà vẫn tạo điều kiện cho những người có nhu cầu sử dụng đất có khả năng tiếp cận được thì nên quy định nhiều mức tiền bảo lãnh khác nhau tuỳ theo đặc điểm của từng Dự án, quy mô sử dụng đất. Bởi nếu các nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án thì việc nộp một khoản tiền bảo lãnh nhỏ hơn nhiều lần giá trị tiền sử dụng đất phải nộp nếu trúng đấu giá là hoàn toàn có khả năng thực hiện được. Đặc biệt đối với người trúng đấu giá thì nên quy định nộp thêm một khoản tiền bảo lãnh nữa đủ để ràng buộc trách nhiệm của người trúng đấu giá. Khoản tiền này người trúng đấu giá phải nộp ngay khi lập biên bản trúng đấu giá và sẽ không được hoàn lại nếu vi phạm các cam kết ghi trong biên bản trúng đấu giá. Yêu cầu đặt ra: cần phải nâng quy định về tiền bảo lãnh lên cao hơn nữa để đủ ràng buộc người tham gia đấu giá và phát huy hiệu quả của tiền bảo lãnh dự đấu giá. 3.2.2. Nhóm giải pháp trong công tác đấu giá 3.2.2.1. Xét tư cách người tham gia đấu giá đủ tư cách tham dự phiên đấu giá. Việc xét tư cách người tham gia đấu đủ tư cách để tham dự phiên đấu giá là rất quan trọng. Việc thành công của phiên đấu giá chịu sự ảnh hưởng rất lớn của bước này. Khi xét tư cách người tham dự phiên đấu giá cần lưu ý: cố gắng xác định rõ mục đích của người tham dự đấu giá (tham dự với mục đích muốn trúng đấu giá để đầu tư sản xuất kinh doanh hay tham dự với mục đích quấy rối, thông đồng bỏ giá thấp để cho một nhóm đối tượng được hưởng lợi). 3.2.2.2. Đưa số lượng ô đất ra đấu giá. Đối với khu đất đấu giá tại xã Liên Hà: UBND Huyện chỉ đạo Ban quản lý dự án Huyện tiếp tục công khai hồ sơ mời thầu và chia nhỏ tổ chức đấu giá từng khu một (vì theo quy chế đấu giá: Số nhà thầu tham gia đấu giá ít nhất phải bằng 02 lần số ô đất đem đấu giá trong trường hợp đấu giá nhiều ô đất; ít nhất phải có 05 nhà thầu tham gia đấu giá trong trường hợp đấu giá 01 ô đất). Đồng thời tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối với khu đất. Hiện dự án xây dựng trục đường Kinh tế miền Đông đang đi vào hoàn thiện, từ đó giá trị khu đất cũng như mức độ quan tâm của nhân dân đã được nâng lên rõ rệt. 3.2.2.3. Trình tự thủ tục tiến hành triển khai công tác đấu giá QSD đất Quy trình xử lý đất kẹt hiện tại: Thôn, xã lập hồ sơ dự kiến khu đất đấu giá; UBND Huyện báo cáo, sau khi có văn bản của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, nếu khu đất dự kiến đã phù hợp quy hoạch, có thể lập dự án đấu giá QSD đất được UBND Huyện triển khai đo đạc hiện trạng quay lại sở Quy hoạch - Kiến trúc vạch chỉ giới đỏ, lập dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất trình UBND Thành phố ra quyết định thu hồi (qua Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất). Sau khi có quyết định thu hồi của UBND Thành phố, tiến hành GPMB xây dựng cơ sở hạ tầng, thành lập Hội đồng đấu giá… để tổ chức đấu giá. Như vậy, trình tự thủ tục tiến hành triển khai công tác đấu giá QSD đất đăc biệt là triển khai công tác đấu giá QSD các thửa đất nhỏ lẻ, xen kẹt trong khu dân cư nông thôn còn chưa đáp ứng được thực tiễn, còn chậm và ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thực hiện đấu giá. Đề nghị Thành phố trong thời gian tới sẽ có những cơ chế giải quyết nhanh, gọn và thông thoáng hơn; có sự chỉ đạo gắn kết, phối hợp giữa các Sở, Ngành hiệu quả hơn và đặc biệt đẩy mạnh việc phân cấp các công việc thuộc thẩm quyền cấp Huyện theo quy định của pháp luật để công tác đấu giá QSD đất trên địa bàn Thành phố nói chung và huyện Đông Anh nói riêng được đẩy mạnh vừa tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước vừa đẩy nhanh quá trình đô thị hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện Đông Anh đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. 