Đề tài Khai thác giá trị lịch sử, văn hoá các di tích thờ tướng quân nhà Trần ở huyện Thuỷ Nguyên – Hải Phòng phục vụ cho du lịch

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của khoá luận. Hiện nay, du lịch được xem là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế. Du lịch được gọi là “ngành công nghiệp không khói”, là một trong những ngành có đóng góp to lớn vào tổng thu nhập quốc dân . Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng du lịch rất dồi dào, đa dạng và phong phú, có thể nói không hề thua kém bất cứ một quốc gia nào trong khu vực. Việt Nam có điều kiện phát triển du lịch rất mạnh mẽ ở tất cả các loại hình du lịch như: Du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm đặc biệt là du lịch văn hoá. Trong loại hình du lịch nhân văn, các di tích văn hoá lịch sử và lễ hội chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Hệ thống các di tích văn hóa lịch sử hầu hết đều gắn liền với các lễ hội,các phong tục tập quán của cộng đồng, phản ánh cuộc sống, lao động của con người tại các làng quê, gắn liền với việc tái hiện lịch sử chống giặc ngoại xâm của cha ông, gắn với các danh nhân văn hoá lịch sử của dân tộc. Đồng thời phản ánh khát vọng trong đời sống tâm linh của con người, mang ý nghĩa giáo dục con người hướng tới cái Chân- Thiện- Mỹ. Để tạo ra được sự mới lạ, hấp dẫn với du khách trong chương trình du lịch hiện nay đang hướng tới khai thác những tuyến du lịch với các di tích ,lễ hội độc đáo đã được biết đến hoặc mới bắt đầu khai thác phục vụ du lịch. Các di tích thờ tướng quân nhà Trần ở huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng cũng là một trong những điểm du lịch văn hoá cần được khai thác để phục vụ cho du lịch. Thuỷ Nguyên là một trong những huyện có bề dày truyền thống lịch sử văn hoá của Hải Phòng. Toàn huyện có tới 147 di tích lịch sử các loại, trong đó có 23 di tích lịch sử đã được xếp hạng cấp quốc gia, 28 di tích lịch sử được xếp hạng cấp thành phố. Trong số đó có nhiều di tích, văn hoá truyền thống đã trở thành nét văn hoá tiêu biểu của Hải Phòng. Trên cơ sở khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái, truyền thống văn hoá lịch sử,cụm di tích thờ tướng quân nhà Trần ở Thuỷ Nguyên sẽ có một sức hấp dẫn với khách du lịch nhất là những du khách có trình độ học vấn và muốn hiểu biết về lịch sử Việt Nam. Điểm du lịch văn hoá tại các di tích thờ tướng quân nhà Trần ở Thuỷ Nguyên cũng đã và đang được đưa vào khai thác. Tuy nhiên để khai thác triệt để tiềm năng du lịch ở đây đạt được những gì như mong muốn cần phải có một mục tiêu phát triển du lịch tại cụm di tích này. Việc đưa vào xây dựng tuyến du lịch văn hoá, lễ hội của cụm di tích ở Thủy Nguyên góp phần quan trọng vào sự phát triển văn hoá- kinh tế- xã hội của huyện. Đồng thời góp phần to lớn trong việc giáo dục truyền thống lịch sử văn hoá cho thế hệ trẻ, bảo vệ các di sản văn hoá, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân địa phương về giá trị của các di tích, lễ hội để phát huy những nét đẹp văn hóa của địa phương. Chính vì vậy, người viết đã chọn đề tài cho khóa luận tốt nghiệp là : “ Khai thác giá trị lịch sử, văn hoá các di tích thờ tướng quân nhà Trần ở huyện Thuỷ Nguyên – Hải Phòng phục vụ cho du lịch” 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của khoá luận. -Tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hoá, lễ hội của các di tích thờ tướng quân nhà Trần ở Thuỷ Nguyên cũng như đánh giá hiện trạng phát triển du lịch tại các điểm di tích này. - Phác họa khái quát các di tích về lịch sử, kiến trúc, hiện vật, lễ hội - Đề xuất một số giải pháp về việc khai thác cụm di tích thờ tướng quân nhà Trần phục vụ cho phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống văn hoá của huyện Thuỷ Nguyên 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. - Đối tượng nghiên cứu là các điểm di tích thờ tướng quân nhà Trần ở huyện Thủy Nguyên với các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. - Khai thác giá trị của các di tích lịch sử văn hóa là một phạm vi rộng lớn, đòi hỏi nhiều thời gian, công sức, điều kiện kinh tế cũng như trình độ và phương pháp của người nghiên cứu. Do điều kiện và khả năng của người viết trong bước đầu tập sự nghiên cứu khoa học cho nên khóa luận chỉ giới hạn trong phạm vi nghiên cứu: tìm hiểu, khai thác giá trị một số di tích thờ tướng quân nhà Trần về phương diện văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. 4. Phương pháp nghiên cứu Đề tài này thuộc lĩnh vực nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn cho nên được sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp nghiên cứu các tài liệu văn bản - Phương pháp phân tích, hệ thống để phân tích ,nghiên cứu, đánh giá các giá trị văn hoá của cụm di tích trong mối liên hệ với môi trường sinh thái, lịch sử hình thành, đời sống văn hoá của cư dân, điều kiện lịch sử văn hoá, kinh tế xã hội của địa phương - Phương pháp điền dã: Tiếp xúc trực tiếp khảo sát đối tượng nghiên cứu là các điểm di tích, trao đổi trực tiếp với những nhân vật phụ trách hoặc có hiểu biết về các di tích. - Phương pháp đối chiếu so sánh để khắc họa những giá trị đặc trưng của các di tích này. 5. Lịch sử nghiên cứu Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông thế kỉ XIII mãi mãi là những chiến công hiển hách của quân và dân Đại Việt trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Vai trò to lớn của các tướng quân nhà Trần với hào khí “ Đông A” đã làm nên những kỳ tích phi thường ba lần đánh bại quân xâm lược Nguyên – Mông bảo vệ giang sơn gấm vóc còn sáng mãi nghìn thu. Trên khắp mảnh đất của Thủy Nguyên Hải Phòng - vùng đất tiền tiêu duyên hải đều in rõ dấu chân của các tướng quân nhà Trần năm xưa đã được ghi nhiều trong sử sách. Có nhiều tài liệu đã viết về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược ở thế kỉ XIII như: “ Đại Việt sử ký toàn thư" – Ngô Sĩ Liên; “ Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông thế kỉ XIII” – Hà Văn Tấn, Phạm Thị Tâm.Có một số đề tài cũng đã viết về các di tích thờ tướng quân nhà Trần ở Quảng Ninh, Nam Định Nhưng cho đến nay theo tác giả được biết thì chưa có tài liệu nào viết riêng về các di tích thờ tướng quân nhà Trần ở Thủy Nguyên được công bố. Vì vậy vấn đề mà người viết lựa chọn để nghiên cứu, tìm hiểu là một vấn đề hoàn toàn mới không trùng lặp với bất kỳ tài liệu nào đã công bố. 6. Đóng góp của khóa luận - Đóng góp cho bản thân: Là một bước rèn luyện, tập làm khoa học, nghiên cứu tìm hiểu một vấn đề khoa học. - Vấn đề được thu thập, nghiên cứu được coi như một cuốn tài liệu tham khảo cho các hướng dẫn viên, những người làm công tác văn hóa của và cho những nhà kinh doanh du lịch của Hải Phòng nói chung và Thủy Nguyên nói riêng. - Khi vấn đề nghiên cứu được thẩm định, bổ sung, hoàn chỉnh sẽ trở thành một tài liệu giới thiệu cho các di tích và khách khi đến tham quan, du lịch tại các điểm di tích này. 7. Bố cục của khoá luận Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, phụ lục Nội dung của khoá luận chia làm ba chương: - Chương 1: Cơ sở lí luận về di tích lịch sử - văn hoá. - Chương 2: Khai thác giá trị văn hóa một số di tích thờ tướng quân nhà Trần ở Thuỷ Nguyên. - Chương 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm khai thác và phát triển du lịch văn hóa ở huyện Thủy Nguyên.

