Đề tài Đầu tư xây dựng phân xưởng chế biến sản phẩm giả cua với công nghệ hiện đại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1- ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1.1- Lý do hình thành dự án Cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước, thu nhập của người dân ngày càng cao, đời sống vật chất ngày càng được cải thiện, nhu cầu thực phẩm không chỉ để no mà còn phải ngon, đủ dinh dưỡng, hợp vệ sinh, đồng thời thực phẩm chế biến sẵn cũng phải đáp ứng sự tiện lợi cho người tiêu dùng, phù hợp với lối sống công nghiệp là điều chắc chắn phải tiến tới. Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm trong cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng ngày càng phát triển mạnh mẽ nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm chế biến có chất lượng ngày càng cao. Sự ra đời và phát triển liên tục của các công ty, xí nghiệp chế biến thực phẩm như Vissan, Cầu Tre, Hạ Long, Hiến Thành, Tuyền Ký, Thủy Đặc Sản, Agrex Sài Gòn, Super Chef, Le Gourmet đã minh chứng điều đó. Qua khảo sát thị trường thực phẩm ở một số nước Châu Á như Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, công ty Vissan nhận thấy một sản phẩm mang tên “giả cua” (imitation crab stick) được sản xuất từ nguyên liệu Surimi (cá xay nhuyễn, tách xương, da, tách các thành phần chất béo), sản phẩm này được tiêu thụ rất lớn trên thị trường các nước trên. Đặc biệt là người Thái Lan và Trung Quốc có cách ăn uống và khẩu vị giống người Việt Nam. Do đó, công ty Vissan nhận định đây là mặt hàng có thể phát triển mạnh trong nước, nếu thành công trong đầu tư, sản phẩm này sẽ củng cố thêm cho công ty một thế đứng dẫn đầu trong ngành chế biến thực phẩm (Trước đây công ty cũng đã thành công với sản phẩm xúc xích tiệt trùng và hiện nay công ty đang dẫn đầu thị trường về sản phẩm này), tạo lợi thế cạnh tranh mới và không ngừng tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Đó là ý tưởng ban đầu của việc hình thành dự án xây dựng một phân xưởng sản xuất loại sản phẩm “giả cua” tại Việt nam. Sản phẩm “giả cua” là một loại thực phẩm chế biến sẵn có dinh dưỡng cao, hàm lượng đạm (protein) cao, cholesteron thấp, rất tốt cho người có nguy cơ về bệnh tim mạch, tránh tình trạng béo phì. Do đó khuynh hướng tiêu dùng của người dân có thể chuyển sang sử dụng loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ và đủ dinh dưỡng, đặc biệt là người cao tuổi. Như vậy, dự án đầu tư xây dựng phân xưởng chế biến sản phẩm “giả cua” của công ty Vissan phù hợp với chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của công ty như sau:  Phù hợp với định hướng phát triển của ngành chế biến thực phẩm.  Đa dạng hoá sản phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh.  Sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có của công ty.  Tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động. Với những lý do nêu trên, dự án đầu tư xây dựng phân xưởng chế biến sản phẩm giả cua với công nghệ hiện đại trên địa bàn thành phố Hồ chí Minh là cần thiết. 1.1.2- Mục tiêu dự án Mục tiêu chính của dự án là xây dựng phân xưởng chế biến sản phẩm “giả cua”. Ngoài ra dự án còn khảo sát thêm nhận thức của người tiêu dùng về khuynh hướng chuyển đổi thực phẩm chế biến từ thịt sang thực phẩm chế biến từ cá - là loại thực phẩm dinh dưỡng và tốt cho sức khoẻ con người-. 1.1.3- Lý do hình thành đề tài Dự án xây dựng phân xưởng chế biến sản phẩm giả cua là dự án thực tế của công ty Vissan. Nhằm đảm bảo việc đầu tư của công ty vào dự án thu được hiệu quả, cần thiết phải tiến hành phân tích tính khả thi của dự án. Hơn nữa, nội dung của dự án có những vấn đề mới cần nghiên cứu như: nhu cầu thị trường, giá cả sản phẩm, khả năng chấp nhận sản phẩm mới của người tiêu dùng. Do đó dự án này được đề nghị để làm đề tài tốt nghiệp. 1.2- MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Mục tiêu của đề tài là:  Khảo sát mối quan tâm của người tiêu dùng đối với loại sản phẩm tránh nguy cơ về bệnh béo phì và tim mạch cho con người, từ đó xác định chiến lược trong việc phát triển sản phẩm mới của công ty Vissan.  Phân tích tính khả thi của dự án đầu tư xây dựng phân xưởng chế biến sản phẩm giả cua nhằm trả lời các vấn đề cụ thể sau: - Nhu cầu tiềm năng của thị trường, giá bán sản phẩm, chất lượng yêu cầu của sản phẩm, qui mô sản xuất của dự án. - Dự án có đáng giá về mặt tài chính và kinh tế không. - Các nguồn rủi ro của dự án và ảnh hưởng của nó đến kết quả. - Tác động của lạm phát đến kết quả của dự án. 1.3- PHẠM VI ĐỀ TÀI Đề tài nghiên cứu được giới hạn ở phạm vi như sau:  Khảo sát nhận thức và đánh giá chất lượng sản phẩm của người tiêu dùng thông qua việc phỏng vấn người dân từ độ tuổi 15 đến 60 sau khi ăn thử sản phẩm giả cua.  Phân tích nhu cầu tiềm năng theo thời gian của thị trường Việt Nam đối với sản phẩm giả cua thông qua nhu cầu tiêu thụ của thị trường tương đương là Thái Lan.  Phân tích dự án ở mức độ tiền khả thi.  Phân tích tài chính và kinh tế bằng việc xác định NPV và IRR của dòng ngân lưu tài chánh và kinh tế của dự án.  Xem xét ảnh hưởng của lạm phát và phân tích rủi ro theo một số biến nhạy cảm lên NPV và IRR. Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở cho việc ra quyết định nghiên cứu khả thi của công ty Vissan và định hướng về sản phẩm mới trong tương lai. 1.4- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp nghiên cứu bao gồm các phần:  Nghiên cứu chất lượng sản phẩm về mặt cảm quan (màu sắc, mùi vị, cầu trúc sản phẩm ), giá bán sản phẩm thông qua việc thu thập thông tin sơ cấp từ thị trường thực nghiệm (cho người tiêu dùng ăn thử sản phẩm giả cua)  Dự báo nhu cầu sản phẩm giả cua tại Việt Nam theo nhu cầu thực tế tại thị trường Thái Lan trong quá khứ, trong đó có xem xét sự chênh lệch dân số giữa hai quốc gia.  Dự báo giá các yếu tố đầu vào theo mô hình hồi qui tuyến tính theo thời gian, đồng thời dựa vào số liệu dự báo có sẵn của các ban ngành chức năng.  Phân tích tài chánh theo chỉ tiêu NPV và IRR trên quan điểm tổng đầu tư và chủ đầu tư có xét ảnh hưởng của lạm phát lên dòng ngân lưu của dự án.  Phân tích rủi ro được thực hiện qua phân tích độ nhạy, phân tích tình huống và phân tích rủi ro bằng mô phỏng.  Phân tích kinh tế được thực hiện qua tính toán các hệ số chuyển đổi giá cho các nhập lượng và xuất lượng của dự án để tính chi phí và lợi ích kinh tế nhằm xác định giá trị kinh tế của dự án. 1.5- THU THẬP DỮ LIỆU  Dữ liệu sơ cấp được thu thập từ người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh có độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi với cỡ mẫu là 500 phần tử.  Dữ liệu thứ cấp về sản lượng tiêu thụ sản phẩm giả cua tại Thái Lan từ công ty Thai Luxury Foods.  Dữ liệu thứ cấp về giá nguyên liệu được thu thập từ công ty Vissan, PEJA Việt Nam, công ty Prima Sea - Hàn Quốc, công ty Young Nam - Hàn Quốc  Dữ liệu thứ cấp về dân số từ Niên Giám Thống Kê 2002, Kết quả dự báo dân số Việt Nam năm 1999 đến 2024, Thời Báo Kinh Tế Việt Nam.  Số liệu có liên quan đến việc định giá thiết bị, xác định công suất thiết bị, định suất tiêu thụ năng lượng được thu thập từ công ty BEHN MEYER - Việt Nam, công ty YANAGIYA - Nhật Bản.

