Đề tài Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại nhà máy Hóa chất Biên hòa

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cừu đề tài: Hiện nay, nền kinh tế thị trường đang ngày càng phát triển theo xu hướng toàn cầu hóa, các Doanh Nghiệp đã và đang bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt. Chính vì vậy, vấn đề ổn định nhân lực để đảm bảo cho sản xuất và hoạt động của doanh nghiệp đang là vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm. Đặc biệt, Việt Nam đã là thành viên của WTO thì vấn đề này càng trở nên quan trọng hơn khi các doanh nghiệp trong nước phải cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài, nhà máy Hóa chất Biên hòa (Vicaco) cũng không ngoại lệ. Ở Việt nam, nghị quyết của Đảng cũng chỉ ra rằng Việt nam chỉ có thể đi tắt đón đầu sự phát triển trên thế giới bằng cách đầu tư vào yếu tố con người. Điều này cũng đuợc thể hiện rất rõ trong luật giáo dục của nước ta. Nhà nước đã chú trọng vào việc phát triển nguồn nhân lực cho đất nước. Do vậy, vấn đề phát triển nguồn nhân lực là một trong những vấn đề mấu chốt của nước nhà cũng như của các DN. Quản trị nhân lực (HRM) là khoa học về quản lý con người dựa trên niềm tin cho rằng nhân lực đóng vai trò quan trọng bậc nhất tới sự thành công lâu dài của tổ chức hay doanh nghiệp. Một tổ chức/doanh nghiệp có thể tăng lợi thế cạnh tranh của mình bằng cách sử dụng người lao động một cách hiệu quả, tận dụng kinh nghiệm và sự khéo léo của họ nhằm đạt được các mục tiêu đã đặt ra. Quản trị nhân lực nhằm mục đích tuyển chọn được những người có năng lực, nhanh nhạy và cống hiến trong công việc, quản lý hoạt động và khen thưởng kết quả hoạt động cũng như phát triển năng lực của họ.' (A. J. Price. Human Resource Management in a Business Context, International Thomson Business Press. 2nd edition. 2004) Nguồn lực con người đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp hay tổ chức. Do đó việc khai thác tốt nguồn lực này để phục vụ phát triển doanh nghiệp và xã hội là một vấn đề quan trọng trong việc quản lý các tổ chức và doanh nghiệp. Việc quản lý nguồn lực đòi hỏi sự hiểu biết về con người ở nhiều khía cạnh, và quan niệm rằng con người là yếu tố trung tâm của sự phát triển. Các kỹ thuật quản lý nhân lực thường có mục đích tạo điều kiện để con người phát huy hết khả năng tiềm ẩn, giảm lãng phí nguồn lực, tăng hiệu quả của tổ chức. Quản lý nhân sự hay quản lý nguồn nhân lực là sự khai thác và sử dụng nguồn nhân lực của một tổ chức hay một công ty một cách hợp lý và hiệu quả. Quản lý nhân sự có thể áp dụng cho mọi lĩnh vực, không riêng gì trong sản xuất kinh doanh. Ông cha ta từng nói “Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa” Nhưng thiên thời không bằng địa lợi và địa lợi không bằng nhân hòa. Muốn cho yếu tố “Nhân” được “hòa” cần phải biết “thuật dùng người”. Thuật dùng người được các nước Âu - Mỹ tóm gọn trong câu “đúng người, đúng chỗ, đúng lúc” (the right man in the right place at the right time) nghĩa là lựa chọn đúng người, bố trí họ đúng vị trí vào đúng thời điểm cần thiết (Nguyễn Hữu Thân, NXB Lao động-Xã hội 2010). Suy cho cùng, một công ty thành công hay không chung quy cũng do chính sách “dùng người”, chính sách quản trị nguồn nhân sự, một công ty, một doanh nghiệp dù có khối tài sản lớn, máy móc thiết bị hiện đại, Ban Giám đốc đưa ra các chiến lược cạnh tranh năng động, nhưng các thành viên trong công ty lại được bố trí vào những công việc không phù hợp với khả năng, năng khiếu, kiến thức và chuyên môn