3.2.2.4. Giao đất, cấp GCN QSD đất cho người trúng đấu giá: Theo quy định sau khi người trúng đấu giá nộp tiền sử dụng đất thì sẽ được bàn giao mốc giới thửa đất trên bản đồ và ngoài thực địa, cấp trích lục bản đồ để làm thủ tục xin cấp phép xây dựng. Bên tổ chức đấu giá có trách nhiệm hoàn chỉnh giấy tờ về đất theo quy định cho người trúng đấu giá. Trên thực tế công tác này diễn ra rất chậm và người trúng đấu giá còn phải mất rất nhiều chi phí khác mới có được giấy chứng nhận QSD đất. Đây là một thực tế đang diễn ra trên địa bàn Huyện và cũng chính vì nguyên nhân này mà tiến độ thực hiện của nhiều dự án chậm. Vì vậy, để tạo điều kiện cho người trúng đấu giá yên tâm đầu tư, tránh tình trạng dự án chậm tiến độ thì UBND Huyện cần có chính sách hỗ trợ, ưu tiên việc cấp GCN và cấp phép xây dựng cho các nhà đầu tư. Công tác cấp GCN QSD đất cần sự phối hợp của tất cả các đối tượng có liên quan. UBND Huyện phải đóng vai trò chủ đạo của quá trình này có như vậy mới đôn đốc các đối tượng khác hoàn thành công việc được giao có hiệu quả. Lực lượng cán bộ trong ban ngành đăng ký đất đai đòi hỏi phải có sự hiểu biết nhất định về quản lý Nhà nước về đất đai nói chung và cấp GCN nói riêng phải có sự năng nổ, nhiệt tình tham gia với cán bộ địa chính Huyện. Phải giữ vai trò chủ đạo trong công tác này phối hợp với các ban ngành địa phương để thực hiện. Phòng Tài nguyên và Môi trường phải đóng vai trò là cố vấn cho UBND Huyện trong quá trình cấp GCN QSD đất, hướng dẫn cán bộ điạ chính xã, thị trấn thực hiện các công việc có liên quan. Tổ chức nâng cao các lớp nghiệp vụ về cấp GCN QSD đất cho cán bộ địa chính xã. Cử ít nhất 5 đồng chí chịu trách nhiệm về mảng đăng ký đất đai, phân công cho đồng chí Phó phòng chịu trách nhiệm làm trưởng ban, có như vậy mới đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSD đất. 3.2.3. Nhóm giải pháp sau đấu giá: 3.2.3.1. Đưa diện tích đất trúng đấu giá vào sử dụng đúng mục đích, đúng thời gian quy định. Rá soát lại các dự án phát triển đô thị để yêu cầu các dự án thực hiện theo đúng tiến độ. Đối với dự án nào chậm triển khai, hoặc không có khả năng triển khai thì đề nghị Thành phố công bố điều chỉnh quy hoạch hoặc thu hồi giấy phép đầu tư để cho đơn vị khác có đủ năng lực thực hiện dự án theo quy hoạch sử dụng đất khắc phục tình trạng “dự án treo” gây lãng phí đất. 3.2.3.2. Tăng cường kiểm tra, lập hồ sơ thu hồi đất đối với những tổ chức, doanh nghiệp sử dụng đất kém hiệu quả Qua kiểm kê tình hình quản lý sử dụng đất của các cơ quan đơn vị được Nhà nước giao đất năm 2008 đã phát hiện có 9/218 tổ chức, doanh nghiệp được nhà nước giao đất đã tự ý cho thuê đất trái pháp luật diện tích là 31.889,9m2, cho mượn đất là 10.389,5m2, chuyển nhượng QSD đất trái pháp luật là 23.100m2, diện tích đất bị lấn chiếm là 7751,7m2, diện tích đất đang tranh chấp là 1622m2, diện tích đất làm nhà ở là 139.189,9m2, diện tích đất còn để hoang hoá là 40.139,7m2, diện tích đất đầu tư chậm 6.885m2. Vì vậy cần phải tăng cường công tác thanh tra, kiên quyết lập hồ sơ thu hồi đất đối với những tổ chức, đơn vị sử dụng đất kém hiệu quả vi phạm Luật đất đai để giao cho các tổ chức, đơn vị khác có nhu cầu sử dụng đất có hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, pháp luật bảo vệ môi trường đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, doanh nghiệp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, đặc biệt là tập trung vào các dự án sử dụng đất sai mục đích, các dự án bỏ hoang hoá đất, gây ô nhiễm môi trường. Trong những năm vừa qua, công tác lập hồ sơ thu hồi đất của các đơn vị, tổ chức sử dụng đất có vi phạm luật đất đai trên địa bàn Huyện còn hạn chế vẫn còn mang tính chất tuyên truyền, vận động là chính để các đơn vị, tổ chức tự áp dụng các biện pháp để khắc phục hậu quả việc vi phạm luật đất đai, lập dự án đưa đất vào sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Tuy nhiên kết quả của việc vận động, tuyên truyền chưa cao, trên địa bàn Huyện vẫn còn một số đơn vị sử dụng đất không đúng mục đích, cho thuê lại đất, bỏ hoang hoá đất không sử dụng gây lãng phí tài nguyên đất nghiêm trọng. Để sớm khắc phục tình trạng này cần phải xây dựng kế hoạch kiểm tra và lập hồ sơ thu hồi đất để sử dụng có hiệu quả. 3.2.3.