Đề tài Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với tăng khả năng cạnh tranh trong dịch vụ thiết kế Website của công ty TNHH tin học

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC NHẰM TĂNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE CỦA CÔNG TY TNHH TIN HỌC VÀ TRUYỀN THÔNG PHONG CÁCH VIỆT. 1 1.1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài1 1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề nghiên cứu trong đề tài2 1.3. Các mục tiêu nghiên cứu của đề tài3 1.4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài3 1.5. Kết cấu của luận văn tốt nghiệp. 4 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC VỚI TĂNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE CỦA CÔNG TY TNHH TIN HỌC VÀ TRUYỀN THÔNG PHONG CÁCH VIỆT. 5 2.1. Một số khái niệm, định nghĩa cơ bản. 5 2.2. Một số lý thuyết của vấn đề nghiên cứu. 7 2.2.1. Một số lý thuyết về chất lượng nguồn nhân lực. 7 2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực. 8 2.2.3. Ảnh hưởng của chất lượng nguồn nhân lực tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 9 2.3. Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của các công trình năm trước10 2.4. Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu của đề tài11 2.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nhân viên lập trình, thiết kế website. 11 doanh nghiệp CNTT. 14 2.4.3. Ảnh hưởng của chất lượng nhân viên lập trình, thiết kế tới khả năng cạnh tranh trong dịch vụ thiết kế website của doanh nghiệp. 18 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU21 3.1. Phương pháp hệ nghiên cứu. 21 3.1.1. Các phương pháp thu thập thông tin. 21 3.1.2. Các phương pháp xử lý thông tin và phân tích dữ liệu. 22 3.2. Đánh giá tổng quan về tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường tới dịch vụ thiết kế website của doanh nghiệp. 23 3.2.1. Giới thiệu chung về công ty. 23 3.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng nhân viên lập trình, thiết kế website của doanh nghiệp và ảnh hưởng của chất lượng nguồn nhân lực tới dịch vụ thiết kế website của doanh nghiệp trong 3 năm qua. 26 3.3. Kết quả điều tra, phỏng vấn. 29 3.3.1. Kết quả phỏng vấn ban lãnh đạo của doanh nghiệp. 29 3.3.2. Kết quả phỏng vấn nhân viên lập trình, thiết kế trong doanh nghiệp. 31 3.4. Phân tích các dữ liệu thứ cấp. 32 CHƯƠNG 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỚI VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC NHẰM TĂNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG VIỆC THIẾT KẾ WEBSITE CỦA CÔNG TY TNHH TIN HỌC VÀ TRUYỀN THÔNG PHONG CÁCH VIỆT. 36 4.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu. 36 4.1.1. Kết luận về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. 36 4.1.2. Kết luận về tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp. 38 4.1.3 Vấn đề ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình thiết kế website của công ty TNHH Tin Học và Truyền Thông Phong Cách Việt39 4.2. Dự báo triển vọng và quan điểm sử dụng nhân lực trong việc thiết kế website của doanh nghiệp. 40 4.2.1. Mục tiêu phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới40 4.2.2. Yêu cầu đối với nhân viên làm việc trong lĩnh vực thiết kế website. 43 4.3. Các đề xuất, kiến nghị với vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong việc thiết kế website của công ty TNHH tin học và truyền thông Phong Cách Việt45 4.3.1. Những đề xuất đối với doanh nghiệp. 45 4.3.2. Những kiến nghị đối với nhà nước. 47

doc51 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2755 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với tăng khả năng cạnh tranh trong dịch vụ thiết kế Website của công ty TNHH tin học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
là các website mà họ thiết kế có khả năng đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, việc này góp phần giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp trong khâu thiết kế. Bởi vì khi khách hàng không hài lòng với sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp, khách hàng có quyền yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh bản thiết kế đã đưa ra. Điều này làm cho doanh nghiệp tốn kém thêm chi phí cho việc chỉnh sửa, đồng thời cũng ảnh hưởng tới uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. Không chỉ có vậy, nhân viên kỹ thuật cũng là người trực tiếp chuyển giao hướng dẫn cho các doanh nghiệp về việc sử dụng các trang web của mình trong việc cập nhật thông tin và quản lý website của mình. Vì vậy, chất lượng nguồn nhân lực cao sẽ có ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng của các website. Nhân lực càng có trình độ cao thì hiệu quả sử dụng của các trang web càng lớn, và tên tuổi của doanh nghiệp cũng được nhiều người biết đến hơn. Điều này cũng có nghĩa là khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong việc thiết kế website cũng đã được cải thiện. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3.1. Phương pháp hệ nghiên cứu 3.1.1. Các phương pháp thu thập thông tin a. Phương pháp nghiên cứu tại bàn Việc thu thập thông tin tại bàn sẽ mang lại những thông tin chung về doanh nghiệp như quá trình hình thành, phát triển của doanh nghiệp, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của doanh nghiệp. Số liệu về nguồn nhân lực cũng như chất lượng nguồn nhân lực tại công ty. Qua quá trình nghiên cứu trên website của doanh nghiệp cũng như trong tài liệu của doanh nghiệp cho thấy số lượng nhân viên làm việc trong phòng kỹ thuật của công ty trong 3 năm qua, trình độ của nhân viên kỹ thuật và những thay đổi của trình độ nguồn nhân lực trong công ty. Thông qua phương pháp nghiên cứu này chủ yếu thu thập được số liệu về tình hình nhân sự trong công ty trong 3 năm gần đây, trình độ, chất lượng nguồn nhân lực của công ty. b. Phương pháp phỏng vấn Việc thu thập thông tin qua phương pháp nghiên cứu tại bàn chỉ cho biết số lượng cũng như chất lượng nguồn nhân lực tại công ty mà không thể biết rõ những nhân tố nào có ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nhân lực cũng như các nhân tố ảnh hưởng tới dịch vụ thiết kế website của doanh nghiệp. Chính vì vậy, để phục vụ tốt cho đề tài cần phải có những ý kiến đánh giá của các chuyên gia trong lĩnh vực cụ thể là ban lãnh đạo của doanh nghiệp. Việc phỏng vấn tiến hành đối với Giám Đốc công ty, Phó Giám Đốc và trưởng phòng kỹ thuật của công ty, trưởng phòng kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra nhằm đảm bảo đánh giá khách quan đối với những chính sách đãi ngộ và các điều kiện khác của doanh nghiệp đối với công nhân viên trong công ty việc điều tra cũng được tiến hành đối với một vài nhân viên trong doanh nghiệp, đặc biệt là nhân viên phòng kỹ thuật của doanh nghiệp. Những đánh giá của nhân viên sẽ cho thấy mức độ hài lòng của họ đối với các chế độ đãi ngộ của doanh nghiệp. Để tiến hành phỏng vấn, đầu tiên là việc thiết kế bảng hỏi chuyên sâu gồm các câu hỏi. Các câu hỏi trong bảng hỏi tập trung chủ yếu vào vấn đề: Những đánh giá về chất lượng nguồn nhân lực lập trình, thiết kế của công ty trong thời gian vừa qua? Chất lượng nguồn nhân lực tại công ty trong những năm vừa qua có những thay đổi như thế nào? Những nhân tố nào có tác động tới chất lượng nguồn nhân lực CNTT của công ty? Chất lượng nguồn nhân lực trong công ty có ảnh hưởng tới hoạt động thiết kế website của doanh nghiệp như thế nào? Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong dịch vụ thiết kế website những năm vừa qua của công ty so với các doanh nghiệp khác hoạt động trong cùng lĩnh vực? Doanh nghiệp có mục tiêu sử dụng nhân lực như thế nào trong thời gian tới để đạt được hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh của mình? Điều kiện làm việc tại doanh nghiệp như thế nào? Quá trình đào tạo lại của doanh nghiệp đạt được những kết quả gì? Nhận xét về chế độ đãi ngộ của doanh nghiệp đối với nhân viên trong doanh nghiệp? 3.1.2. Các phương pháp xử lý thông tin và phân tích dữ liệu Trong quá trình nghiên cứu, đề tài có sử dụng phương pháp phân tích định tính và định lượng nhằm phân tích và đánh giá về số lượng cũng như chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Qua đó rút ra kết luận về những ảnh hưởng của chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là ảnh hưởng của chất lượng nguồn nhân lực tới dịch vụ thiết kế website của doanh nghiệp trong những năm qua. Song song với việc phân tích định tính và định lượng các kết quả thu được, bài viết cũng sử dụng phương pháp so sánh nhằm đánh giá sự tăng trưởng về cả mặt chất và mặt lượng của các chỉ tiêu được nghiên cứu qua các năm. Thông qua việc phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm, chúng ta có thể thấy hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong 3 năm qua và tốc độ tăng trưởng trong 3 năm qua của doanh nghiệp. 3.2. Đánh giá tổng quan về tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường tới dịch vụ thiết kế website của doanh nghiệp 3.2.1. Giới thiệu chung về công ty a. Quá trình thành lập và phát triển Công ty TNHH tin học và truyền thông Phong Cách Việt ( tên tiếng anh là Vietstyle informatics & communication) ra đời từ năm 2006, có thể nói đây là một công ty non trẻ trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tuy nhiên, với đội ngũ nhân viên có trình độ cao (trên 60% nhân viên của công ty có trình độ đại học và trên đại học), 60% nhân viên được làm việc đúng chuyên ngành đào tạo, 100% số nhân viên được sử dụng đúng trình độ, bằng phong cách làm việc chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên làm việc hăng say và tinh thần trách nhiệm với khách hàng công ty đã nhanh chóng khẳng định được chỗ đứng của mình. Với hơn 3 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Vietstyle đã triển khai thành công hàng trăm dự án và tạo dựng được niềm tin trong lòng những khách hàng của mình. Cùng với các công ty thiết kế website khác Vietstyle đã góp phần giúp các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng các website mang phong cách của riêng mình đồng thời góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng các trang web của mình một cách hiệu quả trong việc quảng bá thương hiệu. b. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị Công ty TNHH tin học và truyền thông Phong Cách Việt là công ty hoạt động trong lĩnh vực tin học và truyền thông, đã và đang khẳng định mình như một công ty trẻ đầy sáng tạo. Với lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu: - Thiết kế website chuyên nghiệp và đầy súc hấp dẫn. - Cung cấp giải pháp thương mại điện tử, dịch vụ trực tuyến. - Xây dựng hệ thống các phần mềm quản lý, điều hành tác nghiệp hoạt động trên nền tảng web. - Phát triển và quảng bá thương hiệu qua kênh website cho doanh nghiệp. - Cung cấp các giải pháp tiếp thị trực tuyến, phương tiện marketing: e-catalogue, e-presentation trên CD-ROM, logo, banner, porter... - Dịch vụ tuyển dụng trực tuyến, tư vấn tìm kiếm và tuyển chọn nguồn nhân lực. - Dịch vụ quảng cáo trực tuyến với các dối tác truyền thông hàng đầu Việt Nam và trên thế giới. - Tư vấn giải pháp tin học toàn diện cho doanh nghiệp. Với kinh nghiệm triển khai dự án thành công cho hàng trăm khách hàng, quy trình làm việc hiệu quả, khả năng nắm bát những yêu cầu tinh tế nhát của khách hàng và việc xây dựng mối quan hệ cộng tác một cách uyển chuyển đã tạo nên ưu thế trong việc cung cấp dịch vụ của công ty. VietStyle đã được nhiều khách hàng trong và ngoài nước đánh giá cao về chát lượng dịch vụ và lựa chọn làm đối tác hợp tác phát triển. c. Kết quả hoạt động kinh doanh Bảng 3.1 Bảng số liệu thống kê kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm 2006, 2007, 2008. STT Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Tốc độ tăng 2007 so với 2006 (%) Năm 2008 Tốc độ tăng 2008 so với 2007 (%) 1 DT 130.817.627 194.038.603 148,33 349.218.690 179,97 2 DTT 130.817.627 194.038.603 148,33 349.218.690 179,97 3 GVHB 78.417.210 122.862.407 156,68 235.225.599 191,45 4 LNG 52.400.417 71.176.196 135,83 113.993.091 160,16 5 DTHĐTC 120.684 200.748 166,34 326.334 162,56 6 CP QLDN 42.517.741 60.283.127 141,78 96.917.183 160,77 7 LNT 10.003.360 11.093.817 110.9 17.075.907 153.92 8 Thuế TNDN 2.500.840 2.773.454 110.9 4.268.976.75 153.92 9 LNST 7.502.520 8.320.363 110.9 12.806.930.25 153.92 10 Tỷ xuất sinh lợi (%) 5,74 4,29 - 1,45 3,67 - 0,62 Đơn vị tính: VNĐ (Nguồn: Bảng báo cáo tài chính của công ty TNHH Tin Học và Truyền Thông Phong Cách Việt) Qua bảng thống kê kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cho thấy, trong 3 năm qua doanh thu của doanh nghiệp qua các năm có tăng lên từ 130.817.627 đồng vào năm 2006 đến 194.038.603 đồng (2007) tương ứng tăng 148,33% và tiếp tục tăng lên 349.218.690 đồng vào năm 2008 (tương ứng tăng 179,97%). Tương ứng với đó là sự tăng lên của lợi nhuận từ 7.502.520 (năm 2006) tới 8.320.363 (năm 2007) và tiếp tục tăng lên 12.806.930 (năm 2008). Sự tăng lên liên tục về doanh thu cho thấy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đang từng bước đi vào ổn định và đang đạt được những kết quả tốt. Tuy nhiên trong 3 năm qua tỷ suất sinh lợi của doanh nghiệp lại có xu hướng giảm dần qua các năm, từ 5,74% năm 2006 giảm xuống còn 4,29% vào năm 2007 và tiếp tục giảm vào năm 2008 xuống còn 3,67%. Điều này cho thầy hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đang gặp phải những khó khăn nhất định. 3.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng nhân viên lập trình, thiết kế website của doanh nghiệp và ảnh hưởng của chất lượng nguồn nhân lực tới dịch vụ thiết kế website của doanh nghiệp trong 3 năm qua a. