Đề tài Đối chiếu từ loại trong tiếng Việt và tiếng Anh

- Động từ trong Tiếng Anh có hình thức biến đổi hình thái của động từ, tiếng Việt thì không có hình thức biến đổi hình thái VD: tobe=>am/ is / are Work=> works Go=> goes - Động từ Tiếng Anh có hai hình vị: một hình vị về mặt ngữ nghĩa, một về mặt ngữ pháp còn trong Tiếng Việt trùng nhau

pdf21 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 3737 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đối chiếu từ loại trong tiếng Việt và tiếng Anh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề tài: Đối chiếu từ loại trong tiếng Việt và tiếng Anh Bước 1 :Miêu tả Tiếng Việt - Thực từ +danh từ +động từ +tính từ +đại từ +số từ - Hư từ +quan hệ từ +Phụ từ +tình thái từ . Trợ từ . Thán từ Tiếng Anh - Adverb( trạng từ) - Noun(danh từ) - Verb(động từ) - Adjective(tính từ) - Pronoun(đại từ) - Conjunction(liên từ) - Preposition(giới từ) - Interejection(thán từ) - Article(mạo từ) Danh từ: là những từ chỉ sự vật, hiện tượng, khái niệm Vd *danh từ chỉ sự vật: bàn, ghế, nhà,xe đạp, xe máy… *Danh từ chỉ hiện tượng: mây, mưa, sấm, chớp, gió… * Danh từ chỉ khái niệm : thực vật, động vật, con người…. - Động từ là những từ chỉ hành động ,cử chỉ, hành vi.. Vd: Ăn, đi, đứng, chạy, nhảy… - Tính từ là những từ chỉ đặc tính, trạng thái.. Vd: xanh, đỏ, tím, vàng, đẹp, xấu, lớn, nhỏ… - Đại từ là từ dùng để thay thế cho một danh từ hoặc đại từ khác Vd: tôi, anh, chị, em… - Số từ chỉ số lượng và thứ tự sự vật Vd : 1,2,3,4,5,6…100,101…n - Lượng từ: chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật Vd: những , cái, các, con, cặp… Quan hệ từ: sử dụng để biểu thị các ý nghĩa về quan hệ như sở hữu, so sánh, nhân quả giữa các bộ phận của câu hoặc giữa các đoạn văn Vd: của, nên, về, bằng, ở, như, nếu….. thì…., không những…..mà còn…… * Phụ từ - Định từ: là phụ từ chuyên đi kèm với danh từ, bổ sung ý nghĩa số lương cho danh từ Vd: Những, các, mọi, mỗi, từng, một - Phó từ: là những phụ từ đi kèm động từ và tính từ thể hiện ý nghĩa ngữ pháp, cách thức, mức độ hay kết quả của hành động, hoạt động +Phó từ chỉ thời gian: Vd: đã , đang, sẽ, vừa, mới, sắp.. +phó từ phụ định: Không, chưa, chẳng.. + Phó từ tạo câu mệnh lệnh: hãy, đi, đừng, chớ. + Phó từ chỉ sự đồng nhất hay lặp đi lặp lại:cũng, điều, nên, còn, lại, cứ, mãi, nữa + Phó từ chỉ mức độ: Rất, quá, lắm, khá, chỉ, hơi + Phó từ chỉ kết: mất, được, ra + Phó từ chỉ hướng diễn biến:ra, lên, đi, lại + Phó từ chỉ sự đánh giá bất lợi: cho, phải +Phó từ chỉ tần số: thường, hay, năng, thường xuyên, luôn luôn Tình thái từ: đệm vào câu để tạo câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán và biển thị sắc thái tính chất của người nói, bao gồm: trợ từ và thán từ Vd: à, ơ Thán từ: bó tay, alo, hỡi ơi, hú vía, khoan đã, khỉ gió, thôi, á, ái, lên, dạ vâng, đoán già đoán non Trợ từ: là từ loại giúp câu văn hay hơn làm rõ nghĩa của câu: ối chà, ồ, um Tiếng Anh Noun(Danh từ) Ex: cowboy, theater, box, thought, window, table, door, pen, tree, kindness Verb(động từ) Ex: walk, talk, believe, live, like, want, Adj( tính từ) Ex: big, yellow, thin, beautiful, important Adv(trạng từ) Ex:slowly,well, yesterday, tomorrow, here, everywhere, Pronoun(đại từ): I, you, we, they, he, she, it Conjunction( liên từ): but, so, and, because, or Preposition(giới từ): on at, in, by, with, under, through Number(số từ): one, two, three, first, second, fifth Interejection( thán từ): ouch, hello, hello, ha, aha Article( mạo từ) B2: Xác định tiêu chí đối chiếu - Chữ viết - Ngữ nghĩa - Loại từ - Ngữ pháp - Số lượng - Mục đích sử dụng B3: Đối chiếu Giống nhau: - Đều dùng chữ viết mẫu tự La Tinh - Trong Tiếng Việt và Tiếng Anh đều có danh từ, động từ, tính từ, số từ, quan hệ từ, thán từ, trợ từ, số từ Ex: Bàn / table Đi / go Đẹp / beautiful Tôi / I 2 / two Và / and - Mục đích sử dụng giống nhau - Tương đương nhau vềmặt ngữ nghĩa - Chức vụ ngữ pháp giống nhau: chủ ngữ, vị ngữ Khác nhau - Một số từ loại trong Tiếng Anh có mà tiếng Việt không có là trạng từ và mạo từ - Trong Tiếng Việt có phó từ, trợ từ nhưng trong Tiếng Anh không có - Trong Tiếng Việt có hệ từ "là" nhưng trong Tiếng Anh không có VD: Tôi là một học sinh / I am a student (hệ từ) (tobe) - Danh từ trong Tiếng Anh có hình thức ở dạng số nhiều gọi là phương thức phụ tố (thêm s, es) VD: years, things, members - Danh từ số nhiều trong Tiếng Việt cần có số từ thêm VD: bốn người, (số từ) (danh từ) - Động từ trong Tiếng Anh có động từ TOBE và động từ thường trong Tiếng Việt không có - Động từ trong Tiếng Anh có hình thức biến đổi hình thái của động từ, tiếng Việt thì không có hình thức biến đổi hình thái VD: tobe=>am/ is / are Work=> works Go=> goes - Động từ Tiếng Anh có hai hình vị: một hình vị về mặt ngữ nghĩa, một vềmặt ngữ pháp còn trong Tiếng Việt trùng nhau - Trong Tiếng Anh tính từ bổ nghĩa cho danh từ VD: everyone in my family is good and happy - Trong Tiếng Việt tính từ bổ nghĩa cho động từ VD: Mọi người trong gia đình tôi đều tốt và vui vẻ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdft_7114.pdf
Luận văn liên quan