doc85 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2403 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đầu tư xây dựng phân xưởng chế biến sản phẩm giả cua với công nghệ hiện đại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
xuaát ñöôïc trình baøy trong baûng 4.5.1, caên cöù vaøo naêng löïc saûn xuaát theo phöông aùn ñaõ choïn löïa ñaàu tö hai giai ñoaïn, trong phaàn naøy xaùc ñònh soá ngaøy phaân xöôûng hoaït ñoäng 1 ca, 2 ca, hoaëc 3 ca theo caùc naêm laøm cô sôû tính toaùn chi phí lao ñoäng cho phaàn phaân tích taøi chính sau naøy. Baûng 4.6.2: Lòch trình saûn xuaát Thöù töï Naêm Naêm Naêng löïc naêm (Taán/naêm) Saûn löôïng Keá hoaïch (Taán/naêm) Naêng löïc ca (Taán/ca) Soá ca saûn xuaát Soá ngaøy hoaït ñoäng 1 ca 2 ca 3 ca 1 2005 3.600 646 4 162 155 2 2006 3.600 980 4 245 245 3 2007 3.600 1.313 4 329 271 29 4 2008 3.600 1.647 4 412 188 112 5 2009 3.600 1.981 4 496 104 196 6 2010 3.600 2.314 4 579 21 279 7 2011 3.600 2.648 4 662 238 62 8 2012 3.600 2.982 4 746 154 146 9 2013 7.200 3.315 8 415 185 115 10 2014 7.200 3.649 8 457 143 157 11 2015 7.200 3.983 8 498 102 198 12 2016 7.200 4.316 8 540 60 240 13 2017 7.200 4.650 8 582 18 282 14 2018 7.200 4.984 8 623 277 23 15 2019 7.200 5.317 8 665 235 65 4.6.3- Phöông aùn tieâu thuï saûn phaåm Qua khaûo saùt thò tröôøng Thaùi Lan, saûn phaåm giaû cua ñöôïc söû duïng raát ña daïng theo caùch cheá bieán nhö sau: Laøm thöïc phaåm aên ngay: troän vôùi haûi saûn bieån, toâm ñaõ cheá bieán hoaëc duøng chung vôùi baùnh mì nhö moät soá thöïc phaåm khaùc (sandwich, xuùc xích, pizza…) Laøm nguyeân lieäu cheá bieán theo daïng chieân, naáu laåu… Cheá bieán taïi caùc nhaø haøng laøm caùc caùc moùn aên nhö sushi, maki, duøng chung vôùi nui, rau troän, côm chieân, sa laùch, moùn kani taåm boät… Cheá bieán taïi nhaø: coù theå cheá bieán thaønh caùc moùn aên khaùc nhau trong gia ñình, troän vôùi mì, nui aên lieàn, hoaëc duøng ñeå aên vaët… Theo keânh phaân phoái vaø kinh doanh caùc saûn phaåm giaû cua taïi Thaùi Lan (nguoàn Thai Luxuri Foods) caùc nôi coù theå cung caáp cho ngöôøi tieâu duøng saûn phaåm naøy nhö sau: Caùc cöûa haøng giôùi thieäu saûn phaåm hoaëc caùc sieâu thò (chieám 5%). Caùc cöûa haøng baùch hoaù (chieám 5%). Caùc chôï töôi soáng (saûn phaåm giaû cua ñöôïc ngöôøi tieâu duøng mua gioáng nhö xuùc xích, sau ñoù saûn phaåm ñöôïc chieân hoaëc nöôùng vaø baøy baùn trong tröôøng hoïc, caùc nôi coâng coäng, nôi giaûi trí…), tyû leä naøy chieám khaù cao 70%. Caùc nhaø haøng coù naáu moùn Thaùi, Nhaät, caùc nhaø haøng coù naáu haûi saûn (chieám 10%). Caùc ñaïi lyù, nhaø maùy cheá bieán thöïc phaåm, hieäu baùnh mì, caùc nôi baùn thöïc phaåm nhö caù vieân, ñoà hoäp, haûi saûn ñoâng laïnh…(chieám 10%). Hieän taïi, coâng ty Vissan coù maïng löôùi tieâu thuï khaù toát bao goàm caùc cöûa haøng thöïc phaåm ôû moãi quaän trong thaønh phoá Hoà Chí Minh, 12 cöûa haøng giôùi thieäu saûn phaåm, haøng traêm ñaïi lyù cuûa Vissan. Ñoái vôùi thò tröôøng mieàn Baéc vaø mieàn Trung, coâng ty cuõng ñaõ coù caùc chi nhaùnh vaø heä thoáng ñaïi lyù tröïc thuoäc. Ñaây laø moät theá maïnh trong vieäc taän duïng trieät ñeå maïng löôùi phaân phoái treân khaép ñòa baøn daân cö trong vuøng. Ngoaøi ra saûn phaåm naøy coù theå ñöôïc baùn trong caùc maïng löôùi sieâu thò thaønh phoá. Ñoäi xe vaän taûi nhoû coù trang bò baûo quaûn laïnh cuûa coâng ty seõ ñaûm traùch coâng taùc vaän chuyeån haøng hoaù ñeán caùc nôi phaân phoái trong toaøn thaønh phoá hoaëc xa hôn. Song song vôùi phöông aùn phaân phoái saûn phaåm, coâng ty toå chöùc boä phaän tieáp thò coù nghieäp vuï toát, linh hoaït trong coâng taùc giôùi thieäu saûn phaåm, khueách tröông saûn phaåm cuûa coâng ty. Hoaïch ñònh coâng taùc tieáp thò, quaûng caùo cho saûn phaåm môùi, ñaåy nhanh thoâng tin veà saûn phaåm giaû cua ñeán khaùch haøng cuoái cuøng. CHÖÔNG 5: PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH VAØ RUÛI RO Phaân tích taøi chính laø moät trong nhöõng noäi dung chuû yeáu trong luaän vaên, ñöôïc duøng laøm cô sôû ñeå phaân tích kinh teá tieáp theo vaø ra caùc quyeát ñònh ñaàu tö. Voán ñaàu tö cuûa döï aùn laø voán vay vaø voán töï coù cuûa doanh nghieäp cho neân trong quaù trình phaân tích taøi chính, döï aùn seõ ñöôïc xem xeùt treân quan ñieåm cuûa chuû ñaàu tö vaø quan ñieåm cuûa ngaân haøng. Caùc chæ tieâu chuû yeáu duøng ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû taøi chính cuûa döï aùn laø giaù trò hieän taïi roøng NPV vaø suaát thu lôïi noäi taïi IRR cuûa döï aùn. Trong chöông naøy, luaän vaên taäp trung vaøo caùc thoâng soá taøi chính, tính doanh thu, tính chi phí, xaây döïng doøng ngaân löu taøi chính, taùc ñoäng cuûa laïm phaùt leân doøng tieàn döï aùn vaø phaân tích ruûi ro. 5.1- CAÙC THOÂNG SOÁ TAØI CHÍNH CÔ SÔÛ Caùc thoâng soá taøi chính cô sôû laø caên cöù ñeå xaùc ñònh caùc khoaûn lôïi ích vaø chi phí cuûa döï aùn. Tính chính xaùc vaø möùc ñoä tin caäy cuûa caùc thoâng soá naøy aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán keát quaû phaân tích taøi chính. 5.1.1- Thôøi gian hoaït ñoäng vaø thôøi kyø phaân tích döï aùn Thôøi gian hoaït ñoäng döï kieán cuûa phaân xöôûng laø 15 naêm, töông öùng töø naêm 2004 ñeán 2019. Thôøi ñieåm baét ñaàu xaây döïng phaân xöôûng vaøo giöõa naêm 2004, vaø seõ saûn xuaát vaøo naêm 2005. Thôøi kyø phaân tích döï aùn ñöôïc xaùc ñònh caên cöù vaøo muïc tieâu cuûa coâng ty nhaèm ñaùnh giaù khaû naêng sinh lôïi cuûa döï aùn vaø khaû naêng nhanh choùng thu hoài voán ñaàu tö. Caùc thieát bò trong daây chuyeàn cheá bieán saûn phaåm giaû cua ñöôïc nhaäp töø Nhaät Baûn, coù coâng ngheä hieän ñaïi, tuoåi thoï thieát bò cao. Hôn nöõa, saûn phaåm cuûa döï aùn laø saûn phaåm môùi chöa coù treân thò tröôøng Vieät Nam, cho neân doøng ñôøi saûn phaåm seõ daøi. Vì vaäy thôøi kyø phaân tích döï aùn trong luaän vaên naøy ñöôïc choïn töông ñoái daøi vaø baèng vôùi thôøi gian hoaït ñoäng cuûa döï aùn, nghóa laø thôøi kyø phaân tích döï aùn laø 15 naêm. 5.1.2- Laïm phaùt trong quaù trình phaân tích döï aùn Laïm phaùt laøm thay ñoåi giaù trò ngaân löu cuûa döï aùn thoâng qua söï thay ñoåi caùc yeáu toá nhö: chi phí, khoaûn phaûi thu, khoaûn phaûi traû… Do ñoù ñeå ñaûm baûo tính khaùch quan trong quaù trình phaân tích khaû thi döï aùn caàn xem xeùt söï taùc ñoäng cuûa laïm phaùt. Tuy nhieân, vieäc xaùc ñònh giaù trò laïm phaùt trong töông lai laø moät vieäc raát phöùc taïp do noù phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá bieán ñoåi khaùc nhau nhö chính saùch tieàn teä cuûa nhaø nöôùc, chính saùch thueá, chính saùch chi tieâu cuûa chính phuû, ñoä öa thích tieàn maët cuûa ngöôøi daân, tình hình cung caàu thöïc teá treân thò tröôøng ngoaïi hoái cuûa Vieät Nam vaø nhöõng bieán ñoäng cuûa ñoàng USD treân thò tröôøng theá giôùi. Ñeå döï baùo laïm phaùt treân thò tröôøng trong nöôùc, luaän vaên ñöa ra moät soá phöông phaùp tieáp caän nhö sau: Caên cöù vaøo tyû leä laïm phaùt trong quaù khöù, khaû naêng kieåm soaùt cuûa chính phuû, muïc tieâu phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi Vieät Nam trong giai ñoaïn tôùi, öôùc tính moät tyû leä laïm phaùt kyø voïng ñeå phaân tích aûnh höôûng cuûa laïm phaùt leân keát quaû cuûa döï aùn. Soá lieäu laïm phaùt cuûa Vieät Nam trong quaù khöù ñöôïc trình baøy trong baûng 5.1.3. Baûng 5.1.2-A: Tyû leä laïm phaùt cuûa Vieät Nam töø naêm 1992-2002 Naêm 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Tyû leä laïm phaùt (%) 15,0 5,1 14,4 12,7 4,5 3,7 9,2 0,1 -0,6 0,8 4,0 (Nguoàn Toång Cuïc Thoáng Keâ, 2002) Qua soá lieäu baûng 5.1.2-A, tyû leä laïm phaùt trung bình caùc naêm qua (1992 – 2002) laø 6.26% naêm. Töø naêm 1996, neàn kinh teá nöôùc ta phaùt trieån töông ñoái oån ñònh, tyû leä laïm phaùt coù xu höôùng giaûm. Nhöõng naêm gaàn ñaây, chính phuû luoân coá gaéng kieåm soaùt vaø kieàm cheá laïm phaùt trong nöôùc ôû möùc döôùi 10% naêm, do ñoù theo xu höôùng laïm phaùt kyø voïng trong nhöõng naêm tôùi öôùc tính 6 – 8% naêm. Theo keát quaû thoáng keâ veà chæ soá giaù haøng tieâu duøng (CPI) cuûa Hoa Kyø töø naêm 1948 tôùi naêm 1999 cuûa caùc nghieân cöùu tröôùc ñaây, ngöôøi ta tính ñöôïc tyû leä laïm phaùt trung bình cuûa Hoa Kyø trong thôøi gian treân laø 3.98% naêm (nguoàn US. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics). Ngoaøi ra tyû leä laïm phaùt cuûa Hoa Kyø töø 1992- 2001 ñöôïc cho trong baûng 5.1.2-B nhö sau: Baûng 5.1.2-B: Tyû leä laïm phaùt cuûa Hoa Kyø töø 1992 – 2001 Naêm 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tyû leä Lphaùt (%) 3,01 2,99 2,56 2,83 2,95 2,29 1,56 2,21 3,36 2,85 (Nguoàn Bureau for Economic Analysis – Boä Thöông Maïi Hoa Kyø, naêm 2002) Tyû leä laïm phaùt trung bình trong möôøi naêm qua ôû Hoa kyø laø 2.66% naêm. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, do nhieàu söï kieän chính trò treân theá giôùi, neàn kinh teá Hoa Kyø ñang coù xu höôùng suy thoaùi. Do ñoù trong luaän vaên naøy, tyû leä laïm phaùt cuûa Hoa Kyø ñöôïc choïn laø 3% naêm ñeå döï baùo cho tyû leä laïm phaùt ôû Vieät Nam trong thôøi kyø phaân tích döï aùn. Theo Thôøi Baùo Kinh Teá Vieät Nam soá 2002, bieán ñoäng tyû giaù hoái ñoái giöõa VND vaø USD treân thò tröôøng lieân ngaân haøng bình quaân ef (1999/2000) baèng 3,4% vaø ef (2000/2001) baèng 3,2%. Choïn tyû leä maát giaù ñoàng Vieät Nam ef coá ñònh baèng 3,2% naêm trong quaù trình phaân tích. Theo lyù thuyeát ñoàng giaù söùc mua, suy ra tyû leä laïm phaùt kyø voïng cuûa Vieät Nam trong nhöõng naêm tôùi theo coâng thöùc sau ñaây: LPVND = ef * (1+ LPUSD) + LPUSD LPVND = 3,2%*(1+3%) + 3% LPVND = 6,3% Vì vaäy, theo caùc phaân tích treân, tyû leä laïm phaùt kyø voïng cuûa Vieät Nam ñöôïc choïn trong luaän vaên baèng 6% vaø tyû leä naøy ñöôïc söû duïng trong suoát thì kyø phaân tích cuûa döï aùn. 5.1.3- Suaát chieát khaáu Trong luaän vaên, vieäc phaân tích taøi chính seõ ñöôïc thöïc hieän treân doøng tieàn teä sau thueá vôùi caû suaát chieát khaáu thöïc laãn suaát chieát khaáu danh nghóa theo quan ñieåm toång ñaàu tö vaø chuû ñaàu tö. Quan heä giöõa suaát chieát khaáu thöïc vaø danh nghóa ñöôïc cho trong phöông trình sau: i(dn) = [1+ i(t)]* [1+ if ] –1 (5.1) Trong ñoù: i(dn) : suaát chieát khaáu danh nghóa. i(t) : suaát chieát khaáu thöïc. if : tyû leä laïm phaùt (6%). Suaát chieát khaáu thöïc vaø danh nghóa cuûa chuû ñaàu tö vaø toång ñaàu tö ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: a- Suaát chieát khaáu chuû ñaàu tö Theo caùc döï aùn thöïc teá tröôùc ñaây cuûa coâng ty, suaát chieát khaáu thöïc trung bình sau thueá maø coâng ty chaáp nhaän laø 12%, nhö vaäy: MARR(thöïc) = 12,00% (theo yeâu caàu cuûa coâng ty) MARR(danh nghóa) = 18,72% (töø phöông trình 5.1) b- Suaát chieát khaáu toång ñaàu tö Theo quan ñieåm toång ñaàu tö, chi phí söû duïng voán trung bình cuûa döï aùn ñöôïc tính theo coâng thöùc WACC, nghóa laø: MARR = WACC = % voán vay x laõi vay + % voán coâng ty x giaù söû duïng voán cty. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, coâng ty Vissan thöïc hieän nhieàu chöông trình ñaàu tö coù voán lôùn, do ñoù nguoàn quyõ phaùt trieån ñaàu tö bò caïn kieät. Vì vaäy, trong döï aùn ñaàu tö xaây döïng phaân xöôûng cheá bieán saûn phaåm giaû cua, voán ñaàu tö chuû yeáu laø voán vay ngaân haøng chieám 80%. Phaàn coøn laïi laø voán töï coù cuûa coâng ty chieám 20%. Laõi suaát voán vay danh nghóa daøi haïn ôû ngaân haøng hieän taïi laø 15% naêm. Thueá suaát thu nhaäp doanh nghieäp theo qui ñònh cuûa boä Taøi Chính laø 28%, nhö vaäy laõi suaát voán vay danh nghóa ôû ngaân haøng sau thueá laø: ie= 15%* (1-28%) = 10,8%. Töø ñaây tính ñöôïc: MARR(danh nghóa) = 80%* 10,8% + 20%* 18,72% = 12,38% MARR(thöïc) = 6,02% (töø phöông trình 5.1) Toùm taét keát quaû ñöôïc cho trong baûng sau: Baûng 5.1.3: Suaát chieát khaáu cuûa döï aùn MARR (danh nghóa) MARR (thöïc) Quan ñieåm chuû ñaàu tö 18,72% 12,00% Quan ñieåm toång ñaàu tö 12,38% 6,02% 5.1.4- Huy ñoäng voán cuûa döï aùn Tieán ñoä huy ñoäng voán ñaàu tö phuø hôïp vôùi tieán ñoä ñaàu tö xaây döïng cuûa döï aùn. Theo keá hoaïch, döï aùn ñöôïc trình duyeät vaø coù quyeát ñònh ñaàu tö cuûa sôû Keá Hoaïch - Ñaàu Tö vaø vay ngaân haøng vaøo naêm 2004. Thôøi gian ñaët haøng thieát bò, xaây döïng hoaøn taát, vaän haønh thöû laø 6 thaùng. Nghóa laø phaân xöôûng cheá bieán thöïc phaåm coù theå ñöa vaøo saûn xuaát töø ñaàu naêm 2005. Voán coá ñònh Giai ñoaïn 1: ñaàu tö vaøo naêm 2004 Toång voán ñaàu tö coá ñònh laø: 27.977 trieäu VND. Trong ñoù bao goàm: Thieát bò ngoaïi nhaäp : 22.541 trieäu VND. Thieát bò mua trong nöôùc : 3.178 trieäu VND. Nhaø xöôûng : 2.258 trieäu VND Giai ñoaïn 2: ñaàu tö vaøo naêm 2012 Trong giai ñoaïn naøy chæ ñaàu tö cho daây chuyeàn saûn xuaát, vieäc ñaàu tö vaøo nhaø xöôûng ñaõ thöïc hieän ôû giai ñoaïn ñaàu. Toång voán ñaàu tö cho thieát bò laø:12.546 trieäu VND Voán coá ñònh ñöôïc taøi trôï baèng 80% vôùi voán vay daøi haïn ngaân haøng (chieát khaáu theo laõi suaát vay 15% naêm) vaø 20% vôùi voán töï coù cuûa coâng ty cho caû ñaàu tö giai ñoaïn 1 vaø giai ñoaïn 2. Voán löu ñoäng Voán löu ñoäng cuûa döï aùn ñöôïc tính nhö sau: Voán löu ñoäng = Toàn kho + Khoaûn phaûi thu + Tieàn maët + Khoaûn phaûi traû Voán löu ñoäng ñöôïc xaây döïng treân cô sôû chieán löôïc quaûn lyù kinh doanh cuûa coâng ty nhö sau: Khoaûn phaûi thu: do coâng ty Vissan coù maïng löôùi cöûa haøng phaân phoái saûn phaåm ñeán taän tay ngöôøi tieâu duøng, cho neân khoaûn phaûi thu töø caùc ñaïi lyù vaø khaùch haøng khaùc nhoû. Thöïc teá hoaït ñoäng taïi coâng ty cho thaáy khoaûn phaûi thu trung bình laø 10% doanh thu. Con soá naøy seõ ñöôïc aùp duïng cho döï aùn. Khoaûn phaûi traû: laø caùc khoaûn coâng ty nôï nhaø cung caáp trong quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát. Khoaûn phaûi traû cho nguyeân vaät lieäu ñöôïc laáy baèng 8% chi phí nguyeân vaät lieäu. Toàn kho nguyeân lieäu: theo kinh nghieäm cuûa Vissan trong lónh vöïc thöïc phaåm cheá bieán, trung bình löôïng haøng toàn kho nguyeân vaät lieäu neân döï tröõ ñeå ñaûm baûo saûn xuaát trong voøng töø hai ñeán ba thaùng. Töông öùng vôùi khoaûng thôøi gian treân, toàn kho nguyeân vaät lieäu ñöôïc tính baèng 20% chi phí nguyeân vaät lieäu. Toàn kho thaønh phaåm: do naêng löïc saûn xuaát cuûa chuyeàn lôùn hôn saûn löôïng baùn döï kieán, thò tröôøng tieâu thuï laø thò tröôøng noäi ñòa, coâng ty coù maïng löôùi phaân phoái toát, cho neân coâng ty coù theå ñaùp öùng nhanh moät khi saûn löôïng tieâu