Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

VCĐ của Nhà khách chiếm một tỷ trọng rất lớn trong tổng số vốn. Tất cả số vốn đó được mua sắm, nâng cấp TSCĐ nhưng ngay từ quá trình đưa vào sử dụng Nhà khách chưa đưa a mức trích khấu hao cụ thể nên rất có thể gây thất thoát vốn và gây khó khăn trong việc quản lý VCĐ. Nếu không đưa ra mức trích khấu hao thì sẽ không biết bao giờ phải nâng cấp TSCĐ để bảo toàn và phát triển VCĐ. - TSCĐ của Nhà khách chưa đề ra tổ chức đánh số TSCĐ theo dõi chi tiết đối tượng công tác thể TSCĐ. Việc đánh só phản ánh từng nhóm, từng loại sao cho được chặt chẽ hơn. - Việc thanh lý TSCĐ còn diễn ra chậm chạp bởi hệ thống thủ tục còn rườm rà nên có thể gây ra thất thoát vốn trong quá trình thanh lý. Mỗi khi thanh lý hay nhượng bán Nhà khách phải lập phiếu xác định tình trạng kinh tế và tình trạng kỹ thuật cho TSCĐ. Lập tờ trình xin thanh lý gửi cho giám đốc và chỉ khi nào có quyết định cho phép Nhà khách mới được thanh lý. Vì vậy thường mất rất nhiều thời gian cho công việc này và làm ảnh hưởng đến việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Nhà khách.

doc31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2157 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc(File word) Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.doc
Luận văn liên quan