Đề tài Một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp tập trung ở Quảng Ngãi

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1. NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG 1.1 KHÁI NIỆM CHUNG 1.1.1 Khái niệm Khu công nghiệp tập trung 1.1.2 Các loại hình doanh nghiệp trong KCN tập trung 1.1.3 Thu hút vốn đầu tư nước ngoài và việc hình thành các Khu công nghiệp tập trung. 1.2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG Ở VIỆT NAM. 1.2.1 Các văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động của Khu công nghiệp tập trung. 1.2.2. Một số quy định chung 12.2.1 Những doanh nghiệp được phép thành lập trong Khu công nghiệp tập trung 1.2.2.2. Các lĩnh vực được phép đầu tư 1.2.3 Quản lý Nhà nước đối với Khu công nghiệp tập trung. 1.3 KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRONG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KCN TẬP TRUNG 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển đặc khu kinh tế của Trung Quốc. 1.3.2 Kinh nghiệm của Đài Loan 1.3.3 Kinh nghiệm của Thái Lan 1.4 VAI TRÒ CỦA KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VIỆT NAM 1.4.1 Thu hút vốn đầu tư nước ngoài 1.4.2 Tiếp thu công nghệ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến 1.4.3Tạo công ăn việc làm cho người lao động 1.4.4 Đẩy mạnh xuất khẩu , tăng nguồn thu ngoại tệ 1.4.5 Giảm những ảnh hưởng xấu của chiến lược hướng về xuất khẩu nhằm tạo sự tăng trưởng xuất khẩu dài hạn 1.4.6 Tác động trở lại đối với sự phát triển kinh tề trong nước 1.4.7 Phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh 1.5 SỰ CẦN THIẾT VÀ KHẢ NĂNG XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM 1.5.1 Sự cần thiết xây dựng các Khu công nghiệp ở Việt Nam 1.5.1.1 Yêu cầu chung trong chiến lược phát triển kinh tế đối ngoại ở Việt Nam. 1.5.1.2 Yêu cầu trong việc mở rộng thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. 1.5.1.3. Sự cần thiết xây dựng KCN ở Việt Nam 1.5.2 Khả năng xây dựng KCN ở Việt Nam. 1.5.2.1 Những điều kiện cần thiết để xây dựng KCN có thể hội tụ ở Việt Nam. 1 5.2 2 Lợi thế so ssánh của nền kinh tế Việt Nam và khả năgn khai thác chúng khi lập KCN. CHƯƠNG 2 . THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG Ở QUẢNG NGÃI 2.1 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ, TỰ NHIÊN, XÃ HỘI CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI. 2 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KCN TẬP TRUNG Ở QUẢNG NGÃI 2.2.1 Xây dựng và phát triển hạ tầng KCN 2.2.1.1 Thực trạng và kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Quảng Phú : 2.2.1.2 Thực trạng và quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng KCN Dung Quất 2.3.2 Kết quả thu hút vốn đầu tư toàn tỉnh trong thời gian qua. 2.2.3 Khu công nghiệp Tịnh Phong 2.2.4 KCN Quảng Phú 2.2.5 KCN Dung Quất 2.2.5.1 Sự thành lập và quy hoạch phát triển 2 2.5 2 Xây dựng cơ sở hạ tầng ngoài KCN tập trung Dung Quất. 2.2.5.3. Chính sách hỗ trợ đầu tư . 2.2.5.4.Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào Dung Quất. NGUỒN: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2.3 KCN HOẠT ĐỘNG GẮN VỚI VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NGÃI2.3 KCN HOẠT ĐỘNG GẮN VỚI VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NGÃI 2.4 MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG VÀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở QUẢNG NGÃI VÀ NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN 2.4.1 Hạn chế. 2 .4 2 Nguyên nhân của những hạn chế CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG Ở QUẢNG NGÃI 3.1 MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC KCN TẬP TRUNG Ở QUẢNG NGÃI TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1.1 Xây dựng quy hoạch phát triển Khu công nghiệp. 3.1.2 Thứ tự ưu tiên và bước đi trong phát triển KCN 3.2 CÁC BIỆN PHÁP Ở TẦM VĨ MÔ 3.2.1 Nâng cao chất lượng quy hoạch Khu công nghiệp. 3.2.2 Tạo môi trường hoạt động thuận lợi. 3.3 CÁC BIỆN PHÁP TẦM VI MÔ 3.3.1 Cải tiến mô hình công ty phát triển hạ tầng 3.3.2 Chủ động vận động đầu tư tiếp thị vào KCN tập trung. 3.3.3 Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lựcvà cán bộ quản lý KCN tập trung. 3.4 MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC CẦN QUAN TÂM. KẾT LUẬN

pdf70 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2740 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp tập trung ở Quảng Ngãi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMột số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư và nâng cao hiệu quả hoạt động của các KCN tập trung ở Quảng Ngãi (70 trang).pdf
Luận văn liên quan