Đề tài Đánh giá các yếu tố nguy cơ xuất hiện bệnh đốm trắng trên tôm sú

Thu thập thông tin về các ao nuôi bệnh đốm trắng và các ao nuôi không bệnh trong cùng khu vực theo phương pháp bắt cặp (1 ao bệnh và 2-4 ao nuôi không bệnh)

pdf31 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2111 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đánh giá các yếu tố nguy cơ xuất hiện bệnh đốm trắng trên tôm sú, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbao_cao_danh_gia_cac_yeu_to_nguy_co_xuat_hien_benh_dom_trang_tren_tom_su_8956.pdf
Luận văn liên quan