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng nhân viên lập trình, thiết kế website Cũng như các doanh nghiệp khác, chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau. Các nhân tố có thể kể đến như chính sách giáo dục đào tạo của nhà nước, chế độ đãi ngộ của doanh nghiệp hay chính sách đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp. Sau đây chúng ta sẽ xem xét những ảnh hưởng của từng nhân tố tới chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. - Chính sách giáo dục đào tạo: Trong những năm gần đây, với sự phát triển ngày càng cao của KHCN, với xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, nhận thức rõ điều này, Đảng và nhà nước đã đặc biệt quan tâm tới vấn đề giáo dục đào tạo, đặc biệt là đối với lĩnh vực CNTT. Việc cho phép các tổ chức trong và ngoài nước tham gia vào lĩnh vực đào tạo đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nước ta. Với việc làm đó, chất lượng đội ngũ nhân lực ngành CNTT hiện nay của nước ta đã được nâng lên, đáp ứng nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp. Nhờ đó doanh nghiệp có thể tuyển dụng những nhân viên có trình độ và năng lực đáp ứng được nhu cầu của mình. Chất lượng giáo dục nâng lên là điều kiện quan trọng giúp doanh nghiệp tuyển dụng được những nhân viên có trình độ, năng lực đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Để làm được điều này, doanh nghiệp cần có một quy trình tuyển dụng hợp lý, xác định rõ mục tiêu tuyển dụng và những yêu cầu đặt ra với các ứng viên để từ đó tuyển được những người có năng lực nhất. - Chính sách đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp: trong những năm qua việc đào tạo lại của doanh nghiệp tuy đã được tiến hành đối với đội ngũ nhân viên mới được tuyển dụng, tuy nhiên kết quả do quá trình tuyển dụng mang lại là chưa cao do việc đào tạo lại trong doanh nghiệp được tiến hành mới mang tính chất giới thiệu, hướng dẫn quy cách làm việc cho nhân viên chứ chưa mang tính kèm cặp, tập huấn cho lao động mới. - Chế độ đãi ngộ: Chế độ đãi ngộ của doanh nghiệp bao gồm đãi ngộ tài chính và đãi ngộ phi tài chính. + Chế độ đãi ngộ tài chính: bao gồm các chế độ về lương, thưởng, phụ cấp, trợ cấp… Doanh nghiệp trả lương theo thời gian lao động tại doanh nghiệp của lao động. Hình thức trả lương này không gắn giữa chất lượng và số lượng lao động mà người lao động đã tiêu hao trong quá trình thực hiện lao động. Chính vì vậy nên không khuyến khích người lao động thi đua sáng tạo để có thể đạt được một kết quả cao hơn. Chế độ thưởng tại doanh nghiệp chủ yếu được trả theo định kỳ vào các ngày lễ, tết và thưởng theo kết quả hoạt động kinh doang của doanh nghiệp. vì vậy nên không mang tính khuyến khích nhân viên lao động sáng tạo hay nâng cao năng suất lao động. Các khoản phụ cấp, trợ cấp đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân viên trong công ty, khuyến khích họ có trách nhiệm hơn với công việc + Chế độ đãi ngộ phi tài chính: Đãi ngộ thông qua công việc: Do yêu cầu của công việc luôn đòi hỏi sự sáng tạo trong công việc do đó mỗi dự án luôn tạo ra sự mới mẻ trong công việc, tạo cơ hội cho người lao động thỏa sức sáng tạo ra những sản phẩm mới, phù hợp với đòi hỏi của khách hàng. Yêu cầu nhân viên trong công ty phải không ngừng nâng cao trình độ của mình nhằm thỏa mãn những nhu cầu của khách hàng đồng thời theo kịp những tiến bộ công nghệ trên thế giới. Tuy nhiên kết quả công viêc chưa được đánh giá theo một chuẩn mực nhất định mà theo mức độ đáp ứng yêu cầu của khách hàng đối với sản phẩm, chính vì vậy, việc đánh giá chất lượng công việc sẽ không đảm bảo sự công bằng.. Về môi trường làm việc: Doanh nghiệp luôn tạo ra môi trường làm việc năng động, sáng tạo và tạo tâm lý thoải mái cho người lao động trong công việc. Điều này tạo ra tâm lý làm việc tốt cho người lao động. Nhưng do doanh nghiệp tính lương theo phương thức thời gian lao động nên quy định về thời gian, giờ giấc không linh hoạt. Điều này gây khó khăn cho người lao động về mặt thời gian. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng chưa thật sự chú trọng tới việc tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho người lao động. b. Ảnh hưởng của chất lượng nhân viên lập trình, thiết kế tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong dịch vụ thiết kế website trong 3 năm qua Chất lượng nhân viên lập trình thiết kế trong doanh nghiệp có ảnh hưởng rất lớn tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong dịch vụ thiết kế website. Trình độ nhân viên lập trình, thiết kế của doanh nghiệp đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời gian qua. Chất lượng nguồn nhân lực không cao đã ảnh hưởng tiêu cực tới uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. Điều đó được thể hiện rõ thông qua tỷ lệ thành công của các dự án trong doanh nghiệp Trong năm 2007 và 2008 tỷ lệ thành công của các dự án trong doanh nghiệp đang ngày càng giảm xuống. Trong khi tỷ lệ thành công của các dự án do doanh nghiệp thực hiện vào năm 2006 là khá cao ( lên tới 92%) thì con số này trong năm 2007 và 2008 lần lượt là 87% và 85,4%. Doanh nghiệp cũng nhận được những thắc mắc từ phía khách hàng về những lỗi của website như tốc độ truy cập của website là chậm hay những khó khăn khách hàng gặp phải trong việc cung cấp và tiếp cận được những thông tin trên website của họ. Bên cạnh đó, trong thời gian gần đây, tỷ lệ các website phải chỉnh sửa lại của doanh nghiệp cũng tăng lên. Các website không đạt được yêu cầu của khách hàng về mặt hình ảnh, bố cục trong thời gian gần đây đã khiến doanh nghiệp mất thêm chi phí cho việc thiết kế website. Đặc biệt có một số ít các trường hợp do website được thiết kế có chất lượng không cao, không thu hút được người xem đã buộc khách hàng phải sử dụng một giải pháp khác là xây dựng một website mới cho doanh nghiệp mình. Điều này không chỉ khiến doanh nghiệp mất khách hàng mà còn làm giảm uy tín của doanh nghiệp trong dịch vụ thiết kế website. Nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện tượng này là do nhân viên lập trình, thiết kế của doanh nghiệp còn thiếu các kỹ năng nghề nghiệp. Việc không nắm bắt tốt những yêu cầu của khách hàng và trình độ chuyên môn thấp là nguyên nhân khiến cho doanh nghiệp không đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng về hình ảnh và bố cục của website. Trình độ ngoại ngữ của nhân viên còn thấp là nguyên nhân khiến khách hàng không hài lòng về ngôn ngữ được sử dụng trong website. Ngoài ra, chế độ đãi ngộ không phù hợp của doanh nghiệp cũng là nguyên nhân khiến cho chất lượng website được doanh nghiệp thiết kế là không cao, chế độ tiền thưởng của doanh nghiệp chưa phù hợp không khuyến khích tinh thần làm việc và khả năng sáng tạo tiềm ẩn của nhân viên trong doanh nghiệp. Việc làm này không chỉ khiến doanh nghiệp giảm uy tín trên thị trường mà còn khiến doanh nghiệp lãng phí nguồn lực của mình. 3.3. Kết quả điều tra, phỏng vấn 3.3.1. Kết quả phỏng vấn ban lãnh đạo của doanh nghiệp Qua quá trình phỏng vấn ban lãnh đạo của doanh nghiệp, kết quả cho thấy phần lớn số người được hỏi cho rằng, chất lượng nguồn nhân lực có ảnh hưởng lớn tới chất lượng dịch vụ thiết kế website của doanh nghiệp. Chất lượng nguồn nhân lực tác động tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác hoạt động trong cùng lĩnh vực. Trong 3 năm qua chất lượng nguồn nhân lực của công ty đã ảnh hưởng không nhỏ tới dịch vụ thiết kế website của doanh nghiệp. Phần