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các khu đô thị: Đẩy mạnh thực hiện dự án lập quy hoạch chi tiết các điểm dân cư đang trong quá trình đô thị hoá để sử dụng hợp lý, có hiệu quả đất đai. Việc quy hoạch xây dựng bố trí các khu chức năng sử dụng đất trong đô thị phải đảm bảo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, hạn chế đến mức tối đa việc tạo ra các thửa đất nhỏ lẻ, xen kẹt giữa các dự án đô thị. Các dự án phát triển đô thị cần nghiên cứu bố trí xây dựng công trình sao cho diện tích chiếm đất của các khu chức năng hợp lý. Nên xây dựng các công trình nhiều tầng, công trình ngầm để tiết kiệm đất. Xây dựng kế hoạch bố trí, sử dụng hợp lý đất trong các khu đô thị. Các khu chức năng trong đô thị phải có mối liên hệ với nhau để thuận tiện trong quá trình khai thác sử dụng. Các khu chức năng đô thị cần được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại. Việc bố trí quy hoạch các khu chức năng đô thị một cách hợp lý tạo điều kiện thuận lợi để sử dụng đất đô thị có hiệu quả cao. Mỗi khu chức năng đô thị đều có những yêu cầu riêng về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội đảm bảo tính hài hoà giữa các bộ phận của đô thị. 3.2.3.4. Bảo vệ môi trường và vấn đề phát triển bền vững Trong khu công nghiệp cần nghiên cứu các biện pháp bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống xử lý nước thải, các chất thải công nghiệp trong quá trình sản xuất, hồ điều hoà trong khu công nghiệp. Trước hết cần yêu cầu các đơn vị, tổ chức sau khi trúng đấu giá cần thực hiện nghiêm các cam kết bảo vệ môi trường trong khu vực đô thị và khu công nghiệp. Xây dựng các chương trình kiểm tra theo Luật bảo vệ môi trường và các quy định hiện hành, đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế,… yêu cầu các khu công nghiệp phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đồng bộ với quá trình xây dựng hạ tầng khu công nghiệp. Hình thành một hệ thống tổ chức quản lý môi trường khu công nghiệp thống nhất, đồng bộ, phù hợp với hoạt động của khu công nghiệp, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các khu công nghiệp. Nếu có hệ thống tổ chức quản lý môi trường phù hợp khu công nghiệp sẽ giảm thiểu các nguy cơ gây ô nhiễm và tạo những lợi thế trong việc sử dụng những sản phẩm phụ hoặc chất thải, kết hợp các ngành nghề với nhau tạo thành hệ sinh thái công nghiệp. Bố trí cán bộ chuyên trách quản lý, bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, trong từng doanh nghiệp khu công nghiệp. Có một hệ thống quản lý theo ngành dọc thống nhất để có thể quản lý chặt chẽ hơn công tác bảo vệ môi trường ỏ từng cơ sở, trong và ngoài khu công nghiệp. 3.2.3.5. Thường xuyên tổng kết tình hình thực hiện đấu giá QSD đất để rút kinh nghiệm, hoàn thiện công tác đấu giá QSD đất trên địa bàn Đây là một công việc hết sức quan trọng trong quá trình triển khai các dự án đấu giá QSD đất. Hàng tháng các Ban, Ngành trong Huyện cần tổ chức họp giao ban để đánh giá tình hình triển khai thực hiện đấu giá QSD đất, rút kinh nghiệm đồng thời nêu lên những khó khăn vướng mắc để cùng nghiên cứu, tìm biện pháp giải quyết. Nhờ đó, công tác đấu giá QSD đất sẽ ngày càng hoàn thiện hơn, các dự án đấu giá được triển khai nhanh chóng, thuận lợi hơn mang lại hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. 