Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng xuất khẩu tại Công ty Kim Khí Thăng Long

Trước đây khi hàng hoá còn khan hiếm, cung nhỏ hơn cầu thì vấn đề chất lượng sản phẩm hàng hoá bị xem nhẹ. Mục tiêu của các doanh nghiệp là sản xuất cung ứng thật nhiều hàng hoá ra thị trường. Nhưng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật, hàng hoá cung ứng ngaycang` nhiều thì nhu cầu của người tiêu dùng không ngừng nâng cao. Giờ đây, nhu cầu của họ không dừng ở " ăn no mặc ấm", mà là "ăn ngon mặc đep"vạ ngày càng cao hơn. vấn đề chất lượng sản phẩm hàng hoá đã được các doanh nghiệp rất chú trọng nhằm thoả mãn những nhu cầu ngày càng khó tính của khách hàng. Đặc biệt xu thế toàn cầu hoá, khu vực hoá nền kinh tế Thế giới đã tạo ra môi trường cạnh tranh hết sức găy gắt, trong đó những doanh nghiệp ở các nước đang phát triển phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Khi hàng rào thuế quan được loại bỏ, khi sự bảo hộ của Nhà nước không còn thì cách duy nhất để đứng vững trong môi trường cạnh tranh khốc liệt là đổi mới, cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong hoạt động xuất khẩu, bên cạnh những thuận lợi như sự ưu đãi về thuế suat ^' Các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt nam sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong đó khó khăn lớn nhất phải kể đến là những đòi hỏi, những yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm. Bên cạnh sự lạc hậu về máy móc trang thiết bị, công nghệ, công tác quản lý chất lượng ở các doanh nghiệp nước ta còn tồn tại những bất cập, yếu kém. Để tạo ra được sản phẩm chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh mạnh trên thị trường Thế giới, song song với việc đầu tư máy móc trang thiết bị hện đại các doanh nghiệp cần đổi mới, cải tiến nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng. Điều này trở nên vô cùng bức thiết khi hiệp định Thương mại Việt- Mĩ đã kí kết và thời điểm để Việt nam ra nhập khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) đang tới gần. Từ nhận thức trên, sau một thời gian thực tập tại Công ty Kim Khí Thăng Long, dưới sự hướng dẫn của GV. Vũ Anh Trọng, đề tài : "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng xuất khẩu tại Công ty Kim Khí Thăng Long" của tôi được hoàn thành với nội dung như sau: Phần I : Những lí luận cơ bản về chất lượng - quản lý chất lượng. Phần II : Thực trạng công tác quản lý chất lượng tại Công ty Kim Khí Thăng Long. Phần III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng xuất khẩu tại Công ty Kim Khí Thăng Long. Tôi xin chân thành cảm ơn thầy Vũ Anh Trọng đã trực tiếp hướng dẫn, các cán bộ phòng Kế hoạch, QC Công ty Kim Khí Thăng Long đã giúp đỡ tôi trong thời gian thực hiện đề tài này. Nhưng do những hạn chế về thời gian và trình độ, bài viết chắc không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý của thầy giáo hướng dẫn và cán bộ các phòng ban, đơn vị của Công ty Kim Khí Thăng Long để có cái nhìn đầy đủ và chính xác hơn về vấn đề này. Mục lục Trang Lời nói đầu 1 Phần I: Những lí luận cơ bản về chất lượng - quản lý chất lượng 3 I1/. Thực chất và vai trò của chất lượng sản phẩm. 3 I1.1/. Các quan niệm về chất lượng sản phẩm. 3 I1.2/. Các yếu tố cấu thành chất lượng sản phẩm. 5 I1.3/. Những đặc trưng cơ bản của chất lượng sản phẩm. 6 I1.4/ Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. 8 I1.5/ Vai trò của việc nâng cao chất lượng sản phẩm 12 I1.6/ Những yêu cầu cơ bản đối với hoạt động nâng cao chất lượng sản phẩm. 12 I2/ Thực chất của quản lý chất lượng trong doanh nghiệp. 12 I2.1/ Khái niệm quản lý chất lượng. 12 I2.2/ Các chức năng cơ bản của quản lý chất lượng. 13 I2.4/ Hệ thống quản lý chất lượng. 16 I2.4.1/ Khái niệm hệ thống chất lượng 16 I2.4.2/ Vai trò của hệ thống quản lý chất lượng. 16 I2.4.3/ Yêu cầu, sự cần thiết phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp. 16 I3/ Chất lượng, quản lý chất lượng với hoạt động xuất nhập khẩu. 18 I3.1/ Những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu. 18 I3.1.1/ Những thuận lợi. 18 I3.1.2/. Những khó khăn 21 I3.2/ Vai trò của quản lý chất lượng đối với hoạt động xuất khẩu 23 Phần II: Thực trạng công tác quản lý chất lượng tại Công ty Kim Khí Thăng Long. 24 II1/ Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 24 ÍI 2. Một số đặc diểm kinh tế kỹ thuật, tổ chức quản lý. 27 ÍI 21. Đặc điểm sản phẩm. 27 ÍI 22. Đặc điểm thị trường. 30 II2.3/ Cơ cấu sản phẩm. 32 II2.4/ Đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý. 32 II2.6/ Đặc điểm về công nghệ. 38 II2.7/ Đặc điểm máy móc thiết bị 39 II2.8/ Đặc điểm tổ chức sản xuất. 41 II2.9/ Đặc điểm nguyên vật liệu sử dụng. 43 II2.10/ Đặc điểm tài chính. 44 II3/ Tình hình và phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua. 44 II4/ Thực trạng về chất lượng sản phẩm, quản lý chất lượng và tình hình xuất khẩu ở Công ty Kim Khí Thăng Long 45 II4.1/ Thực trạng về chất lượng sản phẩm. 45 II4.2/ Thực trạng về quản lý chất lượng 48 II4.3/ Tình hình xuất khẩu của Công ty Kim khí Thăng Long. 60 ÍI 5. Đánh giá chung về chất lượng sản phẩm, công tác quản lý chất lượng và hoạt động xuất khẩu của Công ty Kim khí Thăng Long. 62 ÍI 51. Chất lượng sản phẩm 62 II5.2/ Công tác quản lý chất lượng. 63 II5.3/ Hoạt động xuất khẩu. 64 II5.4/ Nguyên nhân tồn tại, hạn chế: 65 Phần III:Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng xuất khẩu tại Công ty Kim khí Thăng Long. 66 III1/. Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9002, từng bước tiến tới áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (TQM). 66 III2/. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. 67 III3/. Tổ chức xây dựng triển khai và đi vào hoạt động các nhóm chất lượng (nhóm QC). 68 III4/. Duy trì cải tiến máy móc trang thiết bị hiện có đồng thời không ngừng đổi mới trang thiết bị đáp ứng các yêu cầu sản xuất kinh doanh. 70 III5/. Hiện đại hoá hệ thống lưu trữ, trao đổi thông tin, hiện đại hoá các dây truyền công nghệ. 71 III6/. Chú trọng đầu tư nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới, phát huy các sáng kiến kỹ thuật 71 III7/. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục đào tạo 72 III8/. Sử dụng các công cụ thống kê trong quản lý chất lượng 74 III9/. Hợp tác với các tổ chức Quốc tế và các tổ chức chất lượng trong nước, tìm hiểu các tiêu chuẩn Quốc tế và các TCVN, ngiên cứu phiên bản mới ISO 9000- 2000. 76 III10/. Xúc tiến các hoạt động quảng cáo sản phẩm, triển lãm sản phẩm, tham dự các Hội chợ hàng tiêu dùng trong cả nước và Quốc tế 78 III11/. ứng dụng công nghệ mã số, mã vạch vào hoạt động của công ty 79 III12/. Nâng cao kỹ năng đàm phán với các đối tác nước ngoài và nghiên cứu, tìm hiểu những quy định thủ tục của nước có doanh nghiệp đối tác: 80 Kết luận 81 Tài liệu tham khảo 82