thuï ñoät bieán treân thò tröôøng; chính vì vaäy löôïng toàn kho thaønh phaåm trong luaän vaên choïn baèng 10% toång chi phí nguyeân vaät lieäu vaø chi phí hoaït ñoäng. Tieàn maët: öôùc tính baèng 10% toång chi phí vaän haønh, nguyeân vaät lieäu phuï, chi phí quaûn lyù chung vaø löông nhaân coâng. Voán löu ñoäng seõ taêng haèng naêm do soá löôïng baùn taêng daàn ñeán cuoái thôøi kyø phaân tích döï aùn vaø seõ ñöôïc boå sung haøng naêm baèng lôïi nhuaän cuûa döï aùn. Voán löu ñoäng ban ñaàu laø 7.143 trieäu ñoàng (phuï luïc H, trang 41-PL), ñöôïc laáy töø nguoàn voán töï coù cuûa coâng ty. 5.1.5-Traû laõi vaø voán ngaân haøng Soá tieàn ñaàu tö ban ñaàu ñöôïc vay daøi haïn töø ngaân haøng seõ ñöôïc traû daàn haøng naêm cuøng vôùi laõi suaát trong voøng 10 naêm. Soá tieàn vay ñaàu tö cho giai ñoaïn 2 vaøo naêm 2012 ñöôïc traû ñeàu trong 7 naêm. Keá hoaïch vay voán vaø traû laõi ñöôïc trình baøy trong baûng phaân tích taøi chính phuï luïc H, trang 41-PL. 5.1.6- Khaáu hao Theo qui ñònh cuûa Boä Taøi Chính veà ban haønh cheá ñoä quaûn lyù, söû duïng vaø trích khaáu hao taøi saûn coá ñònh, thôøi gian khaáu hao cuûa maùy moùc, thieát bò saûn xuaát ngaønh cheá bieán löông thöïc thöïc phaåm laø töø 7 ñeán 12 naêm. Thôøi gian khaáu hao nhaø xöôûng töø 4 ñeán 25 naêm. Trong luaän vaên seõ aùp duïng nguyeân taéc khaáu hao ñeàu cho caû thieát bò vaø nhaø xöôûng. Giaù trò coøn laïi cuûa thieát bò ñöôïc xem baèng vôùi giaù trò buùt toaùn coøn laïi sau thôøi kyø phaân tích döï aùn. Nhaø xöôûng Ñoái vôùi nhaø xöôûng, do thôøi gian hoaït ñoäng cuûa döï aùn laø 15 naêm, hôn nöõa keát caáu nhaø xöôûng coù neàn beâ toâng coát theùp vöõng chaéc do ñoù luaän vaên choïn thôøi gian khaáu hao cho nhaø xöôûng baèng vôùi thôøi gian hoaït ñoäng cuûa döï aùn. b- Thieát bò Ñoái vôùi thieát bò, xeùt veà möùc ñoä hieän ñaïi cuûa daây chuyeàn, Nhaät Baûn laø moät trong nhöõng quoác gia daãn ñaàu veà ngaønh cheá taïo thieát bò cheá bieán, ñaëc bieät lónh vöïc thieát bò cheá bieán cho nguyeân lieäu thuyû saûn, thì daây chuyeàn cheá bieán saûn phaåm giaû cua khaù hieän ñaïi, möùc ñoä hoaït ñoäng töï ñoäng hoaù töông ñoái cao. Hôn nöõa, tuoåi thoï kyõ thuaät cuûa daây chuyeàn töø 15-20 naêm. Do ñoù, döï aùn choïn thôøi gian khaáu hao thieát bò daøi nhaát trong khung qui ñònh cuûa Boä Taøi Chính laø 12 naêm. Xeùt veà khía caïnh taøi chính giaù thaønh, do saûn phaåm môùi, caàn coù chính saùch giaù caû linh hoaït, caàn thôøi gian phaùt trieån thò tröôøng, vieäc keùo daøi thôøi gian khaáu hao, giaûm giaù thaønh saûn phaåm ñeå chuû ñaàu tö deã linh hoaït trong chính saùch giaù caû hôn. Vaäy thôøi gian khaáu hao thieát bò 12 naêm laø hôïp lyù. 5.1.7- Thueá Bao goàm caùc loaïi thueá nhaäp khaåu, thueá giaù trò gia taêng, thueá thu nhaäp doanh nghieäp. Trong phaân tích taøi chính, luaän vaên söû duïng giaù nguyeân vaät lieäu laø giaù chaøo baùn treân thò tröôøng trong nöôùc, nghóa laø giaù ñaõ bao goàm thueá nhaäp khaåu vaø phuï thu (neáu coù). Thueá giaù trò gia taêng ñoái vôùi taát caû caùc loaïi nguyeân phuï lieäu vaø thaønh phaåm ñöôïc Boä Taøi Chính qui ñònh laø 10%. Thueá suaát thu nhaäp doanh nghieäp trong ngaønh thöïc phaåm cho caùc doanh nghieäp laø 28%. Keát quaû tính thueá ñöôïc trình baøy trong phaàn baùo caùo thu nhaäp, phuï luïc H. 5.2- DOANH THU 5.2.1- Giaù baùn Qua khaûo saùt giaù baùn saûn phaåm giaû cua thích hôïp ñöôïc trình baøy trong chöông 3. Ña soá khaùch haøng ñoàng yù chi traû moät khoaûn tieàn töø 50 ngaøn ñoàng ñeán 60 ngaøn ñoàng cho moät kg saûn phaåm. Ñaây laø giaù coù ñöôïc töø keát quaû khaûo saùt thò tröôøng naêm 2003, do ñoù luaän vaên choïn giaù baùn leû trong naêm ñaàu tieân cuûa saûn phaåm (naêm 2005) laø 50 ngaøn ñoàng/kg. Vôùi thueá suaát thueá giaù trò gia taêng laø 10% vaø möùc chieát khaáu cho caùc cöûa haøng, ñaïi lyù vaø vaän chuyeån khoaûng10%, vaäy giaù xuaát kho taïi coâng ty chöa thueá giaù trò gia taêng laø 42 ngaøn ñoàng/kg. Vì saûn phaåm giaû cua laø maët haøng thöïc phaåm tieâu duøng neân vieäc ñònh giaù saûn phaåm cho nhöõng naêm sau theo nguyeân taéc tröôït giaù do laïm phaùt döï kieán trong töông lai laø ñieàu khoâng hôïp lyù, khaùch haøng khoù chaáp nhaän vieäc taêng giaù ñeàu haøng naêm ñoái vôùi saûn phaåm tieâu duøng. Theo chieán löôïc kinh doanh cuûa coâng ty, giaù saûn phaåm seõ taêng moãi hai naêm vôùi möùc taêng theâm laø 5%, trong khi ñoù tyû leä laïm phaùt döï kieán laø 6% naêm, nhö vaäy giaù saûn phaåm giaû cua coù chieàu höôùng giaûm daàn theo thôøi gian treân quan ñieåm söùc mua cuûa ñoàng tieàn, ñieàu naøy phuø hôïp vôùi tính caïnh tranh ngaøy caøng cao khi saûn phaåm ñöôïc löu thoâng roäng raõi treân thò tröôøng. Baûng 5.1.7: Giaù baùn buoân danh nghóa saûn phaåm giaû cua ( ÑVT:1.000 ñoàng/kg) Naêm 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Giaù 42 42 44 44 46 46 48 48 50 50 52 52 55 55 58 5.2.2- Doanh thu Doanh thu cuûa döï aùn ñöôïc tính töø saûn löôïng vaø giaù baùn ñöôïc trình baøy trong phuï luïc H, trang 39-PL. 5.3- CHI PHÍ Chi phí bao goàm chi phí nguyeân vaät lieäu chính vaø chi phí hoaït ñoäng nhö chi phí lao ñoäng, chi phí nhieân lieäu, nöôùc, caùc chi phí chung khaùc. 5.3.1- Chi phí nguyeân vaät lieäu Bao goàm toång chi phí caùc thaønh phaàn cuûa nguyeân vaät lieäu tham gia tröïc tieáp vaøo caáu truùc taïo neân saûn phaåm giaû cua. Ñôn giaù cuûa nguyeân vaät lieäu theo thôøi ñoaïn cuûa döï aùn ñöôïc tính toaùn treân cô sôû ñôn giaù nguyeân vaät lieäu hieän taïi coäng vôùi phaàn tröôït giaù theo tyû leä laïm phaùt döï kieán haèng naêm laø 6%. Ñôn giaù nguyeân vaät lieäu ñöôïc trình baøy trong baûng E.4- Phuï luïc E, trang 30-PL. Chi phí nguyeân vaät lieäu cho moät taán thaønh phaåm giaû cua ñöôïc trình baøy trong baûng F.1- Phuï luïc F, trang 31-PL. 5.3.2- Chi phí ñieän naêng Ñieän naêng tieâu thuï trong quaù trình saûn xuaát bao goàm ñieän hoaït ñoäng daây chuyeàn saûn xuaát, caáp ñoâng saûn phaåm, ñieän aùnh saùng vaø ñieän phuïc vuï cho caùc sinh hoaït vaø laøm vieäc. Ñôn giaù ñieän ñöôïc döï baùo töø keát quaû hoài qui döõ lieäu giaù ñieän trong quaù khöù töø naêm 1990 ñeán naêm 2003. Baûng E.1- Phuï luïc E theå hieän döï baùo giaù ñieän töø naêm 2005 ñeán 2019. Chi phí ñieän naêng cho moät taán thaønh phaåm giaû cua ñöôïc cho trong baûng F.3- Phuï luïc F, tranh 32-PL. 5.3.3- Chi phí nöôùc Nöôùc trong phaân xöôûng ñöôïc söû duïng cho muïc ñích giaûi nhieät thieát bò maùy moùc, veä sinh maët baèng, thieát bò tröôùc vaø sau ca saûn xuaát, nöôùc cho sinh hoaït caù nhaân… Ñôn giaù nöôùc trong thôøi kyø phaân tích döï aùn ñöôïc söû duïng töø baûng ñôn giaù nöôùc döï tính cuûa coâng ty Caáp Nöôùc thaønh phoá Hoà Chí Minh giai ñoaïn 2004 – 2013. Ñôn giaù caùc naêm sau 2013 seõ ñöôïc döï baùo theo tyû leä taêng giaù töø naêm 2011 ñeán 2013 cuûa soá lieäu trong baûng ñôn giaù döï tính cuûa coâng ty Caáp nöôùc (xem E.3- Phuï luïc E, trang 29-PL). Chi phí nöôùc haøng naêm trong döï aùn ñöôïc trình baøy trong baûng F.2- Phuï luïc F. 5.3.4- Chi phí nhieân lieäu daàu FO Caùc coâng ñoaïn naáu haáp trong qui trình saûn xuaát ñöôïc söû duïng nguoàn nhieät cuûa hôi nöôùc ñöôïc taïo ra töø loø hôi chung cuûa coâng ty. Do ñoù chi phí nhieân lieäu maø döï aùn phaûi chi traû bao goàm chi phí tieâu thuï daàu FO, chi phí nhaân coâng vaän haønh loø hôi, chi phí khaáu hao loø hôi (xem nhö döï aùn mua hôi nöôùc cuûa coâng ty Vissan). Ñeå ñôn giaûn tính toaùn, coâng ty Vissan chaáp nhaän goäp chi phí vaän haønh loø hôi, chi phí khaáu hao thaønh heä soá laø 1,3 cho chi phí daàu FO, nghóa laø: Ñôn giaù FO (Döï aùn chi traû) = 1,3 * Ñôn giaù FO (Thò tröôøng) Döï baùo ñôn giaù daàu FO theo phöông phaùp hoài qui döõ lieäu giaù quaù khöù töø naêm 1993 ñeán naêm 2003 ñöôïc trình baøy trong D.3- Phuï luïc D. Chi phí nhieân lieäu haøng naêm cuûa döï aùn cho trong phuï luïc F, trang 33-PL. 5.3.5- Chi phí bao bì Chi phí bao bì ñöôïc tính toaùn bình quaân laø 2,5 trieäu ñoàng cho moät taán thaønh phaåm (nguoàn Phoøng Kyõ Thuaät Saûn Xuaát - Vissan, naêm 2004). Chi phí bao bì theo töøng thôøi ñoaïn cuûa döï aùn ñöôïc ñeà nghò tính tröôït giaù theo tyû leä laïm phaùt haøng naêm laø 6% (xem baûng F.7- Phuï luïc F, trang 34-PL). 