lớn chuyên gia được hỏi cho rằng, chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp ảnh hưởng tới chất lượng website do nhân viên đó thiết kế. Điều này được thể hiện thông qua hình ảnh, bố cục website do nhân viên đó thiết kế. Chất lượng nhân lực cao thể hiện ở các bố cục website hợp lý, khoa học. Sự phối hợp về màu sắc, hình ảnh trong mỗi website cũng phụ thuộc rất nhiều vào những kinh nghiệm, kiến thức xã hội của nhân lực. Kết quả phỏng vấn chuyên gia cũng cho kết quả về chất lượng nguồn nhân lực trong 3 năm qua. Theo các chuyên gia, trong 3 năm qua chất lượng nguồn nhân lực là tương đối khá, trình độ nguồn nhân lực có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu của công việc trong doanh nghiệp. Không chỉ về mặt trình độ, sức khỏe của nguồn nhân lực cũng được đánh giá cao, có khả năng chịu được cường độ công việc cao. Tuy nhiên, chính sức trẻ của nguồn nhân lực cũng là yếu điểm của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Với tuổi đời còn khá trẻ, nhân viên trong doanh nghiệp chưa có nhiều kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong giao tiếp cũng như khả năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình làm việc. Điều này có thể được khắc phục và cải thiện sau thời gian làm việc và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Theo nhận xét của những người được phỏng vấn, trong 3 năm qua chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp đã và đang được cải thiện đáng kể. Chất lượng nguồn nhân lực liên tục được nâng lên cả về trình độ và kỹ năng. Đội ngũ nhân viên trong doanh nghiệp luôn có tinh thần học hỏi nhằm nâng cao trình độ của mình, điều này được thể hiện thông qua số lượng nhân viên tham gia vào các chương trình đào tạo của các trường, các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp về lĩnh vực lập trình, thiết kế website. Trình độ của nhân viên cũng được cải thiện thông qua việc nhân viên học hỏi thông qua các phương tiện truyền thông, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp phụ thuộc chủ yếu và điều kiện học tập của nhân viên trong doanh nghiệp, tinh thần học hỏi của nhân viên và sự hỗ trợ của doanh nghiệp. Các điều kiện kinh tế, thời gian của lao động là yếu tố quyết định tới nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của nhân viên trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì sự hỗ trợ từ phía doanh nghiệp cũng tạo điều kiện cho lao động đi đến quyết định học tập nâng cao trình độ của mình. Trong 3 năm qua, doanh nghiệp đã và đang lớn mạnh có đủ sức để cạnh tranh với các đối thủ khác trong lĩnh vực lập trình, thiết kế website. Điều này được thể hiện thông qua số lượng dự án được doanh nghiệp thực hiện. Với hàng trăm dự án được tiến hành đã chứng tỏ sự tin tưởng của khách hàng vào chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp. Trong thời gian sắp tới để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong hoạt động cung cấp dịch vụ thiết kế website, doanh nghiệp có chiến lược sử dụng nhiều hơn lực lượng cộng tác viên lập trình, thiết kế từ bên ngoài doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì doanh nghiệp cũng có những biện pháp để khuyến khích nhân viên trong doanh nghiệp nâng cao trình độ cũng như kỹ năng của mình. 3.3.2. Kết quả phỏng vấn nhân viên lập trình, thiết kế trong doanh nghiệp Đội ngũ nhân viên trong doanh nghiệp có những đánh giá tương đối giống nhau về các vấn đề được đề cập tới trong phiếu phỏng vấn. Nhân viên tương đối hài lòng về điều kiện làm việc tại doanh nghiệp trong thời gian vừa qua, theo nhân viên trong doanh nghiệp cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp trong thời gian vừa qua tuy chưa cao nhưng đã đáp ứng được yêu cầu của công việc. Tuy nhiên doanh nghiệp vẫn chưa tổ chức được các chương trình giải trí như các chương trình văn nghệ, thể thao trong doanh nghiệp. Về chế độ đãi ngộ của doanh nghiệp: Nhân viên trong doanh nghiệp vẫn chưa thức sự hài lòng về mức lương, thưởng của doanh nghiệp. Theo nhân viên thì chế độ lương, thưởng của doanh nghiệp là chưa thực sự phù hợp, chưa phản ánh đứng hiệu quả công việc của nhân viên trong doanh nghiệp. Với chế độ lương như hiện nay, dù nhân viên hoàn thành công việc với chất lượng cao hay với độ chỉ đáp ứng được yêu cầu của công việc thì mức lương của họ cũng không có gì thay đổi, chính vì vậy chưa có tác dụng khuyến khích nhân viên lao động sáng tạo. Về công tác đào tạo tại nơi làm việc, có mang lại những kết quả nhất định, việc làm này giúp nhân viên trong doanh nghiệp hiểu rõ về công việc mà họ phải làm tại doanh nghiệp cũng như các bước tiến hành công việc. Nhưng đôi khi còn mang tính giới thiệu, chưa truyền đạt kinh nghiệm làm việc cho nhân viên mới trong doanh nghiệp. 3.4. Phân tích các dữ liệu thứ cấp Việc phân tích các dữ liệu thứ cấp giúp chúng ta rút ra những kết luận về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và những nhận xét về vấn đề nhân lực trong doanh nghiệp trong thời gian qua. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm qua cho thấy, trong 3 năm qua doanh thu của doanh nghiệp liên tục tăng lên qua các năm, điều này được minh chứng thông qua các con số về doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Doanh thu của doanh nghiệp liên tục tăng lên với tốc độ khá cao, năm 2007 doanh thu tăng với tốc độ 148,33% và con số này tiếp tục tăng lên con số 179,97% năm 2008. Đây là dấu hiệu cho thấy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đang đạt được hiệu quả cao. Tuy nhiên điều đáng nói qua bảng kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là tuy tốc độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp đang tăng lên nhưng tỷ suất sinh lợi của doanh nghiệp qua các năm của doanh nghiệp lại liên tục giảm sút từ 5,74% năm 2006 xuống 4,29% năm 2007 và tiếp tục giảm xuống còn 3,67% năm 2008. Tỷ suất sinh lợi giảm xuống qua các năm là dấu hiệu cho thấy mức lợi nhuận thu được trên mỗi đơn vị doanh thu của doanh nghiệp đang ngày càng giảm xuống qua các năm. Đây là dấu hiệu cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong những năm gần đây đang có dấu hiệu giảm sút. Nguyên nhân của hiện tượng này là do chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tăng lên với tốc độ nhanh chóng dẫn tới sự tăng lên trong giá vốn hàng bán. Sự tăng lên trong chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chủ yếu là do doanh nghiệp mất thêm thời gian cũng như chi phí cho việc chỉnh sửa lại những thiết kế của doanh nghiệp do những dự án này chưa đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng này là do nhân viên trong doanh nghiệp chưa đáp ứng những yêu cầu về màu sắc và bố cục trong trang web của khách hàng. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà còn gián tiếp ảnh hưởng tới uy tín của doanh nghiệp. Quá trình phân tích dữ liệu thứ cấp tại doanh nghiệp cũng cho thấy số lượng và trình độ nhân viên lập trình, thiết kế của doanh nghiệp trong thời gian qua. Trong 3 năm qua chất lượng nguồn nhân lực nói chung và chất lượng nhân viên lập trình, thiết kế website luôn được doanh nghiệp quan tâm. Chất lượng nguồn nhân lực lập trình, thiết kế của doanh nghiệp liên tục được tăng lên qua các năm, điều này được thể hiện rõ qua bảng thống kê sau: Bảng 3.2 Bảng số liệu trình độ nhân viên trong công ty 3 năm 2006, 2007, 2008: Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 CTV CT CTV CT CTV CT Số lượng nhân viên (người) 3 8 5 10 6 14 Trình độ nhân viên (%) Đại học và trên đại học 67 50 60 60 66,7 57,2 Cao đẳng 33 37,5 40 30 33,3 35,7 Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề 12,5 10 7,1 (Nguồn: Số liệu thống kê trong doanh nghiệp) Bảng số liệu trên cho thấy, nhân viên lập trình, thiết kế trong doanh nghiệp không chỉ được nâng lên về mặt số lượng mà còn được nâng lên về mặt chất lượng. Số lượng nhân viên liên tục tăng lên qua các năm từ 11 người năm 2006 tăng lên 15 người vào năm 2007 và tiếp tục tăng lên 20 người năm 2008. Số lượng nhân viên được nâng lên cả về nhân viên chính thức và đội ngũ cộng tác viên của doanh nghiệp. Doanh nghiệp không ngừng tuyển dụng thêm đội ngũ nhân viên mới nhằm bổ sung thêm cho đội ngũ nhân viên lập trình, thiết kế. Không chỉ sử dụng đội ngũ nhân viên chính thức, doanh nghiệp còn thường xuyên cộng tác với các cộng tác viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình, thiết kế website, số lượng cộng tác viên của doanh nghiệp cũng được nâng lên qua các năm. Việc kết hợp giữa đội ngũ nhân viên chính thức và cộng tác viên trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đã cho thấy sự linh hoạt trong việc sử dụng nhân viên của doanh nghiệp. Việc sử dụng đồng thời nhân viên chính thức và đội ngũ cộng tác viên giúp doanh nghiệp giảm bớt được áp lực công việc cho đội ngũ nhân viên của mình trong những thời điểm số lượng dự án mà doanh nghiệp triển khai lớn. Đồng thời việc sử dụng cộng tác viên sẽ góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp, do doanh nghiệp chỉ phải trả thù lao cho cộng tác viên dựa trên số lượng dự án mà họ tham gia. Thêm vào đó, doanh nghiệp còn có thể tận dụng nguồn nhân lực có trình độ cao của xã hội trong lĩnh vực lập trình, thiết kế website. Phần lớn đội ngũ cộng tác viên đều là những người có kinh nghiệm, trình độ trong lĩnh vực lập trình, thiết kế website dó đó chất lượng website do họ thiết kế cũng sẽ được đảm bảo về mặt chất lượng. Không chỉ được nâng cao về mặt số lượng mà trình độ nhân viên cũng được nâng lên. Đội ngũ nhân viên có trình độ đại học và trên đại học luôn trên 50% tổng số nguồn nhân lực lập trình, thiết kế của doanh nghiệp. Đây là dấu hiệu cho thấy nguồn nhân lực luôn là yếu tố nhận được sự quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực luôn là yếu tố được doanh nghiệp quan tâm và phát triển Bên cạnh đó, với đội ngũ nhân viên có tuổi đời còn rất trẻ (Với tuổi đời từ 20 đến 30), có khả năng chịu được áp lực của công việc. Đây là một lợi thế cho doanh nghiệp đồng thời cũng gây ra những khó khăn cho doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên còn khá trẻ, việc tiếp thu, học hỏi công nghệ tiên tiến từ môi trường bên ngoài sẽ có nhiều thuận lợi hơn. Đây là điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao trình độ KHCN cho doanh nghiệp cũng như nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động trong doanh nghiệp. Tuy nhiên tuổi đời trẻ khiến cho đội ngũ nhân viên trong doanh nghiệp chưa có nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp. Tuy nhiên điều này có thể khắc phục dần qua thời gian làm việc tại doanh nghiệp và thông qua chính sách đào tạo, kèm cặp tại nơi làm việc của doanh nghiệp. CHƯƠNG 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỚI VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC NHẰM TĂNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG VIỆC THIẾT KẾ WEBSITE CỦA CÔNG TY TNHH TIN HỌC VÀ TRUYỀN THÔNG PHONG CÁCH VIỆT 4.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu Qua nghiên cứu thực trạng doanh nghiệp trong 3 năm hoạt dộng vừa qua, chúng ta có thể thấy những vấn đề còn tồn tại của doanh nghiệp chủ yếu tập trung trên các mặt sau : 4.1.1. Kết luận về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp a. Những thành tựu đã đạt được Mặc dù là một doanh nghiệp non trẻ trong lĩnh vực lập trình và thiết kế website tại Việt Nam, nhưng trong 3 năm hoạt động doanh nghiệp đã và đang từng bước lớn mạnh và thể hiện được vị thế của mình trên thị trường thiết kế website. Mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ của các doanh nghiệp thiết kế website như: công ty TNHH phần mền và thương mại điện tử OVEM, Công ty CP Công nghệ Trực tuyến ESN, Công ty Cổ phần Truyền thông ATech Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiết Kế Web4U, Công Ty Truyền Thông DTC, Công ty TNHH Công nghệ và truyền thông Tam Nguyên, Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Điện tử Việt Nam (ECO), công ty TNHH tư vấn đầu tư và thương mại Hà Nội … nhưng doanh nghiệp vẫn có những bước tiến đáng kể . Với việc thiết kế thành công cho hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước doanh nghiệp đã khẳng định được tên tuổi của mình trên thị trường. Điều này không chỉ thể hiện thông qua số lượng các dự án doanh nghiệp đã triển khai và hoàn thành mà còn thể hiện ở kết quả doanh thu mà doanh nghiệp đã đạt được trong 3 năm qua. Doanh số của doanh nghiệp liên tục tăng lên qua các năm vừa qua không chỉ cho thấy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đang đạt được hiệu quả mà còn cho thấy sự tín nhiệm của khách hàng đối với doanh nghiệp. Doanh thu năm 2007 của doanh nghiệp tăng lên với tốc độ khá nhanh (148,33%). Chỉ mới bước sang năm thứ hai nhưng doanh thu của doanh nghiệp đã tăng lên với tốc độ khá nhanh. Năm 2008 doanh thu của doanh nghiệp tiếp tục tăng với tốc độ 179,97%, cao hơn so với năm 2007. b. Những vấn đề còn tồn tại Tuy doanh thu của doanh nghiệp liên tục tăng qua các năm với tốc độ tăng trưởng cao nhưng tốc độ tăng về lợi nhuận của doanh nghiệp năm 2008 lại có chiều hướng giảm xuống so với năm 2007 từ 210,87% xuống còn 125,36%. Nguyên nhân của hiện tượng này có thể có rất nhiều như: - Trong thời kỳ kinh tế khó khăn như hiện nay thì việc khách hàng của doanh nghiệp ngày càng có xu hướng tiết kiệm tối đa chi phí cho hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động quảng cáo đã khiến cho doanh thu của doanh nghiệp tăng với tốc độ chậm lại. - Ngoài ra, doanh nghiệp lại phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các đối thủ cạnh tranh hiện tại và tiềm năng. Sự ra đời của hàng loạt các công ty nói chung và các công ty hoạt động trong lĩnh vực tin học nói riêng đã khiến cho doanh nghiệp phải đối mặt với rất nhiều thử thách, đòi hỏi doanh nghiệp phải đưa ra những phương án phù hợp với khả năng và có hiệu quả cao để cạnh tranh được với không chỉ các doanh nghiệp có uy tín trên thị trường mà với cả những doanh nghiệp mới gia nhập thị trường. Khi doanh nghiệp chưa đưa ra được giải pháp phù hợp cho mình có nghĩa là doanh