doc85 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2183 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng xuất khẩu tại Công ty Kim Khí Thăng Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n xuÊt thö nghiÖm S¶n xuÊt KiÓm tra s¶n phÈm, Ngo¹i quan, tÝnh n¨ng, c¬ lÝ ho¸ x¸c nhËn Bao gãi NhËp kho VËn chuyÓn ph©n phèi s¶n phÈm DÞch vô sau b¸n hµng Tho¶ m·n kh¸ch hµng So s¸nh víi tiªu chuÈn: §©y lµ mét trong nh÷ng ph­¬ng ph¸p tèt ®Ó c¶i tiÕn c¸c qu¸ tr×nh, bao gåm viÖc ®¬n gi¶n ho¸, gi¶m biÕn ®éng vµ chu kú s¶n xuÊt ®Ó chÊt l­îng s¶n phÈm lu«n æn ®Þnh. Sö dông céng nghÖ thay thÕ: ThiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn thiÕt bÞ c¶i tiÕn, phßng kü thuËt vµ phßng QC lu«n nhËn thøc c¸c c¬ héi ¸p dông nh÷ng c«ng nghÖ, thiÕt bÞ vµ m« h×nh míi trong viÖc kiÓm so¸t qu¸ tr×nh. VÝ dô thiÕt kÕ khu«n mÉu trªn m¸y tÝnh, l­u gi÷ liÖu gia c«ng khu«n mÉu c«ng nghÖ CNC thay thÕ lµm khu«n thñ c«ng. . ¸p dông m« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng qu¸ tr×nh cña chuyªn gia nhËt b¶n vµo C«ng ty. . §æi míi c«ng nghÖ, thiÕt bÞ ®· t¹o ra s¶n phÈm cã chÊt l­îng tèt, ®é æn ®Þnh cao, tho¶ m·n nhu cÇu kh¸ch hµng vµ ®¶m b¶o vÖ sinh c«ng nghiÖp, m«i tr­êng. Th«ng tin kh¸ch hµng: C«ng ty t¨ng c­êng cñng cè c¸c mèi quan hÖ chÆt chÏ víi kh¸ch hµng néi bé vµ bªn ngoµi, ®èi víi kh¸ch hµng bªn ngoµi lµ ng­ê kiÓm tra lÇn cuèi cïng, th«ng tin cña hä lµ c¬ së ®Ó ph¸t hiÖn, kh¾c phôc sai lçi vµ c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm tho¶ m·n kh¸ch hµng. VÝ dô: nh÷ng tr­êng hîp kh¸ch hµng ph¶n ¸nh: §Üa ch©m côm bÕp dÇu khi vÆn m©m bÊc t¸ch rêi khái bÇu dÇu, hay mèi hµn t¹i xoong Inox bong, C«ng ty ®· c¶i tiÕn ngay ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng. * C¸c quy tr×nh, thñ tôc S¬ ®å qu¶n lý vµ kiÓm so¸t c¸c qu¸ tr×nh Gi¸m ®èc PG§ s¶n xuÊt TP QC TP kü thuËt Kü thuËt thèng kª KiÓm tra thiÕt bi ®o l­êng KiÓm tra khu«n mÉu TKSP KiÓm tra thiÕt bÞ c«ngnghÖ KiÓm tra QTCN PX §éi KiÓm tra QTCN PX Nh©n KiÓm tra QTCNa PX M¹ KiÓm tra QTCN PX R¸p KiÓm tra QTCN PX Hµn TK QTCN KÓm tra l¾p r¸p thµnh phÈm ThiÕt kÕ Khu«n mÉu NhËp kho ChÕ t¹o khu«n LÊy mÉu kiÓm tra tÝnh n¨ng sö dông c¬ lý x¸c ®Þnh l« hµng ChÕ thö s¶n phÈm Thanh tra Nhµ n­íc VËn chuyÓn ph©n phèi HiÖu chØnh l­u tr÷ hå s¬ KiÓm tra NVL KiÓm tra QTCN PX Men * Trong qu¶n lý chÊt l­îng C«ng ty Kim khÝ Th¨ng long còng ®· ¸p dông mét sè c«ng cô thèng kª: S¬ ®å l­u tr×nh: NhËn biÕt, ph©n tÝch qu¸ tr×nh, ph¸t hiÖn c¸c ho¹t ®éng thõa, c¸c h¹n chÕ ®Ó lo¹i bá kÞp thêi. S¬ ®å x­¬ng c¸: T×m kiÕm, x¸c ®Þnh c¸c nguyªn nh©n g©y ra c¸c vÊn ®Ò vÒ chÊt l­îng ®Ó t×m c¸ch kh¾c phôc. BiÓu ®å Pareto: X¸c ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò nµo ®­îc ­u tiªn gi¶i quyÕt tr­íc. * Sæ tay chÊt l­îng : §Ó mäi ng­êi n¾m râ ®­îc c¸ch thøc tæ chøc chÝnh s¸ch chÊt l­îng, C«ng ty kim khÝ Th¨ng long ®· lËp sæ tay chÊt l­îng vµ ph©n phèi c¸c bé phËn, phßng ban theo quyÕt ®Þnh cña L·nh ®¹o C«ng ty. Sæ tay chÊt l­îng cña C«ng ty gåm 2 phÇn: + PhÇn I: Tæng qu¸t Giíi thiÖu tæng quan vÒ C«ng ty §èi chiÕu gi÷a sæ tay chÊt l­îng víi tiªu chuÈn ISO 9002: 1994 §Þnh nghÜa vµ thuËt ng÷. Ph¹m vi ¸p dông C¸c ®iÒu kho¶n kh¸c ChÝnh s¸ch chÊt l­îng S¬ ®å tæ chøc Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n + PhÇn II: 19 §iÒu trong tiªu chuÈn ISO 9002. PhÇn nµy gåm 19 ch­¬ng t­¬ng øng víi 19 ®iÒu trong tiªu chuÈn ISO 9002 tõ ch­¬ng I: Tr¸ch nhiÖm L·nh ®¹o ®Õn ch­¬ng 19 : C¸c thñ tôc. Mçi ch­¬ng ®Òu nªu râ chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn ®Ó ®¸p øng c¸c tiªu chuÈn t­¬ng øng c¸c tiªu chuÈn ISO 9002:1994. Qu¶n trÞ chÊt l­îng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. * Kh©u thiÕt kÕ: Víi ph­¬ng ch©m thÓ hiÖn yªu cÇu cña kh¸ch hµng trong thiÕt kÕ vµ dÞch vô. Toµn bé qu¸ tr×nh thiÕt kÕ t¹i C«ng ty Kim khÝ Th¨ng long ®­îc thùc hiÖn theo yªu cÇu cña tõng lo¹i s¶n phÈm cô thÓ, viÖc tho¶ m·n kh¸ch hµng néi bé vµ kh¸ch hµng bªn ngoµi ®­îc xem xÐt nh­ lµ mét yÕu tè hµng ®Çu ®èi víi qu¸ tr×nh ®æi míi hay c¶i tiÕn cña C«ng ty. . Nh÷ng yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm vµ dÞch vô. §©y lµ ®iÓm mÊu chèt c¬ b¶n dÉn ®Õn thay ®æi vÒ s¶n phÈm vµ dÞch vô. . Trong lÜnh vùc s¶n phÈm kü thuËt, c¸c tiªu chuÈn c«ng nghiÖp ®­îc dïng lµm môc tiªu. C¸c chi tiÕt thuéc lÜnh vùc s¶n phÈm tiªu dïng lµ kÕt qu¶ cña nh÷ng tiªu chuÈn vµ nh÷ng chØ ®Þnh cô thÓ cña ng­êi sö dông. S¬ ®å chu kú thiÕt kÕ s¶n phÈm ThiÕt kÕ míi vµ c¶i tiÕn s¶n phÈm KiÓm tra kü thuËt vµ tÝnh hîp lÖ KiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña SP ChÊp nhËn qóa tr×nh Xem xÐt thiÕt kÕ s¬ bé Xem xÐt thiÕt kÕ cuèi cïng Xem xÐt chÊp nhËn s¶n phÈm + Ho¹t ®éng ®Çu tiªn cña chu kú tËp trung vµo thiÕt kÕ vµ c¶i tiÕn s¶n phÈm xÐt ®Õn tÝnh kh¶ thi cña thiÕt kÕ s¶n xuÊt. . Kh¸ch hµng cung cÊp nh÷ng yªu cÇu vÒ s¶n phÈm, nh÷ng th«ng tin nµy do phßng kü thuËt xö lÝ vµ chuyÓn thµnh c¸c yªu cÇu thiÕt kÕ s¶n phÈm, nh÷ng th«ng tin vÒ thiÕt kÕ míi vµ c¶i tiÕn ®Òu ®­îc ®­a lªn gi¸m ®èc C«ng ty vµ c¸c bé phËn cã liªn quan ®Ó thèng nhÊt lùa chän. . Sau khi mÉu ®­îc lùa chän sÏ ®­a sang phßng thiÕt kÕ mÉu cña C«ng ty n»m trong phßng kü thuËt ®Ó ph©n tÝch lùa chän quy tr×nh C«ng nghÖ, nguyªn vËt liÖu thÝch hîp. . Xem xÐt thiÕt kÕ lÇn cuèi cïng: cung cÊp d÷ liÖu dïng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c nguyªn vËt liÖu hay dÞch vô cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh cô thÓ vµ ®¸p øng c¸c tiªu chuÈn vÒ chÊt l­îng. . §Çu vµo cho viÖc xem xÐt thiÕt kÕ: Ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ vµ c¶i tiÕn qu¸ tr×nh thiÕt kÕ ®­îc C«ng ty x¸c ®Þnh lµ yªu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®­îc. C¸c nhãm kiÓm tra c¸c qu¸ tr×nh trong ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®Ó c¶i tiÕn ph­¬ng thøc ho¹t ®éng ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô tèt h¬n. c¸c ho¹t ®éng ®èi chiÕu víi chuÈn ®­îc sö dông më réng cho viÖc so s¸nh víi c¸c tæ chøc cã c¸c kü thuËt t­¬ng tù. S¬ ®å: ThiÕt kÕ míi hoÆc c¶i tiÕn s¶n phÈm Nhu cÇu KH Nhu cÇu thÞ tr­êng Hç trî nghiªn cøu thÞ tr­êng Ph©n tÝch c¸c yÕu tè c¶i tiÕn TK c¸c th«ng sè kü thuËt cña s¶n phÈm Chän mÉu thiÕt kÕ Cung cÊp NVL S¶n xuÊt thö Hç trî kü thuËt KiÓm ®Þnh c¸c th«ng sè kü thuËt ®¸nh gi¸ bëi kh¸ch hµng S¶n xuÊt ®¹i trµ ViÕt thñ tôc, l­u tr÷ hå s¬ thiÕt kÕ *Kh©u cung øng nguyªn liÖu thµnh phÈm, b¸n thµnh phÈm ®Çu vµo. Víi môc ®Ých x©y dùng hÖ thèng cung øng ®¶m b¶o cung cÊp ®óng chñng lo¹i, sè l­îng, yªu cÇu chÊt l­îng ...C«ng ty ®· x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch vµ ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng cô thÓ ®Ó qu¶n lý hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng cu¶ c¸c bªn cung cÊp gãp phÇn n©ng cao kh¶ n¨ng cña bªn cung cÊp: + Ký hîp ®ång dµi h¹n víi bªn cung cÊp chÝnh + Tæ chøc c¸c cuéc häp víi c¸c bªn cung cÊp nh»m chia sÎ kinh nghiÖm ®ãng gãp ý kiÕn nh»m c¶i tiÕn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng. + Hîp ®ång cô thÓ bªn cung cÊp c¸c yªu cÇu kü thuËt cña nguyªn vËt liÖu ghi trong hîp ®ång. + Bé phËn QC cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo. + Bé phËn cung tiªu cã nhiÖm vô kiÓm so¸t qóa tr×nh cung cÊp theo tõng hîp ®ång. ViÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng c¸c bªn cung cÊp ®­îc ®¸nh gi¸ dùa vµo kÕt qu¶,chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu cung cÊp, thêi gian giao hµng, gi¸ c¶. C«ng t¸c kiÓm tra. + Toµn bé nguyªn vËt liÖu ®Òu ®­îc kiÓm tra vÒ ®é dÇy, chÊt l­îng bÒ mÆt, ký hiÖu tr­íc khi ®i vµo sö dông, kiÓm tra c¸c b¸n thµnh phÈm gia c«ng bªn ngoµi, kiÓm tra khu«n mÉu theo tiªu chuÈn ®Þnh kú. + KiÓm tra tÝnh c¬ lÝ cña vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p thñ c«ng vµ kinh nghiÖm, ®é dµi, chiÒu dÇy vµ ký hiÖu vËt t­. + KiÓm tra ®é cøng cña khu«n vµ ®é bãng cña kÕt cÊu khu«n cña xoong Inox, kiÓm tra ®é ch¾c ch¾n cña mèi hµn. * Kh©u s¶n xuÊt X©y dùng b¶n h­íng dÉn kiÓm tra chÊt l­îng c«ng ®o¹n. X©y dùng tiªu chuÈn kiÓm tra cho tõng chi tiÕt s¶n phÈm. X©y dùng tiªu chuÈn c«ng viÖc, h×nh vÏ vµ s¬ ®å. VÝ dô: kiÓm tra s¶n phÈm ®Çu, chu kú kiÓm tra theo m¸y, cã ®­êng kiÓm, ®å g¸ kiÓm, cã phiÕu kiÓm tra hµng ngµy cho tõng s¶n phÈm theo diÔn biÕn chÊt l­îng cho tíi khi ®¹t yªu cÇu, ký phiÕu nhËp kho hoÆc chuyÓn ®Õn c«ng ®o¹n sau, nÕu kh«ng ®¹t yªu cÇu lËp biªn b¶n xö lý s¶n phÈm kh«ng phï hîp. Thµnh phÈm ®­îc kiÓm tra 100% ®¹t yªu cÇu, ®ãng dÊu kcs vµo n¬i quy ®Þnh cña s¶n phÈm, nÕu kh«ng ®¹t ®Ó riªng lËp biªn b¶n xö lý s¶n phÈm kh«ng phï hîp, nÕu söa ch÷a ®­îc kiÓm tra l¹i, nÕu kh«ng söa ch÷a ®­îc th× huû. TÊt c¶ c¸c s¶n phÈm qua kiÓm tra ®Òu ph¶i l­u gi÷ kÕt qu¶ kiÓm tra vµ ®Òu do phßng QC ®¶m nhËn. * Kh©u vËn chuyÓn, ph©n phèi vµ tiªu dïng. C«ng ty x¸c ®Þnh ®©y lµ qu¸ tr×nh quan träng do sù cÇn thiÕt cña viÖc ph©n phèi tíi kh¸ch hµng trong c¶ n­íc. HÖ thèng nµy cung cÊp tõ c¬ së s¶n xuÊt tíi nh÷ng kh¸ch hµng lín còng nh­ c¸c ®¹i lý. Qu¸ tr×nh nµy ph¶i ®¶m b¶o vÒ ®é chÝnh x¸c