Đề tài Lý thuyết logic vị từ và một số ứng dụng của nó

Mục lục A. MỞ ĐẦU 2B. NỘI DUNG 3 I. Một số khái niệm .31. Thế nào là logic .32. Logic toán là gì 4 II. Logic vị từ .51. Khái niệm về vị từ .52. Không gian của vị từ . .63. Trọng lượng của vị từ 64. Phép toán vị từ . 75. Các lượng từ 86. Công thức tương đương .127. Công thức chỉnh dạng ( Wff ) . .148. Quy tắc và mô hình suy diễn trong logic vị từ cấp 1 .159. Dạng chuẩn tắc của logic vị từ . 1710. Luật suy diễn . 1911. Ví dụ .20 III. Ứng dụng . . 30C. KẾT LUẬN .32Tài liệu tham khảo 32

docx1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3241 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Lý thuyết logic vị từ và một số ứng dụng của nó, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mục lục MỞ ĐẦU……………..………………………………………2 NỘI DUNG…………………………………………………..3 Một số khái niệm……………………………………………………….3 Thế nào là logic……………………………………………….3 Logic toán là gì…………………………………......................4 Logic vị từ………………………………………….............................5 Khái niệm về vị từ…………………………………………….5 Không gian của vị từ……………………………. …………...6 Trọng lượng của vị từ…………………………………………6 Phép toán vị từ…...…………………………………………7 Các lượng từ……………………..……………………………8 Công thức tương đương….….……………………………….12 Công thức chỉnh dạng ( Wff )…….………..………………...14 Quy tắc và mô hình suy diễn trong logic vị từ cấp 1………...15 Dạng chuẩn tắc của logic vị từ……...………………………..17 Luật suy diễn ………..….……………………………………19 Ví dụ………………………………………………………….20 Ứng dụng…….……………….……………………………………… 30 KẾT LUẬN…………………………………………………………….32 Tài liệu tham khảo………………………………………………………………32

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxM7909c l7909c.docx
  • docBa.doc
  • docxN7897i dung.docx
Luận văn liên quan