3.2.3.6 Cải cách các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả của các cơ quan quản lý Đồng thời với việc hoàn thiện các văn bản pháp quy, do tích chất đặc thù của các dự án đấu giá QSD đất phải thực hiện hàng loạt các thủ tục theo quy định của luật Đất đai, luật Xây dựng, luật Đầu tư,… như thoả thuận địa điểm, lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng thể mặt bằng, lập hồ sơ để giao đất, ứng vốn Ngân sách GPMB, lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và tổ chức thực hiện,… Do vậy để đẩy nhanh tiến độ đấu giá QSD đất, cần thiết phải cải cách các thủ tục hành chính, nâng cao hiện quả làm việc của các cơ quan quản lý, từ đó giảm thiểu các thủ tục, rút ngắn thời gian chuẩn bị, nâng cao hiệu quả của đấu giá QSD đất. 3.2.4. Một số giải pháp hỗ trợ việc quản lý đất đai trên địa bàn Huyện Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai để nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật của cán bộ và nhân dân. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng từ Huyện đến cơ sở trong công tác quản lý, khai thác tiềm năng đất đai: + Cấp uỷ Đảng cần xác định công tác quản lý đất đai luôn là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, quan trọng và luôn có nhiều khó khăn, nhạy cảm. Từ đó cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc thực hiện, gắn kết quả công tác quản lý đất đai với viêc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và các chi bộ. + Thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đất đai, yêu cầu cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện chủ trương chính sách đó. Phát huy vai trò giám sát của HĐND huyện và cơ sở đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai. Kịp thời phát hiện, uốn nắn, xử lý nghiêm các vi phạm. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất đai từ Huyện đến cơ sở, kiện toàn bộ máy cơ quan làm nhiệm vụ quản lý đất đai của Huyện. + Công khai hoá quy trình, trình tự, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai để nhân dân biết và giám sát. + Tiêu chuẩn hoá cán bộ làm công tác quản lý đất đai. + Bố trí đủ cán bộ, công chức có chuyên môn phù hợp cho phòng Tài nguyên và Môi trường, đủ cán bộ địa chính có năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho các xã, thị trấn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai trình tự, thủ tục hành chính liên quan đến đất đai: + Rà soát, bổ sung, ban hành mới các văn bản về quản lý đất đai thuộc thẩm quyền cấp Huyện. Quy định rõ chế độ trách nhiệm với từng cấp, từng cơ quan, cá nhân cán bộ, công chức trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai. + Nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền cơ sở và đội ngũ cán bộ thôn, xã trong công tác quản lý đất đai. + Áp dụng công nghệ thông tin, đầu tư mua sắm trang thiết bị và bố trí đủ nguồn kinh phí cho thực hiện các nhiệm vụ quản lý đất đai theo quy định. Nâng cao năng lực của Ban quản lý dự án Huyện trong việc lập và triển khai các dự án đấu giá quyền sử dụng đất. Tăng cường phối hợp, tranh thủ sự chỉ đạo, hợp tác, giúp đỡ của các sở, ban, ngành Thành phố, của các cơ quan thông tin đại chúng trong lĩnh vực quản lý đất đai; quảng bá tiềm năng đất đai, lợi thế quy hoạch của Huyện để thu hút các nguồn lực đầu tư vào Huyện. Kiên quyết xử lý nghiêm khắc đối với những chi bộ, đảng viên vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai. 3.3. Kiến nghị UBND Huyện khẳng định chủ trương lập hồ sơ đấu giá QSD đất đối với các thửa đất nhỏ lẻ, xen kẹt trong khu dân cư để tạo nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại đại phương là một chủ trương đúng đắn, được đông đảo nhân dân ủng hộ, ở địa phương nào có đất xen kẹt đấu giá QSD đất thì ở đó cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi, công cộng được đầu tư khang trang. Trong vài năm gần đây UBND Huyện chỉ đạo thực hiện tốt công tác này. 3.3.1. Đối với hệ thống bản đồ: Trong thời gian tới, Huyện cần cố gắng xây dựng hệ thống bản đồ số để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý đất đai, cập nhật thông tin một cách kịp thời cho phù hợp với tình hình phát triển trên địa bàn. Trong những năm gần đây các giao dịch về đất đai trên địa bàn Huyện liên tục gia tăng, biến động về đất đai rất nhiều (biến động về diện tích, hình thể, kích thước thửa đất,…), việc chỉnh lý bản đồ và cập nhật thông tin trên bản đồ giấy gặp nhiều khó khăn. Vì vậy để tạo điều kiện cho việc quản lý đai, hỗ trợ công tác quy hoạch và công tác đấu giá QSD đất thì việc xây dựng một hệ thống bản đồ số là hết sức cần thiết. 