doc96 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2462 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Khai thác giá trị lịch sử, văn hoá các di tích thờ tướng quân nhà Trần ở huyện Thuỷ Nguyên – Hải Phòng phục vụ cho du lịch, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ngµnh du lÞch n¬i ®©y ph¶i cã ®Þnh h­íng ®øng ®¾n ®èi víi viÖc ph¸t triÓn du lÞch, t×m ra ph­¬ng h­íng ®Ó ph¸t triÓn du lÞch æn ®Þnh, bÒn v÷ng vµ cã biÖn ph¸p ®Ó ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng tÖ n¹n x· héi ®Ó gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ n¬i ®©y. 2.5.2. C¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch. HÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt trong kinh doanh du lÞch bao gåm: C¬ së l­u tró, ¨n uèng, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, c¸c ph­¬ng tiÖn vui ch¬i gi¶i trÝ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch. Do vËy ph¶i ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cung øng s¶n phÈm du lÞch trong khu l­u tró, nhµ hµng, kh¸ch s¹n ®Ó xem chÊt l­îng s¶n phÈm du lÞch ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. C¸c phßng nghØ hiÖn nay ë Thuû Nguyªn phÇn lín ®· ®­îc trang bÞ t­¬ng ®èi ®ång bé, c¸c c¬ së l­u tró ®Òu cã kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu phôc vô ¨n uèng t¹i chç cho kh¸ch du lÞch. Ngoµi ra cßn h¬n 20 nhµ hµng phôc vô ¨n uèng tËp trung trong khu vùc ThÞ trÊn Nói §Ìo, ThÞ trÊn Minh §øc vµ mét sè khu vùc kh¸c. HiÖn nay huyÖn ®· ®Çu t­ x©y dùng trung t©m th­¬ng m¹i, siªu thÞ, kh¸ch s¹n t¹i thÞ trÊn Nói §Ìo. VÒ ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, kinh doanh hiÖn nay HuyÖn ®· ®¸p øng ®­îc t­¬ng ®èi nhiÒu xe « t« tõ 4 ®Õn 45 chç ngåi, ho¹t ®éng vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch, trong ®ã cã nhiÒu xe cã chÊt l­îng cao. Cã thÓ nãi c¬ së h¹ tÇng phôc vô du lÞch ë Thuû Nguyªn lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó c¸c doanh nghiÖp kinh doanh trong lÜnh vùc du lÞch ®Çu t­ nh­ng ®iÒu kiÖn nµy cßn ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu, hÖ thèng giao th«ng ®Õn mét sè ®iÓm du lÞch nhiÒu n¬i cßn khã kh¨n, c¬ së l­u tró, nhµ hµng phôc vô ¨n uèng nhá lÎ míi chØ ®¸p øng phÇn lín nhu cÇu th«ng th­êng. 2.5.3. C«ng t¸c qu¶n lÝ vµ tæ chøc khai th¸c Thuû Nguyªn lµ huyÖn cã tµi nguyªn du lÞch kh¸ phong phó vµ ®Æc s¾c. Tuy nhiªn viÖc nhËn thøc cña c¬ quan chÝnh quyÒn vµ ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng vÒ viÖc khai th¸c c¸c gi¸ trÞ tµi nguyªn du lÞch cßn rÊt h¹n chÕ, tuú tiÖn ch­a cã quy ho¹ch tæng thÓ ®Ó ®Þnh h­íng khai th¸c c¸c di tÝch mét c¸ch hîp lÝ vµ cã hiÖu qu¶. T¹i c¸c di tÝch ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng tù huy ®éng kinh phÝ söa ch÷a, tu bæ kh«ng lµm ®óng v¨n b¶n h­íng dÉn, viÖc tu bæ cßn mang tÝnh tù ph¸t, thiÕu sù gi¸m s¸t cña c¬ quan qu¶n lÝ chuyªn ngµnh. ChÝnh sù tù gi¸c ®ã dÉn ®Õn lµm ph¸ vì nguyªn gèc di tÝch. H¬n n÷a viÖc tu bæ l¹i c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ do mét sè nhµ s­ chñ tr× mêi mét sè c¸ nh©n ®øng ra tu t¹o nªn phÇn nhiÒu mang tÝnh chñ quan vµ ph¸ vì mét sè kiÕn tróc cã gi¸ trÞ do hä kh«ng hiÓu hÕt ®­îc gi¸ trÞ ®Ých thùc cña chóng. ViÖc khai th¸c c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ vµo ho¹t ®éng du lÞch cßn mang tÝnh tù ph¸t quy m« nhá,hiÖu qu¶ ch­a cao nªn g©y nhiÒu l·ng phÝ tµi nguyªn. H¬n n÷a c¸c doanh nghiÖp cña tØnh ch­a ®­a c¸c di tÝch lÞch sö ®ã vµo tham quan. Trong khi ®ã viÖc khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng nµy thiÕu mét sù g¾n kÕt chÆt chÏ víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña tØnh, do ®ã huyÖn Thuû Nguyªn ch­a cã mét trung t©m l÷ hµnh cho nªn c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch ®­îc thiÕt kÕ chµo b¸n vµ tæ chøc tõ c¸c doanh nghiÖp cña tØnh chØ tËp trung vµo khai th¸c hiÖu qu¶ h¬n tiÒm n¨ng du lÞch cña huyÖn lµm t¨ng sè l­îng kh¸ch ®Õn c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ trªn ®Þa bµn huyÖn. MÆc dï Thuû Nguyªn cã nhiÒu tiÒm n¨ng vµ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn du lÞch nh­ng c«ng t¸c qu¶n lÝ,b¶o vÖ,t«n t¹o c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ còng nh­ c¸c ®iÓm du lÞch kh¸c ch­a ®­îc chó träng dÉn ®Õn mét sè di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ còng nh­ c¸c ®iÓm du lÞch kh¸c ®· bÞ xuèng cÊp ho¹c bÞ ph¸ hñy, bá hoang. ViÖc qu¶n lÝ nhµ n­íc vÒ du lÞch trªn ®Þa bµn huyÖn cßn h¹n chÕ vµ cã nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp, ch­a cã c¸n bé chuyªn ngµnh hiÓu biÕt vµ cã kiÕn thøc s©u vÒ vÊn ®Ò nµy. C¸c lÔ héi ë Thuû Nguyªn ®Òu mang nhiÒu nÐt d©n gian truyÒn thèng cña mét vïng quª B¾c Bé. C¶ phÇn nghi lÔ vµ phÇn héi ®Òu mang ®Ëm b¶n s¾c v¨n ho¸ cã tÝnh biÓu c¶m vµ tÝnh nh©n v¨n s©u s¾c. Tuy nhiªn nh÷ng n¨m gÇn ®©y do sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng giao l­u víi v¨n ho¸ n­íc ngoµi, nhiÒu lÔ héi ®· cã phÇn bÞ biÕn d¹ng lai c¨ng,mét sè nghi thøc ë phÇn héi bÞ mai mét lµm mÊt gi¸ trÞ nh©n v¨n vèn cã cña chóng, 2.5.4. M«i tr­êng tù nhiªn vµ m«i tr­êng x· héi cña c¸c ®iÓm di tÝch. C¸c ®iÓm di tÝch thê t­íng qu©n nhµ TrÇn tr¶i qua thêi gian do sù t¸c ®éng cña m«i tr­êng, thiªn nhiªn nªn ®· cã mét sè di tÝch bÞ xuèng cÊp. MÆt kh¸c ho¹t ®éng du lÞch vµo mïa cao ®iÓm diÔn ra å ¹t lµm cho m«i tr­êng ngµy cµng bÞ suy tho¸i. T¹i c¸c ®iÓm di tÝch vµo nh÷ng ®iÓm diÔn ra lÔ héi, l­îng kh¸ch ®Õn rÊt ®«ng, hiÖn t­îng x¶ r¸c bõa b·i g©y « nhiÔm m«i tr­êng lµm mÊt ®i c¶nh quan tho¸ng m¸t, trong lµnh lµm cho m«i tr­êng ë nh÷ng ®iÓm di tÝch bÞ ¶nh h­ëng. H¬n n÷a khi du kh¸ch ®Õn tham quan cßn cã hiÖn tuîng viÕt vÏ lªn t­êng cña mét sè di tÝch lµm gi¶m ®i gi¸ trÞ thÈm mü cña di tÝch. MÆc dï chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng ®· cã nh÷ng nhËn thøc h¬n vÒ ho¹t ®éng du lÞch trong chiÕn dÞch ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cña ®Þa ph­¬ng. Nh­ng thùc tÕ cho thÊy nhËn thøc nµy cßn rÊt h¹n chÕ vµ cã nhiÒu bÊt cËp, nhËn thøc cña ng­êi d©n trong vïng träng ®iÓm du lÞch vµ lîi Ých tr­íc m¾t mµ ý thøc b¶o vÖ tµi nguyªn cßn Ýt quan t©m ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ph¸t triÓn du lÞch t­¬ng xøng víi gi¸ trÞ vèn cã cña nã. Mét hiÖn t­îng phæ biÕn trong c¸c lÔ héi ®ã lµ hiÖn t­îng ng­êi ¨n xin, trÎ em lang thang, g©y ra nhiÒu c¶nh t­îng kh«ng ®Ñp m¾t. Trong khu vùc di tÝch, ®éi ngò b¸n hµng, chôp ¶nh chÌo kÐo kh¸ch rÊt phæ biÕn g©y c¶m gi¸c khã chÞu cho du kh¸ch ®Ó l¹i Ên t­îng kh«ng tèt. 2.6. §Þnh h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn du lÞch cña huyÖn Thuû Nguyªn. Thuû Nguyªn lµ huyÖn cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn du lÞch rÊt lín víi c¸c danh lam th¾ng c¶nh, di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ vµ lÔ héi ®­îc ph©n bè réng kh¾p trªn ®Þa bµn huyÖn. §©y lµ ®iÒu kiÖn lý t­ëng cho phÐp Thuû Nguyªn ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng vµ bÒn v÷ng víi nhiÒu lo¹i h×nh du lÞch kh¸c nhau nh­: du lÞch sinh th¸i, du lÞch v¨n ho¸, Èm thùc, du lÞch thÓ thao lÔ héi. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn du lÞch Thuû Nguyªn trong nh÷ng n¨m tíi lµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm du lÞch, t¹o ra søc hÊp dÉn du kh¸ch ®Èy nhanh tèc ®é ph¸t triÓn ngµnh du lÞch ë Thuû Nguyªn, tõng b­íc ®­a du lÞch Thuû Nguyªn trë thµnh ngµnh kinh tÕ quan träng cña huyÖn. ViÖc ph¸t triÓn m¹nh du lÞch sÏ cã t¸c dông thóc ®Èy nhiÒu ngµnh cïng ph¸t triÓn nh­:ViÖc kh«i phôc vµ ph¸t triÓn c¸c nghÒ truyÒn thèng, thñ c«ng mü nghÖ, dÞch vô th­¬ng m¹i, n«ng nghiÖp…tr­íc m¾t cÇn triÓn khai thùc hiÖn mét sè dù ¸n nh­: Dù ¸n du lÞch hå s«ng Gi¸, dù ¸n du lÞch sinh th¸i T©n Quang Minh, dù ¸n §åi Châi, dù ¸n khu du lÞch ®¶o Vò Yªn… Trong giai ®o¹n 2008 -2010 ®Ó ph¸t triÓn cÇn ph¶i ®Çu t­ x©y dùng, tu bæ t«n t¹o c¸c ®iÓm tham quan di tÝch, më c¸c tuyÕn du lÞch míi, t¹o lªn søc hÊp dÉn, sù phong phó vÒ s¶n phÈm du lÞch, tr­íc m¾t cÇn hoµn thiÖn hÖ thèng giao th«ng ®­êng bé, ®­êng thuû phôc vô c¸c tour du lÞch theo tuyÕn. Më réng viÖc x©y dùng c¸c nhµ nghØ di lÞch kÕt hîp hiÖn ®¹i vµ d©n d·. Më réng nhiÒu lo¹i h×nh vui ch¬i gi¶i trÝ mang b¶n s¾c khu vùc. §µo t¹o nguån nh©n lùc c¶ vÒ tr×nh ®é nghiÖp vô vµ phong c¸ch giao tiÕp ®èi víi nh÷ng ng­êi tham gia trong lÜnh vùc du lÞch lµ h­íng dÉn viªn, lÔ t©n, tiÕp thÞ…n©ng cao chÊt l­îng thùc hiÖn quy chÕ chèng « nhiÔm m«i tr­êng b¶o vÖ c¶nh quan sinh th¸i vµ c¸c di s¶n tù nhiªn. Më réng du lÞch ®ång quª víi lµng v­ên, lµng nghÒ truyÒn thèng trong bèi c¶nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n. TiÕn hµnh hîp t¸c chÆt chÏ víi c¸c vïng phô cËn ®Ó t¹o nhiÒu h¬n n÷a c¸c s¶n phÈm du lÞch cã chÊt l­îng cao. Trong giai ®o¹n tõ nay ®Õn n¨m 2020 tiÕp tôc ®Çu t­ ®Ó ph¸t triÓn m¹nh nghµnh du lÞch víi c¸c lo¹i h×nh: NghØ d­ìng cuèi tuÇn, tham quan di tÝch lÞch sö, lÔ héi, lµng nghÒ, du lÞch thÓ thao, tham quan n«ng nghiÖp. §Çu t­ më réng c¸c dù ¸n du lÞch ®· ®­îc x©y dùng trong giai ®o¹n 2006 -2010 theo h­íng ®ång bé hiÖn ®¹i, bªn c¹nh ®ã cÇn ®Çu t­ m¹nh ®Ó t¹o ra nhiÒu lo¹i h×nh du lÞch vµ nhiÒu s¶n phÈm du lÞch h¬n n÷a thu hót kh¸ch quèc tÕ vµ kh¸ch néi ®Þa, tõng b­íc thÓ hiÖn vai trß lµ mét trong nh÷ng ®iÓm du lÞch sinh th¸i lín cña thµnh phè. Ch­¬ng 3 §Ò XUÊT MéT Sè GI¶I PH¸P nh»m khai th¸c Vµ PH¸T TRIÓN DU LÞCH V¡N HãA ë huyÖn tHñY Nguy£n Ngµnh du lÞch H¶i Phßng ®· vµ ®ang tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c ®Þnh h­íng khai th¸c míi vÒ du lÞch, trong ®ã ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng ®­îc coi lµ môc tiªu sèng cßn cña ngµnh du lÞch. Mét trong nh÷ng ®Þnh h­íng ®ã lµ ®Èy m¹nh h¬n n÷a du lÞch v¨n ho¸. ChÝnh v× vËy, nÕu khai th¸c tèt c¸c di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸, lÔ héi ë huyÖn Thuû Nguyªn trong ®ã cã c¸c di tÝch thê t­íng qu©n nhµ TrÇn th× trong t­¬ng lai gÇn ®©y ch¾c ch¾n Thuû Nguyªn sÏ trë thµnh ®iÓm du lÞch hÊp dÉn ë H¶i Phßng. 3.1. Gi¶i ph¸p t¨ng c­êng thu hót ®Çu t­ vÒ du lÞch §Ó ph¸t triÓn du lÞch Thuû Nguyªn tr­íc hÕt cÇn ph¶i thu hót ®­îc c¸c nguån ®Çu t­. Trong nh÷ng n¨m qua vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn du lÞch rÊt thiÕu trong khi ®ã ®Çu t­ l¹i ch­a ®ång bé, kÐm hiÖu qu¶ ®ang lµ mét th¸ch thøc kh«ng nhá ®èi víi sù ph¸t triÓn ngµnh du lÞch. Vèn lµ vÊn ®Ò cã tÝnh quyÕt ®Þnh trong viÖc nghiªn cøu quy ho¹ch vµ khai th¸c nguån tµi nguyªn ®Ó phôc vô cho ph¸t triÓn du lÞch. Theo dù b¸o nhu cÇu vÒ vèn trong ph¸t triÓn du lÞch ë Thuû Nguyªn trong nh÷ng n¨m 2008 - 2020 lµ rÊt lín kho¶ng 1000 tû ®ång. §Ó cã thÓ ®Èy m¹nh viÖc huy ®éng c¸c nguån ®Çu t­ tõ bªn ngoµi trùc tiÕp vµo du lÞch huyÖn cÇn ®­a ra nh÷ng chñ tr­¬ng phï hîp. Trong thêi gian tíi huyÖn cÇn ph¶i cã c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch hîp lý, th«ng tho¸ng ®Ó thu hót c¸c nhµ doanh nghiÖp vµo ®Çu t­, cÇn hoµn thiÖn hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt ®Ó t¹o hµnh lang ph¸p lý thuËn lîi cho c¸c nhµ ®Çu t­ ho¹t ®éng. §Ó khuyÕn khÝch ®Çu t­ vµo du lÞch huyÖn còng cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i nh­ miÔn gi¶m thuÕ, hç trî c¸c nhµ thÇu trong viÖc n¾m quyÒn sö dông ®Êt, ®a d¹nh ho¸ c¸c h×nh thøc ®Çu t­ ( tËp thÓ, ®¬n vÞ, c¸ nh©n). §ång thêi còng cÇn ®Çu t­ cho du lÞch tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc, Thµnh phè vµ cña huyÖn. Bªn c¹nh ®ã huyÖn còng cÇn x¸c ®Þnh ®óng môc tiªu vÒ ®Çu t­ ph¸t triÓn du lÞch ®Ó t¹o ra nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc trong c«ng t¸c ®Çu t­ víi nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i, h­íng ®Çu t­ vµo nh÷ng ®iÓm cßn h¹n chÕ cña du lÞch huyÖn vµ hç trî c¸c h­íng ph¸t triÓn ­u tiªn nh­ trong viÖc x©y dùng c¸c khu, tuyÕn, ®iÓm du lÞch, trong viÖc t«n t¹o c¶nh quan m«i tr­êng, di tÝch lÞch sö v¨n ho¸, lÔ héi, c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng. TËp trung ®Çu t­ du lÞch vµo c¸c ®Þa bµn träng ®iÓm nh­ hå s«ng GÝa, côm di tÝch Trµng Kªnh, danh th¾ng Tr¹i S¬n… song song víi viÖc n©ng cÊp c¸c khu, ®iÓm du lÞch ë trong huyÖn. §Ó thùc hiÖn ®­îc môc tiªu ®Ò ra tr­íc hÕt cÇn ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c ®Çu t­ du lÞch, c¸c dù ¸n ®· vµ ®ang triÓn khai. Trªn c¬ së ®ã chó träng ­u tiªn xóc tiÕn ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c khu du lÞch tæng hîp cã ý nghÜa vïng, quèc gia, c¸c khu ®iÓm du lÞch sinh th¸i, du lÞch v¨n ho¸. §Çu t­ hîp lý n¨ng cÊp vµ ph¸t triÓn c¸c ®iÓm tham quan du lÞch, c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cña ngµnh, n©ng cao chÊt l­îng vµ t¹o s¶n phÈm míi, ®Çu t­ cho c«ng t¸c xóc tiÕn qu¶ng b¸ du lÞch, x©y dùng hÖ thèng c¸c tr­êng ®µo t¹o nghÒ du lÞch. CÇn c¨n cø thùc tÕ ho¹t ®éng du lÞch vµ nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña du kh¸ch ®Ó xem xÐt bæ xung ®Çu t­ c¸c khu du lÞch chuyªn ®Ò. ¦u tiªn ®Çu t­ n©ng cÊp cho c¸c ®iÓm, tuyÕn du lÞch cã ý nghÜa liªn kÕt vïng (Hµ Néi - H¶i Phßng -Qu¶ng Ninh), C¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c¸c c¬ së vui ch¬i gi¶i trÝ. Trong giai ®o¹n héi nhËp hiÖn nay, Thuû Nguyªn còng cÇn cñng cè më réng hîp t¸c vÒ du lÞch víi c¸c quËn huyÖn kh¸c trong thµnh phè, c¸c vïng l·nh thæ du lÞch trong n­íc mµ tr­íc hÕt lµ vïng duyªn h¶i B¾c Bé tiÕn tíi hîp t¸c quèc tÕ vÒ du lÞch nh»m qu¶ng b¸ h×nh ¶nh du lÞch cña huyÖn. CÇn ®a d¹ng ho¸, ®a ph­¬ng ho¸ hîp t¸c ph¸t triÓn du lÞch víi c¸c tØnh l©n cËn, c¸c tæ chøc doanh nghiÖp c¸ nh©n n­íc ngoµi nh»m tranh thñ nguån lùc bªn ngoµi, t¨ng c­êng nguån kh¸ch, vèn ®Çu t­ vµ kinh nghiÖm cho sù ph¸t triÓn du lÞch cña huyÖn. 3.2. Gi¶i ph¸p t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶ng b¸, xóc tiÕn vÒ du lÞch. Qu¶ng c¸o lµ mét ho¹t ®éng quan träng ®èi víi sù ph¶t triÓn du lÞch, lµ mét c«ng cô h÷u hiÖu cña Marketing du lÞch gióp kh¸ch du lÞch biÕt tíi s¶n phÈm du lÞch cña ®Þa ph­¬ng ®¶m b¶o sù thu hót kh¸ch vµ t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm du lÞch. ViÖc cung cÊp th«ng tin cho kh¸ch du lÞch vïng néi thµnh vÒ c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch, c¸c tour du lÞch míi lµ mét viÖc quan träng v× nã kh¬i dËy nhu cÇu ®i du lÞch cña kh¸ch. Trªn thùc tÕ l­îng th«ng tin mµ kh¸ch du lÞch biÕt vÒ Thñy Nguyªn rÊt Ýt thËm chÝ nhiÒu ng­êi d©n néi thµnh cßn ch­a biÕt ®Õn Thuû Nguyªn, Do vËy ®Ó t¹o lËp vµ n©ng cao h×nh ¶nh du lÞch cña Thuû Nguyªn, n©ng cao nhËn thøc mäi mÆt vÒ du lÞch trong c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ nh©n d©n, t¹o ra cÇu du lÞch th× c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ du lÞch h¬n bao giê hÕt cÇn ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu. CÇn ¸p dông tæng hîp c¸c h×nh thøc tiÕp thÞ du lÞch ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ nh­ qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng: §µi ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh H¶i Phßng, trang Website cña thµnh phè vµ Së du lÞch h¶i Phßng, b¸o, t¹p chÝ du lÞch… d­íi h×nh thøc c¸c phãng sù, phim tµi liÖu, trang du lÞch ®Þa ph­¬ng. H×nh thøc nµy tá ra cã hiÖu qu¶ v× nã gióp cho ng­êi d©n cã c¶m nhËn trùc tiÕp ®­îc mµu s¾c, h×nh ¶nh, ©m thanh vµ cã thÓ phæ biÕn réng r·i. §ång thêi tiÕn hµnh biªn so¹n vµ ph¸t hµnh nh÷ng Ên phÈm cã chÊt l­îng vµ th«ng tin chÝng x¸c vÒ du lÞch ®Ó giíi thiÖu víi kh¸ch du lÞch vÒ con ng­êi vµ c¶nh quan, tµi nguyªn du lÞch, nh÷ng th«ng tin vÒ ®iÓm l­u tró tham quan du lÞch, c¸c nhµ hµng, kh¸ch s¹n, c¸c ®iÓm vui ch¬i gi¶i trÝ, gi¸ c¶, c¸c ®Þa chØ cung cÊp th«ng tin vÒ du lÞch… b»ng c¸c s¸ch h­íng dÉn du lÞch, tËp gÊp, tê r¬i ®Õn c¸c c¬ quan c«ng së, tr­êng häc, c¸c khu d©n c­, c¸c côm c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn thµnh phè. §©y lµ h×nh thøc ®¬n gi¶n mµ t­¬ng ®èi hiÖu qu¶ v× nã cã kh¶ n¨ng l­u gi÷ th«ng tin tèt cã thÓ nh»m ®óng tíi thÞ tr­êng kh¸ch cã nhu cÇu mµ du lÞch ®ang muèn tiÕp thÞ. Thuû Nguyªn còng cÇn ®­a ra nh÷ng c©u chiªu hiÖu, mét slogan cho s¶n phÈm du lÞch cña m×nh ®Ó t¨ng tÝnh hÊp dÉn ®íi víi du kh¸ch, gióp cho hä c¶m nhËn ®­îc sù ®éc ®¸o riªng cã cña du lÞch huyÖn. Cã thÓ ¸p dông chÝnh s¸ch qu¶ng c¸o gièng nh­ §å S¬n 2 n¨m qua ®ã lµ g¾n slogan lín trªn c¸c tuyÕn xe bus ch¹y trong thµnh phè, hoÆc treo nh÷ng tÊm pal«, ¸p phÝch, khÈu hiÖu trªn trôc ®­êng giao th«ng. §Ó t¨ng c­êng tuyªn truyÒn, qu¶ng b¸ cho du lÞch ®ßi hái ph¶i cã sù hç trî cña nhµ n­íc vµ ®Þa ph­¬ng vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch còng nh­ ng©n s¸ch ®Ó thµnh lËp vËn hµnh c¸c v¨n phßng xóc tiÕn, ph¸t triÓn du lÞch. Sau ®ã ®­a c¸c tour, c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch tíi c¸c ®¹i lý l÷ hµnh, c¸c kªnh ph©n phèi ®Ó hä tù chµo b¸n, giíi thiÖu. §©y lµ h×nh thøc qu¶ng c¸o rÊt hiÖu qu¶ ®ì tèn kÐm thu hót ®­îc nguån kh¸ch lín mµ l¹i gi¶m ®­îc chi phÝ xóc tiÕn. Ngoµi ra cÇn tËn dung c¬ héi ®Ó tæ chøc hoÆc tham gia c¸c sù kiÖn v¨n ho¸, thÓ thao, c¸c héi chî Èm thùc, héi chî hµng thñ c«ng mü nghÖ, c¸c buæi triÓn l·m, c¸c buæi biÓu diÔn liªn hoan v¨n nghÖ, c¸c lÔ kØ niÖm träng ®¹i còng nh­ cÇn tranh thñ c¸c héi nghÞ héi th¶o, diÔn ®µn vÒ du lÞch ®Ó qu¶ng b¸ h×nh ¶nh du lÞch huyÖn. LËp Website, ph¸t hµnh c¸c Ên phÈm v¨n ho¸ nh­ ®Üa CD, giíi thiÖu vÒ danh lam th¾ng c¶nh, con ng­êi, vÒ c¸c khu du lÞch, ®iÓm du lÞch cña huyÖn víi du kh¸ch. KhuyÕn khÝch c¸c tæ chøc c¸ nh©n lËp c¸c c«ng ty, ®¹i lý l÷ hµnh trªn ®Þa bµn huyÖn ®Ó nghiªn cøu vÒ thÞ tr­êng du lÞch, t×m nguån kh¸ch vµ thiÕt lËp c¸c tour du lÞch ®éc ®¸o dùa trªn nguån tµi nguyªn s½n cã cña huyÖn. 3.3. Gi¶i ph¸p duy tr× vµ tæ chøc c¸c lÔ héi truyÒn thèng LÔ héi nh­ lµ cuéc ®êi thø hai cña con ng­êi bëi nã kh«ng chØ mang yÕu tè t©m linh mµ cßn lµ sinh ho¹t cña cuéc sèng céng ®ång víi ý nghÜa nh©n v¨n s©u s¾c. Tuy nhiªn tham gia tæ chøc nh­ thÕ nµo ®Ó võa b¶o tån vµ võa ph¸t huy nh÷ng gi¸ trÞ ý nghÜa tÝch cùc cña lÔ héi nhÊt lµ lÔ héi truyÒn thèng bëi v× c¸c lÔ héi chÝnh lµ bé phËn quan träng cña di s¶n v¨n ho¸. CÇn ph¶i duy tr× c¸c lÔ héi truyÒn thèng hµng n¨m cña ®Þa ph­¬ng nh­: LÔ héi Hang L­¬ng, lÔ héi ®×nh Chung Mü, ®Æc biÖt lµ lÔ héi TrÇn Quèc B¶o diÔn ra trong hai ngµy mång 6 vµ mång 7 th¸ng giªng ©m lÞch hµng n¨m, ®Ó t­ëng nhí c«ng lao cña vÞ anh hïng d©n téc TrÇn Quèc B¶o trong trËn chiÕn ®Êu chèng qu©n x©m l­îc Nguyªn M«ng thÕ kØ 13, ®©y lµ mét lÔ héi ®éc ®¸o thu hót ®­îc sù tham gia ®«ng ®¶o cña quÇn chóng nh©n d©n. Tæ chøc lÔ héi ph¶i nªu ®­îc môc ®Ých, yªu cÇu, néi dung, diÔn tr×nh cña lÔ héi, c¸c nghi thøc truyÒn thèng nÕu cã kÕt hîp víi c¸c cuéc thi, c¸c trß ch¬i ®­îc tæ chøc mét c¸ch quy cñ ®Ó cho du kh¸ch cã thÓ tham gia. S­u tÇm vµ nghiªn cøu nÐt ®éc ®¸o cña c¸c lÔ héi kh¸c ®Ó võa t¹o nªn tÝnh míi mÎ mµ vÉn gi÷ ®­îc tÝnh truyÒn thèng cña lÔ héi ®Ó thu hót kh¸ch. Tuy nhiªn trong viÖc duy tr× lÔ héi phôc vô du lÞch, cÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ cña c¸c cÊp c¸c ngµnh, c¸c nhµ nghiªn cøu, tr¸nh t×nh tr¹ng x« bå, pha t¹p hçn lo¹n ®Ó cã thÓ ®Þnh h­íng vµ kiÓm so¸t ®­îc. LÔ héi cña Thuû Nguyªn lµ mét nÐt ®Ñp v¨n ho¸ ®éc ®¸o nÕu nh­ ®­îc quan t©m tæ chøc víi quy m« lín vµ ®­îc qu¶ng b¸ réng r·i th× ch¾c ch¾n sÏ thu hót ®­îc ®«ng ®¶o kh¸ch du lÞch. 3.4. Gi¶i ph¸p ®µo t¹o nguån nh©n lùc. HiÖn nay, nguån lao ®éng trong lÜnh vùc du lÞch ë Thuû Nguyªn t­¬ng ®èi ®«ng tuy nhiªn chñ yÕu lµ lao ®éng phæ th«ng, tØ lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o cßn thÊp, nghiÖp vô du lÞch cßn yÕu. Do ®ã ®Ó ph¸t triÓn nguån nh©n lùc du lÞch trong nh÷ng n¨m tíi huyÖn cÇn th­êng xuyªn tiÕn hµnh ®iÒu tra ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i tr×nh ®é nghiÖp vô cña toµn bé c¸n bé nh©n viªn lµm trong ngµnh cña ®Þa ph­¬ng. Dùa trªn kÕt qu¶ ®iÒu tra tiÕn hµnh x©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o cô thÓ c¸c cÊp ®é, tr×nh ®é kh¸c nhau, theo c¸c chuyªn ngµnh kh¸c nhau cho phï hîp. Tæ chøc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµnh du lÞch d­íi nhiÒu h×nh thøc t¹i chç, göi ®Õn c¸c tr­êng d¹y nghÒ du lÞch, c¸c kho¸ häc t¹i chøc ng¾n h¹n, dµi h¹n hoÆc th­êng xuyªn tæ chøc c¸c héi th¶o vÒ du lÞch, c¸c cuéc thi chuyªn m«n tay nghÒ ®Ó trao ®æi kinh nghÖm, chuyªn m«n nghiÖp vô gi÷a c¸c nh©n viªn. §ång thêi cÇn ®­a c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o du lÞch vµo tr­êng d¹y nghÒ cña huyÖn. Trong kÕ ho¹ch ®µo t¹o nguån nh©n lùc du lÞch cÇn nªu râ nh÷ng yªu cÇu gi¸o dôc ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô nh­ kü n¨ng giao tiÕp, kü n¨ng phôc vô, tr×nh ®é ngo¹i ng÷, th¸i ®é v¨n minh lÞch sù, th©n thiÖn cëi më, nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc, yªu nghÒ biÕt tr©n träng nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng d©n téc, b¶o vÖ m«i tr­êng. Bªn c¹nh ®ã huyÖn cÇn thùc hiÖn ®Çy ®ñ, nghiªm tóc chÝnh s¸ch tuyÓn dông, s¾p xÕp, sö dông, ®·i ngé lao ®éng, tõng b­íc trÎ ho¸ ®éi ngò lao ®éng, ­u tiªn sö dông trÝ thøc, nh÷ng ng­êi ®· qua ®µo t¹o, thùc hiÖn chÕ ®é ­u ®·i khen th­ëng ®èi víi nh÷ng nh©n viªn vµ c¸n bé nhiÖt t×nh, hoµn thµnh tèt c«ng viÖc. Thu hót c«ng ®ång ®Þa ph­¬ng tham gia vµo ho¹t ®éng du lÞch nh­ kinh doanh ¨n uèng, l­u tró, hµng l­u niÖm…cã c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch ­u tiªn, tuyÓn mé vµ ®µo t¹o lao ®éng vµo c¸c ho¹t ®éng du lÞch lµ ng­êi ®Þa ph­¬ng lµ mét nguyªn t¾c ®Ó ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng. 3.5. B¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng tù nhiªn, b¶o tån t«n t¹o c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸, lÔ héi. ViÖc b¶o tån vµ sö dông bÒn v÷ng nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn v¨n ho¸ x· héi sÏ ®¶m b¶o cho viÖc ph¸t triÓn l©u dµi cña ho¹t ®éng du lÞch. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy trong thêi gian tíi, du lÞch Thuû Nguyªn cÇn thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p sau: Ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh du lÞch th©n thiÖn víi m«i tr­êng: du lÞch sinh th¸i, du lÞch tham quan, c¸c tour du lÞch du kh¶o ®ång quª. C¸c ®iÓm du lÞch cÇn tÝch cùc tham gia c«ng t¸c diÔn gi¶i m«i tr­êng víi du kh¸ch, lµm cho hä nhËn thøc ®­îc vai trß vµ tr¸ch nhiÖm gi÷ g×n m«i tr­êng trong lµnh b»ng c¸c biÖn ph¸p cung cÊp c¸c tê r¬i, c¸c tËp gÊp, ®Æt thïng r¸c ë nh÷ng n¬i kh¸ch nghØ ch©n hoÆc th«ng qua sù nh¾c nhë cña h­íng dÉn viªn, nh©n viªn ë c¸c ®iÓm du lÞch. ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cÇn cã chÝnh s¸ch qu¶n lÝ chÆt chÏ nh÷ng dù ¸n ®ang ®­îc triÓn khai, yªu cÇu ban qu¶n lÝ dù ¸n ph¶i cã cam kÕt ®¸nh gi¸ t¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng. Th­êng xuyªn tiÕn hµnh ®iÒu tra nghiªn cøu vÒ tµi nguyªn m«i tr­êng vµ ®¸nh gi¸ nh÷ng t¸c ®éng tõ viÖc thùc hiÖn dù ¸n còng nh­ c¸c ho¹t ®éng du lÞch tíi tµi nguyªn m«i tr­êng ®Ó ph¸t hiÖn vµ xö lÝ kÞp thêi c¸c sù cè vÒ m«i tr­êng. §ång thêi cÇn ¸p dông chÆt chÏ luËt m«i tr­êng, thu phÝ m«i tr­êng, sö dung c«ng cô tµi chÝnh nh­ th­ëng ph¹t ®Ó t¸i ®Çu t­ cho b¶o vÖ m«i tr­êng: trång c¸c d¶i c©y xanh ®Ó gi¶m bôi, tiÕng ån t¹i c¸c tuyÕn ®­êng giao th«ng lín, nhÊt lµ c¸c khu c«ng nghiÖp. Nghiªm cÊm viÖc khai th¸c bõa b·i hÖ thèng c¸c nói ®¸ v«i ë Trµng Kªnh, L¹i Xu©n g©y ¶nh h­ëng ®Õn c¸c ®iÓm th¾ng c¶nh, c¸c hang ®éng vµ g©y « nhiÔm m«i tr­êng kh«ng khÝ do bôi vµ tiÕng ån. KhuyÕn khÝch sù tham gia cña céng ®ång ®Þa ph­¬ng vµo c¸c ho¹t ®éng du lÞch: kinh doanh kh¸ch s¹n. h­íng dÉn kh¸ch du lÞch, qu¶n lÝ kinh doanh dÞch vô du lÞch, s¶n xuÊt hµng thñ c«ng mü nghÖ lµm ®å l­u niÖm gióp ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng t¨ng thªm thu nhËp, c¶i thiÖn ®êi sèng n©ng cao tr¸ch nhiÖm víi tµi nguyªn, m«i tr­êng du lÞch v× hä chÝnh lµ chñ nh©n cña tµi nguyªn vµ m«i tr­êng khu vùc. Ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng sÏ cïng ngµnh du lÞch ch¨m lo ®Õn viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm du lÞch, gãp phÇn quan träng vµo sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña du lÞch. B¶o ®¶m sù ®a d¹ng sinh häc cña c¸c loµi ®éng thùc vËt, b¶o vÖ tµi nguyªn rõng vµ phñ xanh ®Êt trèng ®åi träc t¹o ra kh«ng gian cho viÖc ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh du lÞch c¾m tr¹i, d· ngo¹i, nghØ ng¬i, ®ång thêi cã c¸c biÖn ph¸p gi÷ g×n nÐt tù nhiªn, hoang s¬ cña c¸c danh th¾ng hang ®éng. §èi víi c«ng t¸c b¶o tån t«n t¹o c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸: Thuû Nguyªn cã hÖ thèng c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ rÊt phong phó vµ ®a d¹ng tuy nhiªn viÖc qu¶n lÝ, khai th¸c vÉn ch­a hîp lÝ v× c¸c ®iÓm di tÝch phÇn lín giao cho x·, th«n qu¶n lÝ nªn thiÕu kinh phÝ cho viÖc tu bæ t«n t¹o. Mét sè ®iÓm di tÝch bÞ xuèng cÊp, mét sè kh¸c ®­îc trïng tu, x©y dùng míi th× l¹i kh«ng b¶o l­u ®­îc nh÷ng gi¸ trÞ kiÕn tróc truyÒn thèng, thay vµo ®ã lµ nh÷ng m¶ng bª t«ng cèt thÐp lµm mÊt ®i gi¸ trÞ thÈm mü, nh÷ng nÐt riªng biÖt ®éc ®¸o cña di tÝch mµ chÝnh nã míi lµ yÕu tè hÊp dÉn du kh¸ch. Do ®ã ®Þa ph­¬ng cÇn cã kÕ ho¹ch qu¶n lÝ, tu bæ, ®Çu t­ kinh phÝ hîp lÝ ®Ó thµnh lËp c¸c ban qu¶n lÝ t¹i c¸c ®iÓm di tÝch. CÇn cã sù tham kh¶o ý kiÕn cña nh÷ng ng­êi cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc kiÕn tróc, ®iªu kh¾c, nh÷ng nhµ nghiªn cøu lÞch sö trong qu¸ tr×nh söa ch÷a t«n t¹o. h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt viÖc bª t«ng ho¸, nªn gi÷ nguyªn nÒn cò cña c¸c di tÝch, sö dông vËt liÖu truyÒn thèng nh­ nÒn g¹ch B¸t Trµng, ®¸ ong, cét gç vµ gi÷ l¹i c¸c m¶ng ®iªu kh¾c ch¹m træ. Bªn c¹nh ®ã cÇn cã biÖn ph¸p khai th¸c hîp lÝ c¸c khu di tÝch, khai th¸c ®i ®«i víi b¶o tån, nghiªm cÊm nh÷ng hµnh vi x©m h¹i ®Õn di tÝch, danh th¾ng. H¹n chÕ viÖc th¾p h­¬ng, nghiªm cÊm sê tay vµo hiÖn vËt, viÕt vÏ lªn di tÝch. ViÖc b¶o vÖ c¸c tµi nguyªn nh©n v¨n phi vËt thÓ nh­ lÔ héi vµ c¸c sinh ho¹t v¨n ho¸ cÇn ®­îc chän läc, tr¸nh ngé nhËn nh÷ng g× sai tr¸i còng cho lµ b¶n s¾c d©n téc, cÇn lo¹i bá nh÷ng ho¹t ®éng ®ång bãng mª tÝn dÞ ®oan bãi to¸n, yÓm bïa. B¶o tån vµ gi÷ g×n nh÷ng sinh ho¹t v¨n ho¸, nh÷ng trß ch¬i trong phÇn héi v× ®©y chÝnh lµ linh hån cña c¸c lÔ héi truyÒn thèng mµ nÕu mÊt ®i chóng th× lÔ héi sÏ th× lÔ héi sÏ trë lªn ®¬n ®iÖu tÎ nh¹t, kÐm søc hÊp dÉn. Phßng v¨n ho¸ huyÖn cÇn cã sù phèi kÕt hîp víi c¸c ban ngµnh cã liªn quan cña ®Þa ph­¬ng, thµnh phè vµ trung ­¬ng trong viÖc kh«i phôc héi më mÆt ë Phôc LÔ b»ng c¸ch t¸i hiÖn l¹i trong nh÷ng lÔ héi d©n gian trong vïng. §èi víi c¸c h×nh thøc biÓu diÔn nghÖ thuËt d©n gian nh­ h¸t ®óm, ca trï cÇn cã c¸c biÖn ph¸p b¶o tån b»ng c¸ch truyÒn d¹y l¹i cho thÕ hÖ trÎ kÕ cËn d­íi h×nh thøc c¸c c©u l¹c bé. Ngoµi ra ®Ó khai th¸c tèt h¬n cho ho¹t ®éng du lÞch cã thÓ s©n khÊu ho¸ b»ng c¸ch x©y dùng nh÷ng ch­¬ng tr×nh biÓu diÔn phôc vô du kh¸ch t¹i c¸c ®iÓm du lÞch. C¸c lµng nghÒ truyÒn thèng ë Thuû Nguyªn hiÖn nay ®ang cã nguy c¬ bÞ thÊt truyÒn. Do ®ã viÖc kh«i phôc vµ ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ nªn h­íng nã phï hîp víi t×nh h×nh thÞ tr­êng, nh­ng vÉn ph¶i gi÷ g×n nh÷ng nÐt ®Æc s¾c riªng biÖt cña ®Þa ph­¬ng, tr¸nh t×nh tr¹ng s¶n xuÊt hµng lo¹t mÊt ®i nh÷ng nÐt tinh tuý trong s¶n phÈm lµm sai lÖch nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã cÇn cã sù quan t©m cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng nh­ hç trî vÒ vèn, nghiªn cøu s­u tÇm c¸c t­ liÖu vÒ lµng nghÒ cña huyÖn tõ ®ã ®­a ra h­íng kh«i phôc vµ h­íng nghiÖp cho ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng, th­êng xuyªn tæ chøc c¸c cuéc thi tay nghÒ cho c¸c nghÖ nh©n, tæ chøc c¸c líp d¹y vµ truyÒn nghÒ cho c¸c ®ãi t­îng. Gióp ng­êi d©n giíi thiÖu tr­ng bµy vµ b¸n c¸c s¶n phÈm du lÞch b»ng c¸ch tæ chøc c¸c héi chî lµng thñ c«ng mÜ nghÖ cã sù tham gia lµm trùc tiÕp cña c¸c nghÖ nh©n, tæ chøc c¸c gian tr­ng bµy s¶n phÈm t¹i c¸c ®iÓm du lÞch. 3.6. X©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch Cë së l­u tró C¸c c¬ së l­u tró hiÖn nay cña huyÖn cßn ®¬n ®iÖu vÒ lo¹i h×nh chñ yÕu lµ kh¸ch s¹n vµ nhµ nghØ, chñ yÕu tËp trung ë khu vùc thÞ trÊn trung t©m cßn t¹i c¸c ®iÓm th¾ng c¶nh, c¸c khu du lÞch hÇu nh­ cßn thiÕu. V× vËy cÇn ®a d¹ng ho¸ c¸c laäi h×nh l­u tró ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu ®a d¹ng cña du kh¸ch nh­: Lµng du lÞch, biÖt thù du lÞch, bungalow, nhµ v­ên, phßng trä, lÒu tr¹i… Khi x©y dùng c¸c c¬ së l­u tró cÇn l­u ý kÕt hîp yÕu tè truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i, gi÷ g×n phÇn hån cña b¶n s¾c v¨n ho¸ n«ng th«n vïng ®ång b»ng B¾c Bé. KhuyÕn khÝch x©y dùng b»ng c¸c vËt liÖu truyÒn thèng nh­ gç, tre, m¸i l¸, ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o sù ®ång bé víi néi thÊt bªn trong. Nh­ vËy sÏ t¹o ®­îc sù kh¸c biÖt víi c¸c kh¸ch s¹n tiÖn nghi hiÖn ®¹i ë thµnh phè, gióp du kh¸ch c¶m nhËn ®­îc sù kh¸c biÖt cña du lÞch Thuû Nguyªn. Cã thÓ x©y dùng nh÷ng biÖt thù nhá ®Çy ®ñ tiÖn nghi Èn m×nh trong c©y xanh, trong nh÷ng v­ên c©y tr¸i ven s«ng, ven ®åi ®¸p øng nhu cÇu cña nh÷ng du kh¸ch cã kh¶ n¨ng chi tr¶ cao. Bªn c¹nh ®ã Thuû Nguyªn cã diÖn tÝch vïng ®åi kh¸ lín, bÒ mÆt t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó phæ biÕn h×nh thøc l­u tró lÒu tr¹i, cho kh¸ch thuª c¸c trang thiÕt bÞ vµ vËt dông cÇn thiÕt ®Ó dùng tr¹i qua ®ªm cßn c¸c c¬ së l­u tró chØ cÇn chuÈn bÞ mét mÆt b»ng gi÷a khung c¶nh thiªn nhiªn ®Ñp, trong lµnh. §©y lµ h×nh thøc kinh doanh ®¬n gi¶n, vèn ®Çu t­ Ýt, l¹i kh¸ th©n thiÖn víi m«i tr­êng v× nã kh«ng lµm ph¸ vì c¶nh quan. C¬ së ¨n uèng Ngµy nay nhu cÇu ¨n uèng cña du kh¸ch ®· ®­îc n©ng lªn mét b­íc trë thµnh nghÖ thuËt Èm thùc. Do ®ã th­ëng thøc c¸c mãn ¨n ®Æc s¶n cña ®Þa ph­¬ng còng lµ mét ®éng lùc thóc ®Èy ng­êi d©n ®i du lÞch nhiÒu h¬n. C¸c c¬ së ¨n uèng cÇn ph¸t huy thÕ m¹nh vÒ nh÷ng mãn ¨n ngon, hÊp dÉn vµ rÊt ®Æc tr­ng ®­îc chÕ biÕn tõ nguyªn liÖu cña huyÖn nh­: c¸ bèng kho, cµng ngÇn nÊu canh chua, c¸c mãn h¶i s¶n nh­ cua bÓ, t«m mùc, ghÑ, ch¶ c¸ thu ®Õn c¸c mãn ¨n mang phong vÞ nói ®åi nh­ dª n­íng, lÈu dª…,c¸c mãn ¨n tr¸ng miÖng, hoa qu¶, n­íc uèng tõ tr¸i c©y cña ®Þa ph­¬ng. C¸c nhµ hµng qu¸n ¨n nªn tæ chøc ®a d¹ng tõ cao cÊp ®Õn b×nh d©n ®Ó phôc vô nhiÒu ®èi t­îng kh¸ch kh¸c nhau. X©y dùng c¸c nhµ hµng chuyªn phôc vô nh÷ng mãn ¨n ®Æc s¶n ®Þa ph­¬ng, nhµ hµng theo phong c¸ch d©n téc ®Ëm nÐt th«n quª d©n d· tõ kiÕn tróc, c¸ch bµi trÝ ®Õn h­¬ng vÞ c¸c mãn ¨n. §ång thêi c¸c nhµ hµng nªn ®­îc x©y dùng ë nh÷ng n¬i tho¸ng m¸t ven s«ng hå, c¸c dßng kªnh ®Ó t¹o c¶m gi¸c thó vÞ tho¶i m¸i cho kh¸ch khi th­ëng thøc c¸c mãn ¨n. C¬ së vui ch¬i gi¶i trÝ Nhu cÇu vui ch¬i gi¶i trÝ cña kh¸ch du lÞch lµ rÊt lín vµ nã cã søc hót nhÊt víi du kh¸ch. HiÖn nay c¸c lo¹i h×nh vui ch¬i gi¶i trÝ cña Thuû Nguyªn cßn hÕt søc ®¬n ®iÖu. Do ®ã cÇn x©y dùng c¸c c¬ së vui ch¬i gi¶i trÝ víi ®a d¹ng c¸c lo¹i h×nh nh­ x©y dùng c«ng viªn n­íc, trung t©m b¬i léi hå s«ng Gi¸, x©y d­ng s©n golf x· L­u KiÕm, c¸c s©n thÓ thao bãng chuyÒn, tennis, cÇu l«ng, c¸c c«ng viªn gi¶i trÝ gåm c¸c lo¹i thiÕt bÞ trß ch¬i ®iÖn tö…C¸c khu vui ch¬i gi¶i trÝ x©y dùng cÇn ®¶m b¶o c¸c yÕy tè an toµn, bÒn v÷ng vÒ kÜ thuËt, ®Ñp vÒ mü thuËt, t¹o ®­îc gi¸ trÞ ®éc ®¸o vµ hÊp dÉn du kh¸ch. Ban ngµy tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tham quan, leo nói, b¬i léi, c¸c ho¹t ®äng c©u c¸,b¬i thuyÒn, th¶ diÒu…®Î t¨ng thêi gian l­u l¹i cña kh¸ch du lÞch t¹i c¸c ®iÓm tham quan cÇn ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ho¹t ®äng vµo ban ®ªm nh­ c¸c buæi biÓu diÔn nghÖ thuËt d©n gian ( ca trï, h¸t ®óm ), tæ chøc c¸c trß ch¬i d©n gian, tuy nhiªn cÇn tr¸nh th­¬ng m¹i ho¸ lµm mÊt ®i vÎ ®Ñp cña c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng, c¸c h×nh thøc giao l­u löa tr¹i, héi chî…x©y