của họ, chắc chắn công ty ấy sẽ thất bại. Do đó, nguồn nhân lực là một công tác quan trọng bậc nhất trong quản lý doanh nghiệp, đơn vị nào có nguồn nhân lực tốt chắc chắn sẽ là một đơn vị vững mạnh và luôn thành công trong kinh doanh bởi nguồn nhân lực chình là vốn quý nhất, quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp Tuy nhiên, qua quá trình đi thực tế, tiếp xúc với những vấn đề xảy ra hoàn toàn khác xa với sách vở đã cho em một cách nhìn nhận thêm về vấn đề. Không chỉ để cạnh tranh trong thương trường, mà yếu tố then chốt là làm thế nào để tìm được những con người nhiệt huyết, trình độ chuyên môn cao đáp ứng được những công việc của công ty trong mỗi thời điểm khác nhau? Không chỉ vậy, một công tác quản trị nhân lực hoàn thiện cần phải được khắc phục những hạn chế và không ngừng nâng cao thế mạnh của mình? Vậy đâu là giải pháp hoàn thiện? Hiện nay, sự biến động mạnh mẽ của môi trường kinh doanh, tính chất khốc liệt của cạnh tranh và yêu cầu đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên trong nền kinh tế thị trường đã và đang tạo ra sức ép lớn, đòi hỏi các quản trị gia Việt Nam phải có quan điểm mới, lĩnh hội được các phương pháp mới và nắm vững được các kỹ năng mới về quản trị con người. Đồng thời, với nền kinh tế ngày càng phát triển và nhu cầu của con người ngày càng đa dạng thì ở nghành Công nghiệp Hóa chất cơ bản đang được xem là một trong những ngành kinh tế có vai trò quan trọng, đóng góp phần không nhỏ vào GDP của việt nam. Vì thế để phát huy được thế mạnh của ngành trong nền kinh tế đồng thời để hội nhập được với các nước đang phát triển trong khu vực và trên thế giới thì vấn đề quản trị nguồn nhân lực là yếu tố sống còn của nhà máy hóa chất Biên hòa nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung. Chính vì lý do đó, trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận, kinh nghiệm tiên tiến trên thế giới và thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Nhà máy Hóa chất Biên hòa (HCBH), với mong muốn sẽ đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại nhà máy. Hiện nay Nhà máy Hóa chất Biên hòa (HCBH) đã có công nghệ hiện đại, có hệ thống máy móc, thiết bị tiên tiến với quy mô hoạt động rộng lớn nhưng để tồn tại, phát triển bền vững, nhà máy cần phải duy trì và phát triển đội ngũ lao động lành nghề có trình độ kỹ thuật cao. Vì con người là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. Và để làm được điều này, nhà máy phải thường xuyên hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp mình, có như thế mới mang lại hiệu quả cao trong quá trình hoạt động kinh doanh. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị nguồn nhân lực nên tôi đã chọn đề tài: “Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại nhà máy Hóa chất Biên hòa” làm khóa luận tốt nghiệp của mình. 2. Nội dung nghiên cứu đề tài: o Tìm hiểu về công tác quản trị nhân lực tại nhà máy hóa chất Biên hòa. o Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lực. o Đánh giá những mặt hạn chế và các thế mạnh tồn tại trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại nhà máy Hóa chất Biên hòa o Đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực. o Đưa ra nhận xét và kiến nghị dựa trên đề tài nghiên cứu. 3. Phương pháp nghiên cứu và phạm vi cứu đề tài: Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm: Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh. Việc sử dụng tất cả các phương pháp này nhằm làm rõ các vấn đề cần nghiên cứu và đạt được mục tiêu đề tài nghiên