5.3.6- Chi phí xöû lyù nöôùc thaûi Löôïng nöôùc thaûi töø hoaït ñoäng saûn xuaát xem nhö baèng vôùi löôïng nöôùc tieâu thuï taïi phaân xöôûng seõ ñöôïc ñoå vaøo heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi cuûa coâng ty. Chi phí xöû lyù laø 2.000 ñoàng/m3 (nguoàn Phoøng Kyõ Thuaät - Vissan, 2002). Döï baùo ñôn giaù xöû lyù seõ ñöôïc tính tyû leä taêng giaù ñieän haèng naêm trong töøng thôøi ñoaïn cuûa döï aùn. Chi phí xöû lyù nöôùc haøng naêm ñöôïc trình baøy trong baûng F.5- Phuï luïc F. 5.3.5- Chi phí nhaân coâng Vieäc tính toaùn chi phí nhaân coâng treân cô sôû löông bình quaân cho toaøn boä phaân xöôûng laø 2,8 trieäu ñoàng/thaùng, ngöôøi trong naêm 2005. Löông trong caùc thôøi ñoaïn sau seõ tính theo tröôït giaù vôùi tyû leä laïm phaùt haøng naêm laø 6%. Chi phí nhaân coâng ñöôïc trình baøy trong baûng F.6- Phuï luïc F. 5.3.7- Chi phí quaûn lyù chung Chi phí quaûn lyù chung bao goàm chi phí baûo trì, chi phí quaûn lyù, chi phí khaáu hao. Baûng F.8- Phuï luïc F trình baøy chi phí quaûn lyù chung. a- Chi phí baûo trì, söûa chöõa Chi phí baûo trì, söûa chöõa ñöôïc tính baèng 0,5% chi phí ñaàu tö thieát bò theo giaù naêm goác. Chi phí baûo trì ñöôïc giaû ñònh taêng theo tyû leä laïm phaùt haøng naêm. b- Chi phí quaûn lyù Theo qui cheá cuûa coâng ty, chi phí quaûn lyù ñöôïc trích laø 10% chi phí nhaân coâng. 5.3.8- Chi phí khaáu hao Chi phí khaáu hao thieát bò vaø nhaø xöôûng ñöôïc tính theo khaáu hao ñeàu, thôøi gian khaáu hao thieát bò laø 12 naêm, thôøi gian khaáu hao nhaø xöôûng laø 14 naêm, xem chi tieát baûng F.9- Phuï luïc F, trang 35-PL. 5.4- NGAÂN LÖU TAØI CHÍNH CUÛA DÖÏ AÙN Döïa vaøo caùc thoâng soá taøi chính, doanh thu, chi phí ñaõ ñöôïc ñeà caäp treân, trong phaàn naøy luaän vaên seõ trình baøy baùo caùo thu nhaäp, xaây döïng ngaân löu danh nghóa vaø ngaân löu thöïc cuûa döï aùn theo quan ñieåm toång ñaàu tö vaø quan ñieåm chuû ñaàu tö. 5.4.1- Baùo caùo thu nhaäp cuûa döï aùn Baùo caùo thu nhaäp phaûn aùnh keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh döï kieán haèng naêm cuûa döï aùn. Baùo caùo thu nhaäp cho thaáy khi phaân xöôûng baét ñaàu hoaït ñoäng, döï aùn ñaõ taïo ra lôïi nhuaän trong suoát thôøi kyø cuûa döï aùn (xem baûng H.6- Phuï luïc H, trang 42-PL). 5.4.2- Phaân tích taøi chính theo quan ñieåm toång ñaàu tö Trong phaân tích taøi chính theo quan ñieåm toång ñaàu tö, luaän vaên trình baøy caû doøng ngaân löu taøi chính danh nghóa vaø doøng ngaân löu taøi chính thöïc sau thueá. Tieâu chuaån ñaùnh giaù tính hieäu quaû cuûa döï aùn laø NPV ³ 0 vaø IRR ³ MARR. Keát quaû chi tieát xem phuï luïc H, trang 44-PL vaø 46-PL, ñöôïc toùm taét trong baûng sau: Baûng 5.4.2: Keát quaû phaân tích NPV vaø IRR theo quan ñieåm toång ñaàu tö Tieâu chuaån Danh nghóa Thöïc MARR (%) 12,38% 6,02% IRR (%) 37% 29% NPV (Trieäu ñoàng) 78.882 78.882 Nhö vaäy phaân tích taøi chính treân quan ñieåm toång ñaàu tö cho thaáy döï aùn ñaùng giaù. 5.4.3- Phaân tích taøi chính theo quan ñieåm chuû ñaàu tö Theo quan ñieåm chuû ñaàu tö, töø doøng ngaân löu taøi chính danh nghóa vaø doøng ngaân löu thöïc ñeàu coù NPV > 0 vaø IRR > MARR. Keát quaû cho trong baûng 5.4.3 (xem phuï luïc H, trang 43-PL vaø 45-PL). Baûng 5.4.3- Keát quaû phaân tích NPV vaø IRR theo quan ñieåm chuû ñaàu tö Tieâu chuaån Danh nghóa Thöïc MARR (%) 18,72% 12% IRR (%) 55% 47% NPV (Trieäu ñoàng) 44.151 44.151 Nhö vaäy döï aùn ñaùng giaù veà maët taøi chính treân quan ñieåm chuû ñaàu tö. 5.4.4- AÛnh höôûng cuûa laïm phaùt ñeán caùc haïng muïc cuûa doøng ngaân löu Trong muïc 5.1.2, luaän vaên ñaõ xaùc ñònh tyû leä laïm phaùt kyø voïng trong suoát thôøi kyø phaân tích döï aùn laø 6% naêm. Tuy nhieân vieäc xaùc ñònh chính xaùc tyû leä laïm phaùt laø moät vieäc heát söùc khoù khaên, do ñoù phaàn naøy seõ xem xeùt theâm bieán ñoäng cuûa laïm phaùt töø khoaûng 0% ñeán 12% aûnh höôûng ñeán keát quaû NPV cuûa caùc haïng muïc vaø cuûa döï aùn nhö theá naøo. Soá lieäu cuï theå trình baøy trong baûng 5.4.4 trang sau. Söï aûnh höôûng cuûa vieäc taêng tyû leä laïm phaùt leân töøng haïng muïc doøng tieàn teä cuûa döï aùn nhö sau: Doøng haïng muïc khoâng ñoåi: doanh thu, toång chi phí saûn xuaát vaø hoaït ñoäng, thueá giaù trò gia taêng. Doøng haïng muïc giaûm: traû laõi vaø voán ngaân haøng. Caùc doøng haïng muïc coøn laïi ñeàu taêng. NPV cuûa döï aùn giaûm töø 47,849 tyû ñoàng xuoáng 40,2 tyû ñoàng. Baûng 5.4.4- Aûnh höôûng cuûa laïm phaùt ñeán caùc hang muïc cuûa doøng ngaân löu (Ñôn vò trieäu ñoàng) Laïm phaùt 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% Ngaân löu vaøo (+) Voán vay 31.344 32.677 34.176 35.858 37.742 39.848 42.196 Doanh thu 526.018 526.018 526.018 526.018 526.018 526.018 526.018 Thay ñoåi khoaûn P.Thu -2.845 -3.721 -4.563 -5.373 -6.153 -6.905 -7.630 Giaù trò thanh lyù thieát bò 4.668 5.362 6.143 7.019 8.000 9.097 10.320 Toång ngaân löu vaøo 550.565 549.565 548.618 547.717 546.859 546.040 545.257 Ngaân löu ra (-) Chi phí ñaàu tö Th.bò 39.181 40.847 42.720 44.823 47.178 49.810 52.745 Voán löu ñoäng ban ñaàu 6.739 6.874 7.008 7.143 7.278 7.413 7.548 Toång chi phí SX & HÑ 387.854 387.854 387.854 387.854 387.854 387.854 387.854 Tieàn laõi vay naêm 04 12.169 11.393 10.699 10.076 9.515 9.008 8.547 Tieàn laõi vay naêm 12 4.367 4.855 5.391 5.980 6.626 7.334 8.109 Traû voán vay naêm 04 12.646 11.566 10.627 9.806 9.086 8.450 7.886 Traû voán vay naêm 12 6.545 7.153 7.815 8.537 9.321 10.174 11.101 Thay ñoåi tieàn maët 910 1.168 1.416 1.654 1.884 2.105 2.319 Thay ñoåi toàn kho NL 3.955 4.972 5.951 6.893 7.800 8.673 9.516 Thay ñoåi toàn kho TP 2.432 3.070 3.683 4.274 4.842 5.389 5.917 Thay ñoåi khoaûn P.Traû -1.582 -1.989 -2.380 -2.757 -3.120 -3.469 -3.806 Toång doøng ngaân löu ra 462.576 462.092 461.801 461.667 461.663 461.767 461.959 Ngaân löu roøng tröôùc thueá 87.989 87.473 86.817 86.050 85.195 84.273 83.298 Thueá VAT 13.778 13.778 13.778 13.778 13.778 13.778 13.778 Thueá TNDN 26.362 27.031 27.612 28.121 28.570 28.966 29.320 NPV sau thueá 47.849 46.664 45.427 44.151 42.848 41.529 40.200 Keát quaû cho thaáy giaù trò hieän taïi roøng cuûa doøng ngaân löu döï aùn luoân döông khi tyû leä laïm phaùt taêng töø 0% naêm ñeán 12% naêm. 5.5- PHAÂN TÍCH RUÛI RO Trong quaù trình xaây döïng ngaân löu taøi chính cuûa döï aùn, luaän vaên ñaõ söû duïng nhieàu giaû ñònh cho caùc thoâng soá ñaàu vaøo. Söï thay ñoåi cuûa caùc thoâng soá naøy seõ laøm thay ñoåi giaù trò NPV - laø tieâu chuaån ñaùnh giaù tính khaû thi cuûa döï aùn -. Do ñoù, ñeå xaùc ñònh möùc ñoä nhaïy caûm cuûa NPV ñoái vôùi söï thay ñoåi cho pheùp cuûa caùc thoâng soá ñaàu vaøo, luaän vaên tieán haønh phaân tích ruûi ro theo caùc phöông phaùp phoå bieán laø: phaân tích ñoä nhaïy, phaân tích tình huoáng, vaø phaân tích moâ phoûng. 