dùng thªm c¸c vò tr­êng, qu¸n bar ®Ó ®¸p øng nhu cµc gi¶i trÝ cña giíi trÎ. C¸c cöa hµng vµ c¸c c¬ së cung cÊp c¸c dÞch vô bæ sung Do nhu cÇu mua s¾m cña kh¸ch du lÞch lµ rÊt lín, do ®ã cÇn tæ chøc c¸c cöa hµng th­¬ng nghiÖp ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña kh¸ch: cöa hµng b¸n rau qu¶ , thùc phÈm, hµng tiªu dung, hµng chuyªn dïng cho du lÞch, ®Æc biÖt c¸c cöa hµng b¸n ®å l­u niÖm t¹i c¸c ®iÓm du lÞch, ®Çu mèi giao th«ng, c¬ së l­u tró: ®ß thñ c«ng mü nghÖ , gèm sø, m©y tre ®an…§èi víi mÆt hµng l­u niÖm cÇn chó ý tíi kÜ thuËt gia c«ng, tíi tÝnh ®éc ®¸o cña s¶n phÈm. Kh«i phôc vµ b¶o tån hÖ thèng c¸c chî phiªn truyÒn thèng ë Thuû Nguyªn vµ tæ chøc c¸c tour du lÞch th¨m quan mua s¾m cho kh¸ch du lÞch t¹i c¸c chî nµy. 3.7. Gi¶i ph¸p vÒ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng * Giao th«ng vËn t¶i HiÖn nay m¹ng l­íi ®­êng bé, ®­êng thuû trªn ®Þa bµn huyÖn ®· h×nh thµnh t­¬ng ®èi hîp lÝ, tuy nhiªn trong nh÷ng n¨m tíi ®Ó cã thÓ khai th¸c tèt h¬n hÖ thèng giao th«ng phôc vô ph¸t triÓn du lÞch th× Thuû Nguyªn cÇn: N©ng cÊp më réng mét sè tuyÕn ®­êng tØnh lé, huyÖn lé vµ ®­êng liªn x· do bÒ mÆt c¸c tuyÕn ®­êng nµy rÊt hÑp, c¸c xe du lÞch lín ®i l¹i khã kh¨n. Cô thÓ lµ: n©ng cÊp tuyÕn ®­êng 352, 351 ®¹t tiªu chuÈn ®­êng cÊp III réng trªn 12mÐt, më réng c¸c tuyÕn ®­êng cÊp huyÖn ®¹t tiªu chuÈn bÒ mÆt réng tõ 6- 9 mÐt, n©ng cÊp tuyÕn ®­êng L¹i Xu©n – L­u KiÕm, Minh §øc – Gia Minh hiªn nay ®ang xuèng cÊp. Nhanh chãng triÓn khai vµ hoµn thiÖn c¸c dù ¸n ®­a vµo ho¹t ®éng ®Ó gãp phÇn ph¸t triÓn m¹ng l­íi giao th«ng cña huyÖn: x©y dùng cÇu Dinh ®i Kinh M«n ( H¶i D­¬ng), x©y dùng ®­êng bao phÝa B¾c s«ng CÊm, tuyÕn ®­êng tõ c¶ng c¸ M¾t Rång ®i ®­êng 10 cò vµo khu c«ng nghiÖp Minh §øc, x©y dùng cÇu thay cho phµ §ôn hiÖn nay. Më réng bÕn xe ë thÞ trÊn Minh §øc, thÞ trÊn Nói §Ìo, Kªnh Giang, BÕn BÝnh, Phµ Rõng, khu vùc Qu¶ng Thanh lµ ng÷ng ®Çu mèi trung chuyÓn kh¸ch quan träng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vÒ bÕn ®ç cho c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn. LËp c¸c dù ¸n x©y dùng tuyÕn ®­êng bê B¾c s«ng, bê nam hå s«ng Gi¸, tuyÕn ®­êng lªn nói S¬n §µo lµ nh÷ng khu danh th¾ng næi tiÕng cña huyÖn. Song song víi viÖc ph¸t triÓn giao th«ng ®­êng bé Thuû Nguyªn cÇn chó träng h¬n n÷a tíi giao th«ng ®­êng thuû. CÇn tiÕn hµnh n¹o vÐt ®­êng s«ng néi bé, c¸c luång l¹ch b¶o ®¶m tµu thuyÒn ®i l¹i ®­îc dÔ dµng. HiÖn nay ë huyÖn c¸c bÕn b·i, cÇu c¶ng võa chë nguyªn vËt liÖu võa chë kh¸ch du lÞch ®· lµm gi¶m chÊt l­îng phôc vô du lÞch. Do vËy viÖc x©y dùng míi c¸c bÕn tµu thuyÒn, c¸c c¶ng chuyªn phôc vô kh¸ch du lÞch tham gia c¸c tour du lÞch ®­êng s«ng lµ rÊt cÇn thiÕt. Trong t­¬ng lai khi tuyÕn ®­êng s¾t ®i H¶i Phßng - Minh §øc - BÕn Rõng ®­îc hoµn thµnh sÏ gióp cho kh¸ch du lÞch néi thµnh cã thÓ ®Õn Thuû Nguyªn b»ng lo¹i h×nh ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn míi. Bªn c¹nh c¶i tiÕn chÊt l­îng h¹ tÇng giao th«ng huyÖn còng cÇn ph¶i chó träng h¬n tíi t¨ng c­êng sè l­îng vµ chÊt l­îng c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn. C¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng thuû phôc vô du lÞch cßn kh¸ Ýt, chÊt l­îng dÞch vô vµ ®é an toµn ch­a cao trong khi tiÒm n¨ng ph¸t triÓn du lÞch ®­êng s«ng cña Thuû Nguyªn rÊt lín. §©y lµ mét h¹n chÕ ®èi víi ngµnh du lÞch cña huyÖn. V× vËy cÇn ®ãng míi c¸c ph­¬ng tiÖn chuyªn chë kh¸ch du lÞch, trang bÞ thiÕt bÞ tiÖn nghi ®Çy ®ñ, chó ý tíi c¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn cho kh¸ch nh­ phao cøu hé, träng t¶i cña tµu… * M¹ng l­íi cung cÊp ®iÖn, n­íc M¹ng l­íi cung cÊp ®iÖn n­íc cña huyÖn ®· kh¸ ph¸t triÓn, nh­ng ®Ó phôc vô cho nhu cÇu rÊt lín cña kh¸ch du lÞch vµ c¸c khu vui ch¬i gi¶i trÝ trong thêi gian tíi th× v©n cßn thiÕu, nhÊt lµ vµo nh÷ng ngµy hÌ nãng nùc. HiÖn nay t×nh tr¹ng thiÕu ®iÖn, thiÕu n­íc s¹ch vµo mïa hÌ vÉn cßn s¶y ra trong khi nhu cÇu cña kh¸ch rÊt lín lµm ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng dÞch vô du lÞch. Do ®ã huyÖn cÇn ph¶i x©y dùng quy ho¹ch tæng thÓ m¹ng l­íi cung cÊp ®iÖn n­íc trong toµn huyÖn theo quy ho¹ch chung. §èi víi m¹ng l­íi ®iÖn: cÇn x©y dùng hÖ thèng l­íi ®iÖn h¹ thÕ ®Ó tõ ®ã cã kÕ ho¹ch ®Çu t­, n©ng cÊp c¶i t¹o x©y dùng míi ®­êng d©y h¹ thÕ vµ c¸c tr¹m biÕn ¸p ( dù kiÕn ®Õn n¨m 2020 trªn toµn huyÖn sÏ cã kho¶ng 60 tr¹m biÕn ¸p ). N©ng cÊp tr¹m 110 KV t¹i Ngò L·o, n©ng cÊp tr¹m trung chuyÓn t¹i Mü §ång – KiÒn B¸i ®Ó t¨ng thªm nguån ®iÖn cho huyÖn. §ång thêi cÇn nhanh chãng x©y dùng nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn 600 MV t¹i Tam H­ng. HÖ thèng cÊp n­íc s¹ch: Thuû Nguyªn cÇn ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng nguån n­íc mÆt, n­íc ngÇm, tiÕp tôc ®Çu t­ x©y dùng hÖ thèng cÊp n­íc s¹ch t¹i c¸c ®iÓm du lÞch ®Ó cung øng ®ñ n­íc s¹ch cho du kh¸ch vµ c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ. T¹i c¸c ®iÓm du lÞch, c¸c vïng c¶nh quan sinh th¸i danh th¾ng cã thÓ x©y dùng c¸c nhµ m¸y n­íc võa vµ nhá, tr¹m xö lÝ n­íc s¹ch hoÆc c¸c giÕng khoan lÊy n­íc s¹ch t¹i chç. CÇn sím hoµn thµnh nhµ m¸y n­íc 60.000m³ t¹i khu vùc thÞ trÊn Minh §øc ®Ó phôc vô khu ®« thÞ B¾c s«ng CÊm vµ c¸c khu vùc phô cËn. * HÖ thèng b­u chÝnh viÔn th«ng §Ó phôc vô cho nhu cÇu liªn l¹c, trao ®æi th«ng tin cña kh¸ch du lÞch, Thuû Nguyªn cÇn tæ chøc n©ng cao n¨ng lùc cho b­u ®iÖn trung t©m, c¸c b­u côc khu vùc, ph¸t triÓn m¹nh m¹ng l­íi b­u côc, c¸c ki«t ®iÖn tho¹i, ®iÓm b¸n sim thÎ ®iÖn tho¹i, c¸c ®iÓm truy cËp Internet. Thùc hiÖn x©y dùng quy hoach h¹ tÇng viÔn th«ng vµ truyÒn h×nh, trong ®ã cÇn chó träng ®Çu t­ m¹ng l­íi viÔn th«ng hiÖn ®¹i, ®ång bé vµ réng kh¾p nh»m cung cÊp c¸c dÞch vô ®a d¹ng chÊt l­îng cao * X©y dùng tour du lÞch v¨n ho¸ ë Thuû Nguyªn. ( 4 ngµy 3 ®ªm). _Ngµy 1: Nói §Ìo – Minh §øc. + S¸ng: 7giê ®ãn kh¸ch, xuÊt ph¸t tõ thÞ trÊn Nói §Ìo, ®­a du kh¸ch tíi th¨m chïa Hµm Long, ®Òn Phß M· vµ ®×nh Th­îng t¹i thÞ trÊn Nói §Ìo. + Tr­a: ¡n tr­a, nghØ ng¬i t¹i thÞ trÊn Nói §Ìo. + ChiÒu: Th¨m ®×nh Chung Mü x· Trung Hµ n¬i thê t­íng TrÇn H­ng TrÝ, sau ®ã du kh¸ch ®Õn th¨m miÕu Ph¶ LÔ n¬i thê TrÇn Hé, TrÇn §é. + Tèi: ¡n tèi vµ nghØ ng¬i t¹i kh¸ch s¹n My S¬n ë trÞ trÊn Minh §øc. _ Ngµy 2: Minh §øc- Tam H­ng- Minh §øc. + S¸ng: ¡n s¸ng t¹i Minh §øc, sau ®ã du kh¸ch tíi th¨m ®Òn Vò Nguyªn x· Tam H­ng, th¨m bÕn ®ß Phµ Rõng vµ b·i cäc B¹ch §»ng n¨m x­a. + Tr­a: ¨n tr­a t¹i thÞ trÊn Minh §øc. + ChiÒu: th¨m côm di tÝch ®Òn thê TrÇn Quèc B¶o, l¨ng mé TrÇn Quèc B¶o, ®Òn TrÇn H­ng §¹o. + Tèi: nghe h¸t §óm, ¨n vµ nghØ t¹i kh¸ch s¹n Minh §øc. _ Ngµy 3: Minh §øc - CÇu Gi¸. + S¸ng: ¨n s¸ng t¹i Minh §øc, tõ Minh §øc rheo ®­êng míi qua x· Gia §øc ®Õn th¨m chïa vµ ®éng Hang L­¬ng, t¹i ®©y du kh¸ch cã thÓ tæ chøc leo nói, vµo trong hang th¨m ®éng, th¨m c¸c di vËt cßn l­u l¹i trong chiÕn trËn B¹ch §»ng n¨m 1288. + Tr­a: ¨n tr­a t¹i ch©n cÇu §¸ B¹c. + ChiÒu: vµo th¨m ®Òn Thô Khª, chïa Mai §éng ë Liªn Khª, t¹i ®©y du kh¸ch cã thÓ tham quan nh÷ng v­ên ®åi, v­ên c©y ¨n qu¶, th­ëng thøc kh«ng cña thiªn nhiªn. + Tèi: ¨n tèi vµ nghØ t¹i nhµ nghØ CÇu Gi¸. Buæi tèi du kh¸ch cã thÓ thuª thuyÒn ®i trªn s«ng Gi¸ nghe giíi thiÖu vÒ lÞch sö Thuû Nguyªn. _Ngµy 4: CÇu Gi¸ - Nói §Ìo + S¸ng: ¨n s¸ng t¹i CÇu Gi¸, sau ®ã du kh¸ch ghÐ th¨m mét sè lµng nghÒ nh­ lµng nghÒ m©y tre ®an ë ChÝnh Mü, nghÒ ®óc ®ång ë Mü §ång vµ th¨m miÖt v­ên cau Cao Nh©n. + Tr­a: ¨n tr­a t¹i thÞ trÊn Nói §Ìo. + ChiÒu: vµo th¨m quan trung t©m th­¬ng m¹i huyÖn Thuû Nguyªn vµ mua quµ l­u niÖm. Sau ®ã lªn xe vÒ H¶i Phßng. Tuy nhiªn tour du lÞch nµy chØ thÝch hîp víi nh÷ng ®oµn kh¸ch cã sè l­îng võa vµ nhá. Bëi hÖ thèng giao th«ng ®Õn nhiÒu ®iÓm tham quan cßn ®i l¹i khã kh¨n. Trong t­¬ng lai, khi dù ¸n s«ng Gi¸, dù ¸n s©n Golf hoµn thµnh th× sÏ cã thªm nhiÒu tour du lÞch v¨n ho¸ kÕt