3.3.2. Đối với công tác đấu giá QSD đất nhỏ lẻ, xen kẹt: Hiện đã có 3 xã Nam Hồng, Đông Hội và Thuỵ Lâm đang trình hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND Thành phố ra quyết định thu hồi đất. Các xã Võng La, Xuân Nộn, Vân Nội, Dục Tú, Vân Hà, Nguyên Khê, Liên Hà đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ để phòng Quản lý Đô thị thẩm định trình UBND Huyện phê duyệt dự án để trình thành phố ra quyết định thu hồi đất. Xã Kim Chung: Hội đồng đấu giá QSD đất Huyện đang thông báo mời đấu giá khu đất kẹt thôn Hậu Dưỡng và tổ chức đấu giá vào ngày 06/05/2009. Còn lại một số khu đất chưa thực hiện đấu giá QSD đất UBND Huyện cần tiếp tục chỉ đạo các xã khẩn trương thực hiện công tác GPMB, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đấu giá trong năm 2009. Đối với các xã đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nêu trên, đề nghị UBND Huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ để đấu giá QSD đất nhỏ lẻ, xen kẹt và quan tâm chỉ đạo hướng dẫn xã Liên Hà tháo gỡ khó khăn để hoàn thiện hồ sơ đấu giá. 3.3.3. Các diện tích đất nằm kẹp giữa các giai đoạn quy hoạch tại khu Trung tâm thương mại Huyện: Với phương châm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đảm bảo thực hiện quy hoạch đồng bộ một đô thị hiện đại, khang trang trong khu vực, đồng thời để khai thác tốt tiềm năng của đất UBND Huyện đã tiến hành giao các diện tích đất kẹt trên cho các hộ liền kề thẳng với diện tích đất ở hiện tại, để các hộ có điều kiện cải tạo, xây dựng công trình đồng bộ với nhà ở đã có và phù hợp với không gian kiến trúc khu vực góp phần hoàn thiện quy hoạch đô thị và tăng hiệu quả sử dụng đất. Với điều kiện các hộ phải có Đơn xin cam kết và đề nghị giao đất (diện tích xin được giao theo biên bản kiểm tra xác định diện tích đất kẹt của từng hộ) và phải nộp tiền theo mức giá và thời gian quy định. Giải pháp xử lý này rất thành công, đáp ứng được cả nguyện vọng của nhân dân, đảm bảo cảnh quan khu vực cũng như khai thác tốt tiềm năng của đất. Việc giao đất kẹt liền kề có điều kiện tại khu vực này qua 03 đợt triển khai thực hiện đã thu về cho Ngân sách trên 7 tỷ đồng. Cải tạo, chỉnh trang các khu đô thị hiện có, đối với các khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt trong khu đô thị cần đầu tư cải tạo thành quỹ đất công làm các khu công viên, cây xanh, vườn hoa, khu vui chơi giải trí tạo cảnh quan môi trường khớp với hệ thống đô thị hiện đại hoặc lập dự án đấu giá QSD đất để đem lại nguồn thu cho ngân sách. KẾT LUẬN Đô thị hoá ở nông thôn là một quá trình phát triển tất yếu của mỗi quốc gia, đặc biệt với nước ta là nước đang trong công cuộc công nghiệp hoá đất nước. Việc phát triển kinh tế xã hội đô thị luôn đòi hỏi sự phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị như: hệ thống giao thông đô thị, hệ thống cấp thoát nước đô thị, hệ thống cấp điện đô thị, hệ thống thông tin liên lạc,… Trong nền kinh tế kế hoạch tập trung và bao cấp trước đây, phần lớn cơ sở hạ tầng đô thị bị xếp vào khu vực phi sản xuất, không trực tiếp tạo ra thu nhập quốc dân, vì vậy Chính Phủ quan tâm chưa thoả đáng cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị. Mặt khác, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu lớn nhưng khó thu hồi trực tiếp, phát huy hiệu quả chậm và bảo trì hệ thống trong thời gian dài, vì thế trong điều kiện ngân sách eo hẹp, Chính Phủ đành phải “tạm gác” lại nhiều dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị để tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách trước mắt như nhà ở, bệnh viện, trường học,… Ngày nay, trong giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới, nền kinh tế