Đề tài Mạch tự động ghi và trả lời điện thoại

MỤC LỤC CHƯƠNG I : TỔNG ĐÀI ĐIỆN TỬ I. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỄN TỔNG ĐÀI II. GIỚI THIỆU 1. Định Nghĩa 2. Phân Loại III. SƠ ĐỒ KHỐI TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI 1. Khối Chuyển Mạch 2. Khối Báo Hiệu 3. Khối Điều Khiển 4. Ngoại Vi Thuê Bao Và Trung Kế CÁC KỸ THUÂT CHUYỂN MẠCH ĐIỆN TỬ BÁO HIỆU TRONG TỔNG ĐÀI 1. Giới Thiệu Chung 2. Các Hệ Thống Báo Hiệu 3. Vai Trò Của Hệ Thống Báo Hiệu Kênh Chung Số 7 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG ĐÀI CHƯƠNG II : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN THOẠI I. NGUYÊN TẮC CẤU TẠO MÁY ĐIỆN THOẠI II. CHỨC NĂNG TỔNG QUÁT CỦA MÁY ĐIỆN THOẠI III. PHÂN LOẠI CÁC KIỂU ĐIỆN THOẠI 1. Phân Loại Theo Phương Thức Tiếp Dây 2. Phân Loại Theo Tính Năng Sử Dụng IV. YÊU CẦU VỀ MẠCH ĐIỆN MÁY ĐIỆN THOẠI CHƯƠNG III : MẠNG ĐIỆN THOẠI I. MẠNG PHÂN CẤP VÀ MẠNG CHUYỂN MẠCH II. CÁC ĐẶC TÍNH TRUYỀN CỦA MẠNG ĐIỆN THOẠI 1. Tiếng Dội. 2. Dãi Thông. 3. Các Cuộn Phụ Tải 4. Suy Hao Tín Hiệu, Các Mức Công Suất Và Nhiễu. III. VÒNG NỘI BỘ VÀ TÍN HIỆU BÁO CHƯƠNG IV : GIỚI THIỆU LINH KIỆN I. OPTO 4N35 II. VI MẠCH THUẬT TOÁN TL082 III. IC LM567 IV. IC GHI PHÁT NGỮ ÂM V. IC LM555 CHƯƠNG V : THIẾT KẾ CHI TIẾT I. SƠ ĐỒ KHỐI TỔNG QUÁT II. MẠCH GIAO TIẾP ĐƯỜNG DÂY III. MẠCH ĐẾM HỒI CHUÔNG IV. MẠCH CONTROL RELAY V. MẠCH HYBRID VÀ MẠCH LỌC VI. MẠCH BUSY TONE VII. MẠCH TẠO TẢI GIẢ VIII. MẠCH PHÁT TIẾNG NÓI IX. MẠCH ĐỊNH THỜI KẾT LUẬN

pdf94 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2489 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Mạch tự động ghi và trả lời điện thoại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMạch Tự Động Ghi Và Trả Lời Điện Thoại.pdf