hîp víi du lÞch sinh th¸i, du lÞch nghØ d­ìng míi h×nh thµnh. KÕt luËn HiÖn nay, du lÞch v¨n ho¸ víi h×nh thøc chñ yÕu lµ tham quan c¸c di tÝch vµ lÔ héi ®ang lµ lo¹i h×nh ®­îc ph¸t triÓn m¹nh. Lo¹i h×nh nµy l«i cuèn du kh¸ch ®Õn tham quan c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ nh­ ®×nh ,®Òn, miÕu, c¸c lÔ héi cïng c¸c tÝn ng­ìng phong tôc cña lµng x·. C¸c di tÝch, lÔ héi, phong tôc tËp qu¸n lµ nh÷ng yÕu tè b¶o l­u phong tôc truyÒn thèng cña lµng x·, cÊu thµnh nªn yÕu tè v¨n ho¸ ®Ëm s¾c d©n téc cho ®Þa ph­¬ng, mang ®Ëm tÝnh céng ®ång cña c­ d©n ViÖt. Th«ng qua ®ã gãp phÇn quan träng trong viÖc b¶o tån c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸. Lo¹i h×nh du lÞch nµy gãp phÇn gi¸o dôc c¸c tÇng líp nh©n d©n h­íng vÒ céi nguån, gi¸o dôc lßng yªu n­íc vµ niÒm tù hµo d©n téc. T×m hiÓu gi¸ trÞ c¸c di tÝch, lÔ héi sÏ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vÒ t×m hiÓu lÞch sö c¸c vïng miÒn cho ph¸t triÓn v¨n ho¸ du lÞch, ®Æc biÖt lµ gi¸o dôc truyÒn thèng cho thÕ hÖ trÎ. C¸c di tÝch lÞch sö t­ëng nhí t­íng qu©n nhµ trÇn ë Thuû Nguyªn ®· ghi dÊu vµ chøa ®ùng nhiÒu gi¸ trÞ v¨n ho¸, gi¸ trÞ lÞch sö g¾n liÒn víi bao th¨ng trÇm lÞch sö cña vïng ®Êt. Thuû Nguyªn lµ vïng ®Êt tô c­ tõ rÊt sím, trong qu¸ tr×nh sinh sèng lµm ¨n cña m×nh, nh÷ng con ng­êi n¬i ®©y ®· t¹o nªn mét quÇn thÓ c¸c di tÝch khang trang ,bÒ thÕ. Vïng ®Êt nµy ®· g¾n liÒn víi nh÷ng chiÕn c«ng hiÓn h¸ch trong chèng giÆc ngo¹i x©m, gi÷ yªn bê câi vïng biªn viÔn §«ng B¾c tæ quèc. §Õn n¬i ®©y, ta sÏ c¶m nhËn mét c¸ch ch©n thùc ,sinh ®éng cuéc sèng c­ d©n Thuû Nguyªn h«m nay vµ qu¸ khø ngµn x­a. §©y lµ nh÷ng yÕu tè, nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ph¸t triÓn du lÞch v¨n ho¸ nh©n v¨n. Tuy nhiªn Thuû Nguyªn ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn du lÞch nªn cßn cã nhiÒu khã kh¨n thiÕu thèn vÒ nhiÒu mÆt. Do ®ã ®Ó khai th¸c tèt c¸c di tÝch, lÔ héi cho ph¸t triÓn du lÞch th× c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ ngµnh du lÞch cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó b¶o tån, tu bæ, kh«i phôc c¸c di tÝch cho xøng ®¸ng víi tÇm vãc lÞch sö cña nã. Chóng ta h·y ®Õn víi c¸c di tÝch thê t­íng qu©n nhµ TrÇn ë Thuû Nguyªn ®Ó chiªm ng­ìng vµ th­ëng thøc nh÷ng nÐt tµi hoa cña mçi c«ng tr×nh lÞch sö, chóng ta sÏ h×nh dung thÊy ®­îc t©m hån vµ m¹ch sèng cña c­ d©n Thuû Nguyªn. SÏ thÊy ®­îc Thuû Nguyªn cã mét søc cuèn hót ®Õn v« cïng cña mét vïng ®Êt mang ®Ëm dÊu Ên cña nh÷ng trang sö hµo hïng trong chèng giÆc ngo¹i x©m vµ dùng x©y ®Êt n­íc vµ sÏ c¶m nhËn ®­îc sù kho¸ng ®¹t cña con ng­êi Thuû Nguyªn, sù tµi hoa, khÐo lÐo, lu«n biÕt tr©n träng nh÷ng qu¸ khø hµo hïng cña cha «ng ®Ó l¹i. Trong thêi ®¹i ngµy nay, khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, con ng­êi cµng cã xu h­íng ®i du lÞch, c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ngµy cµng xÝch l¹i gÇn nhau th× nÒn v¨n ho¸ ®· trë thµnh mét lo¹i h×nh hÊp dÉn vµ l«i cuèn ®­îc ®«ng ®¶o kh¸ch du lÞch. V× vËy, viÖc khai th¸c tµi nguyªn v¨n ho¸ ®Ó ph¸t triÓn du lÞch cÇn g¾n liÒn víi viÖc gi÷ g×n vµ b¶o tån c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ d©n téc, ®¶m b¶o cho môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Do ®iÒu kiÖn cßn h¹n chÕ nªn kho¸ luËn ch­a cã ®iÒu kiÖn ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ vÒ gi¸ trÞ còng nh­ ho¹t ®éng cña c¸c di tÝch. V× thÕ kho¸ luËn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nªn em rÊt mong ®­îc sù gãp ý, phª b×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c nhµ nghiªn cøu ®Ó gióp cho ®Ò tµi ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n B¶o tµng thµnh phè H¶i Phßng, Phßng v¨n ho¸ th«ng tin huyÖn Thuû Nguyªn, ban qu¶n lý di tÝch c¸c x· ®· cung cÊp cho em t­ liÖu ®Ó hoµn thµnh kho¸ luËn. Em xin c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong vµ ngoµi khoa V¨n ho¸ Du lÞch Tr­êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng ®· tËn t×nh gi¶ng d¹y em trong thêi gian em häc t¹i tr­êng. §Æc biÖt em xin c¶m ¬n s©u s¾c tíi ThS T¹ Ngäc Minh - Ng­êi ®· gióp em ®Þnh h­íng ®Ò tµi, h­íng dÉ ph­¬ng ph¸p ®iÒn d·, thu thËp t­ liÖu vµ h×nh thµnh ý t­ëng khoa häc ®­îc thÓ hiÖn trong Kho¸ luËn nµy./. Phô lôc Lêi c¶m ¬n Trong suèt thêi gian 4 n¨m ®­îc ngåi trªn ghÕ gi¶ng ®­êng tr­êng §¹i häc D©n lËp H¶i Phßng ®· ®Ó l¹i trong em thËt nhiÒu kØ niÖm. §èi víi mét sinh viªn n¨m cuèi ®­îc lµm khãa luËn lµ mét niÒm vinh dù rÊt lín, cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ ngµy h«m nay em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa V¨n hãa du lÞch tr­êng §HDL H¶i Phßng. §Æc biÖt em muèn göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c tíi ThS T¹ Ngäc Minh - Ng­êi ®· trùc tiÕp h­íng dÉn chØ b¶o vµ gióp ®ì tËn t×nh trong suèt thêi gian em lµm kho¸ luËn nµy. Em còng xin c¶m ¬n B¶o tµng thµnh phè H¶i Phßng, Së v¨n ho¸ th«ng tin H¶i Phßng, UBND huyÖn Thuû Nguyªn, Phßng v¨n ho¸ th«ng tin huyÖn Thuû Nguyªn, Ban qu¶n lý c¸c di tÝch ®· cung cÊp tµi liÖu ®Ó em hoµn thµnh kho¸ luËn nµy. Do thêi gian nghiªn cøu, t×m hiÓu vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong ®­îc sù c¶m th«ng vµ gãp ý cña c¸c thÇy c« ®Ó bµi kho¸ luËn ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin tr©n träng c¶m ¬n! H¶i Phßng, ngµy 26 th¸ng 5 n¨m 2009 Sinh viªn Bïi ThÞ Hoa Môc lôc PhÇn më ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi kho¸ luËn……………………………………….1 2. Môc ®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu cña kho¸ luËn………………………...2 3. §èi t­îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu cña kho¸ luËn………………………....2 4. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu cña kho¸ luËn……………………………….….2 5. LÞch sö nghiªn cøu………………………………………………………..3 6. §ãng gãp cña khãa luËn………………………………………………….3 7. Bè côc cña kho¸ luËn………………………………………………….….4 Ch­¬ng 1: Tæng quan vÒ du lÞch v¨n hãa, di tÝch lÞch sö v¨n hãa 1.1. Tµi nguyªn du lÞch…………………………………………………….5 1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ du lÞch..........................................................................5 1.1.2. Tµi nguyªn du lÞch.............................................................................5 1.1.3. §Æc ®iÓm............................................................................................6 1.2. Tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n.................................................................7 1.2.1. Kh¸i niÖm...........................................................................................7 1.2.2. §Æc ®iÓm.............................................................................................7 1.2.3. Ph©n lo¹i.............................................................................................8 1.2.3.1. Tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n phi vËt thÓ.......................................8 1.2.3.2. Tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n vËt thÓ.............................................8 1.3. Du lÞch v¨n ho¸.......................................................................................12 1.3.1. Kh¸i niÖm……………………………………………………..…….12 1.3.2. Néi dung cña s¶n phÈm du lÞch v¨n ho¸…………………………….13 1.3.3. Vai trß cña c¸c s¶n phÈm du lÞch v¨n hãa…………….............……15 Ch­¬ng 2: Khai th¸c gi¸ trÞ lÞch sö v¨n hãa c¸c di tÝch thê t­íng qu©n nhµ TrÇn ë huyÖn Thñy Nguyªn – H¶i Phßng 2.1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ huyÖn Thñy Nguyªn.......................................17 2.1.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ tµi nguyªn du lÞch tù nhiªn…………………..17 2.1.2. Tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n huyÖn Thñy Nguyªn………………….23 2.2. Mét sè di tÝch thê t­íng qu©n nhµ TrÇn ë Thñy Nguyªn.................26 2.2.1. Di tÝch t­ëng nhí t­íng qu©n TrÇn H­ng §¹o……………….