vµ b¶o vÖ c¸c tÝnh n¨ng sö dông cña s¶n phÈm. + §Þnh kú b¶o d­ìng c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, b¶o qu¶n bèc dì. §¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. + Lùa chän c¸c danh môc s¶n phÈm thuéc c¸c nhãm, s¶n phÈm truyÒn thèng, INOX, xuÊt khÈu...t­¬ng thÝch víi tõng lo¹i thÞ tr­êng(§ång b»ng Nam bé, B¾c bé...) + Qu¶n lý mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng: C¸ch thøc tiÕp nhËn kh¸ch hµng: §Çu tiªn kh¸ch hµng liªn hÖ qua ng­êi b¸n hµng, ng­êi cÇn liªn hÖ sÏ ®­îc th«ng tin ®Ó gÆp ng­êi ®¹i diÖn cña C«ng ty ®Ó gi¶i quyÕt. Kh¸ch hµng chÝnh ®­îc lËp danh s¸ch trong danh môc ®iÖn tho¹i cña C«ng ty. TÊt c¶ c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty ®Òu ghi ®Þa chØ râ rµng. §©y lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó ®¶m b¶o cã thÓ cung cÊp c©y hái, ý kiÕn ph©n håi tõ phÝa kh¸ch hµng cho C«ng ty. TiÕp thu vµ xö lý c¸c khiÕu l¹i cña kh¸ch hµng: TÊt c¶ c¸c khiÕu l¹i ®­îc ghi vµo hÖ thèng th«ng tin d÷ liÖu. C¸c ý kiÕn chÝnh thøc ®­îc chuyÓn th¼ng ®Õn trung t©m dÞch vô vµ nh©n viªn liªn hÖ víi kh¸ch hµng. C¸c khiÕu l¹i cÊp b¸ch ®­îc ph©n c«ng cho bé phËn QC ®Õn tËn n¬i xem xÐt s¶n phÈm, nÕu do lçi cña C«ng ty th× xin lçi vµ ®æi hµng kh¸c, nÕu do lçi cña kh¸ch hµng th× C«ng ty còng söa ch÷a l¹i vµ h­íng dÉn sö dông. Ngµy th¸ng gi¶i quyÕt c«ng viÖc vµ khiÕu l¹i ®Òu ®­îc ghi l¹i vµ cã ghi l¹i vÒ t×nh tr¹ng vËt t­ thµnh phÈm. Tæ chøc ho¹t ®éng theo s¸t kh¸ch hµng: Hµng th¸ng L·nh ®¹o C«ng ty th­êng tæ chøc qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò nh»m ®¶m b¶o kh¶ n¨ng ®¸p øng vµ tho¶ m·n kh¸ch hµng, g©y dùng niÒm tin vµ cñng cè mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng. Sö dông th«ng tin qua ®iÖn tho¹i ë c¸c trung t©m giao dÞch nh»m n¾m b¾t kÞp thêi, vµ chÝnh x¸c ý kiÕn cña kh¸ch hµngvµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi c¶i tiÕn mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng. §¸nh gi¸ vµ c¶i tiÕn mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng: C¶i tiÕn c¸c tiªu chuÈn dÞch vô, tæng hîp vµ sö dông ý kiÕn kh¸ch hµng, tÝch luü ý kiÕn, kiÕn thøc vÒ kh¸ch hµng. X¸c ®Þnh sù tho¶ m·n vÒ kh¸ch hµng, th¸i ®é cña kh¸ch hµng trong t­¬ng lai, sù tho¶ m·n cña kh¸ch hµng so víi ®èi thñ c¹nh tranh. §¸nh gi¸ vµ c¶i tiÕn qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh sù tho¶ m·n cña kh¸ch hµng, møc ®é hiÖn t¹i vµ xu h­íng cña sù tho¶ m·n, sù kh«ng tho¶ m·n cña kh¸ch hµng. Cã chÝnh s¸ch b¶o hµnh ®èi víi s¶n phÈm do doanh nghiÖp cung cÊp. II/4.3 T×nh h×nh xuÊt khÈu cña C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long. Ngay trong nh÷ng giai ®o¹n tõ 1983- 1985 vµ tõ 1994- 1995 C«ng ty ®· tham gia s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu: Cô thÓ lµ bÕp dÇu s©ng Cuba, kh©u chæi s¬n sang Canada… Nh­ng chØ vµi n¨m gÇn ®©y, hµng xuÊt khÈu míi ®­îc coi lµ mÆt hµng quan träng, vµ ®· t×m ®­îc chç ®øng cho m×nh. N¨m 1999, hµng xuÊt khÈu xña C«ng ty b­íc ®Çu chiÕm 14% gi¸ trÞ s¶n l­îng vµ cã xu thÕ t¨ng lªn trong nh÷ng n¨m qua. * VÒ mÆt hµng xuÊt khÈu: MÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc hiÖn nay cña C«ng ty lµ ®Ìn nÕn c¸c lo¹i sang thÞ tr­êng Ch©u ¢u, trong ®ã ®Æc biÖt lµ ®Ìn nÕn ROTERA xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Thuþ §iÓn. BiÓu 14: Mét sè mÆt hµng xuÊt khÈu Tªn hµng xuÊt khÈu §¬n vÞ Sè l­îng - §Ìn nÕn c¸c lo¹i - Bé ®å ch¬i trÎ em - Khay Inox - Bµn ngoµi trêi - Ch©n ®Õ ®Ìn li lín F 6 - Ch©n ®Õ ®Ìn li lín F 4 - Cèc ®ì nÕn - Hép ®ùng xµ phßng - Hép kÝn to - Hép kÝn nhá 1000 chiÕc 1000 chiÕc 1000 chiÕc 1000 chiÕc 1000 chiÕc 1000 chiÕc Nt Nt Nt Nt 1348,963 114,947 1,080 22,636 14,015 37,2 20,040 5,136 2,004 2,682 Nguån: Phßng KÕ Ho¹ch * VÒ thÞ tr­êng xuÊt khÈu : §Ìn nÕn c¸c lo¹i vµ bé ®ß ch¬i trÎ em chñ yÕu xuÊt khÈu sang c¸c n­íc Ch©u ¢u nh­ Thuþ §iÓn, CHLB §øc, Ph¸p…C¸c s¶n phÈm kh¸c, ngoµi viÖc th©m nhËp thÞ tr­êng Ch©u ¢u th× còng cã mÆt ë mét sè n­íc Ch©u ¸ nh­ NhËt B¶n, §µi Loan, Hµn Quèc… Tæng doanh thu xuÊt khÈu n¨m 2001 dù tÝnh lµ 30 tû ®ång. ThÞ tr­êng xuÊt khÈu cña C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long trong n¨m 2001 chñ yÕu vÉn lµ c¸c lo¹i thÞ tr­êng cò. VÝ dô nh­: §Ìn nÕn vµ bé ®å ch¬i trÎ em xuÊt khÈu sang c¸c n­íc Ch©u ¢U ( Thuþ §iÓn, CHLB §øc, Ph¸p…), c¸c s¶n phÈm kh¸c xuÊt khÈu sang mét sè n­íc Ch©u ¸ nh­ NhËt b¶n, §µi Loan, Hµn Quèc. Nh×n vµo biÓu doanh thu cho thÊy: §Ìn nÕn c¸c lo¹i vÉn lµ mÆt xuÊt khÈu chñ lùc trong n¨m 2001. C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long hiÖn nay ®ang tÝch cùc t×m hiÓu thÞ tr­êng, n©ng cao chÊt l­îng ®Ó më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu, t¨ng kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cña c¸c lo¹i mÆt hµng kh¸c. BiÓu 15: kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng xuÊt khÈu n¨m 2001 Tªn s¶n phÈm §vÞ SL Sè l­îng Gi¸ C§ n¨m 1994(®) Gi¸ cã VAT(®) Gi¸ trÞ SX CN (tr.®) Doanh thu (tr.®) §Ìn nÕn ROTERA 1000c 1000 13500 15182 17500 15182 §Ìn nÕn 120 Nt 110 8850 11041 973,5 1214,51 §Ìn nÕn 190 Nt 200 12700 15872 2540 3174,4 Bé ®å ch¬i Inox Nt 34753 39200 0 0 Gi¸ ®Ó chËu c©y 1000.b 18786 Bµn ngoµi trêi F 240 Nt 57,44 7505 9375 431,087 538,385 §Õ ly to Nt 84,36 3987 4962 336,343 418,594 §Õ ly nhá 1000c 50,2 1655 2031 83,09 101,956 §Õ ly ®«i Nt 30 §Õ gi÷ nÕn 8 c¸nh Nt 420,62 2140 2612 900,127 1098,659 ®Üa xµ phßng 1000.b 10 13550 15234 135,5 152,34 Hép lín F100´ 150 Nt 5 35102 39464 175,51 197,32 Hép nhá F130´180 Nt 5 25939 29163 129,69 145,815 §Üa t«n tr¸ng kÏm F160 Nt 60 7934 9918 476,064 595,08 §Üa t«n tr¸ng kÏm F210 Nt 25 8265 10331 206,62 258,275 Khay t«n vu«ng 280´280 1000c 25 6612 8265 165,3 206,625 Khay t«n 560´ 140 Nt 25 7604 9505 190,1 237,625 MÆt bµn F 608 + Inox 1 ly + Nh«m 2 ly Nt 20 30 110200 110200 137750 137750 2204 3306 2755 4132,5 Bµn 4 b¸nh F380 Nt 35 23914 29892 836,976 1046,22 Nguån: Phßng KÕ ho¹ch Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp: 30.589.903.000 VN§ Tæng doanh thu xuÊt khÈu: 31.455.305.000VN§. So víi doanh thu kÕ ho¹ch c¸c nhãm hµng kh¸c; Doanh thu hµng truyÒn thèng: 26.424.000.000 VN§. Doanh thu hµng Inox 11.932.440.000VN§. Doanh thu hµng Honda; 68.323.323.000VN§ Ta thÊy doanh thu hµng xuÊt khÈu ®· chiÕm tû träng thø hai, chØ sau hµng Honda * VÒ doanh thu xuÊt khÈu: Vµi n¨m trë l¹i ®©y, doanh thu hµng xuÊt khÈu ®· chiÕm tû träng ®¸ng kÓ vµ cã xu h­íng t¨ng dÇn trong c¸c n¨m tiÕp theo. BiÓu 16: Doanh thu xuÊt khÈu N¨m Doanh thu xuÊt khÈu 1999 9,626 tû ®ång 2000 25,097 tû ®ång 2001 (kÕ ho¹ch ) 31,455 tû ®ång Nguån Phßng KÕ ho¹ch C«ng ty ®· ®Ò ra môc tiªu: T¨ng doanh thu xuÊt khÈu mçi n¨m Ýt nhÊt lµ 20%. MÆt hµng xuÊt khÈu giê ®©y ®· ®­îc C«ng ty hÕt søc chó träng. Trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ ThÕ giíi hiÖn nay, ®©y lµ mÆt hµng cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi mçi doanh nghiÖp. Do vËy, C«ng ty cÇn chó träng ®Çu t­ h¬n n÷a ®Ó kh«ng nh÷ng n©ng cao chÊt l­îng c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu hiÖn t¹i mµ cßn ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña thÞ tr­êng Khu vùc vµ ThÕ giíi. II/ 5. §¸nh gi¸ chung vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm, c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng vµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long. II/ 5.1 ChÊt l­îng s¶n phÈm: * Thµnh tÝch: Nh­ trªn ®· nãi, trong nh÷ng n¨m qua s¶n phÈm cña C«ng ty ®· t¹o ®­îc uy tÝn víi kh¸ch hµng trong n­íc vµ Quèc tÕ, ®· dµnh ®­îc nhiÒu huy ch­¬ng vµng t¹i c¸c Héi chî triÓn l·m kinh tÕ Quèc d©n ViÖt nam. N¨m 1998, c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty ®­îc Tæng côc TC- §L- chÊt l­îng tÆng gi¶i th­ëng b¹c. MÆt hµng bÕp dÇu tr¸ng men ®­îc xÕp thø 27/ 200 mÆt hµng chÊt l­îng cao ®­îc ng­êi tiªu dïng tÝn nhiÖm. S¶n phÈm cña C«ng ty hÊp dÉn kh¸ch hµng bëi h×nh thøc, kiÓu d¸ng ®Ñp, chÊt l­îng cao