nghiệp đang để mất dần thị phần của mình vào tay các đối thủ cạnh tranh khác. Và cũng có nghĩa là các đối thủ cạnh tranh đang có cơ hội khẳng định vị thế của mình trên thị trường. - Tuy nhiên có một nguyên nhân quan trọng là do chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Như đã đề cập trong phần thực trạng nguồn nhân lực của doanh nghiệp, do nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế dẫn đến chi phí doanh nghiệp bỏ ra lớn, chất lượng website giảm sút dẫn tới tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp đã bị giảm sút trong thời gian vừa qua. 4.1.2. Kết luận về tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp a. Những thành tựu đạt được Trong 3 năm qua doanh nghiệp doanh nghiệp đã và đang từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của mình. Trình độ nhân viên trong doanh nghiệp nói chung và trình độ của nhân viên lập trình, thiết kế của doanh nghiệp liên tục được tăng lên qua các năm. Nhân viên có trình độ đại học và trên đại học luôn chiếm tỷ trọng trên 50% trong các năm. Chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp luôn được coi trọng trong 3 năm qua giúp doanh nghiệp cải thiện được chất lượng dịch vụ cho khách hàng. Đây là yếu tố có vai trò quyết đối với sự phát triển của doanh nghiệp, quyết định tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và sự tín nhiệm của khách hàng đối với doanh nghiệp. Doanh nghiệp không chỉ quan tâm tới việc tuyển dụng các nhân viên chính thức mà còn rất quan tâm tới việc thu hút các cộng tác viên hoạt động trong lĩnh vực lập trình, thiết kế website. Việc doanh cộng tác với các cộng tác viên ở ngoài không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao được chất lượng sản phẩm của mình. Không chỉ vậy, các cộng tác viên còn giúp cho nhân viên trong doanh nghiệp có cơ hội học hỏi nâng cao trình độ của mình. b. Những vấn đề còn tồn tại Tuy chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp đã có những bước tiến đáng kể nhưng chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp còn một số điểm yếu kém sau : Về mặt chất lượng nguồn nhân lực: mặc dù trình độ nguồn nhân lực trong doanh nghiệp được đánh giá là khá cao (luôn ở mức trên 50%) nhưng kỹ năng nghề nghiệp của nhân viên còn yếu, trình độ ngoại ngữ của nhân viên chưa đáp ứng được tốt nhất cho nhu cầu của công việc. Với một ngành nghề cần nhiều kiến thức về ngoại ngữ và luôn phải tiếp cận với công nghệ mới như tin học, trình độ ngoại ngữ của nhân viên không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp mà còn ảnh hưởng rất lớn tới khả năng tiếp thu học hỏi công nghệ mới từ bên ngoài. Điều này khiến cho doanh nghiệp ngày càng trở nên lạc hậu so với đối thủ cạnh tranh, đồng nghĩa với khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp bị giảm sút đáng kể. Về số lượng nguồn nhân lực : với những số liệu nguồn nhân lực trong doanh nghiệp cho thấy số lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp có thể coi là khiêm tốn. Với con số 14 nhân viên chính thức và 9 cộng tác viên vào năm 2009 cho thấy số lượng nhân viên này là chưa đủ để đáp ứng cho nhu cầu của doanh nghiệp. Với số lượng nhân viên còn hạn chế như vậy sẽ gây ra những áp lực cho nhân viên khi tiến hành các dự án. Điều này sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của dự án mà doanh nghiệp tham gia. 4.1.3 Vấn đề ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình thiết kế website của công ty TNHH Tin Học và Truyền Thông Phong Cách Việt Đầu tiên chúng ta phải kể tới chất lượng cơ sở vật chất hạ tầng chung của ngành CNTT : với cơ sở hạ tầng chung còn nhiều yếu kém như hiện nay có ảnh hưởng tiêu cực tới thời gian hoàn thành công việc cũng như chất lượng sản phẩm dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp. Chất lượng mạng Internet hiện nay của nước ta còn thấp dẫn tới việc thiết kế website của doanh nghiệp gặp phải một số khó khăn về thiết kế và chất lượng website sau khi thiết kế của doanh nghiệp. Để cải thiện được điều này không chỉ cần có sự đầu tư, cố gắng của riêng doanh nghiệp nào mà cần có sự đầu tư của nhà nước cho việc phát triển cơ sở hạ tầng. Nhân tố tiếp theo là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các đối thủ cạnh tranh : Sự ra đời và phát triển của ngày càng nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT nói chung và thiết kế website nói riêng đã khiến cho doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng trở nên quyết liệt. Đây vừa là cơ hội cho các doanh nghiệp từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình vừa là thách thức đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp đưa được ra chiến lược cạnh tranh phù hợp với điều kiện hiện tại của mình thì đây sẽ là cơ hội cho doanh nghiệp khẳng định mình, nhưng nếu doanh nghiệp không có chiến lược hợp lý thì đây cũng có thể là cơ hội cho các doanh nghiệp khác vươn lên chiếm lĩnh thị phần của doanh nghiệp. Thứ ba là chất lượng nguồn nhân lực. Đây là yếu tố có ảnh hưởng quyết định tới tình hình thiết kế website của doanh nghiệp. Chất lượng nguồn nhân lực cao hay thấp ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sản phẩm. Chất lượng nguồn nhân lực càng cao thì chất lượng sản phẩm dịch vụ ngày càng được nâng cao, và điều đó cũng có nghĩa là doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian cho việc chỉnh sửa các website do mình thiết kế. 4.2. Dự báo triển vọng và quan điểm sử dụng nhân lực trong việc thiết kế website của doanh nghiệp 4.2.1. Mục tiêu phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới Trên cơ sở nghiên cứu thị trường trong thời gian tới và trên cơ sở điều kiện hiện tại của doanh nghiệp, doanh nghiệp đã đưa ra những mục tiêu trong thời gian tới. a. Mục tiêu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của khoa học công nghệ trong thời gian qua cũng như trong thời gian tới cư dân mạng sẽ ngày càng trở nên đông đảo. Cùng với đó là những lợi ích mà website mang lại khiến cho website trở thành một công cụ hữu hiệu được hầu hết các doanh nghiệp quan tâm và sử dụng. Đây là vừa là cơ hội nhưng đồng thời cũng là thách thức đối với doanh nghiệp. Đây là cơ hội cho doanh nghiệp mở rộng thị trường của mình, sự ra đời của ngày càng nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đồng nghĩa với việc khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp cũng đang ngày càng được mở rộng. Để biến những khách hàng tiềm năng này trở thành khách hàng hiện tại của mình, doanh nghiệp cần đưa ra các giải pháp nhằm thu hút được khách hàng đến với mình. Nhưng thách thức đối với doanh nghiệp cũng chính là sự phát triển ngày càng nhanh của CNTT. Sự phát triển với tốc độ chóng mặt của CNTT cũng đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tin học nói chung và lĩnh vực thiết kế website nói riêng ngày càng tăng lên. Điều này có nghĩa là đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp không chỉ tăng lên về mặt số lượng mà còn được cải thiện cả về chất lượng. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho doanh nghiệp là để tồn tại và phát triển trong điều kiện hiện nay doanh nghiệp cần đề ra mục tiêu và đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt mục tiêu đó. Nhận thức rõ tình hình đó, ban giám đốc doanh nghiệp đã đặt ra mục tiêu cụ thể cho doanh nghiệp mình trong thời gian sắp tới. Trước tiên mục tiêu của doanh nghiệp là giữ vững tốc độ tăng trưởng về doanh thu trong năm 2009 và từng bước nâng cao trong những năm tiếp theo. Trong thời điểm kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam đang trong tình trạng khó khăn, việc giữ vững tốc độ tăng trưởng doanh thu trong năm nay là mục tiêu hợp lý và phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp và điều kiện ngành. Với mục tiêu giữ vững tốc độ tăng trưởng như năm 2008, doanh thu năm 2009 của doanh nghiệp ước đạt khoảng 628.488.876 đồng và dự kiến doanh thu thuần của công ty tăng lên 39.664.925 đồng (tương đương với tốc độ tăng trưởng 150%). Để đạt được mục tiêu đã đề ra doanh nghiệp không chỉ cần cố gắng trong việc khai thác tối đa thị trường sẵn có mà cần phải tìm kiếm thêm những thị trường mới bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cũng như giảm thiểu tối đa chi phí sản xuất. Hay nói cách khác doanh nghiệp phải từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh của mình trên thị trường. b. Mục tiêu sử dụng nhân lực Để hoàn thành mục tiêu về mặt doanh thu đã đặt ra ở trên, bên cạnh việc khai thác một cách hiệu quả các thi trường hiện tại và tiềm năng doanh nghiệp cũng cần đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để từ đó nâng cao được năng lực cạnh tranh của mình trên thị trường. Với số lượng nhân viên là 14 nhân viên chính thức và 9 cộng tác viên, đây là con số không lớn. Với số lượng nhân viên này, trong một vài trường hợp một nhân viên thiết kế website sẽ phải tham gia vào nhiều hơn một dự án, điều đó cũng có nghĩa là nhân viên sẽ phải chịu áp lực trong công việc, do đó không thể tập trung vào một dự án nhất định, khả năng sáng tạo sẽ bị hạn chế. Như vậy, chất lượng các dự án đó sẽ không cao, và tác hại của nó sẽ là sự không hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp. Và kết quả tất yếu không chỉ là doanh nghiệp tốn kém thêm một khoản chi phí cho việc chỉnh sửa bản thiết kế cũ theo yêu cầu của khách hàng mà doanh nghiệp sẽ làm suy giảm uy tín của mình. Đây chính là cơ hội cho các đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp thâu tóm thị phần của doanh nghiệp. Ngoài ra, chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp là yếu tố có ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp. Với đội ngũ nhân viên có tuổi đời còn khá trẻ, doanh nghiệp đã tận dụng được sức trẻ của họ nhưng không phải là không có những khó khăn với độ ngũ nhân viên như vậy. Với tuổi đời còn trẻ, nhân viên trong doanh nghiệp hoàn toàn có thể đáp ứng được những yêu cầu về mặt thể lực của doanh nghiệp. Sự trẻ trung, năng động của họ cũng là điều kiện thuận lợi cho họ trong việc tiếp thu học hỏi những tiến bộ công nghệ tiên tiến trên thế giới, đồng thời họ cũng có nhiều cơ hội để nâng cao kiến thức của mình. Nhưng cũng chính điểm mạnh đó cũng là điểm yếu của họ. Phần lớn họ đều là những sinh viên mới tốt nghiệp, kinh nghiệm nghề nghiệp cũng như những kỹ năng nghề nghiệp của họ còn yếu và thiếu, bên cạnh đó không ít nhân viên trong doanh nghiệp có trình độ ngoại ngữ chưa cao. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng của sản phẩm mà còn ảnh hưởng rất lớn tới cảm nhận của khách hàng đối với doanh nghiệp. Với tính chất của lĩnh vực lập trình và thiết kế website là nhân viên lập trình, thiết kế phải thường xuyên tiếp xúc với khách hàng trong các khâu của quy trình thiết kế website. Vì vậy, kỹ năng giao tiếp cũng như khả năng thương lượng của nhân viên lập trình, thiết kế ảnh hưởng tới ấn tượng của khách hàng về doanh nghiệp. Tuy nhiên ấn tượng của khách hàng đối với doanh nghiệp có được duy trì hay không lại phụ thuộc phần lớn và chất lượng dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp cho họ. Mà điều này lại hoàn toàn phụ thuộc và trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp của nhân viên. Chính vì những lý do đó mà doanh nghiệp đã đặt ra mục tiêu trong năm 2009 số lượng nhân viên của doanh nghiệp sẽ tăng lên khoảng 20 nhân viên. Không chỉ vậy, đề đáp ứng như cầu thiết kế của doanh nghiệp trong từng thời điểm cụ thể, doanh nghiệp sẽ hợp tác với các cộng tác viên trong lĩnh vực này một cách hợp lý nhất. Bên cạnh đó doanh nghiệp cũng sẽ có những biện pháp khuyến khích nhân viên nâng cao trình độ, kỹ năng của mình nhằm từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp trong thời gian tới. 4.2.2. Yêu cầu đối với nhân viên làm việc trong lĩnh vực thiết kế website Tồn tại và phát triển trong điều kiện tự do hóa cạnh tranh và hội nhập thị trường dịch vụ thế giới, doanh nghiệp phải muốn tồn tại và phát triển thì cần có những giải pháp phù hợp với tình hình doanh nghiệp, tận dụng được lợi thế cạnh tranh của mình, đồng thời cũng khắc phục những hạn chế trong doanh nghiệp. Nhân viên lập trình, thiết kế website không chỉ là người tạo ra sản phẩm có chất lượng cao mà còn là người có khả năng giao tiếp tốt, có thể thỏa mãn yêu cầu của những khách hàng khó tính nhất. Khi kinh tế ngày càng phát triển thì yêu cầu của con người về chất lượng sản phẩm dịch vụ ngày càng được nâng lên. Để đáp ứng được yêu cầu đó của xã hội chất lượng nguồn nhân lực cũng ngày cầng nâng lên. Không nằm ngoài quy luật đó, doanh nghiệp cũng đưa ra những yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực trong thời gian sắp tới. Với mục tiêu đó, yêu cầu đặt ra đối với chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp cũng cần phải được cải thiện, đặc biệt là những nhân viên làm việc trong lĩnh vực lập trình, thiết kế website. Trong thời gian tới, chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nên được cải thiện không chỉ về mặt trình độ mà còn được nâng cao về mặt kỹ năng. Về mặt trình độ nhân viên, nhân viên làm việc trong lĩnh vực lập trình, thiết kế không chỉ cần có kiến thức tổng quan về lĩnh vực thiết kế, lập trình website mà còn cần có những hiểu biết nhất định về thẩm mỹ. Điều này góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng của các website này. Bên cạnh đó, nhân viên cũng cần có kiến thức ngoại ngữ vững chắc. Với xu thế toàn cầu hóa và tự do thương mại như hiện nay, các doanh nghiệp không chỉ hướng tới thị trường trong nước mà còn đặt ra mục tiêu hướng ra thị trường nước ngoài. Chính vì vậy, website của doanh nghiệp phải mang tính quốc tế, không chỉ phục vụ cho khách hàng trong nước mà cả khách hàng quốc tế. Để làm được điều này website của doanh nghiệp phải sử dụng cả hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh. Để thiết kế được website này, kiến thức ngoại ngữ của nhân viên mang tính quyết định. Dù là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về trình độ ngoại ngữ hay kiến thức chuyên ngành thì mục tiêu của doanh nghiệp vẫn là tạo ra những