Đề tài Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng sáu tháng đầu năm 2011

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2011 tình hình kinh tế hết sức khó khăn và biến động mạnh, nhưng công ty vẫn đạt được lợi nhuận lên tới 34,4 tỷ đồng. Đội ngũ CB – CNV mẫn cán trong công việc. Hoạt động chủ yếu là xếp dỡ và vận chuyển nội địa. Hệ thống kho bãi rộng lớn. Tuy nhiên: Lợi nhuận có xu hướng giảm so với cùng kỳ Trong kỳ đưa vào sữa chữa lớn 3 cẩu RTG3+1 ảnh hưởng đến sản lượng và doanh thu. Chưa tiết kiệm được tối đa chi phí, làm cho bội chi một số chỉ tiêu rất cao. Các dự án đầu tư trung và dài hạn chưa đem lại được nhiều lợi nhuận. Cạnh tranh giữa các công ty ngày càng gay gắt.

ppt21 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 3273 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng sáu tháng đầu năm 2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng sáu tháng đầu năm 2011 Sinh viên : Lê Huy Thơ Lớp : KT07TA Tp. HCM, tháng 12 năm 2011 * NỘI DUNG ĐỀ TÀI Cơ sở lý luận chung Đánh giá kết quả HĐSXKD của Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng sáu tháng đầu năm 2011 Kết luận và kiến nghị * GIỚI THIỆU CHUNG Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân cảng Tên tiếng Anh: Tan Cang Logistics and Stevedoring Join Stock Company. Tên viết tắt: TÂN CẢNG LOGISTICS JSC Trụ sở chính: Cảng Cát Lái, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh Vốn điều lệ : 186.999.050.000 đồng Tổng số lao động : 353 người Tel: +(84 8) 37423 207 Fax: +(84 8) 37423 206 Website: http/www. tancanglogistics.com.vn * CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ, vận tải thuỷ nội địa. Dịch vụ Logistics, dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Dịch vụ đại lý hải quan Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa Khai thác kinh doanh bãi * CƠ SỞ VẬT CHẤT CHỦ YẾU Nguồn: Phòng Kế hoạch kinh doanh * CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN GIÁM ĐỐC KHỐI SẢN XUẤT ĐỘI CƠ GIỚI SỐ 2 ĐỘI CƠ GiỚI SỐ 1 KHU CONTAINER RỖNG CÁC CÔNG TY CON CTY CP ĐẠI LÝ GIAO NHẬN TÂN CẢNG SỐ 1 CTY CP ĐẠI LÝ GIAO NHẬN TÂN CẢNG SỐ 2 P. KẾ HOẠCH – KINH DOANH KHỐI NGHIỆP VỤ TRUNG TÂM LOGISTISC – ĐỐI NGOẠI P. TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN P. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH P. KỸ THUẬT – VẬT TƯ BAN KIỂM SOÁT * Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán * ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán * PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG XẾP DỠ * Nguồn: Phòng Kế hoạch – kinh doanh ĐVSL: Teus PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG VẬN TẢI * Nguồn: Phòng Kế hoạch – kinh doanh ĐVSL: Teus ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI PHÍ Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán * PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁ VỐN HÀNG BÁN Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán Với IDT = 0,921 * PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI PHÍ BÁN HÀNG Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán * Với IDT = 0,921 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP * Với IDT = 0,921 Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DOANH THU * Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DOANH THU THEO SẢN LƯỢNG XẾP DỠ * Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán PHÂN TÍCH DOANH THU THEO SẢN LƯỢNG VẬN TẢI * Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN VÀ TỶ SẤT LỢI NHUẬN * Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán TÌNH HÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC * Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán KẾT LUẬN Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2011 tình hình kinh tế hết sức khó khăn và biến động mạnh, nhưng công ty vẫn đạt được lợi nhuận lên tới 34,4 tỷ đồng. Đội ngũ CB – CNV mẫn cán trong công việc. Hoạt động chủ yếu là xếp dỡ và vận chuyển nội địa. Hệ thống kho bãi rộng lớn. Tuy nhiên: Lợi nhuận có xu hướng giảm so với cùng kỳ Trong kỳ đưa vào sữa chữa lớn 3 cẩu RTG3+1 ảnh hưởng đến sản lượng và doanh thu. Chưa tiết kiệm được tối đa chi phí, làm cho bội chi một số chỉ tiêu rất cao. Các dự án đầu tư trung và dài hạn chưa đem lại được nhiều lợi nhuận. Cạnh tranh giữa các công ty ngày càng gay gắt. * KIẾN NGHỊ * Về sản lượng: Tiếp tục đầu tư thay mới dần các phương tiện - trang thiết bị cũ như xe nâng. Củng cố nâng cao dịch vụ depot rỗng với mục tiêu sẽ tiếp nhận và quản lý toàn bộ container rỗng thông qua cảng cát lái. Về chi phí: Hạn chế hết mức các chi phí không cần thiết như: khoán định mức nhiên liệu, điện nước, giảm thiểu chi phí tiếp khách, hội họp. Tập trung trọng điểm. Về doanh thu: Phát triển hết khả năng các ngành nghề phụ, nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận, khai hải quan,.. để tăng doanh thu. *

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_moi_lv_2618.ppt
Luận văn liên quan