vµ phï hîp víi nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. * Tån t¹i: Tuy tû lÖ phÕ phÈm háng sau khi b¸n, ngµy cµng gi¶m nh­ng sè l­îng hµng kh«ng ®¹t tiªu chuÈn cßn nhiÒu. Sè hµng nµy mét lµ söa ch÷a, hai lµ lo¹i bá hoÆc l­u kho ®Ó thanh lý vµo cuèi n¨m. hµng n¨m C«ng ty ®· tiÕp nhËn kh¸ nhiÒu ®¬n khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng. ChÝnh v× vËy mµ trong môc tiªu n¨m 2001, C«ng ty ®· chØ râ: Ph¶i gi¶m sè khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng xuèng d­íi 8 lÇn. Cã nh÷ng ®ît hµng ®· qua kiÓm tra chÊt l­îng cuèi cïng vµ ®· giao cho C«ng ty Honda ViÖt nam míi bÞ ph¸t hiÖn ra lçi, bÞ giao tr¶ l¹i söa ch÷a, cã l« hµng ®Ìn nÕn ROTERA xuÊt khÈu khi giao hµng bÞ ®èi t¸c buéc ph¶i söa ch÷a, ®iÒu chØnh v× sai víi quy c¸ch quy ®Þnh. MÆc dï hµng Honda cã tû lÖ s¶n phÈm kh«ng ®¹t lµ rÊt nhá, nh­ng so víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt phô tïng Honda kh¸c th× tû lÖ nµy vÉn lµ cao. Muèn n©ng cao uy tÝn cña m×nh, C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long cÇn cã nh÷ng nç lùc cè g¾ng h¬n n÷a nh»m ®¹t tíi 0% sai lçi. II/5.2 C«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng. * Thµnh tÝch: Sau nhiÒu nç lùc, cè g¾ng, ®­îc sù ®Çu t­ ®óng møc, C«ng ty ®· x©y dông vµ ¸p dông thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9002. Th¸ng 7 n¨m 2000: Tæ chøc QMS (Austrania) vµ Quacert (ViÖt nam ), ®· cÊp chøng chØ ISO 9002 cho hÖ thèng chÊt l­îng cña C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long. §©y lµ sù ghi nhËn nh÷ng cè g¾ng vµ tiÕn bé cña C«ng ty trong c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng. §Ó ®¸p øng ®µy ®ñ nh÷ng yªu cÇu cña ISO 9002, C«ng ty ®· cã nh÷ng sù ®Çu t­ ®óng ®¾n vµ hiÖu qu¶: Ch¼ng h¹n ®Çu t­ cho gi¸o dôc ®µo t¹o, n©ng cÊp hÖ thèng l­u tr÷ th«ng tin, n©ng cÊp trang thiÕt bÞ m¸y mãc… C¬ cÊu trong hÖ thèng chÊt l­îng còng cã sù thay ®æi, ®iÒu chØnh cho phï hîp víi thù tÕ. ChÝnh s¸ch, môc tiªu chÊt l­îng ®­îc lËp vµ ®­a tíi tÊt c¶ c¸c phßng, ban ph©n x­ëng ®Ó ®éng viªn c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp phÊn ®Êu v× sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. * YÕu kÐm, tån t¹i: - MÆc dï ®· thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kiÓm so¸t chÊt l­îng ë tÊt c¶ c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh­ng c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng t¹i C«ng ty vÉn thiªn vÒ c«ng t¸c kiÓm tra s¶n phÈm cuèi cïng vµ vÉn cßn nhiÒu s¶n phÈm kh«ng ®¹t tiªu chuÈn ®­îc ph¸t hiÖn ra ë kh©u nµy. - C¸c c«ng cô thèng kª ch­a ®­îc sö dông mét c¸ch m¹nh mÏ ®Ó kh¾c phôc triÖt ®Ó c¸c nguyªn nh©n g©y ra c¸c vÊn ®Ò chÊt l­îng, vÉn cßn nh÷ng sai háng lÆp l¹i. - C¬ chÕ qu¶n lý ch­a khai th¸c triÖt ®Ó ®­îc kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña ng­êi lao ®éng, lao ®éng chØ lµm theo c¸c c«ng viÖc mµ qu¶n ®èc giao, Ýt cã ®iÒu kiÖn vµ thêi gian ®Î tr×nh bµy ý kiÕn, s¸ng kiÕn cña m×nh vÒ c«ng viÖc. - MÆc dï ®· cã nh÷ng sù ®Çu t­ nhÊt ®Þnh nh­ng hÖ thèng m¸y mãc trang thiÕt bÞ kü thuËt ch­a ®¸p øng ®Çy ®ñ ®­îc c¸c yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng. Mét phÇn th× cßn thiÕu mét phÇn C«ng ty cßn ch­a khai th¸c ®­îc hÕt hiÖu qu¶ cña c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn cã. - VÉn tån t¹i t×nh tr¹ng sai ®©u söa ®Êy, ®æ lçi cho nhau, chó träng ®Õn h×nh thøc ph¹t, kû luËt do vËy cßn tån t¹i nh÷ng tr­êng hîp mäi ng­êi cßn t×m c¸ch che dÊu khuyÕt ®iÓm cña m×nh. … II/5.3 Ho¹t ®éng xuÊt khÈu. * Thµnh c«ng: MÆc dï chØ mét vµi n¨m gÇn ®©y, c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu míi t×m ®­îc chç ®øng cña m×nh,nh­ng nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan thu ®­îc ®· chøng tá r»ng C«ng ty ®· cã nh÷ng thµnh c«ng b­íc ®Çu trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ ®· cã nh÷ng b­íc ®i ®óng h­íng: Doanh thu xuÊt khÈu kh«ng ngõng t¨ng lªn. S¶n phÈm cña C«ng ty ®· cã mÆt t¹i nh÷ng thÞ tr­êng khã tÝnh. Gi÷ ®­îc ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng: C«ng ty ®· ®¶m b¶o ®¸p øng ®­îc ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu, quy ®Þnh cña ®èi t¸c vÒ sè l­îng, chÊt l­îng s¶n phÈm… T¹o ®­îc uy tÝn víi hä. * H¹n chÕ: - VÒ c¬ cÊu s¶n phÈm xuÊt khÈu: MÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu lµ c¸c lo¹i ®Ìn nÕn, ®Æc biÖt lµ ®Òn nÕn ROTERA cßn c¸c lo¹i hµng xuÊt khÈu kh¸c míi chØ cã mÆt trªn thÞ tr­êng chø doanh thu mang l¹i ch­a ®­îc bao nhiªu. §©y lµ ®iÒu mµ doanh nghiÖp cÇn ph¶i quan t©m. CÇn tÝch cùc nghiªn cøu thÞ tr­êng, ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu t¨ng c­êng tiÕp thÞ c¸c s¶n phÈm ra n­íc ngoµi. Cã nh­ vËy, khi thÞ tr­êng ®Òn nÕn ®· b·o hoµ hoÆc khi gÆp ph¶i ®èi thñ c¹nh tranh m¹nh kh¸c s¶n xuÊt s¶n phÈm cïng lo¹i th× doanh nghiÖp míi cã thÓ chñ ®éng trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu. - Ch­a chñ ®éng, cßn bÞ kh¸ch hµng Ðp gi¸: §iÓn h×nh lµ ®Ìn nÕn ROTERA ®­îc s¶n xuÊt theo ®¬n hµng cña h·ng IKEA cña Thuþ §iÓn. N¨m 1998 hä ®Æt hµng víi gi¸ 1,2 USD mét chiÕc, nh­ng ®Õn ®Çu n¨m 2000, hä chØ ®Æt víi gi¸ 0,8-1 USD/chiÕc. - Ho¹t ®éng tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi ch­a ®­îc ®Èy m¹nh. - Ch­a chñ ®éng nghiªn cøu, thiÕt kÕ s¶n phÈm míi tung ra thÞ tr­êng, phÇn lín vÉn chØ lµm theo mÉu cña ®èi t¸c. II/5.4 Nguyªn nh©n tån t¹i, h¹n chÕ: Nh÷ng tån t¹i, h¹n chÕ trªn ®©y t¹i C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long còng b¾t nguån tõ nh÷ng khã kh¨n chung cña ngµnh c«ng nghiÖp ViÖt nam: C«ng nghÖ, m¸y mãc l¹c hËu trong khi ®ång vèn l¹i eo hÑp, do míi më cöa thÞ tr­êng nªn nhËn thøc cña C«ng ty nãi riªng còng nh­ c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam nãi chung vÒ héi nhËp, vÒ thÞ tr­êng khu vùc vµ Quèc tÕ cßn h¹n chÕ, míi tiÕp cËn ph­¬ng ph¸p qu¶n lý míi nªn kh«ng thÓ ngay lËp tøc xo¸ bá hÕt c¸c trë ng¹i cò ®Ó vËn hµnh c¬ chÕ qu¶n lý míi ®­îc. PhÇn III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng kh¶ n¨ng xuÊt khÈu t¹i C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long. III/1. Duy tr× vµ c¶i tiÕn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn Quèc tÕ ISO 9002, tõng b­íc tiÕn tíi ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng toµn diÖn (TQM). §¹t ®­îc chøng chØ ISO 9002 lµ mét thµnh c«ng lín ®èi víi c«ng ty. Nã ghi nhËn sù cè g¾ng vµ tiÕn bé trong c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng t¹i doanh nghiÖp. MÆc dï vËy, ®Ó thÝch øng ®­îc víi m«i tr­êng kinh doanh lu«n thay ®æi, C«ng ty cÇn duy tr× liªn tôc vµ liªn tôc c¶i tiÕn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cña m×nh. Trong thùc tÕ, mäi thø ®Òu cã thÓ thay ®æi, ngay c¶ c¸c tiªu chuÈn cña bé tiªu chuÈn ISO 9000 còng cã thÓ thay ®æi, bæ sung cho phï hîp víi t×nh h×nh míi. ChÝnh v× vËy, hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cÇn ®­îc duy tr× vµ c¶i tiÕn, ®¶m b¶o tÝnh linh ho¹t ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh. Víi mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn míi cÇn lo¹i bái nh÷ng l¹c hËu, bæ sung nh÷ng yÕu tè míi. Ch¼ng h¹n c¬ cÊu tæ chøc cña doanh nghiÖp cÇn ®­îc xem xÐt, ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh th­êng xuyªn, lo¹i bá c¸c tiªu chuÈn, thñ tôc r­êm rµ, kh«ng hiÖu qu¶, cung cÊp thªm c¸c nguån lùc cÇn thiÕt cho qu¶n lý chÊt l­îng, hoµn thiÖn chÝnh s¸ch chÊt l­îng, bæ sung c¸c tiªu chuÈn míi. §Ó ®¹t ®­îc sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng, song song víi viÖc duy tr× vµ c¶i tiÕn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9002, C«ng ty nªn cã kÕ ho¹ch nghiªn cøu, tõng b­íc triÓn khai hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng toµn diÖn. * Qu¶n lý chÊt l­îng toµn diÖn lµ c¸ch tæ chøc qu¶n lý cña mét tæ chøc tËp trung vµo chÊt l­îng th«ng qua viÖc ®éng viªn thu hót tÊt c¶ mäi thµnh viªn tham gia tÝch cùc vµo qu¶n lý chÊt l­îng ë mäi cÊp, mäi kh©u