Đề tài Hoàn thiện công tác Tạo động lực lao động tại Công ty 189-BQP

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ChickeN/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Con người là trung tâm của mọi hoạt động xã hội, do vậy không loại trừ bất cứ một tổ chức nào nếu tổ chức đó muốn hoạt động được tốt thì phải quan tâm đến vấn đề con người. Con người trong một tổ chức, là nguồn lực quý giá và đắt nhất nhưng cũng khó quản lý nhất. Định nghĩa: “Quản lý là hoàn thành công việc thông qua con người” (R.Falk, “The business of Management”) quả thực dễ phát biểu nhưng vô cùng khó thực hành. Hành vi của con người rất phức tạp và khó lường. Quản lý và sử dụng con người hiện nay trong các tổ chức là vấn đề rất quan trọng vì nó quyết định đến hiệu quả của mọi hoạt động khác trong tổ chức. Trong nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh khắc nghiệt, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được một cách bền vững cần quan tâm tới tất cả các khâu từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Bất kỳ một tổ chức nào nếu biết sử dụng và khai thác triệt để hiệu quả nguồn nhân lực của mình thì ở đó hoạt động kinh tế nói riêng và các hoạt động khác nói chung sẽ đạt hiệu quả cao. Ngày nay, bất cứ một nhân viên nhân sự nào cũng biết rằng đối với các nhà quản trị, một trong những ưu tiên hàng đầu của công việc quản trị nhân sự của họ là khám phá nhu cầu của nhân viên và nắm bắt động cơ thực sự thúc đẩy họ làm việc hăng say, không ngần ngại trong công việc. Trên thực tế có rất nhiều các công cụ tạo động lực, đó là các khuyến khích vật chất như tiền lương, tiền thưởng và các phúc lợi khác, các khuyến khích phi vật chất như điều kiện làm việc, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp công việc . Công ty 189 - trực thuộc Tổng Cục Công nghiệp Quốc Phòng là một đơn vị gắn nhiệm vụ sản xuất Quốc phòng với kinh tế, chuyên đóng mới các loại tàu, xuồng cao tốc vỏ hợp kim nhôm, tàu thép chuyên dụng. Là một Công ty có lực lượng lao động lớn: năm 2009 là 689 người. Cán bộ kỹ thuật, quản lý đều có trình độ đại học và 100% lực lượng công nhân được đào tạo tại các trường dạy nghề chuyên môn. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam, định hướng phát triển của Công ty chú trọng cải tiến công nghệ, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư chiều sâu để tăng năng lực sản xuất; trong đó vấn đề về con người cũng được quan tâm, đặc biệt là về chất lượng hiệu quả thực hiện công việc của người lao động. Qua thời gian thực tập tại phòng Tổ chức- Hành chính thuộc Công ty 189- BQP là bộ phận trực tiếp đảm nhiệm các hoạt động quản trị nhân lực, em thấy công tác tạo động lực của Công ty có nhiều ưu điểm. Đó là: Công ty đã quan tâm tới vấn đề tiền lương, tiền thưởng cho người lao động, các chương trình dịch vụ, phúc lợi; trang bị các thiết bị an toàn cho người lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; xây dựng cơ sở vật chất tạo điều kiện làm việc cho cán bộ, công nhân viên. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế: tiền lương, tiền thưởng chưa có yếu tố kích thích người lao động nỗ lực làm việc hết mình; công tác bảo hộ lao động vẫn còn nhiều thiếu sót chưa đảm bảo an toàn cho người lao động; các chương trình phúc lợi chưa có nhiều tác động thu hút và giữ chân nhân viên giỏi; môi trường làm việc chưa thật sự thoải mái .Để đạt được mục tiêu, chiến lược phát triển thì Công ty cần chú trọng hơn nữa công tác tạo động lực cho người lao động. Với những kiến thức về lý luận đã được học từ nhà trường, cùng với một số kiến thức thực tế đã được tìm hiểu, quan sát, học hỏi, trao đổi trong thời gian thực tập tại Công ty 189- BQP; em xin chọn đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp: “ Hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Công ty 189- Bộ Quốc Phòng”, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của công tác tạo động lực lao động tại Công ty. Công tác tạo động lực lao động là một nội dung khá rộng, nên trong quá trình viết bài khó có thể tránh khỏi những sai sót, kính mong Thầy thông cảm. Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc Thầy sức khỏe, công tác tốt! Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong chuyên đề này là: - Phương pháp thống kê: thông qua xử lý các số liệu thống kê của Công ty về: tiền lương, công tác đào tạo, công tác bảo hộ lao động - Phương pháp bảng hỏi: Căn cứ vào nội dung nghiên cứu xây dựng các câu hỏi có liên quan nhằm thu thập được các thông tin từ phía người lao động trong Công ty. - Phương pháp phân tích và thống kê: Từ những thông tin, tư liệu thu thập được tiến hành xử lý và phân tích. Chuyên đề của em ngoài phần lời mở đầu, kết luận gồm ba chương: Chương I.Cơ sở lý luận chung về tạo động lực trong lao động. Chương II.Thực trạng về hoạt động tạo động lực lao động trong Công ty 189-BQP. Chương III.Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty 189- BQP.

