Đề tài Đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư tăng độ sâu khai thác đến mức - 60m mỏ đá xây dựng Tân Bản, phường Bửu Hòa,thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai (Công suất 1.800.000 m3/ năm)

Mở đầu 4 Chương I Mô tả tóm tắt dự án 7 Chương II Điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế xã hội 23 Chương III Đánh giá các tác động môi trường 39 Chương IV Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường. 54 Chương V Cam kết thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường 64 Chương VI Chương trình quản lý và giám sát môi trường 66 Chương VII Dự toán kinh phí cho các công trình môi trường 69 Chương VIII Tham vấn ý kiến cộng đồng 73 Chương IX Nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu và phương pháp đánh giá 74 Kết luận và kiến nghị 76 Các TCVN được áp dụng trong dự án. 77 Kết quả đo hiện trạng môi trường và ý kiến cộng đồng 84

pdf84 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2901 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư tăng độ sâu khai thác đến mức - 60m mỏ đá xây dựng Tân Bản, phường Bửu Hòa,thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai (Công suất 1.800.000 m3/ năm), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư tăng độ sâu khai thác đến mức -60m mỏ đá xây dựng Tân Bản, phường Bửu Hòa,thành phố Biên Hoà, tỉnh Đ.pdf