5.5.1- Phaân tích ñoä nhaïy Trong phaàn naøy choïn caùc bieán maø khi giaù trò cuûa chuùng thay ñoåi seõ laøm aûnh höôûng nhieàu ñeán giaù trò NPV cuûa döï aùn. Caùc bieán ñöôïc choïn laø löôïng baùn, giaù baùn, giaù nguyeân vaät lieäu, chi phí hoaït ñoäng, suaát chieát khaáu MARR, tyû leä laïm phaùt. Keát quaû phaân tích ñoä nhaïy nhö sau: a- Soá löôïng baùn Ñoä thay ñoåi NPV (tyû ñoàøng) -60% -6,791 -50% 1,070 -40% 10,190 -30% 18,680 -20% 27,170 -10% 35,661 0% 44,151 10% 52,643 20% 61,131 Hình 5.5.1-A: Söï thay ñoåi NPV theo löôïng baùn Nhaän xeùt: löôïng baùn coù taùc ñoäng maïnh ñeán NPV, khi soá löôïng baùn giaûm hoaëc taêng 10% so vôùi möùc döï tính ban ñaàu thì NPV seõ giaûm hoaëc taêng khoaûng 18%. Khi löôïng baùn giaûm döôùi 50% möùc döï tính ban ñaàu thì NPV seõ aâm. b- Giaù baùn Ñoä thay ñoåi NPV (tyû ñoàøng) -20% -23,038 -15% -6,241 -10% 10,556 -5% 27,353 0% 44,151 5% 60,948 10% 77,745 Hình 5.5.1-B: Söï thay ñoåi NPV theo giaù baùn Nhaän xeùt: NPV raát nhaïy caûm vôùi söï thay ñoåi cuûa giaù baùn. Khi giaù baùn taêng hoaëc giaûm 5% so vôùi giaù döï kieán ban ñaàu thì NPV seõ taêng hoaëc giaûm khoaûng 36%. Khi giaù baùn giaûm gaàn 15% thì NPV töø döông chuyeån sang aâm. c- Chi phí hoaït ñoäng Ñoä thay ñoåi NPV (tyû ñoàng) -10% 45,303 0% 44,151 10% 42,998 20% 41,846 30% 40,693 Hình 5.5.1-C: Söï thay ñoåi NPV theo chi phí hoaït ñoäng Nhaän xeùt: Chi phí hoaït ñoäng taêng laøm giaûm NPV cuûa döï aùn, tuy nhieân döõ lieäu cho thaáy NPV thay ñoåi ít khi chi phí hoaït ñoäng thay ñoåi. NPV khoâng nhaïy caûm nhieàu vôùi chi phí hoaït ñoäng. d- Giaù nguyeân lieäu Ñoä thay ñoåi NPV (tyû ñoàøng) -20% 86,825 -15% 76,156 -10% 65,488 -5% 54,819 0% 44,151 5% 33,482 10% 22,814 15% 12,145 20% 1,477 25% -9,191 Hình 5.5.1-D: Söï thay ñoåi NPV theo giaù nguyeân lieäu Nhaän xeùt: NPV cuûa döï aùn khaù nhaïy vôùi söï thay ñoåi cuûa giaù nguyeân lieäu. Khi giaù nguyeân lieäu taêng NPV seõ giaûm vaø ngöôïc laïi. NPV cuûa döï aùn seõ aâm khi giaù nguyeân lieäu taêng hôn 20%. e- Suaát chieát khaáu MARR (%) Ñoä thay ñoài NPV (tyû ñoàng) 9 -25% 57,731 10 -17% 52,729 11 -8% 48,221 12 0% 44,151 13 8% 40,466 14 17% 37,123 15 25% 34,084 Hình 5.5.1-E: Söï thay ñoåi NPV theo suaát chieát khaáu Nhaän xeùt: Khi ñoä thay ñoåi cuûa suaát chieát khaáu thöïc cuûa chuû ñaàu tö laø ±25% thì NPV cuûa döï aùn thay ñoåi khoâng lôùn vaø luoân luoân döông. NPV khoâng nhaïy caûm vôùi söï thay ñoåi cuûa suaát chieát khaáu. f- Keát luaän veà phaân tích ñoä nhaïy Hình 5.5.1-F: Söï thay ñoåi NPV theo caùc bieán Khi ñöa caùc bieán vaøo cuøng ñoà thò, coù theå nhaän thaáy söï thay ñoåi cuûa caùc bieán nhö giaù baùn, giaù nguyeân lieäu vaø löôïng baùn aûnh höôûng raát maïnh ñeán NPV cuûa döï aùn, caùc bieán naøy coù theå laøm cho NPV aâm. Caùc bieán coøn laïi nhö chi phí hoaït ñoäng, tyû leä laïm phaùt (baûng 5.4.4) vaø suaát chieát khaáu aûnh höôûng khoâng nhieàu ñeán NPV cuûa döï aùn, vaø khi caùc bieán naøy thay ñoåi trong khoaûng öôùc tính, NPV luoân cho giaù trò döông. 5.5.2- Phaân tích tình huoáng Trong phaân tích tình huoáng, luaän vaên khaûo saùt giaù trò NPV cuûa döï aùn khi coù söï bieán ñoäng ñoàng thôøi cuûa caùc bieán ñöôïc choïn trong phaàn phaân tích ñoä nhaïy. Giaù trò cuûa caùc bieán ñöôïc tính trong ba tình huoáng laø: baát lôïi nhaát, thöôøng xaûy ra nhaát (trung bình) vaø tình huoáng toát nhaát. Xaùc suaát caùc tình huoáng ñöôïc choïn 30% cho tröôøng hôïp baát lôïi nhaát, 60% thöôøng xaûy ra nhaát vaø 10% cho tröôøng hôïp toát nhaát. Rieâng suaát chieát khaáu MARR thöïc theo quan ñieåm chuû ñaàu tö laø suaát chieát khaáu mong ñôïi cuûa chuû ñaàu tö, vaø trong döï aùn naøy giaù trò yeâu caàu cuûa chuû ñaàu tö laø coá ñònh 12% neân luaän vaên seõ khoâng ñöa soá MARR vaøo ñeå phaân tích tình huoáng cuõng nhö moâ phoûng. Giaù trò cuûa caùc bieán nhö löôïng baùn, giaù baùn, giaù nguyeân lieäu, chi phí hoaït ñoäng, laïm phaùt ñöôïc choïn trong caùc tình huoáng döïa vaøo söï bieán ñoäng treân thò tröôøng vaø tình hình saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty Vissan trong nhöõng naêm qua ñöôïc trình baøy cuï theå nhö sau: Soá löôïng baùn Möùc ñoä thay ñoåi löôïng baùn cuûa döï aùn ñöôïc caên cöù vaøo möùc ñoä thay ñoåi nhu caàu saûn phaåm giaû cua thöïc teá trong quaù khöù taïi thò tröôøng Thaùi Lan. Ñöôøng bieân toái ña vaø toái thieåu (song song vôùi ñöôøng hoài qui nhu caàu saûn phaåm giaû cua ôû thò tröôøng Thaùi Lan) coù khoaûng caùch laø 800 taán (tính toaùn töø baûng 3.6.1), vaø luaän vaên söû duïng giaù trò naøy cho möùc ñoä dao ñoäng veà löôïng baùn cuûa döï aùn. Töø ñaây xaùc ñònh ñöôïc löôïng baùn toái thieåu baèng 40% vaø löôïng baùn toái ña baèng 160% löôïng baùn döï baùo. Giaù baùn saûn phaåm giaû cua Qua phaân boá xaùc suaát cuûa keát quaû khaûo saùt thò tröôøng veà giaù baùn saûn phaåm maø ngöôøi tieâu duøng coù theå chaáp nhaän ñöôïc (phuï luïc A, trang 12-PL) coù theå laáy giaù baùn leû thaáp nhaát laø 40 ngaøn ñoàng/kg vaø giaù cao nhaát laø 60 ngaøn ñoàng/kg. Nhö vaäy, giaù baùn thaáp nhaát baèng 80% vaø giaù baùn cao nhaát laø 120% giaù baùn döï baùo. Chi phí hoaït ñoäng Caùc khoaûn chi phí nhö ñieän, nöôùc, nhieân lieäu, bao bì, löông coâng nhaân vaø nhöõng khoaûn khaùc ñaõ ñöôïc öôùc tính döïa treân chi phí hoaït ñoäng cuûa coâng ty. Nhöõng khoaûn chi phí naøy treân thöïc teá coù theå cao hôn hoaëc thaáp hôn. Trong luaän vaên, ñoä dao ñoäng cuûa chi phí naøy ñöôïc choïn töø 90% ñeán 130% chi phí tính toaùn. Giaù nguyeân lieäu Nguyeân lieäu chính trong saûn xuaát saûn phaåm giaû cua laø surimi chieám tyû troïng cao nhaát trong toång nguyeân lieäu, do ñoù luaän vaên seõ söû duïng möùc ñoä dao ñoäng cuûa giaù nguyeân lieäu surimi aùp duïng chung cho möùc ñoä dao ñoäng giaù nguyeân lieäu trong döï aùn. Giaù nguyeân lieäu surimi phuï thuoäc nhieàu vaøo muøa ñaùnh baét haûi saûn ôû Vieät Nam, tuy nhieân soá lieäu thoáng keâ taïi coâng ty Vissan trong vaøi naêm qua cho thaáy möùc ñoä dao ñoäng naèm trong khoaûng ± 20%. Vaäy luaän vaên choïn möùc giaù nguyeân lieäu thaáp nhaát laø 80% vaø cao nhaát laø 120% giaù nguyeân lieäu ñaõ tính toaùn. Laïm phaùt Qua keát quaû khaûo saùt aûnh höôûng cuûa laïm phaùt ñeán caùc haïng muïc cuûa doøng ngaân löu trong baûng 5.4.4 cho thaáy khi laïm phaùt taêng thì NPV cuûa döï aùn seõ giaûm. Do ñoù luaän vaên cuõng caàn ñöa theâm bieán laïm phaùt ñeå xem xeùt möùc ñoä ruûi ro trong phaân tích tình huoáng. Vieäc xaùc ñònh tyû leä laïm phaùt vaø döï baùo noù trong töông lai laø ñieàu raát khoù khaên, hôn nöõa qua keát quaû baûng 5.4.4 cho thaáy NPV cuûa döï aùn raát ít nhaïy caûm vôùi tyû leä laïm phaùt, cho neân luaän vaên ñeà nghò moät caùch chuû quan möùc ñoä dao ñoäng