cứu. Trong đó tập trung vào khảo sát tình hình nhân lực tại nhà máy Hóa chất Biên hòa (Vicaco). Nguồn thông tin sử dụng trong đề tài bao gồm các nguồn dữ liệu sau: o Khảo sát thực tế tại nhà máy Hóa chất Biên hòa (VICACO). o Các báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy Hóa chất Biên hòa (VICACO) giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2009. o Tiếp xúc trao đổi với cán bộ phòng Tổ chức Hành chánh và CNV tại nhà máy Hóa chất Biên hòa (VICACO). o Các văn bản liên quan đến công tác quản trị, tuyển dụng, đào tạo, bảo hiểm XH tại nhà máy Hóa chất Biên hòa (VICACO). o Thu thập thông tin, số liệu về nhân sự và tình hình hoạt động kinh doanh của nhà máy Nghiên cứu và tập hợp các kiến thức, cơ sở lý luận về quản trị nhân lực hiện đại đã được sử dụng trong doanh nghiệp. Đề tài nghiên cứu hai khía cạnh trong công tác quản trị nhân lực o Công tác lập kế hoạch o Phân tích điểm mạnh, điểm yếu công tác quản trị nhân lực Khảo sát thực trạng nguồn nhân lực, công tác tuyển dụng, đào tạo từ đó phân tích đánh giá điểm mạnh, yếu, những thuận lợi, khó khăn trong công tác này tại nhà máy Hóa chất Biên hòa (VICACO) trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến tháng 12/2009. Vì mỗi phương pháp giải quyết có thể đáp ứng trong một giai đoạn nhất định nên em chọn giai đoạn 2 năm từ 2010 – 2015 làm giai đoạn áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế khách quan với những giải pháp đưa ra. 4. Những tài liệu được sử dụng: - Trần Kim Dung, Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Thống kê, năm 2009 - Võ Thị Thu Hồng, Bài giảng quản trị nguồn nhân lực. 5. Kết cấu đề tài: Ngoài mở đầu và kết luận, đề tài nghiên cứu gồm 3 chưong: · Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nhân lực. · Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Nhà máy Hóa chất Biên hòa · Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Nhà máy Hóa chất Biên hòa.

doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2926 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại nhà máy Hóa chất Biên hòa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -----µ----- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NHÀ MÁY HÓA CHẤT BIÊN HÒA GVHD : ThS.Trịnh Đặng Khánh Toàn SVTH : Hoàng Xuân Sang MSSV : 506401085 LỚP : 06VQT1 TP. HỒ CHÍ MINH 2010 i LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành báo cáo này, với tất cả tấm lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn các thầy, cô tại Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh đã tận tâm hướng dẫn những kiến thức quý báu cho em trong suốt thời gian học tập tại trường, nguồn kiến thức đó sẽ là tài sản quý giá và là hành trang vững chắc cho em trong tương lai. Em xin đặc biệt cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của ThS. Trịnh Đặng Khánh Toàn, là giáo viên đã hướng dẫn cho em nhiều ý kiến quý báu, thiết thực…Sự hướng dẫn nhiệt tình và vất vả của Thầy trong thời gian làm việc, đã động viên và giúp em vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình hình thành báo cáo này. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa, Phòng Tổ Chức Hành Chính, Phòng Kế toán…, với các bạn đồng nghiệp đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình tim hiểu về tình hình nhân sự, phương hướng hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa, góp phần giúp cho tôi hoàn thành báo cáo này. Cuối cùng, em xin gửi lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công tới toàn thể quý thầy, quý cô trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Tp Hồ chí minh và Ban Lãnh đạo, các bạn đồng nghiệp ở Nhà máy Hóa chất Biên hòa. TP.HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2010 Học viên thực hiện Hoàng Xuân Sang LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan dây là đề tài nghiên cứu của tôi, Những kết quả và các số liệu trong Khóa luận tốt nghiệp được thực hiện tại Nhà máy Hóa chất Biên hòa, không sao chếp bất kỳ nguồn nào khác. tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này. TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2010 Tác giả Hoàng Xuân Sang CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- NHẬN XÉT THỰC TẬP Họ và tên sinh viên :HOÀNG XUÂN SANG MSSV : 506401085 Khoá : 2006 – LỚP : 06VQT1 Thời gian thực tập ……………………………………….......……………………………………… ……………………………………….......……………………………………… ……………………………………….......……………………………………… Bộ phận thực tập ………………………………………………….......…………………………… ………………………………………………….......…………………………… Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật ………………………………………………...............………………………… ………………………………………………..….....…………………………… ………………………………………………......……………………………… ………………………………………………..….....…………………………… ………………………………………………........……………………………... Kết quả thực tập theo đề tài ………………………………………………….......…………………………… ……………………………………………….......……………………………… ……………………………………………….......……………………………… Nhận xét chung ………………………………………….......…………………………………… ………………………………………….......…………………………………… ………………………………………….......…………………………………… ………………………………………….......…………………………………… …………………………………………........…………………………………... Đơn vị thực tập CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………….......……………………………………… ……………………………………….......……………………………………… ……………………………………….......……………………………………… ………………………………………………….......…………………………… ………………………………………………….......…………………………… ………………………………………………...............………………………… ………………………………………………..….....…………………………… ………………………………………………......……………………………… ………………………………………………..….....…………………………… ………………………………………………........……………………………... ………………………………………………….......…………………………… ……………………………………………….......……………………………… ……………………………………………….......……………………………… ………………………………………….......…………………………………… ………………………………………….......…………………………………… ………………………………………….......…………………………………… ………………………………………….......…………………………………… …………………………………………........…………………………………... TP. Hồ Chí Minh, ngày ...tháng......năm 2010 ThS. TRỊNH ĐẶNG KHÁNH TOÀN MỤC LỤC Lời Cảm Ơn Nhận Xét Của Cơ Quan, Doanh Nghiệp Mục Lục Ký Hiệu Viết Tắt Lời Mở Đầu Tổng quan về đề tài 1 Tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu đề tài 1 2 Nội dung nghiên cứu đề tài 3 3 Phương pháp nghiên cứu của đề tài 3 4 Những tài liệu được sử dụng trong đề tài 4 5. Kết cấu đề tài. Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực 1.1 Lý luận về quản trị nguồn nhân lực 6 1.1.1 Khái niệm và chức năng của quản trị nguồn nhân lực 6 1.1.2 Tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực 6 1.1.3 Những thách thức trong QTNNL 7 1.1.4 Các học thuyết về quản trị nguồn nhân lực 10 1.1.4.1 Học thuyết X 10 1.1.4.2 Học thuyết Y 11 1.1.4.3 Học thuyết Z 9 1. 