doc4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2652 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác Tạo động lực lao động tại Công ty 189-BQP, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG……………………………………...…..1 I. Khái quát chung về đơn vị thực tập…………….......………..………………...…1 1.Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị…………….......………..………1 1.1.Thông tin chung…………….......………..………………..........................….1 1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty…………….......……………1 2.Hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ đơn vị…………….......………1 2.1.Chức năng nhiệm vụ của Công ty 189…………………………….……….....1 2.2.Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty 189-BQP…………….......………..………….2 3.Đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị…....…………….…………………..2 3.1.Các lĩnh vực ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh..…..……………....2 3.2.Đặc điểm về quy trình công nghệ….………………………………….….......3 4.Một số kết quả đạt được của đơn vị trong những năm qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới……………………………………..........4 4.1.Một số kết quả đạt được…….……………………….……………………….4 4.2.Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới……………………………........4 II.Thực trạng công tác QLLĐ của đơn vị ……….....................................…...4 1.Hiện trạng chung của bộ máy đảm nhiệm công tác QTNL….………………....4 1.1.Quan điểm của đơn vị về vai trò của công tác QTNL………………...……...4 1.2.Tên gọi của bộ phận này……………………………... ……………...……....4 1.3.Quy mô………………………………………………………………..……...5 1.4.Thông tin về năng lực của từng người trong phòng…………………..……...5 1.5.Nhiệm vụ chính mà mỗi người được giao……………………….……...........5 1.6.Đánh giá chung về tổ chức công tác QTNL…………………………….........8 2.Quản lý thông tin nguồn nhân lực của đơn vị…………………………………..8 2.1.Cách thức cập nhật thông tin, hồ sơ nhân sự………………………………....8 2.2.Thông tin chung về nguồn nhân lực………………………………………….8 2.3.Đánh giá chung về nguồn nhân lực của đơn vị…………………………….....8 3.Thù lao, phúc lợi cho người lao động……………………………………….….8 3.1.Tiền lương, tiền thưởng……………………………………………………....8 3.1.1.Quan điểm về trả lương trong đơn vị……………………………………….8 3.1.2.Công tác định mức lao động để xác định đơn giá tiền lương và việc sử dụng kết quả của nó trong công tác QTNL…………………………………...9 3.1.3.Thang bảng lương doanh nghiệp đang áp dụng…………………………...11 3.1.4.Các chế độ phụ cấp lương đang áp dụng………………………………….12 3.1.5.Các hình thức và chế độ thưởng…………………………………………..13 3.1.6.Quy chế trả lương của đơn vị……………………………………………..14 3.2.Phúc lợi cho người lao động………………………………………………...15 3.2.1.Quan điểm của đơn vị về vấn đề phúc lợi cho NLĐ……………………...15 3.2.2.Quỹ phúc lợi và nguồn hình thành quỹ phúc lợi………………………….15 3.2.3.Các loại hình phúc lợi ở đơn vị………………………………………..… 15 3.2.4.Thực tế triển khai chương trình phúc lợi và ảnh hưởng của nó đến việc thu hút, duy trì, sử dụng và phát triển nhân lực ở đơn vị………………..…17 4.Đánh giá và những đề nghị về công tác quản trị nhân lực tại Công ty 189-BQP……………………………………………………………17 PHẦN II.PHẦN CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU…………………….…........18 Chương I.Cơ sở lý luận chung về tạo động lực trong lao động…………..............18 I. Các khái niệm cơ bản ……..…………………………………………………..…18 1.Động cơ……………………………………………………………….............18 2.Nhu cầu…………………………………………………………......................18 3.Lợi ích………………………………………………………………………....18 4.Động lực……………………………………………………………………....18 5.Mối quan hệ giữa nhu cầu, động cơ và động lực……………………………...19 6.Tạo động lực lao động……………………………………………...................19 II.Vai trò, mục đích, ý nghĩa của tạo động lực trong lao động …………………..19 1.Vai trò của tạo động lực trong lao động……………………………………....19 2. Mục đích của công tác tạo động lực lao động. ………………………………20 3. Ý nghĩa của công tác tạo động lực lao động……………………………….....20 III.Nội dung của tạo động lực lao động……………………………….