nh»m ®¹t ®­îc thµnh c«ng l©u dµi nhê viÖc th¶o m·n nhu cÇu kh¸ch hµng vµ ®em l¹i lîi Ých cho mäi thµnh viªn tæ chøc ®ã vµ cho x· héi. *Lîi Ých cña TQM: - Lµ ph­¬ng tiÖn cã hiÖu qu¶ gióp doanh nghiÖp x©y dùng mét hÖ thèng ®¶m b¶o vµ c¶i tiÕn chÊt l­îng kh«ng ngõng. - T¹o ra mét c¬ së khoa häc trong c«ng t¸c qu¶n lý nhê ®ã hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng qu¶n lý cao h¬n. - H×nh thµnh mét hÖ thèng th«ng tin truyÒn ®¹t nhanh chãng cã hiÖu qu¶ cho doanh nghiÖp. - N©ng cao tinh thÇn, ý thøc tr¸ch nhiÖm, lßng nhiÖt t×nh cña ng­êi lao ®éng. - §¶m b¶o lîi Ých vµ t¹o ra niÒm tin cho ng­êi tiªu dïng. * §Ó tiÒn tíi ¸p dông TQM, C«ng ty cÇn nghiªn cøu triÓn khai c¸c ho¹t ®éng sau: - TiÕn hµnh c«ng t¸c tiªu chuÈn ho¸. - X©y dùng triÓn khai chÝnh s¸ch chÊt l­îng. - §¸nh gi¸ chÊt l­îng bëi c¸n bé L·nh ®¹o th«ng qua Uû ban TQM. - §Èy m¹nh ho¹t ®éng gi¸o dôc ®µo t¹o. - KiÓm so¸t chÊt l­îng b»ng c¸c c«ng cô thèng kª. - X©y dùng vµ tæ chøc triÓn khai c¸c nhãm chÊt l­îng Cho tíi nay, sè l­îng c¸c C«ng ty ¸p dông thµnh c«ng TQM ë ViÖt nam lµ rÊt Ýt, nh­ng ®©y lµ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng tiªn tiÕn, nÕu ¸p dông thµnh c«ng sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ cao, l©u dµi. C«ng ty Kim KhÝ Th¨ng Long mét mÆt nªn tæ chøc t×m hiÓu hÖ thèng nµy, mét mÆt th«ng qua viÖc hîp t¸c víi C«ng ty Honda ViÖt nam, Honda NhËt B¶n, tiÕn hµnh nghiªn cøu häc hái kinh nghiÖm thùc tÕ trong qu¶n lý chÊt l­îng cña hä ®Ó v©n dông vµo c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng cña c«ng ty. III/2. §Èy m¹nh ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng xuÊt khÈu. ChÊt l­îng s¶n phÈm do kh¸ch hµng quyÕt ®Þnh, mäi ý t­ëng c¶i tiÕn, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm hay thiÕt kÕ s¶n xuÊt s¶n phÈm míi ®Òu xuÊt ph¸t tõ thÞ tr­êng. ChÝnh v× vËy, ho¹t ®éng Marketing cÇn ®­îc ®Æc biÖt chó träng. Sù ®a d¹ng ho¸ vÒ kh¸ch hµng trong mçi lÜnh vùc s¶n phÈm cµng ®ßi hái nh÷ng c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau. C¸ch thu thËp th«ng tin chñ yÕu cña C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long hiÖn nay lµ th«ng qua c¸c ®¹i lý, cöa hµng ph©n phèi ( qua t×m hiÓu vµ trao ®æi th«ng tin víi c¸c nhãm kh¸ch hµng ), c¸c Héi nghÞ kh¸ch hµng vµ c¸c ®ît kh¶o s¸t kh¸ch hµng. Qua viÖc thu thËp, ph©n tÝch, xö lý th«ng tin vÒ thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng cho phÐp C«ng ty x¸c ®Þnh vµ th©m nhËp vµo thÞ tr­êng ch­a bÞ chi phèi hay cßn bÞ bá ngá. Nhê cã ho¹t ®éng chó träng ®Õn c«ng t¸c nµy, C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng b­íc ®Çu, vÝ dô nh­: Khi thÞ tr­êng ViÖt nam trµn ngËp bÕp gas, bån röa, hµng Inox cña n­íc ngoµi. C«ng ty ®· kÞp thêi ®Çu t­ d©y truyÒn s¶n xuÊt xoong, chç Inox cao cÊp, bån röa víi gi¸ rÎ h¬n hµng ngo¹i mµ vÉn ®¶m b¶o chÊt l­îng t­¬ng ®­¬ng. Khi nhËn thÊy nhu cÇu vÒ xe m¸y ë ViÖt nam sÏ ngµy cµng t¨ng cao, C«ng ty ®· liªn doanh víi C«ng ty xe m¸y Honda ViÖt nam ®Ó s¶n xuÊt c¸c chi tiÕt xe m¸y Honda ViÖt nam, ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu thÞ tr­êng vµ thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh " Néi ®Þa ho¸ xe m¸y"®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh cao. Tuy nhiªn, diÔn biÕn trªn thÞ tr­êng rÊt phøc t¹p, nhu cÇu lu«n lu«n biÕn ®æi, ngµy cµng xuÊt hiÖn nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng cïng lo¹i. §Ó cã thÓ n¾m b¾t tèt nh÷ng c¬ héi, giµnh ­u thÕ trong c¹nh tranh, c«ng t¸c tæ chøc nghiªn cøu thÞ tr­êng cÇn chó träng: - §a d¹ng ho¸ h¬n n÷a c¸c ph­¬ng thøc thu thËp th«ng tin cña kh¸ch hµng. - Ph¶i g©y dùng ®éi ngò nh©n viªn Marketing lµnh nghÒ, cã kiÕn thøc, tr×nh ®é, lßng nhiÖt t×nh. -§Çu t­ hiÖn ®¹i ho¸ c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn tin, l­u tr÷ vµ xö lý th«ng tin, ®¶m b¶o bÝ mËt th«ng tin. -Bé phËn nghiªn cøu thÞ tr­êng ph¶i phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ®¬n vÞ, bé phËn kh¸c. §èi víi thÞ tr­êng xuÊt khÈu: Ngoµi viÖc nghiªn cøu nhu cÇu hiÖn t¹i còng nh­ xu h­íng biÕn ®æ trong t­¬ng lai, cÇn cã bé phËn chuyªn nghiªn cøu vÒ hÖ thèng ph¸p luËt, c¸c quy chÕ, thñ tôc… cña c¸c thÞ tr­êng xuÊt khÈu nµy. III/3. Tæ chøc x©y dùng triÓn khai vµ ®i vµo ho¹t ®éng c¸c nhãm chÊt l­îng (nhãm QC). * Nhãm chÊt l­îng lµ mét nhãm nhá c¸c nh©n viªn, c«ng nh©n tù nguyÖn tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng c¶i tiÕn chÊt l­îng. * TriÕt lý c¬ b¶n cña nhãm QC lµ: - T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó khai th¸c mäi tiÒm n¨ng v« tËn cña c¸c thµnh viªn. - T¹o ra m«i tr­êng lµm viÖc tho¶i m¸i, lµm cho cuéc sèng thªm phong phó vµ cã ý nghÜa. - KÝch thÝch mäi ng­êi ph¸t huy s¸ng kiÕn tõ nhá ®Õn lín ®Ó c¶i tiÕn chÊt l­îng mét c¸ch th­êng xuyªn, liªn tôc. Kinh nghiÖm thµnh c«ng cña c¸c doanh nghiÖp NhËt B¶n ®· chøng tá r»ng ho¹t ®éng cña c¸c nhãm QC cã t¸c dông rÊt tÝch cùc ®Õn viÖc c¶i tiÕn, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈnm cña doanh nghiÖp. Trong mçi doanh nghiÖp, ho¹t ®éng cña nhãm QC ®ãng vai trß rÊt quan träng : - §©y lµ mét h×nh thøc uû quyÒn hiÖu qu¶ nhÊt, giópp ®ì c«ng nhan viªn tham gia vµo ho¹t ®éng c¶i tiÕn chÊt l­îng ho¹t ®éng qu¶n trÞ, chÊt l­îng s¶n phÈm vµ dÞch vô. - T¹o c¬ héi ®Ó mäi nh©n viªn ®­îc ®µo t¹o th«ng qua c¸c ho¹t ®éngcña nhãm QC trong viÖc gi¶i quÕt c¸c vÊn ®Ò. - Liªn kÕt c¸c ®¬n vÞ l¹i víi nhau, gãp phÇn ph¸ vì c¸c bøc t­êng ng¨n c¸ch gi÷a c¸c bé phËn, tõ ®ã t¹o ra b¶n s¾c v¨n ho¸ cña C«ng ty. - Cait itÕn chÊt l­îng s¶n phÈm, chÊt l­îng dÞch vô kh¸ch hµng, gi¶m mäi phiÒn hµ víi kh¸ch hµng, g¾n bã kh¸ch hµng víi C«ng ty. Ho¹t ®éng cña nhãm QC hiÖn nay cßn rÊt nhiÒu míi mÎ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam. MÆc dï vËy, víi nh÷ng lîi Ých thiÕt thùc, ho¹t ®éng nµy ch¾c sÏ ®­îc triÓn khai vµ nh©n réng trong t­¬ng lai. C«ng ty Kim KhÝ Th¨ng Long nªn häc hái ph­¬ng thøc nµy, tæ chøc x©y dùng, triÓn khai vµ ®i vµo ho¹t ®éng cña c¸c nhãm QC, t¹o quü thêi gian cho hä ho¹t ®éng, khuyÕn khÝch nh©n réng ho¹t ®éng nµy. Muèn nh­ vËy, c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh, ®iÒu ®é ho¹t ®éng s¶n xuÊt ph¶i ®­îc chó träng, mét mÆt ph¶i ®¶m b¶o quü thêi gian cho c¸c nhãm QC ho¹t ®éng, mét mÆt vÉn ph¶i ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch tèt nhÊt, ®¶m b¶o søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng. MÆt kh¸c, cÇn cã sù ®éng viªn, khen th­ëng kÞp thêi, tho¶ ®¸ng ®èi víi nh÷ng cè g¾ng cña c¸c nhãm mµ s¸ng kiÕn cña hä mang l¹i hiÖu qña rÊt thiÕt thùc, th­êng xuyªn th«ng b¸o réng r·i c¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c nhãm chÊt l­îng. Ngoµi ra nhãm còng cÇn sù trî gióp h­íng dÉn cña c¸c c¸n bé L·nh ®¹o vµ qu¶n lý chÊt l­îng trong C«ng ty. III/4. Duy tr× c¶i tiÕn m¸y mãc trang thiÕt bÞ hiÖn cã ®ång thêi kh«ng ngõng ®æi míi trang thiÕt bÞ ®¸p øng c¸c yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. M¸y mãc trang thiÕt bÞ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. Tuy vËy, hiÖn t¹i t×nh tr¹ng m¸y mãc trang thiÕt bÞ tai C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long cßn nhiÒu m¸y mãc cò kh«ng ®ång bé. Do vËy ¶nh h­ëng xÊu ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm, tèn thêi gan söa ch÷a. NhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò nµy, trong vµi n¨m trë l¹i ®©y, C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long ®· chó träng ®Çu t­ mua s¾m m¸y mãc, thiÕt bÞ míi nh»m ®ång bé ho¸ c¸c d©y truyÒn s¶n xuÊt: + ThiÕt bÞ gia c«ng khu«n mÉu theo c«ng nghÖ CNC. + M¸y gia c«ng c¬ khÝ: 8 m¸y. + ThiÕt bÞ ®ét dËp: 42. + ThiÕt bÞ hµn: 30. + D©y chuyÒn s¶n xuÊt xoong Inox + D©y chuyÒn s¬n tÜnh ®iÖn. + D©y chuyÒn m¹ + D©y chuyÒn c¾t xÎ t«n tù ®éng. + M¸y dËp thuû lùc 1000T vµ 400T + ThiÕt bÞ chuyªn dïng gi¶m xãc xe m¸y Tæng sè vèn C«ng ty ®· ®Çu t­ vµo c«ng nghÖ vµ trang thiÕt bÞ tiªn tiÕn trong 5 n¨m tõ 1996-2000 lµ gÇn 60 tû ®ång Tuy vËy ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu: T¹o ra s¶n phÈm chÊt l­îng cao, rót ng¾n thêi gian s¶n xuÊt ®Æc biÖt thùc hiÖn chiÕn l­îc h­íng vÒ xuÊt khÈu C«ng ty cÇn kÕt hîp nhiÒu biÖn ph¸p nh­ c¶i tiÕn m¸y mãc trang thiÕt bÞ hiÖn cã, ®Çu t­ mua s¾m thªm d©y truyÒn c«ng nghÖ, m¸y mãc hiÖn ®¹i, cô thÓ lµ c¸c lo¹i m¸y tiÖn, m¸y bóa, m¸y song ®éng. MÆt kh¸c cÇn kÕt hîp víi gi¸o dôc ®µo t¹o ®éi ngò nh©n lùc s½n sµng lµm chñ c«ng nghÖ míi. III/5. HiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng l­u tr÷, trao ®æi th«ng tin, hiÖn ®¹i ho¸ c¸c d©y truyÒn c«ng nghÖ. C«ng t¸c thu thËp, ph©n tÝch xö lý, trao ®æi vµ l­u tr÷ th«ng tin ®ãng vai trß rÊt quan träng. Lµm tèt c«ng t¸c nµy doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng t¹o ra ®­îc s¶m phÈm hµng ho¸ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu, thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng mµ cßn gãp phÇn gi¶m nhÑ khèi l­îng c«ng viÖc, rót ng¾n thêi gian tõ thiÕt kÕ ®Õn s¶n xuÊt, nhanh trong tung thÞ tr­êng ra thÞ tr­êng n¾m b¾t nhanh nh÷ng cã héi kinh doanh. Thêi gian gÇn ®©y C«ng ty Kim KhÝ Th¨ng Long ®· t¨ng c­êng ®Çu t­ nh÷ng ph­¬ng tiÖn l­u tr÷, trao ®æi th«ng tin nh­ trang bÞ m¸y vi tÝnh, ®iÖn tho¹i cho c¸c phßng ban. MÆc dï vËy tr­íc nh÷ng yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh míi, mét mÆt C«ng ty cÇn khai th¸c cã hiÖu qu¶ nhÊt nh÷ng trang bÞ hiÖn cã, mét mÆt tiÕp tôc ®Çu t­ l¾p ®Æt thªm m¸y vi tÝnh, c¸c phÇn mÒm chuyªn dïng, tham gia nèi m¹ng Internet … ®Ó qua tr×nh thu thËp, ph©n tich, sö lý th«ng tin ®­îc tiÕn hµnh nhanh h¬n, hiÖu qu¶ h¬n. III/6. Chó träng ®Çu t­ nghiªn cøu thiÕt kÕ s¶n phÈm míi, ph¸t huy c¸c s¸ng kiÕn kü thuËt : C«ng t¸c nghiªn cøu thiÕt kÕ s¶n phÈm míi ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. S¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã tÝnh c¹nh tranh m¹nh hay kh«ng lµ do c«ng t¸c nµy. N¾m b¾t ®­îc tÇm quan träng cña nã, C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long ®· ®Çu t­ c«ng nghÖ chÕ t¹o khu«n mÉu CNC, ®©y lµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ hiÖn ®¹i nhÊt cña n­íc ta hiÖn nay. V× ®­îc ®Çu t­ c«ng nghÖ tiªn tiÕn nµy, trong mÊy n¨m võa qua C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long ®· chñ ®éng c¶i tiÕn mÉu m· s¶n phÈm cho phï hîp víi thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng, cã thÓ nhËn ®Æt hµng theo yªu cÇu thiÕt kÕ cña kh¸ch hµng vµ rót ng¾n thêi gian tõ nghiªn cøu thiÕt kÕ ®Õn chÕ thö s¶n phÈm. Tuy nhiªn, nhiÒu s¶n phÈm míi cña C«ng ty ch­a ph¶i lµ míi thÞ tr­êng hoÆc s¶n phÈm lµm theo mÉu cña ®èi t¸c. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ C«ng ty ph¶i t×m c¸ch tù thiÕt kÕ s¶n phÈm míi víi thÞ tr­êng, cã vËy th× kh¶ n¨ng c¹nh tranh míi m¹nh vµ hiÖu qu¶ kinh doanh míi cao. Muèn vËy ph¶i thu hót ®­îc c¸n bé, c«ng nh©n viªn giµu kinh nghiªm trong c¸c lÜnh vùc tham gia vµo qu¸ tr×nh thiÓt kÕ, ®Æc biÖt ®éi ngò c¸n bé Marketing. C«ng ty nªn tæ chøc ho¹t ®éng thu thËp, xem xÐt, ®¸nh gi¸ c¸c ý t­ëng míi vÒ cÈi tiÕn chÊt l­îng. Nh÷ng ý t­ëng nµy cã thÎ xuÊt ph¸t tõ c¸c c¸n bé qu¶n lý, c¸c c¸n bé kü thuËt hay tõ chÝnh ®éi ngò c«ng nh©n lao ®éng trùc tiÕp. KhuyÕn khÝch ph¸t huy s¸ng kÕn kü thuËt, tæ chøc c¸c cuéc thi s¸ng t¸c mÉu m· s¶n phÈm míi, biÓu d­¬ng, khen th­ëng kÞp thêi víi nh÷ng ®ãng gãp cã gi¸ trÞ. MÆt kh¸c, bªn c¹nh nh÷ng c¸n bé, nh©n viªn giµu kinh nghiÖm hiÖn cã, C«ng ty cÇn cã kinh nghiÖm tuyÓn dông thªm nh÷ng c¸n bé kü thuËt trÎ cã n¨ng lùc ®­îc ®µo t¹o t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc, ®Æc biÖt lµ tr­êng d¹i häc B¸ch Khoa. X©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng, n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé thiÕt kÕ. III/7. §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ®µo t¹o Trong lao ®éng s¶n xuÊt kh«ng chØ sö dông søc m¹nh cña c¬ b¾p. §Ó ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái ®éi ngò lao ®éng ph¶i cã trÝ thøc ®Ó lµm chñ c«ng nghÖ, cã t¸c phong lµm viÖc khoa häc, lßng nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc… ChÝnh v× vËy, ®èi víi mçi doanh nghiÖp c«ng t¸c gi¸o dôc ®µo t¹o cÇn ®­îc ®Æc biÖt chó träng. NÕu lµm tèt c«ng t¸c nµy sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ rÊt lín. Mét vµi n¨m gÇn ®©y c«ng t¸c gi¸o dôc ®µo t¹o t¹i C«ng ty Kim KhÝ Th¨ng Long ®· ®­îc quan t©m, tró träng. C«ng ty ®· tiÕn hµnh ®µo t¹o t¹i chç c¸c kho¸ häc sinh, mêi c¸c gi¸o viªn ë tr­êng ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt Hµ Néi vÒ gi¶ng d¹y, cö 7 c¸n bé ®i häc líp tiªu chuÈn ISO9000, khuyÕn khÝch nhiÒu c¸n bé tù t×m tr­êng ®¹i häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é. + Cö 2 c¸n bé sang Trung Quèc häc tËp vÒ c«ng nghÖ. + Cö ®oµn c¸n bé sang Hµn Quèc häc tËp c«ng nghÖ. + Göi c«ng nh©n ®i ®µo t¹o vÒ hµn MAG, MIG, TIG. + Tham gia héi viªn th«ng tin chÊt l­îng tæng côc TC- §L ChÊt L­îng. + NhËn thøc vÒ ISO 9002 cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Thêi gia tíi, ®Ó ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh, sÏ cã nhiÒu d©y truyÒn c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ ®­îc mua s¾m, quy m« C«ng ty sÏ ngµy cµng ®­îc më réng, thu hót thªm mét lùc l­îng lao ®éng ngµy cµng ®«ng ®¶o. ChÝnh v× vËy, c«ng t¸c gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cÇn ®­îc tiÕp tôc ®Çu t­ c¶ vÒ chiÒu réng vµ chiÒu s©u, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ®µo t¹o. Ho¹t ®éng gi¸o dôc ®µo t¹o cña C«ng ty nªn tËp trung vµo: - Gi¸o dôc, ®µo t¹o ®Ó c¸c c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty n¾m ®­îc chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh, khuyÕn khÝch toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn lao ®éng v× sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. - VÒ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý: §éi ngò c¸c c¸n bé qu¶n lý cña C«ng ty cÇn tiÕp cËn vµ ¸p dông h­¬ng ph¸p qu¶n lý míi, cã khoa häc h¬n. ChuyÓn tõ qu¶n trÞ theo môc tiªu (UBO) sang qu¶n trÞ qu¸ tr×nh mµ ®iÓm kh¸c biÖt c¨n b¶n cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ: Thay v× quan t©m ®Õn kÕt qu¶ cuèi cïng cña s¶n phÈm, ta quan t©m ®Õn qu¸ tr×nh tõng c«ng viÖc, mäi quyÕt ®Þnh ph¶i dùa trªn sù kiÖn, d÷ liÖu, tr¸nh viÖc ra quyÕt theo c¶m tÝnh, ®¶m b¶o quyÕt ®Þnh ®­a ra ph¶i "®óng ngay tõ ®Çu". - Gi¸o dôc ®µo t¹o kü n¨ng chuyªn m«n, kh¶ n¨ng vËn hµnh m¸y mãc, trang thiÕt bÞ cho ng­êi lao ®éng: Tr­íc khi tiÕn hµnh thao t¸c trªn c¸c m¸y mãc, trang thiÕt bÞ míi, hay tr­íc khi ®­a lùc l­îng lao ®éng míi tuyÓn dông vµo s¶n xuÊt cÇn trang bÞ cho hä nh÷ng kü n¨ng chuyªn m«n, nguyªn lý ho¹t ®éng cña m¸y mãc trang thiÕt bÞ, c¸ch thøc vËn hµng m¸y mãc, kh¶ n¨ng ®äc vµ hiÓu c¸c b¶n vÏ kü thuËt cã liªn quan ®Õn c«ng viÖc cña m×nh. Cã nh­ vËy míi ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong c«ng viÖc, ®¶m b¶o an toµn lao ®éng. - Ngoµi viÖc trang bÞ nh÷ng dông cô b¶o hé lao ®éng phï hîp víi tõng ®¬n vÞ s¶n xuÊt, cÇn trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o vÖ sinh, an toµn lao ®éng. Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty, cã mét sè bé phËn, ph©n x­ëng ®ang tiÕn hµnh s¶n xuÊt trong m«i tr­êng ®éc h¹i ( FX men, m¹, ®¸nh bãng), còng cã nh÷ng ph©n x­ëng cã nguy c¬ x¶y ra tai n¹n lao ®éng cao nh­: FX §ét. ChÝnh v× vËy, t¹i c¸c bé phËn nµy c¸c c¸n bé qu¶n lý cÇn hÕt søc chó träng ®Ò cao ý thøc tù gi¸c trong viÖc ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn lao ®éng cña ®éi ngò c«ng nh©n viªn h­íng dÉn c¸ch thøc vËn hµng m¸y mãc, c¸ch thøc m¸y mãc trang thiÕt bÞ, c¸ch sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn b¶o hé… MÆt kh¸c, cÇn theo dâi s¸t sao ®Î ®¶m b¶o bÊt kú ng­êi lao ®éng nµo khi tham gia vËn hµnh m¸y mãc còng ®Òu ë trong t×nh tr¹ng søc khoÎ tèt, tr¹ng th¸i t©m lý tho¶i m¸i. - Më thªm nh÷ng líp häc ngo¹i ng÷ ( §Æc biÖt lµ tiÕng Anh), cho c¸c c¸n bé ®Çu ngµnh, c¸c c¸n bé tham gia trùc tiÕp ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång víi c¸c tæ chøc kinh doanh n­íc ngoµi. Më c¸c líp häc sö dông m¸y vi tÝnh cho c¸c c¸n bé, nh©n viªn c¸c phßng, ban phôc vô tèt cho ho¹t ®éng qu¶n lý ®iÒu hµnh c«ng viÖc, ch¼ng h¹n c¸ch thøc l­u tr÷, truy cËp th«ng tin, ®Èm b¶o bÝ mËt th«ng tin trong C«ng ty. - TiÕp tôc ®­a c¸c c¸n bé, c¸c kü s­ cã kinh nghiÖm, nh÷ng c«ng nh©n lao ®éng s¶n xuÊt göi sang n­íc ph¸t triÓn ®Ó häc hái kinh nghiÖm, kü n¨ng chuyªn m«n, thÝch øng víi c«ng nghÖ míi. - TiÕp tôc trang bÞ nh÷ng kiÐn thøc vÒ ISO 9000 cho c¸c c¸n bé, c«ng nh©n viªn C«ng ty ®Ó ®¶m b¶o ®¸p øng ®­îc ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu cña bé tiªu chuÈn ISO 9002- 1994 vµ cã kÕ ho¹ch triÓn khai ¸p dông ISO 9001- 2000. C«ng ty cÇn tiÕp tôc më c¸c líp vÒ ISO 9000, trang bÞ cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty. M¨t kh¸c, cÇn tiÕn hµnh nghiªn cøu ISO 9001- 2000 ®Ó tiÕn hµnh ¸p dông trong t­¬ng lai. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty cÇn cã c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch tÝnh tù chñ, ph¸t huy sang kiÕn c¶i tiÕn, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ ®Æc biÖt, cÇn cung cÊp nguån lùc cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh c«ng t¸c nµy. III/8. Sö dông c¸c c«ng cô thèng kª trong qu¶n lý chÊt l­îng : Kinh nghiÖm thµnh c«ng trong qu¶n lý chÊt l­îng ë c¸c Quèc gia ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ NhËt B¶n cho thÊy: Sö dông c¸c c«ng cô thèng kª trong qu¶n lý chÊt l­îng mang l¹i hiÖu qu¶ rÊt tÝch cùc: Nã gióp ph¸t hiÖn, kh¾c phôc vµ ng¨n ngõa nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra nh÷ng vÊn ®Ò vÒ chÊt l­îng. Tuy vËy, ë c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam nãi chung vµ ë C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long nãi chung, c¸c c«ng cô thèng kª ch­a ®­îc sö dông m¹nh mÏ. Do vËy, cßn cã nh÷ng nguyªn nh©n ch­a ®­îc kh¾c phôc, vÉn cßn cã sai sãt lÆp l¹i. ChÝnh v× vËy C«ng ty cÇn cã nh÷ng nh×n nhËn ®óng ®¾n vÒ vÊn ®Ò nµy. Víi mçi c«ng cô thèng kª, cÇn hiÓu ®­îc môc ®Ých, ý nghÜa, c¸c nguyªn t¾c x©y dùng. §Ó tõ ®ã triÓn khai x©y dông ¸p dông. Sau ®©y, lµ mét vµi c«ng cô thèng kª c¬ b¶n: * S¬ ®å l­u tr×nh: §ã lµ h×nh thøc thÓ hiÖn c¸c ho¹t ®éng cña mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm hoÆc cung cÊp dÞch vô th«ng qua c¸c s¬ ®å khèi vµ nh÷ng kÝ hiÖu nhÊt ®Þnh. + Môc ®Ých: Gióp chóng ta nhËn thÊy, ph©n tÝch ®­îc qu¸ tr×nh, ph¸t hiÖn ®­îc c¸c h¹n chÕ, c¸c ho¹t ®éng thõa kh«ng t¹o ra gi¸ trÞ gia t¨ng ®Ó lo¹i bá kÞp thêi. + Yªu cÇu: Gióp cho mçi ng­êi thùc hiÖn hiÓu ®­îc râ toµn bé qu¸ tr×nh mµ m×nh tham gia trong ®ã. Gióp cho mäi ng­êi nhËn biÕt râ vÞ trÝ cña m×nh trong qu¸ tr×nh + Nguyªn t¾c x©y dùng: Nh÷ng ng­êi thùc hiÖn ph¶i lµ nh÷ng ng­êi trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh. TÊt c¶ c¸c thµnh viªn cña nhãm ph¶i tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh. C¸c ®¬n vÞ d÷ liÖu ph¶i ®­îc tr×nh bµy râ rµng §¶m b¶o ®ñ thêi gian cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh x©y dùng s¬ ®å l­u tr×nh. * S¬ ®å x­¬ng c¸: +Thùc chÊt: Lµ mét biÓu ®å biÓu diÔn mèi quan hÖ gi÷a kÕt qu¶ vµ nguyªn nh©n g©y ra kÕt qu¶ ®ã. KÕt qu¶ lµ c¸c chØ tiªu chÊt l­îng cßn nguyªn nh©n lµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn chØ tiªu chÊt l­îng. + Môc ®Ých:T×m kiÕm, x¸c ®Þnh c¸c nguyªn nh©n g©y ra c¸c vÊn ®Ò chÊt l­îng vµ t×m c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc. + C¸c b­íc x©y dùng biÓu ®å: - X¸c ®Þnh chØ tiªuchÊt l­îng cÇn ph©n tÝch. - VÏ mét mòi tªn dµi tõ tr¸i qua ph¶i: §Çu mòi tªn ghi chØ tiªu chÊt l­îng. - X¸c ®Þnh tÊt c¶ c¸c nguyªn nh©n chÝnh ¶nh h­ëng ®Õn chØ tiªu chÊt l­îng. VÏ mçi nguyªn nh©n chÝnh lµ mét c¸i nh¸nh. - VÏ nh÷ng nh©n tè nµy nh­ nh÷ng x­¬ng chÝnh cña c¸. - LiÖt kª tÊt c¶ nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng ®Õn c¸c nh©n tè nµy. - VÏ nh÷ng nh©n tè dã nh­ nh÷ng nh¸nh phô. + Lîi Ých cña s¬ ®å nh©n qu¶: - Cho phÐp ph¸t hiÖn d­îc c¸c nguyªn nh©n g©y ra c¸c vÊn ®Ò chÊt l­îng. - H×nh thµnh thãi quen lµm viÖc, t×m hiÓu nguyªn nh©n. - Cã t¸c dông lín trong viÖc ®µo t¹o vÒ lao ®éng. + Yªu cÇu: - CÇn ph¶i cã sù phèi hîp, hîp t¸c chÆt chÏ gi÷a nh÷ng ng­êi lµm s¬ ®å vµ nh÷ng ng­êi trùc tiÕp t¹o ra chØ tiªu chÊt l­îng ®ã. - §Õn tËn n¬i x¶y ra sù viÖc t×m hiÓu nguyªn nh©n. - KhuyÕn khÝch vµ l¾ng nghe ý kiÕn cña nh÷ng ng­êi tham gia vµo qu¸ tr×nh t¹o ra chØ tiªu chÊt l­îng ®ã. - Xem xÐt t¸c ®éng cña yÕu tè bªn ngoµi. §Ó cã thÓ vËn dông c¸c c«ng cô thèng kª mét c¸ch cã hiÖu qu¶, c«ng ty cÇn tæ chøc c¸c buæi ®µo t¹o cho ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý chÊt l­îng. Trang bÞ cho ®éi ngò nµy cã ®­îc kiÕn thøc v÷ng vµng, cã kinh nghiÖm ®Ó truyÒn ®¹t, båi d­ìng cho tËp thÓ lao ®éng c«ng ty vÒ c¸c kü thuËt thèng kª. Lµm sao ®Ó mçi c«ng nh©n ®Òu cã thÓ tham gia lËp, ®äc, hiÓu ®­îc c¸c c«ng cô thèng kª. Mét ®iÓm quan träng kh¸c lµ c¸c c«ng cô thèng kª kh«ng chØ ®¬n thuÇn dïng trong s¶n xuÊt mµ cã thÓ dïng trong c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh­ thiÕt kÕ s¶n phÈm, makerting. III/9. Hîp t¸c víi c¸c tæ chøc Quèc tÕ vµ c¸c tæ chøc chÊt l­îng trong n­íc, t×m hiÓu c¸c tiªu chuÈn Quèc tÕ vµ c¸c TCVN, ngiªn cøu phiªn b¶n míi ISO 9000- 2000. Ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp kh«ng thÓ t¸ch dêi víi nhu cÇu thÞ tr­êng còng nh­ víi nh÷ng quy ®Þnh trong n­íc vµ Quèc tÕ. §Æc biÖt lµ trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu th× viÖc ¸p dông c¸c tiªu chuÈn chÊt l­îng Quèc tÕ vµo doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng lµ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó s¶n phÈm cña m×nh ®­îc phÐp cã mÆt trªn thÞ tr­êng mµ cßn t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c, nh÷ng tiªu chuÈn nµy th­êng ®­îc bæ sung thay ®æi cho phï hîp víi thùc tÕ, mµ bé tiªu chuÈn ISO 9000-2000 ra ®êi míi ®©y lµ mét vÝ dô. V× vËy trong ph¹m vi ho¹t ®éng cña m×nh C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long cÇn nghiªn cøu nh÷ng quy ®Þnh, nh÷ng quy ®Þnh trong n­íc vµ Quèc tÕ cã liªn quan. Hîp t¸c víi c¸c tæ chøc chÊt l­îng trong vµ ngoµi n­íc. §Æc biÖt nghiªn cøu bé tiªu chuÈn ISO 9000- 2000, n¾m b¾t ®­îc néi dung, yªu cÇu vµ thêi h¹n ¸p dông cña nã. HiÖn t¹i c«ng ty ®ang ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO9002-1994. Theo kÕ ho¹ch cña tæ chøc ISO th× ®Õn n¨m 2003 tÊt c¶ c¸c c«ng ty ®ang ¸p dông ISO9002-1994 ®Òuph¶i chuyÓn sang ¸p dông ISO 9001-2000. So víi ISO9002-1994th× ISO9001-2000 ®· cã nh÷ng thay ®æi, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n cho c¸c doanh nghiÖp ¸p dông. Cô thÓ ISO 9001-2000 rót l¹i cßn 8 ®iÒu: 1. Ph¹m vi 1.1: Tæng qu¸t 1.2: Sù ¸p dông 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn 3. C¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa 4. HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng 4.1 C¸c yªu cÇu chung 4.2 C¸c yªu cÇu vÒ hÖ thèng v¨n b¶n 5. Cam kÕt cña l·nh ®¹o 5.1 Cam kÕt cña l·nh ®¹o 5.2 §Þnh h­íng theo kh¸ch hµng 5.3 ChÝnh s¸ch chÊt l­îng 5.4 Ho¹ch ®Þnh 5.5 Tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n vµ th«ng tin 5.6 Xem xÐt cña l·nh ®¹o 6. Qu¶n lý nguån lùc 6.1 Cung cÊp nguån lùc 6.2 Qu¶n lý nguån nh©n lùc 6.3 C¬ së h¹ tÇng 6.4 M«i tr­êng lµm viÖc 7. H×nh thµnh s¶n phÈm 7.1 Ho¹ch ®Þnh ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt 7.2 C¸c qu¸ tr×nh liªn quan tíi kh¸ch hµng 7.3 ThiÕt kÕ vµ triÓn khai 7.4 Mua hµng 7.5 Cung cÊp s¶n phÈm vµ dÞch vô 7.6 KiÓm so¸t thiÕt bÞ ®o l­êng vµ theo dâi 8. §o l­êng, ph©n tÝch, c¶i tiÕn 8.1 Tæng qu¸t 8.2 §o l­êng vµ theo dâi 8.3 KiÓm so¸t s¶n phÈm kh«ng phï hîp 8.4 Ph©n tÝch d÷ liÖu 8.5 C¶i tiÕn C«ng ty nªn cã kÕ ho¹ch nghiªn cøu kü tõng ®iÒu kho¶n cña ISO 9001-2000 ®Ó triÓn khai ¸p dông trong t­¬ng