website hoạt động hiệu quả nhất, mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng của doanh nghiệp Về mặt kỹ năng, nhân viên trong doanh nghiệp cần từng bước hoàn thiện các kỹ năng nghề nghiệp của mình như khả năng giao tiếp, khả năng làm việc theo nhóm và khả năng thuyết phục khách hàng. Các kỹ năng này sẽ là công cụ bổ trợ cho nhân viên trong quá trình làm việc của mình. Những kỹ năng này là yếu tố mang tính quyết định tới cảm nhận của khách hàng về doanh nghiệp. Một doanh nghiệp sở hữu một đội ngũ nhân viên năng động, nhiệt tình, có năng lực sẽ là một doanh nghiệp có chất lượng sản phẩm dịch vụ tốt. Uy tín của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Chính vì vậy, để xây dựng được uy tín, hình ảnh của mình doanh nghiệp cần dựa vào nguồn nhân lực bên trong doanh nghiệp mình. 4.3. Các đề xuất, kiến nghị với vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong việc thiết kế website của công ty TNHH tin học và truyền thông Phong Cách Việt 4.3.1. Những đề xuất đối với doanh nghiệp a. Những đề xuất đối với khâu tuyển dụng Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, việc đầu tiên doanh nghiệp cần làm là chuẩn hóa những tiêu chuẩn trong quy trình tuyển dụng của mình. Doanh nghiệp cần xác định rõ ràng về mục tiêu tuyển dụng của mình là gì, từ đó đặt ra tiêu chuẩn, yêu cầu đối với ứng viên được tuyển dụng. Thông qua đó, cần đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của các ứng viên tham gia ứng tuyển cả về kiến thức thực tế và kiến thức chung của nhân viên. Trên cơ sở đó doanh nghiệp có thể lựa chọn ứng viên phù hợp nhất với yêu cầu của mình. Việc làm này của doanh nghiệp không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí tuyển dụng, tiết kiệm được chi phí đào tạo lại mà còn lựa chọn được nhân viên phù hợp đáp ứng được tốt nhất yêu cầu của công việc. Đối với đội ngũ cộng tác viên doanh nghiệp cũng cần lựa chọn hợp tác với những người có uy tín, có trình độ, kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Đồng thời lựa chọn cộng tác viên phù hợp với từng yêu cầu của từng dự án, nhằm vừa đảm bảo được tiến độ của dự án, vừa đảm bảo chất lượng của dự án. Do những cộng tác viên của doanh nghiệp chủ yếu là những người nằm trong biên chế chính thức của các doanh nghiệp khác, vì vậy thời gian của những cộng tác viên này phụ thuộc rất nhiều vào công việc của họ tại cơ quan của họ. Do đó doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ để việc cộng tác mang lại hiệu quả cao nhất. b. Những đề xuất về chính sách đãi ngộ đối với người lao động Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ việc chuẩn hóa nguồn đầu vào là chưa đủ bởi việc làm này mới chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mới tuyển dụng của doanh nghiệp, trong khi đó nguồn nhân lực hiện tại của doanh nghiệp không hẳn là đã đáp ứng được điều kiện thực tiễn của công viêc. Chính vì vậy, bên cạnh việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mới doanh nghiệp cũng cần chú trọng tới việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện tại của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đưa ra những biện pháp khuyến khích nhân viên trong doanh nghiệp học hỏi và từng bước nâng cao trình độ kỹ năng của mình. Doanh nghiệp nên tạo điều kiện về thời gian cho nhân viên trong doanh nghiệp nâng cao trình độ của mình. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nên có những biện pháp hỗ trợ cho nhân viên về mặt tài chính nhằm phục vụ cho việc nâng cao trình độ của mình. Doanh nghiệp cũng cần đưa ra mức lương, thưởng phù hợp để khuyến khích người lao động hoàn thành suất sắc công việc được giao. Trên thực tế việc trả lượng hiện tại của doanh nghiệp chưa mang tính khuyến khích người lao động sáng tạo, việc trả lương theo thời gian làm việc khiến doanh nghiệp lãng phí nguồn nhân lực của mình. Với đặc điểm có thể tiến hành công việc tại nhiều thời điểm khác nhau ngay cả khi không còn trong thời gian lao động theo quy định của doanh nghiệp. Chính vì vậy, nếu doanh nghiệp lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian lao động thì nên kết hợp với chế độ thưởng cho nhân viên dựa trên thời gian hoàn thành công việc, hay chất lượng công việc mà nhân viên tiến hành. Điều này sẽ khuyến khích nhân viên say mê sáng tạo, có trách nhiệm hơn với chất lượng công việc của mình hơn. Đối với đội ngũ cộng tác viên của mình, doanh nghiệp nên lựa chọn những cộng tác viên có trình độ, có kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình, thiết kế website. Tùy từng dự án cụ thể mà có những lựa chọn cộng tác viên phù hợp với công việc. Đồng thời cũng cần đưa ra các điều kiện ràng buộc đối với đội ngũ cộng tác viên này nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ của các dự án. c. Những đề xuất trong việc đào tạo của doanh nghiệp Lĩnh vực CNTT là lĩnh vực luôn luôn thay đổi, sự phát triển ngày càng cao của KHCN cũng đồng nghĩa với việc trình độ công nghệ được nâng lên từng ngày, từng giờ. Để không lạc hậu so với thị trường và đối thủ cạnh tranh doanh nghiệp cần thường xuyên tiếp cận với công nghệ mới đồng thời cũng cần phổ biến, đào tạo cho nhân viên trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng nên tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn trong doanh nghiệp nhằm chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm nghề nghiệp giữa các nhân viên trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, những nhân viên mới luôn là những người gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng những kiến thức đã học ở trường vào thực tế công việc. Do đó doanh nghiệp cần có những biện pháp nhằm hỗ trợ nhân viên mới trong quá trình tiến hành công việc thông qua việc chia sẻ, hướng dẫn cho nhân viên mới những kỹ năng kinh nghiệm nhất định trong công việc. 4.3.2. Những kiến nghị đối với nhà nước Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp, không chỉ cần sự cố gắng của các doanh nghiệp mà còn cần có chính sách phát triển nguồn nhân lực phù hợp của nhà nước. Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực nói chung của nước ta và chất lượng nguồn nhân lực ngành CNTT nói riêng hiện nay mang nặng tính lý thuyết mà chưa có tính thực tế cao. Để cải thiện tình trạng này, chính sách giáo dục đào tạo có thể thay đổi theo hướng bên cạnh việc trang bị những kiến thức lý luận cho sinh viên cần kết hợp với những kiến thức thực tế của ngành học. Cần có sự liên kết phối hợp giữa các cơ sở đào tạo và các trường học nhằm tạo cơ hội cho sinh viên có thể thực hành ngay tại các doanh nghiệp trong những năm cuối. Điều này sẽ giúp sinh viên khi ra trường có kiến thức thực tế về nghề nghiệp. Bên cạnh đó, các trường cũng cần có biện pháp nhằm tăng cường sức khỏe cho sinh viên, chuẩn bị cho sinh viên một hành trang tốt không chỉ về trí lực mà cả thể lực.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNâng cao chất lượng nguồn nhân lực với tăng khả năng cạnh tranh trong dịch vụ thiết kế website của công ty tnhh tin học.doc
Luận văn liên quan