Đề tài Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án Cải tạo nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hoá

MỞ ĐẦU 1. Xuất xứ của dự án Thanh Hóa là một tỉnh lớn về dân số và diện tích so với cả nước nhưng cơ sở vật chất các Bệnh viện tuyến huyện còn hạn chế rất nhiều. Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa trước đây là Trung tâm Y tế huyện Thiệu Hóa được thành lập từ năm 1997 với quy mô là 80 giường bệnh, đến nay Bệnh viện đã được nâng cấp cải tạo nhiều lần. Các công trình hiện có bao gồm: Nhà Hành chính - Xét nghiệm 2 tầng; Nhà điều trị Nội - Nhi - Cấp cứu - Ngoại - Sản - Đông y - Liên chuyên khoa 3 tầng; Nhà Khám bệnh và Trung tâm Y tế dự phòng 2 tầng và các nhà Khoa dinh dưỡng, nhà xe, nhà bảo vệ là nhà cấp 4. Hiện trạng các nhà cấp 4 đã hư hỏng rất nặng không thể sử dụng được, nhà Khám bệnh và Trung tâm Y tế dự phòng 2 tầng xây dựng từ năm 1995, cải tạo nhiều lần đến nay cũng đã xuống cấp không thuận tiện cho việc khám bệnh. Thực tế nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân địa phương rất cao, hiện tại Nhà khám và Nhà điều trị luôn trong tình trạng quá tải bệnh nhân và các trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh đều thiếu, hơn nữa với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhu cầu diện tích làm việc các Khoa chức năng cũng cao hơn so với diện tích công trình hiện có. UBND tỉnh Thanh Hoá, Sở Y tế phê duyệt dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa đảm bảo điều kiện khám chữa bệnh cho nhân dân trong huyện và các vùng lân cận cũng như điều kiện hoạt động chung của Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. 2. Căn cứ lập báo cáo. - Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam 2005. - Nghị định số 80/2006/NĐ - CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. - Các Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ KHCN và Môi trường ban hành năm 1995, 1998, 2000; 2002 và các tiêu chuẩn sủa đổi, mới ban hành. - Các Tiêu chuẩn liên quan do Bộ Y tế, Bộ Xây dựng ban hành - Các quy định về phương pháp quan trắc - Phân tích môi trường và quản lý số liệu (Cục Môi trường, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Hà Nội, 1999, 2001). - Thông tư số 490/1998/TT-BKHCNMT ngày 29/4/1998 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về “Hướng dẫn lập và thẩm định báo cáo ĐTM đối với các dự án đầu tư”. - Căn cứ cứ Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4470-1995: Bệnh viện Đa khoa. Yêu cầu thiết kế; - Căn cứ Quyết định số 660/UB ND ngày 10/ 03/ 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Bệnh viện đa khoa huyện, Thị xã ,Thành Phố. - Căn cứ Quyết định số 379/QĐ- SYT ngày 24/ 03 /2006 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa về việc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bệnh viện đa khoa huyện, thị xã, Thành Phố. - Căn cứ Công văn số 1223/UBND-KTTC ngày 03/4/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Chủ trương đầu tư cải tạo nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Thiệu Hóa; - Căn cứ Thông báo số 1029/SYT-TCCB ngày 18/08 / 2006 của Giám đốc Sở Y tế Thanh hóa về việc thông báo chỉ tiêu biên chế năm 2006 cho Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa; - Thuyết minh "Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa - tỉnh Thanh Hóa”" do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Thăng Long lập tháng 12/2006. - Các số liệu về hiện trạng chất lượng môi trường trên địa bàn dự kiến triển khai dự án do Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ môi trường và Phát triển bền vững- Trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội thực hiện. 3. Tổ chức thực hiện Đánh giá tác động môi trường Thực hiện các qui định của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Thăng Long phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Công nghệ môi trường và Phát triển bền vững - Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án “Cải tạo nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hoá ” để trình cơ quan quản lý môi trường Nhà nước xem xét và phê duyệt. Báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện bởi các cán bộ khoa học của Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ môi trường và phát triển bền vững (CETASD) – Trường Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội; địa chỉ tại nhà T3 – 334 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội ; Trung tâm do GS.TS . Phạm Hùng Việt làm Giám đốc.

doc67 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4511 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án Cải tạo nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hoá, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án Cải tạo nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hoá.doc
Luận văn liên quan