2 Nội dung của công tác quản trị nguồn nhân lực 10 1.2.1 Hoạt động tuyển dụng 10 1.2.2 Công tác đào tạo và phát triển 14 1.2.3 Chính sách đãi ngộ nhân viên 17 Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực của Nhà máy Hóa chất Biên hòa. 2.1 Giới thiệu tổng quan về NM HCBH 20 2.1.1 Sơ lược về NM HCBH 20 2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển NM HCBH 21 2.1.3 Phương châm, Mục tiêu, Slogan của NM HCBH 22 2.1.4 Lĩnh vực hoạt động và sản xuất 22 2.1.5 Thị trường tiêu thụ 23 2.2 Tình hình nhân sự của NM HCBH 25 2.2.1 Sơ đồ tổ chức 26 2.2.2 Chức năng, NV và quyền hạn của các chức danh trong NM HCBH 27 2.2.3 Tình hình nguồn nhân lực tại NM HCBH 33 2.2.4 Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh 35 2.3 Công tác quản trị nguồn nhân lực tại NM HCBH 37 2.3.1 Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực 37 2.3.2 Công tác đào tạo nguồn nhân lực 44 2.3.2.1 Trình tự đào tạo nhân viên 45 2.3.2.2 Các hình thức đào tạo áp dụng trong doanh nghiệp 45 2.3.3 Đánh giá nhân viên 49 2.3.4 Chính sách đãi ngộ nhân viên 51 2.3.4.1 Tiền lương 51 2.3.4.2 Trợ cấp độc hại 54 2.3.4.3 Tiền thưởng 54 2.3.4.4 Phúc lợi 55 Nhận xét về công tác quản trị nguồn nhân lực tại nhà máy Hóa chất Biên hòa. Những mặt tích cực trong công tác quản trị nguồn nhân lực 59 Những mặt hạn chế trong công tác quản trị nguồn nhân lực 60 Chương 3 : Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực nhà máy Hóa chất Biên hòa. 3.1 Phương hướng và mục tiêu trong những năm tới 61 3.1.1 Phương hướng kinh doanh trong năm tới 61 3.1.2 Phương hướng công tác quản trị nguồn nhân lực trong năm tới 61 3.2 Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân sự tại NM HCBH …………………………………………………………………..62 3.2.1 Về công tác tuyển dụng 62 3.2.2 Công tác đào tạo 64 3.2.3 Giải pháp về trả công nhân viên 65 3.2.4 Các giải pháp thu hút và giữ chân nhân viên giỏi 68 Kiến nghị Đối với Cty TNHH 1 TV Hóa chất Cơ bản Miền nam 70 Đối với NM Hóa chất Biên hòa 70 Kết Luận………….. 72 Tài Liệu Tham Khảo DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Bảng 2.1: Bảng số lượng NV qua các năm 2007 - 2009 25 Bảng 2.2: Bảng phân tích lao động giai đoạn 2007 – 2009 27 Sơ đồ 1.1: Sơ đồ trình tự quy trình tuyển dụng trong các Doanh nghiệp 12 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ các yếu tố muốn làm trong tuyển dụng 15 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ Tổ chức NM Hóa chất Biên hòa 21 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ P.Tổ chức Hành chính 22 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ tiến trình tuyển dụng nhân sự tại NM HCBH 31 Biểu 2.1: Biểu đồ biến lao động tổng số lao động từ năm 2007 – 2009 26 Biểu 2.2: Biểu đồ so sánh thành phần lao động từ năm 2007 – 2009 26 TỪ VIẾT TẮT, CÁC TỪ CHUYÊN NGÀNH BGĐ ……………………………………...Ban Giám đốc 34 CMND……………………………………Chứng minh nhân dân 18 CBCNV ………………………………… Cán bộ công nhân viên 34 HCCB…………………………………….Hóa chất cơ bản 34 HCl:……….………………………………Axit Clo 18 LĐPT ……………………………………..Lao động phổ thông ..29 KCN………………………………………Khu công nghiệp 17 TP. TCHC ………………………………Trưởng phòng tổ chức 25 TGĐ………………………………………Tổng Giám đốc 32 TP …………………………………………Thành phố 25 VICACO………………………………..…Việt Nam Chemical Company 26 NM HCBH……………………………..…Nhà máy Hóa chất Biên Hòa 18 P.TCHC………………………………..…Phòng tổ chức hành chính 32 PCCC…………………………………..…Phòng cháy chữa cháy 25 NVVP&KS:………………………..……..Nhân viên văn phòng và kỹ sư 27 NĐ – CP:…………………….…… …….Nghị đĩnh-chính phủ 13 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Kim Dung, quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống Kê, năm 2003 Võ Thị Thu Hồng, giáo trình quản trị nguồn nhân lực, Tp, năm 2009. Nguyễn Hữu Thân, Quản trị nhân sự, NXB Lao Động – Xã Hội, ,năm 2008

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBIA,LOI CAM ON, NHAN XET, MUC LUC, DM BB.doc
  • docMO DAU-NOI DUNG BC CHINH.doc
Luận văn liên quan