lai. III/10. Xóc tiÕn c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o s¶n phÈm, triÓn l·m s¶n phÈm, tham dù c¸c Héi chî hµng tiªu dïng trong c¶ n­íc vµ Quèc tÕ: TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, triÓn l·m s¶n phÈm, tham dù c¸c Héi chî hµng tiªu dïng gióp cho s¶n phÈm cña doanh nghiÖp tiÕp cËn ®­îc víi kh¸ch hµng ®ång thêi kh¼ng ®Þnh vµ n©ng cao uy tÝn cña doanh nghiÖp. Thêi gian gÇn ®ay, C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long ®· göi s¶n phÈm tham gia c¸c Héi chî hµng tiªu dïng, ®¨ng ký gi¶ th­ëng chÊt l­îng ViÖt nam vµ ®· nhËn ®­îc nhiÒu phÇn th­ëng, nhiÒu huy ch­¬ng c¸c lo¹i. Tuy vËy, víi môc tiªu më réng thÞ tr­êng, h­íng vÒ xuÊt khÈu, C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long nªn ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, tham gia c¸c Héi chî, triÓn l·m Quèc tÕ t¹i c¸c thÞ tr­êng môc tiªu cña m×nh. §ång thêi th«ng qua c¸c cuéc triÓn l·m, Héi chî nµy thu thËp ý kiÕn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ cña kh¸ch hµng, t×m kiÕm hîp ®ång víi c¸c ®èi t¸c míi. CÇn giµnh nh÷ng kho¶n chi phÝ hîp lý cho c¸c ho¹t ®éng nµy, ®ång thêi còng cÇn tÝnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ cña nã, ph¶i cã sù so s¸nh gi÷ chi phÝ bá ra vµ hiÖu qu¶ mµ nã mang l¹i. §Ó ho¹t ®éng nµy mang l¹i hiÖu qu¶ cao, c«ng ty cÇn chó träng: -ChØ nªn ®¨ng ký nh÷ng gi¶i th­ëng chÊt l­îng cã uy tÝn, danh tiÕng. -Tham dù c¸c ho¹t ®éng triÓn l·m, tham gia c¸c héi chî tæ chøc t¹i c¸c thÞ tr­êng môc tiªu cña m×nh. -Tæng hîp rót kinh nghiÖm tõ nh÷ng ®ît tham gia tr­íc. -Th«ng qua c¸c héi chî triÓn l·m, nghiªn cøu s¶n phÈm cña ®èi thñ c¹nh tranh. -L¾ng nghe ý kiÕn nhËn xÐt cña kh¸ch hµng, tæng hîp ý kiÕn, ph¸t hiÖn nh÷ng ®Æc ®iÓm nhu cÇu míi. III/11. øng dông c«ng nghÖ m· sè, m· v¹ch vµo ho¹t ®éng cña c«ng ty: *M· sè: M· lµ 13 ch÷ sè. 3 ch÷ sè ®Çu tiªn kÓ tõ tr¸i sang ph¶i lµ m· cña n­íc s¶n xuÊt ra hµng ho¸ ®ã do EAN Quèc tÕ cung cÊp ( European Article Numbering Association)- HiÖp hiÖu m· hµng ho¸ ch©u ¢u ( §èi víi ViÖt nam lµ 893). . 4 ch÷ sè tiÕp theo lµ m· sè cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra hµnh ho¸ do EAN Quèc gia cung cÊp. . 5 ch÷ sè tiÕp theo lµ m· sè chÝnh b¶n th©n hµng ho¸ chÝnh doanh nghiÖp lùa chän. . 1 sè cuèi cïng lµ kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña 12 con sè trªn. * M· v¹ch ( Bar Code): Lµ mét hÖ thèng c¸c v¹ch xen kÏ nhau vµ cã ®é réng kh«ng b»ng nhau. Theo EAN Quèc tÕ th× hai v¹ch ®en vµ hai v¹ch tr¾ng t­¬ng d­¬ng víi mét con sè trong m· sè vµ ®é réng kh¸c nhau kho¶ng tõ 1- 4 Modun vµ ®Ó ®äc nã th× ng­êi ta dùa vµo thiÕt bÞ nhËn d¹ng ký tù quang häc OCR ( Optual Character Recognition). Tõ n¨m 1990 ®Õn nay hÇu nh­ tÊt c¶ c¸c n­íc trªn ThÕ giíi ®Òu yªu cÇu s¶n phÈm ph¶i cã m· sè m· v¹ch míi ®­îc nhËp khÈu. S¶n phÈm muèn xuÊt khÈu mµ kh«ng cã m· sè, m· v¹ch th× sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong tiªu thô, muèn b¸n ®­îc ph¶i ®Ó b¹n hµng n­íc së t¹i gia c«ng, ®ãng gãi l¹i. Do vËy, tèn kÐm, phøc t¹p vµ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng mÊt thÞ tr­êng. Ngoµi ra, ¸p dông c«ng nghÖ m· sè, m· v¹ch sÏ gióp nhµ s¶n xuÊt thùc hiÖn qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch khoa häc, thuËn tiÖn, nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ tiÕt kiÖm. NhÊt lµ trong kh©u ph©n phèi, l­u th«ng hµng ho¸, kiÓm kª, kiÓm so¸t vµ thanh to¸n, gãp phÇn b¶o hé b¶n quyÒn hµng ho¸ mét c¸ch tÝch cùc, chèng sù lµm gi¶, lµm nh¸i. Thùc tÕ chØ ra r»ng: c«ng nghÖ m· sè, m· v¹ch lµ ngµnh c«ng nghÖ nhËn r¹ng tiªn tiÕn, víi c¸c ­u ®iÓm chÝnh x¸c, kho¸ häc, nhanh chãng vµ tiÖn lîi vµ lµ c«ng nghÖ kh«ng thÓ thiÕu trong bèi c¶nh ThÕ giíi ®ang ph¸t triÓn nÒn th­¬ng m¹i toµn cÇu ho¸. ChÝnh v× vËy, C«ng ty cÇn chó träng nghiªn cøu ¸p dông c«ng nghÖ nµy ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng kh¶ n¨ng xuÊt khÈu. III/12. N©ng cao kü n¨ng ®µm ph¸n víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi vµ nghiªn cøu, t×m hiÓu nh÷ng quy ®Þnh thñ tôc cña n­íc cã doanh nghiÖp ®èi t¸c: Tr­íc khi ký kÕt c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu víi mét doanh nh©n cña mét Quèc gia cÇn n¾m b¾t ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt trong c¸ch ®µm ph¸n cña c¸c doanh nh©n n­íc nµy. Ch¼ng h¹n ng­êi MÜ th­êng hay ®i th¼ng vµo vÊn ®Ò, bá qua nh÷ng lêi r­êm rµ vµ muèn nhanh chãng vµo ®­îc th­¬ng vô… CÇn ph¶i cã sù chuÈn bÞ chu ®¸o, ®Çy ®ñ mäi th«ng tin kÌm theo s¶n phÈm tèt cña m×nh khi ®µm ph¸n. Ngiªn cøu kü luËt ph¸p cña Quèc gia hä. Trong th­¬ng l­îng ph¶i b×nh tÜnh l¾ng ý kiÕn cña ng­êi ®èi tho¹i víi m×nh, cè g¾ng hiÓu vµ thÝch nghi víi hä. §Æc biÖt lµ khi lµm viÖc víi c¸c doanh nh©n n­íc ngoµi cÇn hÕ søc chó träng trong vÊn ®Ò ®¶m b¶o thêi gian. §éi ngò nh÷ng ng­êi tham gia ®µm ph¸n ngoµi kiÕn thøc chuyªn m«n còng cÇn cã tr×nh ®é giao tiÕp b»ng ngo¹i ng÷, dÆc biÖt lµ tiÕng Anh. §Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao trong ®µm ph¸n, C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long cÇn tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng thu thËp, xö lý th«ng tin tõ phÝa c¸c ®èi t¸c, cÇn lùa chän nh÷ng chuyªn vªn giái, cã kü n¨ng, kinh nghiÖm…Tham gia ®µm ph¸n. HiÖn nay thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña C«ng ty míi chØ lµ mét sè n­íc ( Thuþ §iÓn, CHLB §øc…), trong t­¬ng lai C«ng ty cßn v­¬n tíi c¸c thÞ tr­êng míi. Víi mçi Quèc gia l¹i cã c¸c thñ tôc nhËp hµng vµ kiÓm so¸t nhËp khÈu kh¸c nhau. §Ó hµng ho¸ cã thÓ ®­îc th«ng qua dÔ dµng, kh«ng bÞ v­íng m¾c th× tr­íc khi ®­a hµng ®i xuÊt khÈu cÇn n¾m v÷ng ®Ó ®¸p øng c¸c thñ tôc nµy. Ch¼ng h¹n nh­ viÖc xuÊt tr×nh chøng tõ, viÖc kiÓm tra hµng ho¸, tu©n thñ c¸c h­íng dÉn vÒ c¸ch lËp ho¸ ®¬n, ®ãng gãi…Mµ kh¸ch hµng yªu cÇu. KÕt luËn Trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc tÝch luü ë tr­êng vµ qua viÖc t×m hiÓu cÆn kÏ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng, ho¹t ®éng xuÊt khÈu t¹i C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long, ®Ò tµi " Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng kh¶ n¨ng xuÊt khÈu t¹i C«ng ty Kim KhÝ Th¨ng Long" cña t«i ®­îc hoµn thµnh. Thùc hiÖn ®Ò tµi lµ mét c¬ héi tèt cho t«i cã thÓ øng dông nh÷ng lý luËn vµo thùc tiÔn. T«i còng rÊt hy väng mét sè biÖn ph¸p ®­a ra cã thÓ ®­îc øng dông ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng t¹i c«ng ty. Song do nh÷ng h¹n chÕ vÒ thêi gian, tr×nh ®é, bµi viÕt ch¾c kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ, thiÕu sãt. T«i rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý, bæ sung cña thÇy gi¸o vµ tËp thÓ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long. Mét lÇn n÷a, t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Vò Anh Träng, c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long ®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Qu¶n lý chÊt l­îng rong thêi k× ®æi míi: Hoµng M¹nh TuÊn 2. Qu¶n lý chÊt l­îng ®ång bé - TQM- Oakaland. 3. Qu¶n lý chÊt l­îng - §Æng Minh Trang- tr­êng §¹i häc Kinh tÕ thµnh phè HCM 5. Qu¶n lý chÊt l­îng cña NguyÔn Quang To¶n 4. Sæ tay chÊt l­îng cña C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long. 6. B¸o c¸o tù ®¸nh gi¸ cña C«ng ty Kim khÝ Th¨ng Long 7. C¸c t¹p chÝ kinh tÕ 8. T¹p chÝ cña c©u l¹c bé chÊt l­îng ra c¸c sè n¨m 2000, 2001 Môc lôc Trang BiÓu 14: Mét sè mÆt hµng xuÊt khÈu Tªn hµng xuÊt khÈu §¬n vÞ Sè l­îng - §Ìn nÕn c¸c lo¹i - Bé ®å ch¬i trÎ em - Khay Inox - Bµn ngoµi trêi - Ch©n ®Õ ®Ìn li lín F 6 - Ch©n ®Õ ®Ìn li lín F 4 - Cèc ®ì nÕn - Hép ®ùng xµ phßng - Hép kÝn to - Hép kÝn nhá 1000 chiÕc 1000 chiÕc 1000 chiÕc 1000 chiÕc 1000 chiÕc 1000 chiÕc Nt Nt Nt Nt 1348,963 114,947 1,080 22,636 14,015 37,2 20,040 5,136 2,004 2,682 Nguån: Phßng KÕ Ho¹ch

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng xuất khẩu tại Công ty Kim Khí Thăng L.DOC
Luận văn liên quan