Đề tài Môi trường quốc gia: Ô nhiễm môi trường lang nghề

Một khoản tiền khá lớn có thể được tạo ra từ hoạt động t du lịch thông qua thu phí người sử dụng từ các dịch vụ cung cấp (trường hợp của tỉnh Nha Trang). Hệ thống thu WÏWËPD̖OHUINJNUĨOHD˽OIOÐOêBE˼OHIˌOê̍QIá hợp với các đối tượng khách du lịch khác nhau (trường hợp của Vườn quốc gia Bạch Mã); Số tiền thu được hiện được chuyển cho các Cơ quan quản t lý để bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, thách thức hiện nay là chưa xác định cơ chế rõ ràng để phân bổ số tiền này cho cộng đồng địa phương (trường hợp tại Nha Trang); $ÈDWˍ̚ORV̔DHJBDØUĨOHD˽OIê̈QDØUI̍YÉZE̤OH t N̘UDˌDI̋I̗US̝UËJDIÓOIČOẈOHUIÙOHRVBDIJUJÐV hợp lý và tăng thu nhập từ hoạt động du lịch, gồm cả du lịch dựa vào cộng đồng (trường hợp của Vườn quốc gia Bạch Mã).

pdf18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2169 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Môi trường quốc gia: Ô nhiễm môi trường lang nghề, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChuong1 T7893ng Quan pht tri7875n lng ngh7873 Vi7879t Nam.pdf
  • pdfChuong2 nhi7877m mi tr4327901ng lang ngh7873.pdf
  • pdfchuong3 Tc h7841i c7911a nhi7877m mi tr4327901ng lng n.pdf
Luận văn liên quan