……..…….21 1.Xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách tạo động lực làm việc cho người lao động……………….……………………………..……….…...21 2.Tạo môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động………………………22 3.Tạo sự an tâm cho người lao động về khả năng phòng tránh các rủi ro trong tương lai……………………………………………………………….23 4.Tạo sự phát triển của cá nhân người lao động………………………………...23 5.Tạo ra phong cách quản lý và giao tiếp với nhân viên hiệu quả……………...23 IV.Các học thuyết về tạo động lực lao động…………………………………….…24 1.Học thuyết cấp bậc nhu cầu của Abraham Maslow …………………………..24 2.Học thuyết tăng cường tích cực của Burrhus Frederic Skinner…………….....25 3.Học thuyết kỳ vọng của Victor H. Vroom………………………………….…26 4.Học thuyết công bằng của John Stacy Adams………………………...............27 V.Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực lao động………………………...…….28 1.Chính sách của Chính phủ, pháp luật của Nhà nước và bộ quy tắc ứng xử về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp………….……….………………28 2.Mục tiêu và chiến lược phát triển của tổ chức………………………….……..29 3.Quan điểm về tạo động lực lao động của người sử dụng lao động…….......…29 4.Cơ cấu lao động của tổ chức…………………………………….…………….29 VI.Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Công ty 189 - BQP………………………………………………………………….….30 1.Nhằm đạt được mục tiêu và chiến lược đề ra của Công ……………………...30 2.Các biện pháp tạo động lực lao động tại Công ty 189 còn nhiều thiếu sót…………………………………………………………...………….30 Chương II.Thực trạng về tạo động lực lao động tại Công ty 189-BQP………….31 I.Các nhân tố ảnh hưởng tới tạo động lực lao động tại Công ty 189 – BQP…….31 1.Chính sách của Chính phủ, pháp luật của Nhà nước và bộ quy tắc ứng xử về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp…………………………..…………31 2.Mục tiêu và chiến lược phát triển của tổ chức……………………….………..32 3.Quan điểm về tạo động lực lao động của người sử dụng lao động……….......33 4.Cơ cấu lao động của tổ chức……………………………………………….....33 II.Thực trạng công tác tạo động lực trong lao động tại Công ty 189-BQP…...…34 1.Xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách tạo động lực làm việc cho người lao động……………………………………..………….……………..34 2.Tạo môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động………………………39 3.Tạo sự an tâm cho người lao động về khả năng phòng tránh các rủi ro trong tương lai………………………………………………………………42 4.Tạo sự phát triển của cá nhân người lao động…………………………….......43 5.Tạo ra phong cách quản lý và giao tiếp với nhân viên hiệu quả……………...44 III.Đánh giá chung công tác tạo động lực lao động tại Công ty 189-BQP.……...44 1.Ưu điểm của công tác tạo động lực lao động tại Công ty 189- BQP…………44 2.Hạn chế và nguyên nhân của công tác tạo động lực lao động tại Công ty…………………………………………………………………...45 Chương III.Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty 189-BQP...………………………………….47 I.Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới………………….…......47 1.Chiến lược sẩn xuất kinh doanh………….……………….……......................47 2.Định hướng tạo động lực của Công ty trong thời gian tới…..………………..47 II.Hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Công ty 189-BQP.………….....48 1.Xây dựng phương án trả lương theo mức độ đóng góp và hoàn thành công việc của người lao động………………………………………….…….48 2. Xây dựng các hình thức thưởng&chỉ tiêu thưởng cho Công ty..... …………..49 3.Cải thiện và xây dựng thêm các chương trình phúc lợi cho Cty……………...51 4.Cải thiện điều kiện làm việc và môi trường lao động…………………….…...52 5.Tạo sự phát triển cá nhân của người lao động………………………………...53 KẾT LUẬN…………………...……………………………………………………..54

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docM7908C L7908C.doc
  • docLCD4_QLLD_5 lop.doc
  • docTI LI7878U THAM KH7842O.doc
Luận văn liên quan