cuûa laïm phaùt töø 2% ñeán 12% (xoay quanh giaù trò trung bình 6%). Keát quaû phaân tích tình huoáng ñöôïc toùm taét trong baûng döôùi ñaây: Baûng 5.5.2: Keát quaû phaân tích tình huoáng Caùc bieán Baát lôïi nhaát Trung bình Toát nhaát Löôïng baùn 40% 100% 160% Giaù baùn 80% 100% 120% Chi phí hoaït ñoäng 130% 100% 90% Giaù nguyeân lieäu 120% 100% 80% Laïm phaùt 12% 6% 2% NPV ( trieäu ñoàng) -52.679 44.151 404.700 Xaùc suaát 30% 60% 10% NPV kyø voïng (trieäu ñoàng) 51.157 Keát quaû phaân tích tình huoáng cho thaáy khi xaûy ra tình huoáng baát lôïi nhaát, giaù trò NPV aâm; nhöng giaù trò NPV kyø voïng vaãn döông, ñieàu naøy chöùng toû döï aùn ñaùng giaù. 5.5.3- Phaân tích ruûi ro baèng moâ phoûng Trong phaân tích tình huoáng, caùc bieán aûnh höôûng ñeán giaù trò NPV cuûa döï aùn ñöôïc xeùt ñoàng thôøi, nhöng vieäc xaùc ñònh xaùc suaát xaûy ra cho caùc tình huoáng cuõng nhö söï thay ñoåi ñoàng thôøi cuûa caùc bieán mang yeáu toá chuû quan vaø khoù xaûy ra trong thöïc teá. Vì vaäy caàn tieán haønh theâm phaân tích ruûi ro baèng moâ phoûng. Phaân tích ruûi ro ñöôïc thöïc hieän döïa treân kyõ thuaät moâ phoûng Monte Carlo, trong phaân tích naøy, luaän vaên khaûo saùt söï taùc ñoäng ngaãu nhieân cuûa nhieàu bieán cuøng luùc leân ñoä ño hieäu quaû cuûa döï aùn. Caùc bieán ñöa vaøo ñöôïc ñònh nghóa daïng phaân phoái xaùc suaát cuõng nhö giaù trò bieân, giaù trò trung bình phuø hôïp vôùi baûn chaát thöïc teá cuûa chuùng. Coâng cuï ñöôïc söû duïng laø phaàn meàm @Risk chaïy treân neàn Excel. Choïn bieán phaân tích Caùc bieán ñöôïc choïn ñeå phaân tích ruûi ro cuõng goàm caùc bieán trong phaàn phaân tích tình huoáng: Thay ñoåi soá löôïng baùn Thay ñoåi giaù baùn Thay ñoåi chi phí hoaït ñoäng Thay ñoåi giaù nguyeân lieäu Laïm phaùt Ñaëc tröng cuûa bieán Caùc giaù trò ñaëc tröng cuûa bieán ñöôïc trình baøy trong phaàn 5.2.2, phaân phoái xaùc suaát cuûa caùc bieán ñöôïc giaû ñònh laø phaân phoái chuaån coù giaù trò trung bình laø giaù trò ñaõ döï baùo trong phaân tích taøi chính vaø ñoä leäch chuaån ñöôïc tính theo nguyeân taéc 6sigma (hieäu giöõa giaù trò Max vaø Min chia cho 6), rieâng bieán chi phí hoaït ñoäng coù phaân phoái ñeàu. Baûng sau ñaây toùm taét ñaëc tröng cuûa caùc bieán: Baûng 5.5.3: Ñaëc tröng cuûa bieán Teân bieán Loaïi phaân phoái xaùc suaát Ñaëc tröng Ghi chuù Soá löôïng baùn Phaân phoái chuaån µ = 100%, σ = 20% % cuûa löôïng baùn döï kieán (taán) Giaù baùn Phaân phoái chuaån µ = 100%, σ = 10% % cuûa giaù baùn (trieäu ñoàng) Giaù nguyeân lieäu Phaân phoái chuaån µ = 100%, σ = 6,67% % cuûa giaù nguyeân lieäu (trieäu ñoàng) Chi phí hoaït ñoäng Phaân phoái ñeàu Min = 90%, Max = 130% % cuûa chi phí (trieäu ñoàng) Laïm phaùt Phaân phoái chuaån µ = 6%, σ = 2% (%) c- Keát quaû phaân tích ruûi ro Qua 10.000 laàn chaïy moâ phoûng treân @Risk, keát quaû phaân tích ruûi ro thu ñöôïc nhö sau: NPV trung bình cuûa döï aùn laø 44.110 trieäu ñoàng. Xaùc suaát ñeå NPV aâm laø 23,14%. Ñieàu naøy cho thaáy döï aùn ñöôïc xem laø ñaùng giaù vaø coù möùc ñoä ruûi ro töông ñoái cao. Keát quaû chi tieát cuûa phaân tích ruûi ro ñöôïc trình baøy trong phaàn phuï luïc K, trang 52-PL. CHÖÔNG 6: PHAÂN TÍCH KINH TEÁ Muïc tieâu cuûa phaân tích kinh teá laø ñaùnh giaù döï aùn töø quan ñieåm cuûa toaøn boä neàn kinh teá ñeå xaùc ñònh vieäc thöïc hieän döï aùn coù toát cho lôïi ích kinh teá quoác gia hay khoâng (trong khi phaân tích taøi chính chæ xem xeùt hieäu quaû lieân quan ñeán chuû ñaàu tö). Vieäc ño löôøng lôïi ích vaø chi phí kinh teá ñöôïc xaây döïng treân döõ lieäu coù ñöôïc trong phaân tích taøi chính. Trong phaàn naøy, luaän vaên taäp trung xaây döïng heä soá chuyeån ñoåi giaù, sau ñoù döïa treân doøng ngaân löu thöïc theo quan ñieåm toång ñaàu tö xaùc ñònh caùc lôïi ích vaø chi phí kinh teá, xaây döïng doøng ngaân löu kinh teá cuûa döï aùn vaø phaân tích keát quaû. 6.1- XAÙC ÑÒNH HEÄ SOÁ CHUYEÅN ÑOÅI GIAÙ Ñeå xaùc ñònh giaù trò kinh teá cuûa caùc yeáu toá ñaàu vaøo vaø ñaàu ra cuûa döï aùn töø giaù taøi chính, tröôùc tieân laø xaùc ñònh heä soá chuyeån ñoåi giaù cuûa caùc yeáu toá naøy. Caùc yeáu toá ñaàu vaøo cuûa döï aùn ñöôïc phaân laøm hai loaïi: haøng ngoaïi thöông vaø haøng phi ngoaïi thöông. Haøng ngoaïi thöông bao goàm haøng nhaäp khaåu, haøng xuaát khaåu, vaø caùc loaïi haøng coù khaû naêng xuaát nhaäp khaåu. Haøng phi ngoaïi thöông laø nhöõng loaïi maët haøng khoâng ñöôïc mua baùn treân thò tröôøng quoác teá, chaúng haïn nhö löông coâng nhaân, chi phí quaûn lyù, ñieän nöôùc… Aùp duïng lyù thuyeát tính toaùn heä soá chuyeån ñoåi CFi (Conversion Factor) ñöôïc trình baøy trong chöông hai, phaàn döôùi ñaây seõ tính toaùn CFi cho töøng haïng muïc cuûa doøng ngaân löu döï aùn. 6.1.1- Xaùc ñònh heä soá chuyeån ñoåi giaù cuûa haøng ngoaïi thöông Ñeå tính heä soá chuyeån ñoåi giaù cuûa haøng ngoaïi thöông, caùc thoâng soá cô baûn caàn ñöôïc xaùc ñònh laø: Tyû giaù hoái ñoái kinh teá: Ee Tyû giaù hoái ñoái kinh teá ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: Ee = WxEm (1+K) (1-tx) + WimEm (1+tim) Trong ñoù: Ee, Em : giaù kinh teá vaø giaù taøi chính cuûa ngoaïi teä Wx, Wim : tyû troïng giaù trò haøng xuaát khaåu vaø nhaäp khaåu. Wx= 48%, Wim= 52% tx, tim : thueá suaát xuaát khaåu, nhaäp khaåu trung bình. tx= 1,02%, tim= 14,52% (Xem phaàn tính toaùn phuï luïc J, trang 50-PL). K laø tyû soá trôï giaù cho xuaát khaåu. Khoâng trôï giaù neân K= 0 Em= 15.650 VND/USD (vaøo thôøi ñieåm cuoái naêm 2003) Keát quaû cho Ee= 16.755VND/USD Phaàn buø ñaép trao ñoåi ngoaïi teä FEP Phaàn buø ñaép ngoaïi teä ñöôïc tính nhö sau: Töø caùc heä soá CFunadj vaø FEP, luaän vaên tieán haønh tính heä soá chuyeån ñoåi giaù caùc yeáu toá ñaàu vaøo: Heä soá chuyeån ñoåi giaù cuûa daây chuyeàn thieát bò Thieát bò nhaäp nöôùc ngoaøi Döïa vaøo baûng tính heä soá giaù ñöôïc trình baøy trong chöông hai, heä soá chuyeån ñoåi giaù cho daây chuyeàn thieát bò ñöôïc tính trong baûng 6.1.1 nhö sau: Baûng 6.1.1-A: Heä soá CF cuûa daây chuyeàn thieát bò mua nöôùc ngoaøi (Ñôn vò: trieäu ñoàng) Thieát bò mua trong nöôùc FV CFunadj EVunadj %T FEP EVadj Giaù CIF 22491 1 22491 100% 2361,5 24852,56 Thueá nhaäp khaåu 0 0 0 0% 0 0 Vaän chuyeån 50 1 50 0% 0 50 Toång 22541 14902,56 CF(Thieát bò nhaäp) 1,1048 Thieát bò mua trong nöôùc Thieát bò mua trong nöôùc ñaõ chòu thueá nhaäp khaåu 20%. Heä soá chuyeån ñoåi cuûa thieát bò mua trong nöôùc nhö sau: Baûng 6.1.1-B: Heä soá CF cuûa thieát bò mua trong nöôùc (Ñôn vò: trieäu ñoàng) Thieát bò mua trong nöôùc FV CFunadj EVunadj %T FEP EVadj Giaù CIF 2224,6 1 2224,6 100% 233,58 2458,18 Thueá nhaäp khaåu (20%) 444,92 0 0 0% 0.00 0.00 Phaàn cheânh leäch baùn buoân 508,48 1 508,48 0% 0.00 508,48 Toång 3178 2966,66 CF(thieát bò trong nöôùc) 0,9335 b- Heä soá chuyeån ñoåi cuûa nguyeân lieäu nhaäp Caùc nguyeân lieäu coù nguoàn goác töø nöôùc ngoaøi duøng trong quaù trình saûn xuaát bao goàm moät soá höông lieäu vaø chaát phuï gia ñeàu ñöôïc mua töø caùc coâng ty trong nöôùc. Veà nguyeân taéc, ñaây laø haøng ngoaïi nhaäp caàn phaûi tính heä soá chuyeån ñoåi giaù theo haøng ngoaïi thöông, tuy nhieân chi phí cho nguyeân lieäu naøy chieám moät tyû troïng quaù nhoû trong toång chi phí nguyeân lieäu, vaø ñeå ñôn giaûn tính toaùn maø khoâng aûnh höôûng ñeán keát quaû, luaän vaên ñeà nghò ñöôïc tính heä soá chuyeån ñoåi giaù theo haøng phi ngoaïi thöông cuøng vôùi caùc nguyeân lieäu khaùc. 