Đề tài Huy động và sử dụng vốn tại công ty Sông Đà 11

Nằm trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, một khu vực kinh tế thuộc vào loại phát triển năng động nhất thế giới, Việt Nam đang ở trong quá trình giao lưu và hội nhập với các nền kinh tế trong khu vực cũng như trên thế giới. Sự hội nhập này, một mặt thúc đẩy nền kinh tế nước ta phát triển nhưng mặt khác lại đặt các doanh nghiệp nước ta, nhất là các doanh nghiệp xây dựng phải có sự đổi mới cũng như lớn mạnh để đáp ứng được với nhu cầu của sự đổi mới của đất nước. Cũng qua đây ta có thể thấy tầm quan trọng của nguồn vốn trong thời kỳ hiện nay, nếu thiếu vốn các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc đầu tư mở rộng và phát triển nghành nghề kinh doanh. Công ty Sông Đà 11 là một trong các doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công Ty Sông Đà , một đơn vị chuyên trong lĩnh vực xây dựng các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ đã phát huy hết khả năng của mình trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế. Tuy nhiên trong những thơi gian qua Công ty đã gặp không ít khó khăn và luôn phải đối mặt với những thử thách với những nỗ lực của mình, Công ty Sông Đà 11 đã từng bước khắc phục khó khăn, phát huy sãng tạo, huy động tiềm năng sẵn có cùng với tinh thần quyết tâm của toàn bộ cán bộ công nhân viên trong Công ty nên bước đầu đã vươn lên khẳng định mình trên thị trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và Nhà Nước giao phó. Công ty một mặt đã thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước, một mặt luôn thực hiện tốt công tác kinh doanh và bảo toàn vốn đồng thời đảm bảo việc làm và mức lương đầy đủ cho cán bộ công nhân viên của Công ty.

doc77 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2194 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Huy động và sử dụng vốn tại công ty Sông Đà 11, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHuy động và sử dụng vốn tại công ty Sông Đà 11.doc
Luận văn liên quan