….....26 2.2.2.Di tÝch t­ëng nhí t­íng qu©n TrÇn Quèc B¶o……………………....29 2.2.3. Di tÝch lÞch sö v¨n hãa ®Òn Vò Nguyªn………………………….....33 2.2.4. MiÕu Ph¶ LÔ………………………………………………..…….....38 2.2.5. Di tÝch lÞch sö ®×nh Chung Mü…………………………………...…42 2.2.6. Di tÝch lÞch sö ®Òn Thô Khª…………………………………………50 2.3. Mét sè lÔ héi tiªu biÓu t­ëng nhí t­íng qu©n nhµ TrÇn ë Thñy Nguyªn.................................................................................................52 2.3.1. LÔ héi ®Òn Thô Khª…………………………………………………52 2.3.2. LÔ héi ®×nh Chung Mü………………………………………………53 2.3.3. LÔ héi TrÇn Quèc B¶o…………………………………………...….54 2.4. Gi¸ trÞ cña c¸c di tÝch vµ lÔ héi………………………………………..55 2.4.1. Gi¸ trÞ lÞch sö………………………………………………………..55 2.4.2. Gi¸ trÞ céng ®ång……………………………………………………56 2.4.3. Gi¸ trÞ t©m linh………………………………………………………57 2.5. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng du lÞch t¹i c¸c di tÝch……………………...….58 2.5.1. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng du lÞch..............................................................58 2.5.2. C¬ së vËt chÊt kÜ thuËt........................................................................59 2.5.3. C«ng t¸c qu¶n lÝ vµ tæ chøc khai th¸c…………………………….…59 2.5.4. M«i tr­êng tµi nguyªn vµ m«i tr­êng x· héi cña c¸c ®iÓm di tÝch….61 2.6. §Þnh h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn du lÞch cña huyÖn Thñy Nguyªn61 Ch­¬ng 3: §Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m khai th¸c vµ ph¸t triÓn du lÞch v¨n hãa ë huyÖn Thñy Nguyªn 3.1. Gi¶i ph¸p t¨ng c­êng thu hót ®Çu t­ vÒ du lÞch…………………..……..63 3.2. Gi¶i ph¸p t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶ng b¸, xóc tiÕn vÒ du lÞch…………..64 3.3. Gi¶i ph¸p duy tr× vµ tæ chøc c¸c lÔ héi truyÒn thèng……………………66 3.4. Gi¶i ph¸p ®µo t¹o nguån nh©n lùc………………………………………66 3.5. Gi¶i ph¸p b¶o vÖ tµi nguyªn du lÞch tù nhiªn, b¶o tån t«n t¹o c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa, lÔ héi………………………………….…………………….67 3.6. X©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt phôc vô du lÞch……………………….70 3.7. Gi¶i ph¸p vÒ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng……………………………………72 KÕt luËn………………………………………………………...…76 Danh s¸ch c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa ®­îc xÕp h¹ng cÊp thµnh phè trªn ®Þa bµn huyÖn Thñy Nguyªn STT Tªn di tÝch Sè, ngµy, th¸ng, n¨m Q§ §Þa bµn cña di tÝch 1 Chïa Ph­¬ng Mü 52/Q§ - UB 15/01/2001 Th«n Ph­¬ng Mü, x· Mü §ång 2 §Òn MÉu 53/Q§ - UB 15/01/2001 Th«n KiÒn B¸i, x· KiÒn B¸i 3 NghÌ - chïa Hµ Phó 3029/Q§ - UB 30/10/2001 Th«n hµ Phó, x· Hßa B×nh 4 §Òn - chïa L­¬ng KÖ 85/Q§ - UB 16/01/2002 Th«n L­¬ng KÖ,x· Hßa B×nh 5 §×nh Hµn CÇu 3037/Q§ - UB 30/10/2001 Th«n Hµn CÇu, x· ChÝnh Mü 6 §Òn chïa Du LÔ 83/Q§ - UB 16/01/2002 Th«n Du LÔ, x· Tam H­ng 7 §×nh §oan LÔ 84/Q§ - UB 16/01/2002 Th«n §oan LÔ, x· Tam H­ng 8 §×nh - chïa Dùc LiÔn 2848/Q§ - UB 21/11/2002 Th«n Dùc LiÔn,x· Thñy S¬n 9 §×nh Trung 2848/Q§ - UB 21/11/2002 Th«n Th­êng S¬n,x· Thñy S¬n 10 Chïa Phï L­u 2848/Q§ - UB 21/11/2002 Th«n Phï L­u, x· Phï Ninh 11 §×nh ChiÕm Ph­¬ng 355/Q§ - UB 11/02/2003 Th«n ChiÕm Ph­¬ng, x· Hßa B×nh 12 §×nh - chïa Th¸i Lai 355/Q§ - UB 11/02/2003 Th«n Th¸i Lai, x· Cao Nh©n 13 §×nh - chïa Phï LiÔn 179/Q§ -UB 16/01/2004 Th«n Phï LiÔn,x· Thñy S¬n 14 Chïa Phôc LÔ 2264/Q§ -UB 19/09/2003 X· Phôc LÔ 15 Chïa Cao Kªnh 2266/Q§ - UB 19/09/2003 Th«n Cao Kªnh, x· Hîp Thµnh 16 Chïa My S¬n 2263/Q§ - UB 19/09/2003 X· Ngò L·o 17 MiÕu Ph¶ LÔ 178/Q§ -UB 28/01/2005 X· Ph¶ LÔ 18 Tõ ®­êng hä Bïi 734/Q§ -UB 11/05/2005 Th«n Thiªn §«ng, x· §«ng S¬n 19 Côm di tÝch Tr¹i S¬n 734/Q§ - UB 11/05/2005 An S¬n 20 §×nh - ®Òn Tuy L¹c 178/Q§ -UB 28/01/2005 X· Thñy TriÒu 21 Chïa T¶ Quan 1899/Q§ - UB X· D­¬ng Quan 22 Phñ §­êng Thñy Nguyªn 244/Q§ -UB 09/02/2007 X· Thiªn H­¬ng 23 §Òn NghÌ - §Òn Chî Gi¸ 2177/Q§ -UB 07/11/2007 X· kªnh Giang 24 §×nh Th­îng, chïa Hµm Long 2175/Q§ -UB 07/11/2007 ThÞ trÊn Nói §Ìo 25 §×nh chïa Tr¹i Kªnh 2174/Q§ - UB 07/11/2007 X· Kªnh Giang 26 §×nh - Phñ tõ §«ng M«n 164/Q§ - UB 21/10/2009 X· Hßa B×nh 27 §Òn Phß M· ThÞ trÊn Nói §Ìo 28 §×nh H¹ C«i 162/Q§ - UB 21/01/2009 X· Kú S¬n Danh s¸ch c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa ®­îc xÕp h¹ng cÊp quèc gia trªn ®Þa bµn huyÖn Thñy Nguyªn STT Tªn di tÝch Sè, ngµy, th¸ng, n¨m Q§ §Þa bµn cña di tÝch 1 Côm di tÝch Trµng Kªnh - B¹ch §»ng 313 VH/Q§ 28/04/1962 X· Minh §øc 2 §×nh - chïa T©y 310 Q§/VH 13/02/1996 X· Minh t©n 3 Chïa D·ng Trung; hang Vua; hang ¸ng V¶i 310 Q§/VH 13/02/1996 X· Minh T©n 4 §×nh T¶ Quan 3951 Q§/BVHTT 20/12/1997 X· D­¬ng Quan 5 MiÕu Thñy Tó 2307 VH/Q§ 30/12/1991 Th«n Thñy Tó, x· Thñy §­êng 6 §×nh - chïa L«i §éng 310 Q§/VH 13/02/1996 X· Hoµng §éng 7 §Òn - chïa Hoµng Pha 983 VH/Q§ 04/08/1992 Th«n Hoµng Pha, x· Hoµng §éng 8 §Òn Trinh H­ëng 2307 VH/Q§ 30/12/1991 Th«n Trinh H­ëng, x· Thiªn H­¬ng 9 §Òn - chïa TrÞnh X¸ 97 VH/Q§ 21/01/1992 Th«n TrÞnh X¸,x· thiªn H­¬ng 10 §Òn Thô Khª 310 Q§/VH 13/02/1996 Th«n Thô Khª,x· Liªn Khª 11 Chïa ThiÓm khª 310 Q§/VH 13/02/1996 Th«n ThiÓm Khª,x· Liªn Khª 12 Chïa Mai §éng 310 Q§/VH 13/02/1996 Th«n Mai §éng, x· Liªn Khª 13 Côm di tÝch t­ëng niÖm tr¹ng nguyªn Lª Ých Méc 57 VH/Q§ 18/01/1993 Thanh L·ng, x· Qu¶ng Thanh 14 §Òn Qu¶ng C­ 2307 VH/Q§ 30/12/1991 Th«n Qu¶ng C­, x· Qu¶ng Thanh 15 §×nh Thanh L·ng 57 VH/Q§ 18/10/1993 Th«n Thanh L·ng, x· Qu¶ng Thanh 16 MiÕu Ph­¬ng Mü 97 VH/Q§ 21/01/1992 Th«n Ph­¬ng Mü, x· Mü §ång 17 §×nh §ång Lý 57 VH/Q§ 18/01/1993 Th«n §ång Lý, x· Mü §ång 18 Chïa C©u Tö Ngo¹i 57 VH/Q§ 18/01/1993 Th«n C©u Tö Ngo¹i x· Hîp Thµnh 19 Chïa Nh©n Lý 983 VH/Q§ 04/08/1992 Th«n Nh©n Lý,x· Cao Nh©n 20 §×nh T©n D­¬ng 152 VH/Q§ 25/01/1994 X· T©n D­¬ng 21 §×nh KiÒn B¸i 235 VH/Q§ 12/12/1986 X· §×nh KiÒn B¸i 22 §Òn An L­ 1539 VH/Q§ 27/12/1990 §Òn An L­ 23 §×nh Chung Mü 2754 VH/Q§ 15/10/1994 Th«n Chung Mü,x· Trung Hµ Tµi liÖu tham kh¶o 1. Anh hïng d©n téc thiªn tµi qu©n sù TrÇn Quèc TuÊn vµ quª h­¬ng Nam §Þnh- NXB Qu©n ®éi nh©n d©n. 2. Bïi ThÞ H¶i YÕn, TuyÕn ®iÓm du lÞch ViÖt Nam- NXB Gi¸o dôc. 3. Hµ V¨n TÊn - Ph¹m ThÞ T©m, Cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n x©m l­îc Nguyªn M«ng thÕ kØ 13. 4. Hå s¬ di tÝch - ban qu¶n lý di tÝch H¶i Phßng. 5. HuyÖn ñy, UBND huyÖn Thñy Nguyªn - Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn Thñy Nguyªn ®Õn n¨m 2020. 6. HuyÖn ñy, UBND, phßng gi¸o dôc huyÖn Thñy Nguyªn - Thñy Nguyªn quª h­¬ng em- NXB H¶i Phßng,1998. 7. H§ND thµnh phè H¶i Phßng- Kû yÕu kú häp thø VI héi ®ång nh©n d©n thµnh phè H¶i Phßng khãa VIII nhiÖm k× 2004 – 2009, n¨m 2006. 8. NguyÔn V¨n §Ýnh cïng nhãm t¸c gi¶- Kinh tÕ du lÞch, NXB lao ®éng vµ x· héi Hµ Néi, 2004. 9. Ng« SÜ Liªn- §¹i ViÖt sö ký toµn th­ II. 10. NguyÔn Minh TuÖ( chñ biªn)- §Þa lý du lÞch, NXB thµnh phè Hå ChÝ Minh. 11. LuËt du lÞch ViÖt Nam, n¨m 2006. 12. Ph¹m Trung L­¬ng cïng nhãm t¸c gi¶- Tµi nguyªn vµ m«i tr­êng du lÞch ViÖt Nam, NXB Gi¸o dôc 2000. 13. TrÇn Ph­¬ng- Du lÞch v¨n hãa H¶i Phßng, NXB H¶i Phßng, Së du lÞch H¶i Phßng, 2006. 14. Tæng côc thèng kª- Niªn gi¸m thèng kª H¶i Phßng n¨m 2006. 15. TrÇn §øc Thanh- NhËp m«n khoa häc du lÞch, NXB §¹i häc QGHN,1999. 16. Wesbsite: www.Haiphonggov.vn 17. Wesbsite: www.goole.com.vn 18. Wesbsite: www.sodulichgov.vn Khu vùc cæng ®Òn TrÇn Quèc B¶o Kh«ng khÝ t¹i ®Òn vµo ngµy mång mét, h«m r»m Ban thê TrÇn Quèc B¶o L¨ng mé TrÇn Quèc B¶o Cæng ®Òn TrÇn H­ng §¹o §Òn thê TrÇn H­ng §¹o Ban thê chÝnh S¬ ®å diÔn biÕn toµn trËn B¹ch §»ng n¨m 1288 §Òn Vò Nguyªn Ban thê miÕu Ph¶ LÔ Khu di tÝch lÞch sö §×nh Chung Mü Ban thê chÝnh cña §×nh Chung Mü Ban §øc Th¸nh TrÇn t¹i §Òn Thô Khª §Òn Thô Khª

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc27.BuiThiHoa.doc
Luận văn liên quan