6.1.2- Xaùc ñònh heä soá chuyeån ñoåi cuûa haøng phi ngoaïi thöông Caùc nhaäp löôïng phi ngoaïi thöông trong döï aùn naøy bao goàm chi phí nguyeân lieäu, bao bì, ñieän, nöôùc, daàu, doanh thu… Nhö ñaõ trình baøy trong chöông hai, giaù kinh teá cuûa haøng phi ngoaïi thöông Pe ñöôïc tính theo coâng thöùc: Trong ñoù: Pd laø giaù ngöôøi tieâu duøng saün loøng chi traû, t laø thueá suaát, Ws, Wd laø tyû troïng giaù cung vaø giaù caàu. Ñoái vôùi haøng phi ngoaïi thöông, Ws, Wd thöôøng ñöôïc choïn baèng nhau, nghóa laø Ws= Wd= 0,5 Do ñoù heä soá chuyeån ñoåi giaù haøng phi ngoaïi thöông ñöôïc tính ñöôïc tính nhö sau: Thueá suaát trong tröôøng hôïp naøy laø thueá giaù trò gia taêng (VAT), bao goàm 2 möùc 5% vaø 10%. Ñoái vôùi chi phí ñieän, daàu, bao bì, nguyeân lieäu, doanh thu, thueá VAT laø 10% Þ CF= 0,9545 Ñoái vôùi chi phí nöôùc, thueá VAT laø 5% Þ CF= 0,9762 6.1.3- Xaùc ñònh heä soá chuyeån ñoåi giaù cuûa chi phí löông coâng nhaân. Trong phaân tích taøi chính, chi phí löông coâng nhaân bình quaân cuûa döï aùn laø 2,8 trieäu ñoàng/thaùng. Löông bình quaân coâng nhaân thaønh phoá Hoà Chí Minh coù tay ngheà cao trong ngaønh thöïc phaåm laø 2,5 trieäu ñoàng/thaùng. Do ñoù heä soá chuyeån ñoåi cuûa chi phí löông coâng nhaân laø: CF = 2,5/2,8 = 0,893 Ñoái vôùi caùc chi phí khaùc, luaän vaên choïn CF = 1 6.1.4- Toång hôïp heä soá chuyeån ñoåi giaù Heä soá chuyeån ñoåi giaù ñaõ xaùc ñònh ôû phaàn treân ñöôïc toång hôïp trong baûng 6.1.4 Baûng 6.1.4: Heä soá chuyeån ñoåi giaù Haïng muïc Heä soá chuyeån ñoåi giaù Thieát bò nhaäp nöôùc ngoaøi 1,1048 Thieát bò mua trong nöôùc 0,9335 Nguyeân lieäu 0,9545 Bao bì 0,9545 Ñieän 0,9545 Daàu FO 0,9545 Nöôùc 0,9762 Löông coâng nhaân 0,8930 Doanh thu 0,9545 Khaùc 1 6.2- PHAÂN TÍCH KINH TEÁ DÖÏ AÙN Phaân tích kinh teá döïa treân cô sôû taøi chính, nhöng thay giaù taøi chính baèng giaù kinh teá cho caùc nhaäp luôïng vaø xuaát löôïng vaø loaïi boû caùc khoaûn muïc thueá. NPV vaø IRR cuûa döï aùn ñöôïc tính treân quan ñieåm toång ñaàu tö, xem toaøn boä ñaàu tö laø chi phí cô hoäi kinh teá cuûa xaõ hoäi, khoâng phaân bieät voán ñaàu tö cuûa coâng ty hay ñöôïc vay töø ngaân haøng. Suaát chieát khaáu kinh teá thöôøng ñöôïc choïn trong phaân tích kinh teá laø 12%. Keát quaû phaân tích kinh teá ñöôïc trình baøy trong phuï luïc I, trang 47-PL vaø ñöôïc toùm taét trong baûng 6.2. Baûng 6.2- Keát quaû phaân tích kinh teá Tieâu chuaån Keát quaû NPV (trieäu ñoàng) 81.922 IRR (%) 41% Döï aùn coù NPV> 0, neân xeùt veà goùc ñoä kinh teá döï aùn ñaùng giaù. CHÖÔNG 7: KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ 7.1- KEÁT LUAÄN Qua nhöõng noäi dung ñaõ thöïc hieän trong caùc chöông treân, luaän vaên ruùt ra moät soá keát luaän nhö sau: Vieäc ñaàu tö xaây döïng phaân xöôûng cheá bieán saûn phaåm giaû cua taïi coâng ty Vissan phuø hôïp vôùi chieán löôïc phaùt trieån cuûa coâng ty, ñoùn ñaàu khuynh höôùng tieâu duøng trong töông lai ôû thò tröôøng Vieät Nam veà caùc saûn phaåm traùnh caùc nguy cô veà beänh tim maïch vaø beùo phì, ña daïng hoaù saûn phaåm, khai thaùc trieät ñeå cô sôû vaät chaát coù saün cuûa coâng ty, ñaây cuõng laø xu höôùng ñaõ vaø ñang xaûy ra ôû caùc nöôùc trong khu vöïc. Qua khaûo saùt thò tröôøng veà chaát löôïng caûm quan cuûa saûn phaåm maãu, coâng ty neân thay ñoåi moät soá tính chaát saûn phaåm nhö vò ngoït, maøu saéc cho phuø hôïp vôùi khaåu vò cuûa ngöôøi tieâu duøng Vieät Nam hôn moät khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng. Keát quaû phaân tích taøi chính cho thaáy NPV cuûa döï aùn coù giaù trò döông vaø IRR cuûa döï aùn lôùn hôn soá MARR treân quan ñieåm toång ñaàu tö vaø caû quan ñieåm chuû ñaàu tö. Cuï theå theo quan ñieåm toång ñaàu tö, döï aùn coù NPV baèng 78.882 trieäu ñoàng, IRR(danh nghóa) laø 37%, IRR(thöïc) laø 29%. Theo quan ñieåm chuû ñaàu tö, döï aùn coù NPV baèng 44.151 trieäu ñoàng, IRR(danh nghóa) baèng 55% vaø IRR(thöïc) laø 47%. Keát quaû theå hieän döï aùn ñaùng giaù veà maët taøi chính. Döï aùn khai thaùc moät soá cô sôû vaät chaát coù saün cuûa coâng ty Vissan nhö loø hôi, heä thoáng laïnh tröõ ñoâng saûn phaåm, bieán theá, traïm phaân phoái ñieän, vaø heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi… nhaèm giaûm voán ñaàu tö, ñieàu naøy lyù giaûi taïi sao giaù trò NPV vaø IRR cuûa döï aùn raát cao. Tuy nhieân luaän vaên cuõng ñaõ tính ñaày ñuû caùc chi phí khi söû duïng cô sôû coù saün naøy nhö laø caùc chi phí cô hoäi. Keát quaû phaân tích laïm phaùt chæ ra raèng khi laïm phaùt taêng, giaù trò NPV cuûa döï aùn giaûm. Ñieàu naøy noùi leân söï caàn thieát cuûa vieäc phaân tích laïm phaùt ñöôïc thöïc hieän trong luaän vaên. Tuy nhieân möùc ñoä giaûm giaù trò NPV khoâng lôùn, cuï theå khi tyû leä laïm phaùt taêng töø 0% ñeán 12% thì NPV giaûm töø 47.849 trieäu ñoàng xuoáng coøn 40.200 trieäu ñoàng. Qua phaân tích ñoä nhaïy cho thaáy caùc yeáu toá aûnh höôûng nhieàu ñeán keát quaû cuûa döï aùn laø löôïng baùn, giaù baùn vaø chi phí nguyeân lieäu. Phaân tích tình huoáng vôùi xaùc suaát baát lôïi nhaát 30%, trung bình 60% vaø xaùc suaát toát nhaát 10% cho giaù trò kyø voïng cuûa NPV laø 51.157 trieäu ñoàng. Keát quaû phaân tích ruûi ro baèng moâ phoûng cho thaáy döï aùn coù ruûi ro, qua 10.000 laàn moâ phoûng, xaùc suaát ñeå döï aùn thaát baïi chieám 23,14% maëc duø giaù trò NPV kyø voïng khaù cao 44.110 trieäu ñoàng. Keát quaû phaân tích kinh teá cho thaáy giaù trò NPV cuûa döï aùn laø 81.922 trieäu ñoàng vaø IRR baèng 41% lôùn hôn MARR cuûa coâng quyõ (12%) neân döï aùn ñaùng giaù veà maët kinh teá. Caùc keát quaû treân chöùng toû döï aùn xaây döïng phaân xöôûng cheá bieán saûn phaåm giaû cua laø hoaøn toaøn khaû thi veà maët taøi chính vaø mang laïi lôïi ích cho neàn kinh teá. 7.2- KIEÁN NGHÒ Qua phaân tích cho thaáy döï aùn coù tính khaû thi cao, mang laïi lôïi nhuaän cho chuû ñaàu tö vaø lôïi ích cho neàn kinh teá ñaát nöôùc. Ñeå döï aùn ñöôïc thöïc hieän ñaït keát quaû mong muoán, luaän vaên coù moät soá kieán nghò nhö sau: Kieán nghò laõnh ñaïo coâng ty Vissan tieáp tuïc khaûo saùt kyõ caùc bieán ruûi ro aûnh höôûng lôùn ñeán giaù trò NPV cuûa döï aùn bao goàm caùc bieán nhö saûn löôïng, giaù baùn, chi phí nguyeân lieäu. Kieán nghò coâng ty Vissan thöïc hieän phaân tích khaû thi vôùi thôøi kyø phaân tích ngaén hôn nhaèm giaûm bôùt ruûi ro cuûa döï aùn. Keát quaû phaân tích taøi chính vaø kinh teá cho thaáy tính haáp daãn cuûa döï aùn, vì vaäy coâng ty Vissan neân trieån khai nhanh choùng döï aùn naøy ñeå sôùm coù quyeát ñònh ñaàu tö cuûa sôû Keá Hoaïch - Ñaàu Tö thaønh phoá Hoà Chí Minh. Kieán nghò caùc ban ngaønh chöùc naêng thaønh phoá thöïc hieän chính saùch öu ñaõi veà mieãn giaûm thueá thu nhaäp doanh nghieäp trong hai naêm ñaàu vì ñaây laø saûn phaåm môùi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLVTN.doc
  • docbang cau hoi.doc
  • docPhu luc A-NCTT.doc
  • docPhu luc B-Nhu cau.doc
  • docPhu luc C-Thiet bi.doc
  • xlsphu luc D-Phuong an.xls
  • xlsPhu luc E-K.xls
  • docPhu luc K-Ket qua mo phong.doc
Luận văn liên quan