Đề tài Làm thế nào để giữ nhân viên giỏi

Interesting Work – Công việc thú vị. 2. Information – Thông tin. 3. Involvement – Lôi cuốn. 4. Independence - Độc lập 5. Increased visibility – Tăng tính minh bạch.

pdf24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2403 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Làm thế nào để giữ nhân viên giỏi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1BÁO CÁO MÔN QUẢN TRỊ HỌC LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIỮ NHÂN VIÊN GIỎI NHÓM: 11 ĐỀ TÀI: Nhóm 11 2 1. CÁC LÝ THUYẾT ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN. 2. MỘT SỐ CÁCH GIỮ NHÂN VIÊN GIỎI. 3. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG. 3Nhóm 11 1. LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN. 2. LÝ THUYẾT TÂM LÝ XÃ HỘI. 3. LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI VỀ ĐỘNG CƠ VÀ ĐỘNG VIÊN. 4Nhóm 11 Nhóm 11 1. CÔNG VIỆC LẶP ĐI LẶP LẠI. 2. KÍCH THÍCH VỀ KINH TẾ. 5 Nhóm 11 1. QUAN HỆ XÃ HỘI KÍCH THÍCH KÌM HÃM 2. KHẲNG ĐỊNH SỰ HỮU ÍCH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG. 6 Nhóm 11 1. Thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow. 2. Thuyết của David McClelland. 3. Thuyết E.R.G. 4. Thuyết về sự công bằng. 7 Nhóm 11 Nhu cầu tự hiện thực hóa Nhu cầu được quý trọng Nhu cầu xã hội Nhu cầu an toàn Nhu cầu sinh lý 8 Nhóm 11 1. Nhu cầu thành tựu. 2. Nhu cầu liên minh. 3. Nhu cầu quyền lực. 9 Nhóm 11 1. Nhu cầu tồn tại. 2. Nhu cầu quan hệ. 3. Nhu cầu phát triển. 10 Nhóm 11 11 Nhóm 11 12 Nhóm 11 13 1. CHIẾN LƯỢC 5 I. 2. 3 BÍ QUYẾT GIỮ NHÂN TÀI (Theo B.E) 3. CÁC YẾU TỐ ĐỘNG VIÊN. Nhóm 11 14 1. Interesting Work – Công việc thú vị. 2. Information – Thông tin. 3. Involvement – Lôi cuốn. 4. Independence - Độc lập 5. Increased visibility – Tăng tính minh bạch. Nhóm 11 15 BÍ QUYẾT 1 1. Thu hút. 2. Tuyển dụng. 3. Hội nhập. 4. Cộng tác. Nhóm 11 16 BÍ QUYẾT 2 Các tiêu chí định tính: • Luôn hoàn thành xuất sắc mục tiêu công việc. • Kỹ năng/ kiến thức thị trường lao động. • Thành quả cá nhân đóng góp vào thành quả của DN. • Không ngừng cải tiến hiệu quả làm việc. • Tâm huyết với sự phát triển của doanh nghiệp. Các tiêu chí định lượng: Năng lực + Thành tích. Nhóm 11 17 BÍ QUYẾT 3 YẾU TỐ TẠO NGUỒN YẾU TỐ GIẢM BẤT MÃN YẾU TỐ ĐỘNG VIÊN GIỮ NHÂN VIÊN GIỎI Nhóm 11 18 TIỀN LƯƠNG CHÍNH SÁCH GIA ĐÌNH NHÂN VIÊN CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ KỲ GHỈ PHÉP Quan hệ đồng nghiệp Sự công nhận của cấp trên Cơ hội thăng tiến Nhóm 11 19 Nhóm 11 20 HỌ TÊN: THÁI TUẤN NGHỀ NGHIỆP: TRƯỞNG PHÒNG KD CTY SOS LƯƠNG THÁNG: 1.500 USD. CÔNG VIỆC ÁP LỰC CAO NÊN THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC THÊM GIỜ. Nhóm 11 21 CÔNG TY NHỎ HƠN. MỨC LƯƠNG THẤP HƠN. VÌ…………… Nhóm 11 22 Tại sao Anh Tuấn nghỉ làm và hướng giải quyết để giữ Tuấn ở lại? Nhóm 11 23 CÁCH GIẢI QUYẾT CỦA NHÓM NGUYÊN NHÂN TÈO NGHỈ VIỆC: Lãnh đạo công ty chưa quan tâm đến nhu cầu phát triển của nhân viên. Chính sách đãi ngộ của công ty chưa tốt. HƯỚNG GIẢI QUY ẾT: Chia sẻ công việc cho đồng nghiệp. Thông báo chính sách hỗ trợ cho các nhân viên có nhu cầu học tập. Nhóm 11 24 Thank you!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf11_bai_thuyet_trinh__3893.pdf
Luận văn liên quan