thị trường dần được hình thành, Chính phủ đang tích cực đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị nhằm theo kịp sự phát triển và coi đây là một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội đô thị. Diện mạo đô thị Việt Nam đang thay đổi từng ngày do Nhà nước đã đầu tư lớn vào hạ tầng kỹ thuật đô thị như các đường phố mới mở, các tuyến cống rãnh được cải tạo và xây dựng mới… Tuy vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị tăng đột biến, nhưng vẫn không thể đáp ứng với tốc độ đô thị hoá đang diễn ra nhanh chóng. Không nằm ngoài quy luật trên, Đông Anh, một huyện ngoại thành Hà Nội đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trên đà phát triển công nghiệp hoá, đô thị hoá cũng đã rất khó khăn cho việc tìm lời giải cho bài toán về vốn? Nhưng Đông Anh đã không dừng lại chờ đợi Ngân sách Nhà nước đưa về để phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị mà đã chủ động tìm ra cho mình một lời giải, một hướng đi: Đấu giá quyền sử dụng đất để thu ngân sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (đô thị) tại địa phương. Đến nay, có thể nói công tác đấu giá QSD đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương của huyện Đông Anh đã đạt được những kết quả rất khả quan, nguồn tài nguyên đất đai đang được khai thác, sử dụng có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật. Việc quản lý, sử dụng đất đai chặt chẽ, hiệu quả đã góp phần khơi dậy nguồn nội lực phát triển kinh tế xã hội còn tiềm ẩn trong các địa phương. Công tác đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị (bằng nguồn kinh phí thu được từ công tác đấu giá QSD đất) đã được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ đảm bảo quá trình đô thị hoá nông thôn của Đông Anh phát triển theo đúng mục tiêu, chiến lược; đúng quy hoạch, kiến trúc và đảm bảo tính bền vững, mỹ quan đáp ứng được mong mỏi của nhân dân. TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Đất đai năm 2003 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất. Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện nghị định số 188/2004/NĐ-CP. Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 188/2004/NĐ-CP. Quyết định 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. Quyết định 43/2008/QĐ-UB ngày 23 tháng 10 năm 2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quyết định 137/2005/QĐ-UB ngày 09 tháng 09 năm 2005 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quyết định 81/2007/QĐ-UB ngày 13 tháng 7 năm 2007 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung quyết định 137. Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 01/04/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các dự án đấu giá QSD đất năm 2009 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2009. Trang web: Trang web: Trang web: Trang web: Trang web: Trang web: Trang web: Báo cáo số 48/BC-TNMT ngày 31/12/2008 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Anh về kết quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ năm 2009. Chương trình số 07-Ctr/HU ngày 03/08/2006 của UBND huyện Đông Anh về việc tăng cường quản lý, khai thác tiềm năng đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Anh đến năm 2020. Hồ sơ mời đấu giá QSD đất xen kẹt trong khu dân cư nông thôn để xây dựng nhà ở tại thôn Trung - xã Việt Hùng - huyện Đông Anh. Hồ sơ mời đấu giá QSD đất xen kẹt trong khu dân cư nông thôn để xây dựng nhà ở tại thôn Lộc Hà - xã Mai Lâm - huyện Đông Anh. Hồ sơ mời thầu dự án: Đấu thầu QSD đất Khu nhà ở tại khu 2,7ha Trung tâm Huyện Đông Anh. Chủ đầu tư Ban quản lý dự án huyện Đông Anh. Luận văn tốt nghiệp 46-40 Địa Chính: “Hoàn thiện quy trình đấu giá QSD đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội”. MỤC LỤC Trang Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng biều PHỤ LỤC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đông Anh.doc
Luận văn liên quan